Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 2 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програмСкачати 492.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.01.2017
Розмір492.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
Школа активного навчання

Особливості викладання предметів у 2 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програм

Підготувала методист

з початкового навчання

КУ: «ММК»

Зима Л.Т.

Нормативні документи чинні в

2016-2017 н.р.

  • Інструкція щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04. 2015 року № 412).

  • Оновлені навчальні програми 2016р. (наказ МОН України 05.08.2016 року № 948).

  • Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 року №1009)

  • Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-437)

ПРІОРИТЕТ – використання компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів.

Формуванню в учнів цілісної картини світу сприятимуть інтегровані уроки, а також бінарні інтегровані уроки.

Для запису цих уроків користуємося Інструкцією щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04. 2015 року № 412)

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПЕРЕВІРКИ предметних компетентностей вчитель має використовувати інтегровані задачі.

Резервом оптимізації навчального процесу на компетентнісних засадах є його практична спрямованість.

Серед методів навчання мають домінувати інтерактивні, методи навчання у русі тощо.

Діапазон навчальної взаємодії школярів має розширюватися поступово. 2 клас – робота в парах та малих групах (3 учні).

Необхідно відмовитися від практики механічного заучування навчального матеріалу, а натомість використовувати способи поступового запам’ятовування у процесі роботи.

Необхідно мінімізувати використання зошитів із друкованою основою.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

В 2 класі обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували 45 хвилин.

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою.

Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Для оцінювання письмових робіт в зошитах, а також у щоденниках можна використовувати колір ручки за вибором вчителя.Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета, відповідно до вимог чинних програм.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією.

Знято щомісячну оцінку за ведення зошитів.

Вимоги до оцінювання розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей.

Уніфіковано вимоги між усіма предметами в початковій школі та між предметами у початковій та основній школі.

Види контролю:

• поточний контроль;

• підсумковий контроль.

НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ тематичні перевірки з предметів:


• “Я у світі”;
• “Основи здоров’я”;
• “Трудове навчання”;
• “Образотворче мистецтво”;
• “Музичне мистецтво”;
• “Мистецтво”;
• “Фізична культура”;
• “Інформатика”.

  1. КЛАС: ВЕРБАЛЬНО можуть оцінюватися УСІ ПРЕДМЕТИ, але виключно за рішенням педагогічної ради навчального закладу.

ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто предмети, які для вивчення було обрано навчальним закладом;

ВЕРБАЛЬНО оцінюються ТАКІ предмети ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової:

• «Інформатика»;

• «Музичне мистецтво»;

• «Образотворче мистецтво»;

• інтегрований курс «Мистецтво»;

• «Основи здоров’я»;

• «Фізична культура»;

• «Я у світі»;

• «Трудове навчання».

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової, що належать до наступних освітніх галузей: • «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;

• «Математика»;

• «Природознавство».

Підсумкова перевірка включає ТІЛЬКИ тематичну перевірку.Українська мова:

ЗНЯТО оцінювання КАЛІГРАФІЇ та зниження балів за ВИПРАВЛЕННЯ.

ЗМІНЕНО ВИМОГИ норм оцінювання грамотності:

Рівень навчальних досягнень

бали

Було

кількість помилок

Стало

кількість помилок

Початковий

1

9 і більше

17 і більше

2

8 помилок

14-16 помилок

3

7 помилок

11-13 помилок

Середній

4

6 помилок

8 -10 помилок

5

5 помилок

5-7 помилок

6

4 помилки

1 негруба і 4 грубих помилки

Достатній

7

3 помилки

2 негрубі та 2 грубі, або 3 грубі

8

2 помилки

2 негрубі та 1 груба, або 1 негруба та 2 грубі

9

1 помилка

1 негруба та 1 груба

Високий

10

1 негруба або 2-3 виправлення

2 негрубі помилки

11

1 виправлення

1 негруба

ЗМЕНШЕНО кількість ПІДСУМКОВИХ РОБІТ:

2 КЛАС. БУЛО – 13, СТАЛО – 9.Види перевірки

2 клас було

2 клас стало

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Аудіювання

1

1

перенесено

Діалог (усно або письмово)

1

-

-

1

Усний переказ

-

1

прибрано

Усний твір

-

-

-

-

Читання

-

-

-

-

Письмовий переказ

-

-

-

-

Письмовий твір

-

-

-

-

Перевірка мовних знань і вмінь

2

2

1

2

Диктант

2

2

2

1

Списування

1

1

1

1

Підсумкова контрольна робота/Державна підсумкова атестація

-

-

-

-

Загальна кількість перевірок

6

7

4

5

Змінено програмові вимоги:

Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

2 клас. Мовленнєва змістова лінія. Аудіювання

Перенесено в літературне читання.2 клас. Мовленнєва змістова лінія. Читання

Перенесено в літературне читання.2 клас. Мовленнєва змістова лінія. Писемне мовлення

Обговорення письмових робіт у парах, не­великих групах; формування уміння бачити позитивне в роботі, давати поради щодо її доопрацювання, уміння вдосконалювати написане.

Складання записок (1-3 речень),
2 клас. Мовна змістова лінія. Звуки і букви.

Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю від­повідає написанню (листи — лист, земля — землі). Відпрацювання правильної вимови слів із ненаголошеними голосними [е], [и].

Правила переносу із буквосполученнями дж,дз,йо,ьо. Правило переносу слів з апострофом. Правило переносу слів з подвоєними приголосними.

Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 3-7 5-8 звуків.

2 клас. Мовна змістова лінія. Слово

Практичне ознайомлення із прийменника­ми, їх роллю в реченні.2 клас. Мовна змістова лінія. Спільнокореневі слова

Повністю вилучено.2 клас. Мовна змістова лінія. Речення

Об'єднання двох простих речень в одне складне — за зразком, без уживання тер­мінів. Використання безсполучникових зв'язків, а також сполучників а, і. (Дме ві­тер, іде дощ. Батько читає газету, а я готую уроки і т. ін.).

Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розріз­нюються одним-двома словами


Побудова речень.

Учень /учениця:

будує схему речення, використовуючи умовні позначки для слів, зокрема і зі службовими частинами мови(без терміну);

Розуміє зміст почутого чи прочитаного речення.

2 клас. Мовна змістова лінія. Мова і мовлення.

Українська мова і споріднені з нею мови. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах. Старі і нові слова в мові. Поповнення мови новими словами.

Практичне ознайомлення зі слова- ми-звертаннями.2 клас. Мовна змістова лінія. Правопис

Кількість слів для списування та диктанту.

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти:

диктант, жайворонок, портфель, учитель, читання, шофер, ясенСлова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти:

будь ласка, до побачення, на добраніч, ноутбук, але помилки, п’ятниця, рюкзак, співчуття, чернетка.34 слова – 36 слів2 клас. Мовна змістова лінія. Графічні навички письма

Вільні розчерки.

Зображення таблиці і вписування в неї слів.

Зображення форми умовного позначення під час виділення частин слова. Письмо на дошці.

Вписування в таблицю слів.

Літературне читання:

ЗНЯТО ОЦІНЮВАННЯ темпу читання. Кількісні показники темпу читання лишилися, але НАГОЛОШУЄТЬСЯ, що ці показники – орієнтир для розвитку темпу читання, а не для перевірки та оцінювання.

ПЕРЕНЕСЕНО ТА ДОДАНО до “Літературного читання” аудіювання, адже в рамках цього предмету створено кращі умови для розвитку відповідних навичок. Для учнів 2 класу завдання мають стосуватись тільки фактичного змісту твору.

НАГОЛОШЕНО, що при перевірці навички читання вголос пріоритетним є перевірка РОЗУМІННЯ дитиною прочитаного тексту.

ДІАГНОСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР в 2 класі має поточна перевірка навички читання мовчки.Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

2 клас. Коло читання.


Загадки. Марійка Підгірянка,
Поезія (сюжетний вірш, пейзажна лірика).

А. Малишко,

А. М'ястківський,

В. Самійленко,

В. Скомаровський,

Д. Білоус,

К. Перелісна,

М. Рильський,

М. Сингаївський,

М. Стельмах,

Микола Вороний,

П. Тичина

С. Жупанин,

Літературні казки. Проза (оповідання, уривки з повістей).

О. Буцень,

В. Струтинський

Гумористичні твори.

Д. Білоус,

Т. Коломієць,

Науково-художня література.

А. Волкова.

А. Коваль,

Ю. Ярмиш,

Скоромовки:Оксана Кротюк, Любов Відута.

Загадки: Ігор Січовик, Дмитро Кузьменко.
Поезія (сюжетний вірш, пейзажна лірика).

Віктор Терен,

Григорій Фалькович.

Ігор Січовик,

Мар’яна Савка,

Наталка Поклад,

Сергій Пантюк,
Літературні казки, оповідання, уривки з повістей.

Галина Малик,

Іван Франко,

Лариса Ніцой,

Леся Воронина,

Марина Павленко.

Марина та Сергій Дяченки,

Наталя Забіла,

Ніна Найдич,

Оксана Лущевська.

Сашко Дерманський,

Гумористичні твори:

Тетяна Стус,


Науково-художня література:

Катерина Міхаліцина
Дитячий ігровий фольклор замінені на мирилки, народні ігри, співаночки.

2 клас. Формування і розвиток навички читання

Немає визначених норм темпу читання
читає наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, плавно цілими слова­ми (допускається поскладове читання важ­ких слів);

набуває початкових умінь читати мовчки;

користується прийомами розвитку темпу чи­тання вголос (за завданням учителя виконує вправи з розвитку оперативного поля читан­ня, зорового і смислового сприймання слів, вправляння читання у різному темпі тощо); семестру 35-45 слів за хвилину; наприкінці II семе­стру — 50-60 слів за хвилину;

на читає у різному темпі з уповільненням і пришвидшенням

обирає темп читання і регулює його (повільно, швидко, помірно) залежно від змісту тексту (з допомогою вчителя) і

читає відповідно до обраного темпу;2 клас. Досвід читацької діяльностіКілька загадок на 2-3 загадки

6-7 віршів на 4 вірша2 клас. Аудіювання
Слухання-розуміння художніх творів (казка обсягом 140-160 слів).

Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій (2-3 кроки).


Каталог: images -> articles -> pochatkova -> 2016-2017
2016-2017 -> Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 4 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програм
articles -> Тема 4 Публічне мовлення педагога
pochatkova -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
pochatkova -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
pochatkova -> Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547
pochatkova -> Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р
pochatkova -> Структура І. Організаційний момент ІІ
pochatkova -> Рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій у початковій школі
pochatkova -> Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2018-2019 н р.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка