Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літературиСкачати 213.4 Kb.
Дата конвертації10.11.2018
Розмір213.4 Kb.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури

Список рекомендованої літератури

1.Хомуха О.А. Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої особистості / О.А. Хомуха // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2008 .- № 31 .- С. 8

2.Приходько Л.Ю. Шляхи розвитку творчої особистості / Л.Ю. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2008 .- № 14 .- С. 10

3.Медяник Л..Ю. Становлення творчої індивідуальності школярів / Л..Ю. Медяник // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2008 .- № 16-18 .- С. 16

4.Михайлова С.Я. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках словесності / С.Я. Михайлова // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2009 .- № 26 .- С. 2

5.Лазоряк І. Творчий потенціал учнів на уроках словесності. / І. Лазоряк // Вивчаємо українську мову та літературу. .- 2008 .- № 6 .- С. 8

6.Гушинець О. Створення умов для активізації творчої діяльності учнів. / О. Гушинець // Вивчаємо українську мову та літературу. .- 2007 .- № 28 .- С. 10

7.Пересунько Т. Технології навчання та творчі здібності учнів / Т. Пересунько // Відкритий урок .- 2010 .- № 9 .- С. 45

8.Педенко Н.І. Розвиток зв'язного мовлення; навчаємо творчості / Н.І. Педенко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2011 .- № 34-36 .- С. 8-21

9.Кузява К.В. Використання нестандартних форм уроку для розвитку творчих здібностей учнів 5-х класів під час вивчення української мови та літератури / К.В. Кузява // Нива знань .- 2012 .- № 1 .- С. 32-34

10.Гончарюк Л. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури / Л. Гончарюк // Українська мова та література .- 2012 .- № 6 .- С. 4-8

11.Романовська А.І. Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня / А.І. Романовська // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 26 .- С. 2-7

12.Симоненкова Т. Формування творчих здібностей учнів засобами української мови / Т. Симоненкова // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 7 .- С. 6-10

13.Котляренко Н. Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи : на уроках української літератури / Н. Котляренко // Сучасна школа України .- 2011 .- № 1 .- С. 47-52

14.Привалова С. Розвиток творчих здібеностей старшокласників на уроці української літератури / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі .- 2011 .- № 11 .- С. 14-17

15.Скоморовська Н. Розвиток творчих здібностей старшокласників за допомогою технології "Читання та письмо для розвитку критичного мислення" / Н. Скоморовська // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 1 .- С. 32-35

16.Бєлкіна Л. Літературно-творчий гурток / Л. Бєлкіна // Українська мова та література .- 2012 .- № 7 .- С. 32-41

17.Кусакіна Т. Навчальна практика як форма вдосконалення пізнавальної й творчої діяльності учнів : (з досвіду проведення навчальної практики з української мови і літератури) / Т. Кусакіна // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 4 .- С. 36-39

18.Ластовченко Л.М. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом особистісно-орієнтованого підходу з використанням нетрадиційних форм проведення уроків / Л.М. Ластовченко // Нива знань .- 2012 .- № 4 .- С. 21-22

Нові орієнтири мовно-літературної освітиСписок рекомендованої літератури

1.Литовченко О.М. Модель формування навчальної мотивації засобами ІКТ у мовно-літературному середовищі / О.М. Литовченко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2010 .- № 27 .- С. 2

2.Мундур В.Б. Нестандартність мислення в мовно-літературній освіті учнів / В.Б. Мундур // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 8 .- С. 8-9

3.Мозгова Л. Технологія гендерної літературної освіти : система уроків у старшій школі / Л. Мозгова // Дивослово .- 2010 .- № 3 .- С. 6

4.Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози / Д. Дроздовський // Дивослово .- 2011 .- № 6 .- С. 2-5

5.Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти / Т. Яценко // Українська мова і література в школі .- 2011 .- № 5 .- С. 27-30

6.Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет - українська література) : Коментований варіант // Дивослово .- 2011 .- № 10 .- С. 4-16

7.Ковбасенко Ю. Формування літературного канону та курикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України .- 2011 .- № 10 .- С. 12-16

8.Іващенко Н.М. Літературна компетенція учня: інтерактивні технології навчання / Н.М. Іващенко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2011 .- № 33 .- С. 2-6

9.Бондаренко Н. Вдосконалення мовленнєвої культури старшокласників на основі знань про норми української літературної мови / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі .- 2011 .- № 8 .- С. 20-27

10.Мацько В. Сучасний урок української літератури, або погляд на проект концепції реформування літературної освіти / В. Мацько // Дивослово .- 2012 .- № 2 .- С. 46-47

11.Клочек Г. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет - українська література) : коментований варіант / Г. Клочек // Освіта і Управління .- 2012 .- № 1 .- С. 91-109

12.74.261.8 Укр
Фасоля А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі .- 2012 .- № 6-7 .- С. 26-31

13.Момот Н. До проблеми реформування шкільної літературної освіти / Н. Момот // Дивослово .- 2012 .- № 10 .- С. 28

14.Чух Г. Фанфіки: молодіжна субкультура чи початок штурму літературного евересту? / Г. Чух // Українська й література в сучасній школі .- 2012 .- № 10 .- С. 42-43

15.Набок М. Українська усна народна творчість у системі літературної освіти / М. Набок // Дивослово .- 2012 .- № 11 .- С. 24-26

16.Богосвятська А. Біоадекватна (ноосферна) практика літературної освіти / А. Богосвятська // Всесвітня література та культура .- 2012 .- № 11 .- С. 22-25

17.Косянчук С. Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників з огляду на компетентнісний підхід в літературній освіті / С. Косянчук // Українська література в загальноосвітній школі .- 2012 .- № 11 .- С. 18-21

18.Лисиченко Л.А. Формування національної мовної картини світу / Л.А. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2006 .- № 35 .- С. 5

19.Міхальцова Т.В. Формування національно-мовної особистості на уроках словесності / Т.В. Міхальцова // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2007 .- № 26 .- С. 2

20.Черемська О. Мовна освіта: формування національних приоритетів. / О. Черемська // Вивчаємо українську мову та літературу. .- 2007 .- № 1 .- С. 11

21.Варзацька Л. Формування організаційно-діяльнісних умінь у мовній освіті / Л. Варзацька // Дивослово .- 2009 .- № 1 .- С. 20

22.Адамець Л. Від творчих переказів - до мовної дизайн-освіти / Л. Адамець // Українська література в загальноосвітній школі .- 2007 .- № 6 .- С. 37

23.Славітінська І. Проблема мовної освіти в педагогічній спадщині / І. Славітінська // Українська мова і література в школі .- 2007 .- № 2 .- С. 16

24.Кратасюк Л. Метод проектів у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. Кратасюк // Українська мова і література в школі .- 2010 .- № 4 .- С. 10

25.Голуб Н. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної мовної освіти / Н. Голуб // Українська мова і література в школи .- 2010 .- № 8 .- С. 2-7

26.Лященко М. Формування мовної компетенції засобами використання комп'ю терних та мультимедіних технологій на уроках української мови / М. Лященко // Українська мова та література .- 2011 .- № 8 .- С. 7-11

27.Хорошковська О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі .- 2011 .- № 1 .- С. 41-44

28.Івко О. Основи комунікативно-мовної культури / О. Івко // Українська мова та література .- 2012 .- № 7 .- С. 4-13

74.261.4
Пономарів О. Навчаймо мовної свідомості / О. Пономарів // Дивослово .- 2012 .- № 7 .- С. 39

29.Селігей П. Мовна свідомість - шанобливе ставлення до мови / П. Селігей // Дивослово .- 2012 .- № 7 .- С. 40-44

Уроки української мови та літератури в контексті особистісно-орієнтованої освіти

Список рекомендованої літератури

1.Гаврилюк О.В. Особистісно зорієнтований підхід у навчанні словесності / О.В. Гаврилюк // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2008 .- № 7 .- С. 11

2.Луканець С.І. Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови / С.І. Луканець // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2009 .- № 35 .- С. 2

3.Перенчук Л. Вектори особистісно орієнтованого уроку : з практики застосування інновацій на уроках української мови і літератри / Л. Перенчук // Українська мова і література в середніх школах, гі .- 2007 .- № 1 .- С. 25

4.Кратасюк Л. Метод проектів у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. Кратасюк // Українська мова і література в школі .- 2010 .- № 4 .- С. 10

5.Лаврик В. Типологія уроків як форма організації особистісно орієнтованого навчання укоаїнської мови в сучасній школв / В. Лаврик // Українська мова і література в школі .- 2006 .- № 4 .- С. 2

6.Варзацька Л. Міжпредметна інтеграція в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. Варзацька // Українська мова і література в школі .- 2006 .- № 7 .- С. 6

7.Варвацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання рідної мови. : способи розвивальної допомоги. / Л. Варвацька // Українська мова і література в школі. .- 2005 .- № 8 .- С. 8

8.Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості. / Л. Варзацька // Українська мова і література в школі. .- 2007 .- № 2 .- С. 13

9.Лаврик В. Індивідуально-дидиференційований підхід - основа особистісно зорієнтованого навчання. / В. Лаврик // Українська мова і література в школі. .- 2007 .- № 1 .- С. 14

10.Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості. / Варзацька // Українська мова і література в школі. .- 2007 .- № 3 .- С. 15

11.Панчук О. Особистісно зорієнтована модель роботи / О. Панчук // Українська мова та література .- 2010 .- № 23 .- С. 5

12.Головко Л. Формуємо навички грамотного письма : використання опорних таблиць в умовах технології особистісно зорієнтованого навчання / Л. Головко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах .- 2011 .- № 10 .- С. 45-52

13.Кумейська Н. Особистісно-зорієнтоване навчання літератури в старших класах. / Н. Кумейська // Дивослово. .- 2005 .- № 3 .- С. 25

14.Сергієнко А. Особистісно-орієнтований урок української літератури : методика використання технологій групового навчання. / А. Сергієнко // Українська мова і література в школі. .- 2005 .- № 1 .- С. 31

15.Степанюк М. Особистісно-зорієнтоване навчання: складові уроку літератури / М. Степанюк // Українська мова та література .- 2007 .- № 41 .- С. 11

16.Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: шлях становлення. / А. Фасоля // Українська мова та література в школі. .- 2006 .- № 5 .- С. 45

17.Грищенко О. Особистісно зорієнтоване навчання. : огляд творчості Підмогильного. / О. Грищенко // Українська мова та література. .- 2005 .- № 40 .- С. 12

17.Фасоля А. Особистісно зорієнтований урок: що залишається за кадром? / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі .- 2011 .- № 3 .- С. 5-8

Сучасний урок української мови та літератури

Бібліографічний список нових статей для слухачів курсів

1.Войцехівська І.С. Інноваційні технології у формуванні мовленнєвої компетенції майбутніх спеціалістів / І.С. Войцехівська // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 6 .- С. 2-6

2.Кузява К.В. Використання нестандартних форм уроку для розвитку творчих здібностей учнів 5-х класів під час вивчення української мови та літератури / К.В. Кузява // Нива знань .- 2012 .- № 1 .- С. 32-34

3.Борисенко В. Комунікативні вправи як засіб формування професійної мовленнєвої компетенції / В. Борисенко // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 2 .- С. 21-26

4.Ясак Т. Застосування комп'ютерно зорієнтованих засобів навчання на етапі узагальнення і систематизації знань із синтаксису української мови в 11 класі профільної школи / Т. Ясак // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 2 .- С. 35-38

5.Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови і літератури : Частина третя; нестандартний урок; види нетрадиційних уроків / С. Єлісеєва // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 2 .- С. 39-41

6.Коваленко Т. 111 творчих завдань із розділу "Морфологія" / Т. Коваленко // Українська мова та література .- 2012 .- № 6 .- С. 9-18

7.Широка Н. Нетрадиційне проведення уроків зв'язного мовлення / Н. Широка // Українська мова та література .- 2012 .- № 6 .- С. 19-20

8.Донченко Т. Урок як основна форма організації навчальної діяльності учнів з української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 2 .- С. 2-6

9.Омельчук С. Дослідницький метод у навчанні української мови / С. Омельчук // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 2 .- С. 7-10

10.Жупан О.Ю. Розвивальне навчання у створенні ситуації успіху / О.Ю. Жупан // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 12 .- С. 2-5

11.Маленко О.О. Наукові основи української мови в контексті шкільної освіти : систематизація ключових навчальних засад / О.О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 14 .- С. 6-9

12.Козир М. Застосування дискусійних методів на уроках української мови. 5-7 класи / М. Козир // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 4 .- С. 10-14

13.Івко О.М. Основи комунікативно-мовної культури / О.М. Івко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 16-18 .- С. 4-13

14.Цінько С. Розвиток мовленнєвої компетентності дев'ятикласників / С. Цінько // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 4 .- С. 16-18

14.Степанець А.В. Методика вивчення лексики та фразеології в школі. 10 клас / А.В. Степанець // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 19-21 .- С. 8-19

15.Максимчук Г., Хом'як І. Інтерактивні методи навчання української мови / Г. Максимчук, І. Хом'як // Дивослово .- 2012 .- № 8 .- С. 18-21

16.Шеремета Т., Гончарук Н. Підвищуємо якість уроку через упровадження інноваційних технологій / Т. Шеремета, Н. Гончарук // Дивослово .- 2012 .- № 8 .- С. 22-23

17.Кордонська А.В. Використання тренінгових технологій на заняттях української словесності / А.В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 22-24 .- С. 8-14

18.Омельчук С. Використання лінгвістичного експерименту в процесі вивчення морфології української мови / С. Омельчук // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 5 .- С. 27-32

19.Комлєва К. Використання вправ гештальт-напряму при вивченні української мови та літератури в старших класах / К. Комлєва // Українська мова та література .- 2012 .- № 17 .- С. 34-36

20.Хіврич С. Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови / С. Хіврич // Українська й література в сучасній школі .- 2012 .- № 10 .- С. 24-33

21.Аношкіна Г. Формування у учнів бажання і вміння вчитися / Г. Аношкіна // Українська й література в сучасній школі .- 2012 .- № 10 .- С. 39-41

22.Гнаткович Т. Методичні аспекти формування мовної й мовленнєвої компетентностей школярів у процесі вивчення складносурядного речення / Т. Гнаткович // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 6 .- С. 2-7

23.Бондаренко Н. Правописні поняття як базові у формуванні правописної компетентності учнів / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі .- 2012 .- № 6 .- С. 8-13

24.Шевченко Н. Застосування інтерактивної методики "Крокування картиною" на уроках розвитку зв'язного мовлення / Н. Шевченко // Початкова школа .- 2012 .- № 12 .- С. 11-13

25.Ковальчук Л.В. Інтерактивні прийоми у практиці роботи вчителя-словесника / Л.В. Ковальчук // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 34-36 .- С. 2-14

26.Копусь О. Функціонування методів навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів / О. Копусь // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 11-12 .- С. 4-8

27.Левковець І.П. Реалізація виховного потенціалу уроків української мови та літератури / І.П. Левковець // Нива знань .- 2012 .- № 4 .- С. 12-14

28.Вакула О. Літературні диктанти / О. Вакула // Українська мова та література .- 2012 .- № 23-24 .- С. 41-45

29.Телішевська Л. Веб-квест як одна з форм організації проектної та дослідницької діяльності учнів на уроках словесності / Л. Телішевська // Українська мова та література .- 2012 .- № 23-24 .- С. 71-75

Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах профільної освіти

Список рекомендованої літератури

1.Пентилюк М. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти. / М. Пентилюк // Вивчаємо українську мову та літературу. .- 2008 .- № 6 .- С. 2

2.Мацько Л. Перспективи профільного навчання: програмні засади / Л. Мацько // Дивослово .- 2008 .- № 2 .- С. 4

3.Карпіловська Є. Яким має бути профільне навчання? / Є. Карпіловська // Методичні діалоги. .- 2007 .- № 3 .- С. 5

4.Димченко Л. Нетрадиційні письмові роботи з мови - один із засобів розвитку креативності старшокласників в умовах профільної школи / Л. Димченко // Рідна школа .- 2010 .- № 4-5 .- С. 40

5.Новосьолова В. Використання стилістичних засобів лексикології і фразеології на уроках української мови в старших класах в умовах профільного навчання / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі .- 2011 .- № 5 .- С. 16-21

8.Денисенко М.В. Етнографія в системі профільного навчання / М.В. Денисенко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 8 .- С. 5-7

7.Ясак Т. Застосування комп'ютерно зорієнтованих засобів навчання на етапі узагальнення і систематизації знань із синтаксису української мови в 11 класі профільної школи / Т. Ясак // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 2 .- С. 35-38

8.Рубан С.А. Системна впровадження технологій особістисно зорієнтованого навчання в роботі з обдарованими дітьми / С.А. Рубан // Вивчаємо українську мову та література .- 2010 .- № 1 .- С. 2

9.Трощинська Л.І. Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми / Л.І. Трощинська // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2009 .- № 11 .- С. 2

10.Ведмідь І.Г. Дитяча обдарованість як педагогічна проблема: вимір уроків словесності / І.Г. Ведмідь // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2010 .- № 4 .- С. 2

11.Кравчук О. Дитяча обдарованість: діагностика і форми роботи / О. Кравчук // Завуч .- 2010 .- № 14 .- С. 13

12.Степанова О. Обдаровані діти - великі таланти / О. Степанова // Соціальний педагог .- 2009 .- № 11 .- С. 4

13.Зелінська Т. Творчі завдання для роботи з літературно обдарованими дітьми. / Т. Зелінська // Українська мова й література в СШ, гімназіях. .- 2006 .- № 4-5 .- С. 95

14.Сивинська Л. Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми : українська мова та література / Л. Сивинська // Школа .- 2012 .- № 2 .- С. 48-51

15.Москалевський З. Система роботи з обдарованими дітьми / З. Москалевський // Директор школи .- 2012 .- № 9 .- С. 29-49

16.Головко А. Робота з обдарованими дітьми на уроках мови та літератури, на заняттях і в позаурочний час / А. Головко // Українська мова та література .- 2012 .- № 10 .- С. 4-8

17.Леонова Н. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості / Н. Леонова // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 4 .- С. 26-28Методика навчання української мови та літератури

Анотований список книг ( за 2012 рік )
1.Горошкіна О.М. та ін. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова, А.В. Нікітіна .- Х. : Основа , 2012 .- 171с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.1(98)) .- 978-617-00-1207-4 : бк [1550бк] 
У посібнику розглядаються проблеми сучасного уроку української мови, проаналізовано теоретичні засади технології уроку й подано практичні матеріали до його проведення. Цікавими для читачів будуть навчально-методичні матеріали уроків української мови. Для учителів української мови і літератури, керівників методичних об'єднань 06.02.2012

2.Кращі позакласні заходи з української мови та літератури .Випуск 1 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 171с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.4(101)) .- 978-617-00-1282-1 : бк [1620бк] 


У посібнику вміщено сценарії кращих позакласних заходів, розроблені вчителями української мови та літератури з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них інтелектуальний конкурс, захист учнівських проектів, лінгвістичне дослідження, засідання гуртка юних філологів, сценарій фольклорного свята, лінгвістичний інсайт, літературний портрет, усний журнал, сценарій диспуту, літературний альманах, сценарій виховного заходу. Для учителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань,студентів 21.05.2012

3.Коваль Г.П., Суржук Т.Б. Методика викладання української мови. Рекомендації до виконання науково-дослідної тематики : навчально-методичний посібник .- Тернопіль : Богдан , 2010 .- 368с. .- 978-966-10-0900-3 : 56 грн [70714] 


У посібнику визначено роль і значення наукової роботи в професійній підготовці майбутнього вчителя. Він містить консультативний матеріал до виконання роботи з методики навчання української мови. Наукова творча робота разом з іншими видами навчальної діяльності формує та вдосконалює педагогічну майстерність майбутнього вчителя. 21.05.2012

4.Коваль Г.П. та ін. Методика викладання української мови : навчальний посібник / Г.П. Коваль, Н.І. Деркач, М.М. Наумчук .- Вид.друге, доопрац. та доп. .- Тернопіль : Астон , 2008 .- 287с. .- 978-966-308-276-9 : 27 грн [70715] 


Посібник допоможе оволодіти технологією уроку української мови, озброїти студентів методичним багатством. Головні питання, що розглядаються - ефективні способи керівництва навчально-виховним процесом на уроці мови (методи, прийоми, засоби та форми) з урахуванням характеру навчального матеріалу та ступеня його засвоєння: мовленнєво-мовне спрямування уроку, організація аналітико-синтетичної діяльності учнів на ньому, види та форми мовленнєвої діяльності, лінгвістичне спрямування уроку, реалізація фактичних та потенційних можливостей кожного учня в класно-урочній системі навчання, комплексний підхід до вивчення слова, методика розвитку мовлення учнів. 21.05.2012

5.Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск 2 / уклад. С.І.Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 140с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.5(102)) .- 978-617-00-1314-9 : бк [1625бк] 


У посібнику вміщено сценарії кращих позакласних заходів, розроблені вчителями української мови та літератури з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них інтелектуальне шоу, ігровий проект, банк ігрових прийомів, лінгвістичний фейєрверк, фольклорна інсценізація, літературно-музичний вечір, засідання поетичної студії, літературне свято, сценарії виховних заходів, вечорів, привітань, літературного проекту. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'днань, студентів. 30.05.2012

6.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.1 / уклад. С.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 174с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.6(103)) .- 978-617-00-1369-9 : бк [1660бк] 


У посібнику вміщено кращі уроки української мови та літератури, розроблені вчителями з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них уроки розвитку зв'язного мовлення, аспектні, текстуального навчання літератури, позакласного читання. Цикли уроків репрезентують вивчення тем "Дієприкметник як особлива форма дієслова", "Речення з однорідними членами". Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів. 01.08.2012

7.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.2 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 172с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.7(104)) .- 978-617-00-1391-0 : бк [1673бк] 


У посібнику вміщено конспекти кращих уроків української мови та літератури, розроблені вчителями в різних регіонах України для 5-11 класів. Серед них розробки про творчість Спиридона Черкасенка, Івана Малковича, Василя Стефаника, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового, цикли уроків із тем " Прикметник". Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів. 01.08.2012

8.Ігрові технології на уроках української мови. 5-8 класи / упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко, Н. Нестеренко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-03-6 : бк [1679бк] 


До вашої уваги пропонуються різні ігри та завдання, які вимагають не лише відтворення знань, а й зіставлення, узагальнення вивченого на уроках мови. Ігрові заняття допоможуть підвищити ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, внесуть унавчальну діяльність елемент цікавості. Видання буде корисним і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвдченим педагогам, а також студентам. 01.08.2012

9. Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.3 .- Х. : Основа , 2012 .- 175с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.8(105)) .- 978-617-00-1565-5 : бк [1694бк] 


У посібнику вміщено конспекти кращих уроків української мови та літератури, розроблені вчителями з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них розробки про творчість Антіна Лотоцького, Костянтини Малицької, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської, цикли уроків із теми "Звуки мови і звуки мовлення", "Односкладні речення" та ін. Для вчителів української мови та літератури, керівників метордичних об'єднань, студентів. 18.09.2012

10.Конспекти уроків розвитку зв'язного мовлення. 4 клас / Л.І. Іванова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Шкільний світ") .- 978-966-2753-13-4 : бк [1720бк] 


У виданні подано зміст уроків розвитку зв'язного мовлення до чинних вимог щодо початкової школи, розроблено орієнтовну структуру уроків комунікативного спрямування. Запропоновані вправи допоможуть учителеві організувати мовленнєву діяльність молодших школярів на уроках, сприятимуть ефективному засвоєнню програмового матеріалу з рідної мови, формуванню та розвитку комунікативних умінь. Для вчителів початкових класів. 18.09.2012

11.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. вип.4 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 176с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.9(106)) .- 978-617-00-1586-0 : бк [1709бк] 


У посібнику вміщено конспекти кращих уроків української мови та літератури, розроблені вчителями з різних регіонів України для 6-11 класів. Серед них розробки про творчисть І. Малковича, М.Коцюбинського, В. Симоненка, Л. Костенко, Лесі Українки, цикли уроків із тем "Односкладні речення", "Всеволод Нестайко" "Тореадори з Васюківки". Для вчителів української мови та літератури, керівників методоб'днань, студентів. 18.09.2012

12.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. вип.5 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 176с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.11(108)) .- 978-617-00-1638-1 : бк [1748бк] 


У посібнику вміщено конспекти кращих уроків української мови та літератури, розроблені вчителями з різних регіонів України для 5-10 класів. Серед них розробки про творчисть Лесі Українки, І. Карпенка-Карого, Т. Шевченка, М. Коцюбинського, У. Самчука, Миколи Сингаївського, цикл уроків із тем " Фонетика", " Лексикологія", уроки розвитку зв'язного мовлення. Для вчителів української мови та літератури, керівників методоб'єднань, студентів. 10.12.2012

13.Українська література. Ігри 5-6 класи / упорядн. Н. Коржова, Н. Корнієвська, О Бондаренко та ін. .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-731-4 : бк [1562бк] 


До Вашої уваги пропонуються різні щодо змісту й особливостей виконання ігри та завдання, які вимагають не лише відтворення знань, а й зіставлення, узагальнення вивченого на уроках. Граючись, учні матимуть змогу повторити, а з деяких тем і поглибити свої знання з української літератури. Запропоновані завдання можуть бути використані в позакласній роботі, під час проведення літературних конкурсів, змагань. Посібник буде корисним і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвідченим педагогам, а також студентам педагогічних університетів. 09.02.2012 

14.Юніцька Н.М. Теорія літератури в школі .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.12(97)) .- 978-617-00-1229-6 : бк [1565бк] 


Посібник містить відомості про тропи та окремі фігури. Теоретичні поняття ілюстровано прикладами з художніх творів та народного фольклору. До кожного розділу подано тренувальні вправи. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань тощо 09.02.2012

15.Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури .- Х. : Основа , 2012 .- 159с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.3(100)) .- 978-617-00-1249-4 : бк [1588бк] 


У навчальному посібнику висвітлено основні етапи розвитку української драматургії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Особливу увагу приділено діяльності театру корифеїв, дослідженню творчості М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Гоголя, інших тогочасних митців драматургічного процесу зазначеної доби. Для учителів і учнів, усіх шанувальників драматургії. 02.04.2012

16.Уроки майстерності вчителів української літератури : 5-11 класи. Навчально-методичне видання / Упорядн.: А.А. Семенова, О.О. Паламар .- Тернопіль : Мандрівець , 2009 .- 320с. .- 978-966-634-484-0 : 38 грн [70716] 


Посібник містить плани-конспекти до різноманітних за структурою та змістом уроків з української літератури. До нього увійшли уроки розвитку мовлення, позакласного читання, а також оригінальні уроки з літератури рідного краю. Пропоновані матеріали сприятимуть творчому пошукові учителів, урізноманітненню методики проведення сучасного уроку літератури. Використані оригінальні методики допоможуть учителеві у проведення грунтовних і цікавих уроків літератури. Для учителів-словесників, керівників методичних ою'днань, студентів. 21.05.2012

16.Варенікова О.В., Погорєлова Н.І. Основи віршування : практикум .- Х : Основа , 2012 .- 77с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.10(107)) .- 978-617-00-1619-5 : бк [1738бк] 


Практикум із основ віршування охоплює теоретичні положення та практичні завдання, що сприяють вдосконаленню знань основ версифікації, навичок визначення віршових розмірів та характеристики строфічної будови, рими і римування поетичних творів. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів. 20.11.2012

17.Письменники-ювіляри 2013 : Сценарії / упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-10-4 : бк [1783бк] 


Пропоноване видання містить сценарії літературно-мистецьких заходів, присвячених життю та діяльності українських письменників-ювілярів 2013 року: Лесі Українки, Василя Симоненка, Василя Барки, Олександра Олеся, Володимира Сосюри, сценарії фольклорного свята української демонології та ін. Запропоновані матеріали доповнять знання учнів про внесок цих письменників у культурну скарбницю України, збагатять враженнями, сприятимуть вихованню естетичних смаків. Збірка стане помічником учителям, старшокласникам, організаторам мистецьких заходів. Книжка не втратить своєї актуальності й у 2018 році. 11.01.2013
Каталог: biblioteka -> media -> files
files -> Іван Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості
files -> 130 років від дня смерті Миколи Івановича Костомарова
files -> Видатні педагоги світу Анотований бібліографічний список літератури
files -> Варто ознайомитися Список рекомендованих статей з фахових періодичних видань 2017 року
files -> Видатні педагоги світу Анотований бібліографічний список літератури
files -> Урок світової літератури
files -> Учителям української мови та літератури
files -> Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
files -> Івано-Франківськ 2016 Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
files -> Для вчителів фізики та астрономії, вихователів, класних керівників рекомендована література


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка