Рух думки «угору» та «вглиб»: методика організації етапу рефлексії рефлексіяСкачати 26,12 Kb.
Дата конвертації12.12.2018
Розмір26,12 Kb.

РУХ ДУМКИ «УГОРУ» ТА «ВГЛИБ»: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕТАПУ РЕФЛЕКСІЇ

Рефлексія –

(від лат. reflexio – «звернення назад», «відображення») – роздуми людини, спрямовані на аналіз самої себе – власних станів, своїх вчинків і минулих подій.

Гіпертекст поняття РЕФЛЕКСІЯ:


самоаналіз

самопізнання

відображення

самоспо-стереження

опосеред-кування

слово про слово

мислення про мислення

подолання минулого і передбачення майбутнього

свідомість, що розмірковує

відхилення від зразку

нове в старому

рух по колу

«сліди» на поверхні свідомості

компонент творчого мислення

Схема руху думки під час рефлексування

Педагогічна рефлексія –


фаза уроку, протягом якої учні осмислюють відкриті й усвідомлені ними на занятті ідеї; спроба відобразити те, що сталося з «Я» учня: «Що я думав? Що відчував? Що придбав? Що мене здивувало? Що я зрозумів?» тощо.

Рівні рефлексування учнів


Низький рівень –

учень відрефлексовує тільки окремі етапи діяльності, відчуває труднощі під час вербалізації; погано знає свої психо-фізіологічні особливості.

Середній рівень –

учень відрефлексовує свою діяльність і почуття з допомогою вчителя; оцінює власні можливості й індивідуальні особливості, але відчуває труднощі у практичному застосуванні цих знань.

Високий рівень –

учень володіє уміннями рефлексії і саморефлексії власної діяльності та почуттів, не відчуває труднощів під час їх вербалізації, об'єктивно оцінює свої особливості, керується цими знаннями у процесі навчання.

Методика організації етапу рефлексії


1. Установлення фактів (що відбулося?). На цьому етапі доречно поставити запитання: Що і навіщо вивчали? Яких помилок припускалися чи могли б припуститися?

3. Виявлення і формулювання результатів рефлексії (ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на запитання).

2. Аналіз причин (чому це відбулося?). На цьому етапі ставляться запитання: Які способи діяльності ми використовували? Як ми досягали мети?

4. Планування подальших дій (що нам робити далі?).

Класифікації педагогічної рефлексії


За змістом
  • усна;
  • письмова.

За формою діяльності
  • фронтальна;
  • індивідуальна;
  • групова;
  • колективна.

За способом проведення
  • анкета;
  • питання;
  • символ;
  • таблиця;
  • ситуація;
  • малюнок.

За сферою людської сутності
  • фізична;
  • сенсорна;
  • інтелектуальна;
  • духовна.

За функцією
  • рефлексія діяльності;
  • рефлексія змісту навчального матеріалу;
  • рефлексія настрою та емоц. стану.

Прийоми організації рефлексії за функцією

І. Рефлексія діяльності

Рефлексивний екран

Сьогодні я дізнався...

Було цікаво...

Було важко...

Я виконував завдання...

Я зрозумів, що...

Тепер я можу...

Я відчув, що...

Я придбав...

Я навчився...

У мене вийшло...

Я зміг...

Я спробую...

Мене здивувало...

Урок дав мені для життя...

Мені захотілося...


Висловіть свою думку про урок, вибираючи початок фрази з рефлексивного екрану на дошці.

Оцінювання активності та якості своєї роботи на уроці

«+» – Відповів за своєю ініціативою, відповідь правильна.

«-» – Відповів за своєю ініціативою, але відповідь неправильна.

«П» – Відповів на прохання вчителя, відповідь правильна.

«Н» – Відповів на прохання вчителя, але відповідь неправильна.

«0» – Не відповів.


Відзначте на запропонованих папірцях, як ви працювали на уроці.

Анкета самоаналізу

1. На уроці я працював активно / пасивно

2. Своєю роботою на уроці я задоволений / незадоволений

3. Урок для мене видався коротким / довгим

4. За урок я не втомився / втомився

5. Мій настрій став кращим / гіршим

6. Матеріал уроку

для мене був зрозумілим / не зрозумілим

корисним / марним

цікавим / нудним

легким / важким

7. Домашнє завдання

мені здається цікавим / не цікавим


Зробіть якісну та кількісну оцінку уроку.

Анкета-рефлексія

Варіант 1

1. Чи задоволений ти результатом цієї роботи? А самим процесом? Чому?

2. Якщо тобі дали б змогу ще раз виконати її, які зміни ти вніс би в хід виконання?

3. Чи взявся б ти за цю роботу, якби міг передбачити її результат?

4. Якби не взявся, то яку роботу хотів би виконати натомість?

5. Над чим ти хотів би працювати далі?

Анкета-рефлексія

Варіант2

1. Яке моє найбільше досягнення?

2. У чому я змінився? Чи змінилася моя думка (ставлення) щодо..?

3. Який мій найбільший успіх?

4. Чому і як я його досяг?

5. Які мої найбільші труднощі? Що я відчув під час розв’язання проблем?

6. Як я їх долав і долатиму?

7. Що у мене раніше не виходило, а тепер виходить?

8. Які зміни відбулися в моїх знаннях?

9. Що я зрозумів про своє незнання?

10. Що я навчився робити?

11. Якими новими видами і способами діяльності я оволодів?

12. Які основні етапи мого навчання в цьому році, в чому їх специфіка?

Анкета-рефлексія

Варіант 3

1. Чому я вибрав саме це завдання?

2. Який головний результат моєї діяльності на уроці?

3. Що робив кожен член групи?

4. У чому полягала моя роль? Як я з нею впорався?

5. Моя оцінка колективної діяльності.

 


ІІ. Рефлексія змісту навчального матеріалу

Знаю – дізнався – хочу дізнатися

«+» – Знаю.

«!» – Новий матеріал (дізнався).

«?» – Хочу дізнатися.


Зробіть позначки за допомогою знаків на полях біля тексту або в самому тексті.

Плюс – мінус– цікаво


Заповніть таблицю з трьох граф. У графу «+» запишіть все, що сподобалося на уроці, інформацію та форми роботи, які викликали позитивні емоції. У графу «-» запишіть все, що не сподобалося на уроці, здалося нудним, залишилося незрозумілим. У графу «?» (цікаво) впишіть усі цікаві факти, про які дізналися на уроці і що б ще хотілося дізнатися з даної проблеми, питання.

+?

Кластер (гронування)


Фіксація системного поняття з взаємозв'язками.

СОБОР

(за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»)

головний герой

культова споруда

символ вічності

символ духовності

символ Середньовіччя

символ таланту французьких майстрів

Продовжіть фразу

- Мені було цікаво...

- Ми сьогодні розібралися...

- Я сьогодні зрозумів, що...

- Мені було важко...

- Завтра я хочу на уроці...

Мудрі сови

Ази роботи над текстом.

(Знайдіть в тексті основні поняття і запишіть їх).

Ти вже знаєш про останні новини?

(Виберіть ту інформацію, яку вважаєте для себе новою).

Відоме і невідоме.

(Знайдіть у тексті інформацію, яка вам відома і ту, яка раніше була вам невідома).

Що, не чекали?

(Виберіть з тексту ту інформацію, яка є для вас несподіваною, оскільки суперечить вашим очікуванням і уявленням).

Головна життєва мудрість.

(Постарайтеся висловити основну думку трьома фразами. Яка з фраз є центральним висловлюванням? Які з фраз є ключовими?).

Повчальний висновок.

(Чи можна зробити з прочитаного такі висновки, які були б важливі для вашої майбутньої діяльності і життя?).

Важливі теми для обговорення.

(Знайдіть в тексті такі місця і вислови, які заслуговують особливої ​​уваги і гідні обговорення в рамках загальної дискусії).


Самостійно попрацюйте над змістом параграфа (тексту) підручника. Після цього дайте відповідь на питання для обговорення прочитаного.

Рефлексивний твір

- Спочатку ми міркували так...

- Потім ми зіткнулися з проблемою...

- Потім ми спостерігали (порівнювали, робили)...

- Ми побачили (зрозуміли)... Отже...

- Тепер ми будемо...


Приблизний план міркувань відповідно до етапів уроку:

Ресторан

- Я з'їв би ще цього...

- Найбільше мені сподобалося...

- Я майже переварив...

- Я переїв...

- Будь ласка, додайте...


Уявіть, що сьогоднішній день ви провели в ресторані і тепер директор ресторану просить вас відповісти на кілька запитань за змістом уроку.

Сенкан

Формула сенкану:

1-й рядок. Іменник (тема).

2-й рядок. Два прикметники (яке воно?)

3-й рядок. Три дієслова (що воно робить?)

4-й рядок. Фраза-висновок з чотирьох слів.

5-й рядок. Іменник-синонім до теми.


Слово походить від фр. «п’ять» і означає неримованій вірш у п’ять рядків на запропоновану тему.

Сонце.

Яскраве, тепле.

Радує, гріє, світить.

На землю падають промені.

Краса!

«Я вибрав ці завдання на уроці, тому що…»

- Вони мені подобаються більше за інших;

- Я відчуваю, що впораюся з ними поки гірше, ніж з іншими завданнями;

- Вони легше інших завдань;

- Важко відповісти.

Сходинки успіху


Намалюйте у зошитах сходинки по кількості завдань нашого уроку. Зафарбуйте ті сходинки, із завданнями на яких ви впорались.

1

23

4

5ІІІ. Рефлексія настрою

та емоційного стану

Червоний – ви прагнете до лідерства, вам не вистачає нових завоювань і перемог. Можливо, в даний момент вам не вистачає яскравих емоційних вражень.

Помаранчевий – знак збудження нервової системи. Це означає, що ви дозріли для яких-небудь серйозних змін у житті.

Рожевий – вам не вистачає ніжності й легкості. Ймовірно, ви трохи втомились від серйозної роботи, чітких планів, вас тягне до чогось безтурботного.

Блакитний – мрієте про щось романтичне, піднесене, далеке. Ви бажаєте бути максимально відкритим, правдивим та при цьому зрозумілим.

Темно-синій – вам необхідна сильна розрядка та повноцінний відпочинок.

Зелений – символізує потребу в самосвердженні, потяг до знань або бажання особистісного зросту.

Коричневий – не вистачає фізичного відпочинку, ви шукаєте спокою. Вам потрібний домашній затишок, тепло і комфорт.

Оберіть колір, що відображає

ваш настрій у дану хвилину

Дерево творчості

Прикріпіть на дерево листя, квіти, плоди.

Плоди – урок пройшов корисно, плідно.

Квітка – досить непогано.

Зелений листочок – щось було, звичайно, а взагалі – незрозуміло.

Жовтий листочок – «чахлий», пропащий урок.

«Смайлик»


Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою.

Букет настрою

Який букет ви візьмете сьогодні з уроку, чому?


светлий, приємний

настрій

сумний настрій

душевний настрій

спокійний настрій

захоплений настрій

творчий настрій

Палітра емоцій

замріяність,

співчуття,

захоплення,

спокій,

переживання,

радість,

легенький смуток,

журба,

розчарування,

світла печаль,

умиротворення,

інше.


Із поданого переліку вражень, почуттів виберіть три слова, що відповідають вашому настрою в цю хвилину.

Переваги рефлексії:

 • - поворот учня на самого себе: рух думки «угору» та «вглиб», від «назовні» до «всередину»;
 • - усвідомлення здобутих знань і вмінь;
 • - порівняння свого сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших, коригування певних позицій;
 • - набуття вміння рефлексувати в реальному житті, усвідомлюючи свої дії та прогнозуючи подальші кроки;
 • - для вчителя систематичне використання етапу рефлексії дає можливість своєчасно побачити реакцію учнів на навчання та внести необхідні корективи в роботу.
 • Рефлексія на уроці – це спільна діяльність учнів і вчителя, що дозволяє вдосконалювати навчальний процес, орієнтуючись на особистість кожного учня.

Література

 • Кpaeвcкий В.В. Рефлексия в обучении // http://oddom.ru/article/530866_Refleksiya_v_obuchenii.html
 • Короленко Л.П. Усвоение учащимися принципов саморегуляции и сотрудничества на этапе рефлексии // http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/vidy-refleksii
 • Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: ИТИ ТЕХНОЛОГИИ, 2003.
 • Одинцов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И. Школьный словарь иностранных слов. Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.
 • Приходько К.В. Рефлексійна діяльність у саморозвитку майбутнього педагога // Матеріали ІІ Міжнародної Інтернет-конференції «Нові виміри сучасного світу». Том 1. – Мелітополь, 2006. – С. 77-78.
 • Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова та література. – 2004. – № 7. – С.2-9.

Виконала: А.І. Богосвятська, кандидат філологічних наук, доцент, член-кор. НАНО Севастополь, 2013 р.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка