Розділ І візитна картка Розділ ІІ
Скачати 27,71 Kb.
Дата конвертації12.07.2017
Розмір27,71 Kb.

ПОРТФОЛІО

ВЧИТЕЛЯ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Мета портфоліо

Педагогічне есе

Розділ І

Візитна картка

Розділ ІІ

Освіта

Розділ ІІІ

Методична скринька

Розділ ІV

Самоосвіта

Розділ V

Творча лабораторія

Розділ VІ

Виховна робота

Розділ VІІ

Педагогічні здобутки

Розділ VІІІ

Плани на майбутнє

Зміст портфоліо

Педагогічне есе

Учитель – важлива людина в житті кожного. Він працює з найціннішим – особистістю. Вчитель не тільки вчить, він допомагає, скеровує, виховує, підказує, шукає… Бути вчителем, означає не просто знати свій предмет, а бути обізнаним у різних сферах життя, бути відкритою, небайдужою, люблячою людиною. Кожна дитина — це маленький всесвіт, і, правильно дібравши ключик, можна виховати особистість. А найбільшою нагородою для вчителя є досягнення його учнів, їх життя, і відчуття того, що ти допоміг становленню ЛЮДИНИ. Це прекрасно, коли вчитель може бути порадником, провідником і володарем скарбниці знань.

Я чітко знаю, що не тільки від мене залежить майбутнє моїх вихованців. Найважливішу роль у вихованні дитини належить родині та суспільству. В них свої закони. І так хочеться, щоб закони родини, школи та нашого суспільства були одним цілим і не протистояли один одному. Я розумію, що вчителем і сьогодні, і багато років тому, і в майбутньому залишається життя та реальність. А вона іноді буває суровою. Сучасне виховання школяра ускладнено багатьма негативними процесами, які відбуваються у нашому суспільстві. Наслідками цих процесів є форми соціальної поведінки : агресія, жорстокість, конкуренція.

Педагогічне есе

У сучасному світі дитина втрачає бажання вчитися. Чому ? Над цим питанням замислюються все частіше і педагоги, і батьки, і науковці. З кожним роком учні втрачають зацікавленість до навчання, хоча задля їх розвитку застосовуються в практиці новітні, сучасні методи і технології навчання. А причина проблеми проста - дитина не розуміє, навіщо їй це потрібно. З переосмисленням пріоритетів, цілей і завдань навчання та виховання дітей актуальною стає проблема становлення дитячої особистості, виявлення та розвиток її здібностей, набуття досвіду пізнання. Зацікавлений своїм предметом, з творчим підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та ерудицією вчитель власним прикладом впливає на учнів. Учням подобається в учителях, крім вмінь та знань такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність до запитів та інтересів дітей. Поведінка вчителя, його моральне обличчя - все це важливі фактори виховання позитивного мотиву навчання.

Дати дітям радість праці. Радість успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - одна із важливих заповідей сучасної школи. В навчанні не повинно бути нещасних дітей — дітей, душу яких пригнічує думка, що вони ні на що не здатні. Ми, вчителі, самі будуємо своє майбутнє, і рівень наших знань теж повинен хвилювати в першу чергу нас.

Мета портфоліо
 •  визначення динаміки самоосвітніх результатів
 • відслідковування індивідуального прогресу вчителя
 • демонстрація педагогічних здібностей та практичне застосування освітніх надбань
 • розвиток мотивації, готовності педагога до свідомої ефективної цілеспрямованої самоосвіти
 • розвиток рефлексивної і самооцінювальної діяльність
 • поширення можливостей самонавчання
 • забезпечення неперервності самоосвіти
 • сприяння післядипломній освіті вчителя у міжкурсовий період
 • підвищенню рівня методичної культури
 • систематизація навчальних матеріалів
 • методичного об’єднання вчителів початкових класів
 • демонстрування досягнення менш досвідченим колегам
 • сприяння розширенню методичного діапазону освітнього закладу.

Розділ і

Візитна картка

Манастирська

Євгенія Іванівна

Вчитель початкових класів

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №1Така дісталась вже нам робота

Є в ній і радість, та є й турбота,

Є вічний пошук, безсонні ночі,

Та гріють душу дитячі очі.

Н. П. Уткіна

 

1979-1984 рр.

Вчитель початкових класів

1985-1993 рр.

Вчитель російської мови в початкових класах

1993-2008 рр.

Вчитель початкових класів

2008-2009 рр.

Вчитель російської мови, вихователь ГПД

2009-2010 рр.

Вчитель російської мови в початкових класах, вчитель індивідуального навчання

2010-2011 рр.

Вчитель російської мови і трудового навчання в початкових класах

2011-2013 рр.

Вчитель російської мови, вихователь ГПД

Педагогічний шлях

у Волочиській

ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Життєве кредо:

Педагогічне кредо:

Мій життєвий принцип:

Мети досягає той,

хто її прагне.

«Хай буде вчитель

дзеркалом добрих звичаїв:

і чого навчає або навчати

збирається , те саме ,як

на зразкові , хай показує

на самому собі.»

Ніколи не зупиняюсь на досягнутому.

«Стався до інших так, як хочеш

щоб поводилися з тобою»

Моя педагогічна філософія
 • Розвивати, навчати і виховувати

 • особистість одночасно.
   • Створення здорового мікроклімату

   • в дитячому колективі, формування

    позитивних емоцій, взаємин їх

    регулювання та корекція.
 • Створення умов для розвитку інтелекту

 • школярів, їхніх здібностей, пізнавальних

  інтересів.
 • Сприяти самореалізації особистості та

 • всебічному розвитку.
 • Враховувати індивідуальні, вікові та

 • психологічні особливості учнів.

Вивчати, шукати, думати,співпрацювати,

братися за діло та адаптуватися

ОСВІТА

Розділ Іі

Вища педагогічна

Кам’ янець-Подільський державний педагогічний

інститут ім. В.П.Затонського 1975-1979 рр.

Відділення: денне

Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація: вчитель початкових класів

Курсова перепідготовка

МЕТОДИЧНА

СКРИНЬКА

Розділ Ііі

Практичне застосування педагогічних технологій

на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання

для розвитку навчальних та творчих здібностей учнів.

Проблемна тема школи

Розвиток

творчої компетентності

молодших школярів

Проблемна тема

вчителя

Участь в роботі МО

2010 р

З досвіду роботи

Організація робочого дня вихователя ГПД, як засіб зацікавленості учнів в другу половину дня

2011 р

Засідання круглого столу

Як зробити уроки трудового навчання цікавими

2012 р

Обмін думками

Виховання екологічної культури молодших школярів

2012 р

Доповідь

Педагогічні умови підвищення зацікавленості учнів до фізичної культури. “

Участь в роботі МО

Принципи роботи

індивідуальний систематичність, різноманіття

характер регулярність форм, методів

науковість наочність доступність

усебічність об’єктивність диференційований

підхід

гласність єдність вимог наступність,

«Те, що я чую, я забуваю.Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Якщо я чую, бачу, обговорюю, й роблю, -

Я здобуваю знання і навички.

Якщо я передаю знання і досвід іншим,

Я стаю майстром.»

Впроваджувати

інноваційні методи

навчання і виховання

Створити умови

для всебічного

розвитку дитини

Розвивати

творчі здібності

учнів

Сприяти

самоактуалізації

творчого потенціалу

учня

Здійснювати

диференційне

навчання

Приділяти увагу

самоосвіті вчителя

і учня

Напрямки роботи

Правила педагогічної майстерності

«Ніколи не зупинятися на досягнутому»

займатися самоосвітою «Вчити і вчитися самій»

ділитися з дітьми своїм досвідом

намагатися бути прикладом для дітей у всьому

відповідати сучасності та змінам у системі реформування освіти

Майстерність

вчителя

гармонія, свідома поведінка,

уміння спрямувати активність особистості на її розвиток,

передбачений і точний розрахунок,

найкраще досягнення результату.

САМООСВІТА

Розділ ІV

Тема самоосвіти

«Розвиток творчої

компетентності

молодших школярів»

Напрямки самоосвіти
 • Самореалізація особистості
 • Самооцінка діяльності
 • Самоаналіз уроків, виховних заходів
 • Самоконтроль
 • Самокритичність

Курс Microsoft із цифрових технологій

Січень-квітень

2011 року

Дистанційне навчання

Сертифікат

Як створити власне портфоліо

Грудень 2012 року - січень

2013 року

Робота з педагогічною періодикою

Портфоліо

Індивідуальна робота з джерелами інформації через інтернетресурси

Постійний пошук педагогічних новинок

Учительський журнал он-лайн

Підбірка матеріалів

Інтерактивна мережа Щоденник u.ai

Робота з педагогічною періодикою

Шляхи самовдосконалення

ТВОРЧА

ЛАБОРАТОРІЯ

Розділ V

2000 р

Ж-л „ Початкове навчання і виховання“

Дидактичний матеріал до уроків ОБЖ

2008 р

Посібник для вчителя

Практические задания по русскому языку для начальных классов

2010 р

Посібник для вчителя

„ Сборник упражнений по русскому языку “

2011 р

Навчально-методичний посібник

Дидактические игры на уроках русского языка

2012 р

Навчально-методичний посібник

Солнышко / внеклассное чтение/

Лабораторія друкованої продукції

ВИХОВНА

РОБОТА

Розділ VІ

Основні напрямки

виховної роботи

Взаємо-

розуміння

Формування

учнівського

колективу

Співпраця

вчитель-батьки

Творчій

підхід

Патріотизм

Розвиток

особистості

Толерантність

Конкурс виробів з природних матеріалів

Пришкільний оздоровчий

табір „ Веселка“

Пришкільний оздоровчий

табір „ Веселка“

ПЕДАГОГІЧНІ

ЗДОБУТКИ

Розділ VІІ

ПЛАНИ НА

МАЙБУТНЄ

Розділ VІІІ

Плани на майбутнє
 • Працювати над розвитком творчої

 • компетентності учнів, їх обдарованості.
 • Надсилати методичні розробки, уроки,

 • виховні заходи до періодичних видань.
 • З метою підвищення педагогічної

 • майстерності займатися самоосвітою.
 • Поповнювати свою методичну скарбничку

 • матеріалами уроків, шкільних та

  позашкільних заходів.
 • Приймати участь у професійних конкурсах.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка