Шекспір геніальний англійський драматург і поет доби ВідродженняДата конвертації11.03.2019
Розмір91,5 Kb.
ТипЛекція


Світової літератури у 8 класі

за творчістю В.Шекспіра

(6 годин)
Вчитель: Понтус Т.Д.
Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Урок №1

Тема: Шекспір – геніальний англійський драматург і поет доби Відродження.

Мета: ознайомити з особливостями доби англійського Відродження, розвитком театру і драматургії в Англії, особистістю і творчим шляхом В.Шекспіра; розвивати навички роботи з довідковою літературою та розвивати вміння висловлювати свої думки; виховувати естетичні смаки, любов і пошану до надбань минулих поколінь.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до творів В.Шекспіра, види Англії ХVІ-ХVІІІ століття.

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Виконати завдання:

 1. Виписати з підручника історії події, які сприяли формуванню англійського гуманізму.

 2. За допомогою довідкової літератури (енциклопедій, посібників, підручників) визначити етапи розвитку літератури Відродження в Англії, його представників.

 3. Визначити особливості англійського Відродження.

ІV. Засвоєння нових знань.

 1. Лекція вчителя.

 2. Робота учнів з підручником.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Виконання завдань:

 1. Літературний диктант (письмово, правильна відповідь – 1 бал).

1). Назвати одну з особливостей англійського Відродження.

2). Чим відзначався англійський театр часів Шекспіра?

3). Яке значення мав театр тих часів?

4). Місто народження В.Шекспіра?

5). З якої сім’ї походив письменник?

6). Хто правив у часи Шекспіра?

7). З яким театром пов’язані життя і творчість В.Шекспіра?

8). Скільки п’єс написав Шекспір?

9). Скільки періодів у творчості письменника виділяють шекспірознавці?

10). Назвати три найвідоміші твори Шекспіра.

11). У якому жанрі ще прославився Шекспір, крім драми?

12). Чому авторство Шекспіра піддавалося сумніву?

2. Взаємоперевірка у парах під керівництвом учителя; оцінювання.

VІ. Оцінювання.

VІІ. Д/з – прочитати трагедію «Гамлет»; опрацювати підручник.
Урок №2

Тема: трагедія «Гамлет», її філософсько-моральні мотиви. Гамлет – вічний образ світової літератури.

Мета: розкрити особливості побудови та конфлікту у трагедії «Гамлет», з’ясувати філософсько-етичну проблематику п’єси, способи зображення світу у творі, розкрити образ Гамлета; розвивати навички самостійної роботи, робити висновки з прочитаного; виховувати прагнення до світоглядних шукань, формувати моральну позицію учнів.

Обладнання: тексти трагедії «Гамлет».

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття навчальної теми.

Вступне слово вчителя.

ІІ. Оголошення теми уроку (мету учні формулюють самі).

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

 1. Повідомлення учня про творчу історію трагедії «Гамлет».

 2. Слово вчителя – середньовічна драма про помсту принца Амлета перетворюється під пером Шекспіра на філософську трагедію. Письменник наповнює давню історію новим змістом. Яким же? Спробуймо визначити проблематику п’єси та її відмінності від середньовічної легенди.

 3. Бесіда за питаннями вчителя.

1). Як втілюється тема помсти у трагедії «Гамлет»? Хто кому і за що має помститися?

2). Що надає цій темі широкого звучання?

3). Чому Гамлет не квапиться зі своєю помстою?

4). Чи є шекспірівський Гамлет так само жорстоким і впевненим у собі, як середньовічний принц Амлет?

5). Чи здобуває Гамлет перемогу у фіналі трагедії?

6). Які проблеми порушуються у трагедії «Гамлет», крім проблеми помсти?

4. Складання сюжетного ланцюжка трагедії.

5. Робота в зошитах – учні записують проблеми, які відображаються у творі.

6. Словникова робота – поняття про монолог.

7. Усне малювання образу Гамлета.

8. Робота в парах – скласти сенкан до образу Гамлета.

ІV. Закріплення матеріалу.

 1. Характеристика літературного героя.

 2. Перегляд ілюстрації до трагедії «Гамлет» (учні характеризують внутрішній стан Гамлета за цими ілюстраціями).

V. Д/з – дібрати цитати до характеристики образів Офелії та Гамлета.
Урок №3

Тема: Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії Шекспіра «Гамлет».

Мета: розкрити інші образи трагедії, продовжувати характеризувати образ Гамлета; розвивати вміння аналізувати художній образ, вести дискусію, навички коментованого читання; виховувати моральні якості учнів, формувати гуманістичний світогляд школярів.

Обладнання: тексти трагедії «Гамлет», підручник.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Загадки Данського королівства».

1). Яким способом Клавдій убив свого брата? З якою метою?

2). Чи здогадувалася королева Гертруда про лихі наміри Клавдія?

3). Що сказав привид про Гертруду Гамлету?

4). Як Гамлет дізнався про злочин Клавдія?

5). У який спосіб він перевірив достовірність слів привида?

6). Кого і чому вбив Гамлет у третій дії трагедії?

7). З якою метою Гамлет удає із себе божевільного?

8). Назвіть друзів Гамлета – і тих, хто його зрадив, і тих, хто зберігав йому вірність.

9). Як Клавдій хотів уникнути помсти Гамлета?

ІІ. Оголошення теми уроку.

ІІІ. Формування нових знань, умінь, навичок.

 1. Переказ тексту із творчим завданням (перекажіть сцену 1 дії 4. Чого боявся Клавдій? Як він сприйняв смерть Полонія?)

 2. Коментоване читання (прочитати сцену 2 дії 4. Відзначте промовисті натяки Гамлета в цій сцені, дайте їм своє тлумачення)

 3. Робота з цитатами до характеристики образу Офелії.

ІV. Застосування знань, умінь і навичок.

Підсумкова бесіда.

V. Д/з – підготувати сонети Шекспіра для виразного читання (на вибір учнів), повторити, що називається сонетом.

Урок №4

Тема: Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби в сонетах Шекспіра.

Мета: допомогти учням краще усвідомити красу поетичного слова, його глибинний зміст; розвивати навички аналізу ліричних творів, пам’ять, уміння виразно читати вірші; виховувати естетичні смаки, любов та чутливість до поетичного слова.

Обладнання: портрет письменника, підручник, збірки сонетів Шекспіра.
Хід уроку

І. оголошення теми та мети уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Перевірка д/з (виразне читання сонетів Шекспіра).

 2. Повідомлення про виникнення такого поетичного жанру як сонет.

ІV. Застосування знань та формування вмінь.

 1. Читання сонетів Шекспіра та їх аналіз (робота в парах) за планом:

 • До якої тематичної групи належить сонет?

 • Назвіть основні образи даного сонета.

 • З’ясуйте віршовий розмір поетичних рядків.

 • Яка ідея даного вірша?

 • Чому саме цей сонет ви підібрали для аналізу?

V. Закріплення матеріалу.

Виконання завдань:

 1. Користуючись збіркою сонетів Шекспіра скласти ланцюжок ключових слів 1-2 сонетів.

 2. Продовжіть речення:

  • Ліричний герой сонетів В.Шекспіра …

  • Сонет – це …

  • Бувають такі жанри лірики, як …

  • За тематикою сонети Шекспіра поділяються на …

  • Шекспір написав … сонетів

VІ. Оцінювання.

VІІ. Домашнє завдання

 1. Написати лист В.Шекспіру.

 2. Скласти словничок поетичних образів з сонетів Шекспіра.

 3. Прочитати комедію Шекспіра «Дванадцята ніч».


Урок №5

Тема: Урок позакласного читання. В.Шекспір. Комедія «Дванадцята ніч».

Мета: ознайомити учнів з комедією Шекспіра, допомогти усвідомити багатогранність таланту письменника; розвивати інтерес до читання художньої літератури, навички самостійної роботи з книгою; збагачувати словниковий запас; виховувати почуття гумору, здатність до глибоких і щирих почуттів, естетичні смаки.

Обладнання: портрет письменника, тексти комедії Шекспіра, DVD-диск з фільмом за мотивами комедії «Дванадцята ніч».

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Бесіда за прочитаним твором, перегляд ключових моментів фільму.

 1. Заслухування усних відгуків.

 2. Літературна вікторина.

 3. Робота в групах. Завдання до груп:

  • Скласти сюжетний ланцюжок комедії.

  • Охарактеризувати образи комедії.

  • Визначити систему художніх засобів комедії.

  • З’ясувати засоби комічного у творі.

 4. Творче завдання ( зачитування сценаріїв інсценівок за комедією або постановка їх).

ІV. Закріплення матеріалу.

V. Оцінювання.

VІ. Д/з – підготуватися до контрольного твору за творчістю Шекспіра.

Урок №6
Тема: УРЗМ. Контрольний твір на тему «Сутність духовних шукань Гамлета».

Мета: узагальнити знання учнів про творчість В.Шекспіра, розвивати зв’язне мовлення учнів, вміння учнів систематизувати і узагальнювати вивчений матеріал, аналізувати художні образи; виховувати моральні якості учнів.

Обладнання: тексти творів Шекспіра, контрольні зошити.
Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Робота учнів на уроці. Написання контрольного твору.

ІІІ. Д/з – повторити терміни з теорії літератури, вивчені у 8 класі.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка