Що таке права і свободи людини
Дата конвертації09.12.2018
Розмір8,66 Kb.

Тема: Що таке права і свободи людини

Після засвоєння змісту цієї теми ви зможете:

 • пояснювати поняття “права і свободи людини”;
 • характеризувати види прав і свобод людини і наводити приклади;
 • називати міжнародні документи з прав людини і прав дитини та аналізувати зміст статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини;
 • висловлювати власні судження про значення прав людини і дитини.

План уроку

Права і свободи людини- це можливості, необхідні їй для існування і розвитку.

Загальна декларація прав людини

Зага́льна деклара́ція прав люди́ни — рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийняте у 1948 році, яке є найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини. Загальна декларація разом з Міжнародними пактами про права людини іноді позначається як Міжнародний Білль про права людини.

Із Загальної декларації прав людини

Стаття 1

Всі люди народжуються рівними і своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю і мають поступати по відношенню один до одного в дусі братерства.

Стаття 2

Кожна людина повинна мати всі права і свободи незалежно від раси, кольору шкіри,статті, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить…

Стаття 7

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.

Стаття 30

Не може бути надано будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або чинити дії, спрямовані на ліквідацію прав і свобод, викладених у цій Декларації.

Загальна декларація прав людини містить з0 статей, в яких визначено основні права і свободи людини:

 • громадські (особисті) – право на життя, свободу, особисту недоторканність, свободу від тортур і рабства та ін.;
 • політичні – свобода слова, право брати участь у державному житті, свобода мирних зборів тощо;
 • економічні, соціальні та культурні – право на працю, на гідний рівень життя, освіту і свободу культурної діяльності та ін.

1989 р. — проголошення Декларації прав дитини.

10 листопада 1989 р. — прийнято Конвенція ООН з прав дитини. Відповідно до Конвенції дитиною вважається людська істота віком до 18 років.

Права дитини — це певні специфічні можливості, які необхідні дітям для існування й досягнення зрілості.

Задання

•  Назвіть особливі права, які, на ваш розсуд, повинні мати діти.


Хто може й повинен захистити права дитини:

 • .

Уповноважений

з прав дитини

 • Вчителі
 • Сім’я

Уповноважений

з прав людини


 • Держава

Рефлексія

1.  Якщо вас попросять зобразити символ свободи, який предмет-символ виберете ви?

2.  Якого кольору буде ваш символ?

3.  Який символ, на вашу думку, відповідає поняттю «гідність»?

4.  Який колір відповідає цьому поняттю?

5.  Яким символом ви б зобразили поняття «рівність»? Якому кольору відповідає це поняття?

6.  У вашому дитячому житті що вас найбільше лякає, турбує, від чого ви відмовляєтесь?

7.  Як представити ваші побоювання у вигляді символу? Якого кольору він буде?8.  Які ви маєте сподівання? Що вам подобається? Якого кольору ваша надія?
 • Читати § 8
 • Знайдіть у матеріалах періодичної преси факти про позбавлення, захист і реалізацію прав людини.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка