Схвалено «затверджено»Сторінка1/6
Дата конвертації23.11.2018
Розмір2.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Схвалено «ЗАТВЕРДЖЕНО»

протокол засідання Голова ради

педагогічної ради №1 __________ О.М.Литвин

від 30 серпня 2015 року Директор школи

_________ С. Дуляницька

протокол засідання

ради школи №8

від 30 серпня 2015 року

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу

Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

на 2015-2020 роки
смт. Володимирець – 2015

Зміст
ВСТУП……………………………………………………………………………...........2

І. Короткий аналіз стану роботи Володимирецької ЗОШ І-ІП ступенів № 1 тапроблеми шкільної системи освіти…………………………………………………6

ІІ. Основні напрямки модернізації системи освіти Володимирецької ЗОШ І-ІІІступенів №1 на 2015-2020 роки ……..54

ІІІ. Механізми управляння системою освіти Володимирецької ЗОШ І-ІІІ

ступенів № 1……………………………………………………………………….58 1. Кадрове забезпечення системи освіти Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Соціальний захист педпрацівників .........59

 1. Інформаційне забезпечення системи освіти Володимирецької

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ……..60

 1. Методичне забезпечення системи освіти Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ……..61

 1. Фінансове забезпечення перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на 2015-2020 роки ……..62

 2. Прогнозовані показники мережі Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2015-2020 навчальні роки ……...63

IX. Потреба в педагогічних кадрах ……..64

 1. Методична робота. Вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду вчителів ……..65

 1. Алгоритм реалізації науково-методичної проблеми «Формування успішної особистості школяра шляхом його індивідуалізації та соціалізації в умовах навчально- виховного процесу з впровадженням нових інформаційних технологій» ……..66

 2. Графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи ……..72

 3. Атестація педагогічних працівників……………………………………………..74

 4. Питання на розгляд педагогічної ради ……..76

XV. Створення умов для різнобічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання…………………………………………...78

XVI. Робота з батьками………………………………………………………………...79

XVII. Вивчення стану навчання та виховання учнів з основ наук …….80

XVIII. Вивчення стану формування ціннісних ставлень особистості……………….81

 1. Зміцнення навчально-матеріальної бази школи …….82

 2. Алгоритм реалізації виховної науково-методичної проблеми «Формування ціннісних ставлень особистості учня в навчальному закладі» на період 2015-2020 років ……..83В С Т У П

Національна доктрина розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених ініціативних та енергійних ділових і винахідливих молодих людей здатних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому випускники середньої школи мають бути готовими до нових суспільних відносин, соціально захищеними й загартованими, морально непохитними щоб протистояти різним спокусам, готовими до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності.

Виконати такі завдання неможливо в умовах традиційної освіти. Саме з цієї причини педагогічний колектив школи активно впроваджує у навчально-виховний процес новітні педагогічні технології.

Наш освітній заклад розпочинає у 2015 – 2016 навчальному році роботу над актуальною науково-методичною проблемою: «Формування успішної особистості школяра шляхом його індивідуалізації та соціалізації в умовах навчально-виховного процесу з впровадженням нових інформаційних технологій». Мета опрацювання даної проблеми: розвиток особистісного творчого потенціалу учнів згідно з індивідуальною освітньою траєкторією. Досягнення визначеної мети має забезпечити кінцевий результат – створення освітнього середовища, в якому учасники навчально-виховного процесу мали б змогу реалізувати себе як окремі суб’єкти громадянського суспільства.

Соціально-психологічний клімат в педагогічному колективі сприяє продуктивній праці кожного вчителя. Методичне обґрунтування дозволяє працювати на рівні соціально-педагогічних технологій, ефективних методів викладання. Для досягнення високих результатів у школі існує цілеспрямована програма розвитку обдарованості, консультативна методична допомога, діє профілактична служба запобігання негативним явищам у педагогічній практиці, передбачено моніторинговий супровід освітньої діяльності. У школі створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах, творчих пошуках, експериментах

Школа як соціально-психологічна система складається з багатьох підсистем, та центральну з них становить учнівський колектив, на який і працюють адміністрація, педагоги і батьки. Управління здійснюється шляхом спрямованої самоорганізації вихованців, бо в нашій школі пріоритетним визнано розвиток особистості, а діяльність - це лише засіб цього розвитку.

Досить високий рейтинг школи у Володимирецькому районі, довіра учнів та підтримка їхніх батьків сприяють дотриманню педагогами дослідницьких позицій, що забезпечують переведення закладу на рівень новітніх інформаційних технологій навчання, виховання і розвитку особистості.

На протязі останніх п’яти років учнів школи були постійними призерами та переможцями ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, є постійними членами Рівненського відділення МАН.

В школі працює правознавчий лекторій, під час засідань якого учні мають змогу зустрітися з представниками міліції, прокуратури, ЦРЛ. Дієвою є запроваджена у 2004-2005 навчальному році робота ради профілактики, на яку запрошують учнів, які без поважних причин не відвідують школу, є порушниками внутрішкільного розпорядку тощо.

Налагоджена систематична робота з батьками. У закладі функціонує Центр педагогічної освіти та допомоги батькам, розпочато роботу клубу «Родинне перевесло». Ефективно є і робота ради школи.

За останні п’ять років в школі зроблено багато нового. Щороку влітку проводиться поточний ремонт школи, зроблено часткову заміну покрівлі, вікон, розпочато облаштування внутрішніх санвузлів, оновлено коридори. Функціонує спортивний майданчик, у дендропарку меценатами облаштовано дитячий ігровий комплекс.

Педагогічний колектив школи у наступні роки працюватиме над вирішенням таких проблем: зміцнення матеріальної бази школи, піднесення рівня знань і вихованості школярів, удосконалення системи учнівського самоврядування та підготовки старшокласників до ЗНО, вирішення завдань з реалізації науково-методичної проблеми школи, продовження роботи з обдарованими дітьми, вивчення узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду вчителів, впровадження в методичну роботу сучасних педагогічних технологій, урізноманітнення форм методичної роботи школи.І. КОРОТКИЙ АНАЛІЗ СТАНУ РОБОТИ

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

ТА ПРОБЛЕМ ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВТИ
34300

вул. Шкільна, 6

смт. Володимирець

Рівненська область

тел. (03634) 2-51-94
У період з 2010 по 2015 роки робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», положень Національної доктрини розвитку освіти, державних та регіональних, районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів у галузі освіти.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості права на рівний доступ до освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням школи у всі попередні роки було задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються сформованою мережею.
Виконання Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки.

Загальна середня освіта

Навчальний рік
Кількість класів

З українською мовою навчання

Середня наповнюваність

Кількість учнів на 05.09

Кількість учнів на кінець навчального року

1 клас

9 клас

2012-2013

24

24

22,7

545

539

60

52

2013-2014

23

23

23,4

538

531

52

45

2014-2015

23

23

23,2

534

531

46

46


Результати подальшого працевлаштування випускників школи: 9 клас


Навчальний рік

Кількість випускників

В 10-й клас школи

ВПУ

ВНЗ I-II рівнів

Не навчаються і не працюють

2012/2013

50

27

16

7

-

2013-2014

45

31

9

5

-

2014-2015

46

27+1

14

4

-Результати подальшого працевлаштування випускників школи: 11 клас


Навчальний рік

Кількість випускників

В тому числі

ВУЗ ІІІ-ІV

ВУЗ І-ІІ


ВПУ

Інше

2012/2013

26

16

7

3

-

2013/2014

32

25

3

3

1

2014/2015

26

16

5

4

1( за станом здоров'я)

На виконання річного плану роботи школи та з метою відстеження процесу працевлаштування випускників 2015 року, визначення його відповідності очікуваним результатам, адміністрацією школи було проведено комплексне оцінювання отриманих результатів.

У 2014-2015 навчальному році у 9-х класах навчалося 46 учнів, з них 28 учнів продовжує навчання у 10-х класах, що становить 60,9 % від загальної кількості, 14 учнів - в ВПУ, що становить 30,4%, у навчальних закладах І-ІІ рівня 4 учні – 8,7%. Серед закладів І-ІІ рівня акредитації учні вибрали Луцький та Новоград - Волинський медичний коледж, Луцьке музичне училище мистецтва і культури.

Аналіз вибору предметів варіативної складової навчального плану свідчить про правильний вибір профільних циклів для майбутнього навчання у профільній школі ІІІ ступеня.

У 2014-2015 навчальному році в 11-х класах навчалося 26 учнів. З них у ВПУ навчатимуться 4 учні, що становить 15,4 % від загальної кількості, у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації 5 учнів - 19,2 %, у вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації 16 учнів - 61,5 %. Один учень( 3,8 %) не продовжує навчання за станом здоров'я.

Із 16 випускників 11-х класів, які продовжують навчання у вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації, 8 навчаються на контрактній формі, 8 учнів на державній формі.

Випускники школи стали студентами: Національного університету біоресурсів і природокористування, Буковинського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету водного господарства, Національного університету державної податкової служби України та ін..

Аналіз вибору випускниками профільних класів з метою подальшого вступу до вищих навчальних закладів свідчить про позитивні результати роботи педагогів та правильні орієнтири профілізації старшої школи. 9 учнів із 17 хіміко-біологічного профілю (52,9%) та 5 із 9 учнів історичного профілю (55,5%) 11-Б класу обрали спеціальності у відповідності до профілю класу, в якому навчалися.
Виконання ст..53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
Динаміка змін на території обслуговування школи
Покращення демографічної ситуації вплинуло на загальне збільшення кількості дітей на території обслуговування школи. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти.


Навчальний рікВсього на території обслуговування

З них 6-18 років

З них 5-ти років

Навчаються

У школах

Інваліди

ПТУ

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Вдома

2012-2013

500

500

45

6

6

14

41

12

2

2013-2014

581

518

63

5

5

63

27

11

4

2014-2015

518

518

63

5

5

63

27

11

4


Мережа класів


Навчальний рік

Кількість учнів станом на 05.09

На кінець навчального року

Кількість учнів 1 класів

2012-2013

545

539

60

2013-2014

538

531

52

2014-2015

534

535

46


Середня наповнюваність класів


2012-2013

2013-2014

2014-2015

22,7

23,4

23,2

Простежуючи динаміку змін, нами з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку із збільшенням народжуваності у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, продовжує збільшуватися, що безпосередньо впливає на мережу школи.

Зокрема, у 2015/2016 навчальному році планується функціонування 24 класів, у них очікується 570 учнів. Усі класи – з українською мовою навчання.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.12.2002 року № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 року за № 9/7330, із змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2008 року № 432. Так, у 2014-2015 навчальному році в школі було організовано індивідуальне навчання 6 дітей з особливими освітніми потребами.


Банк

даних дітей з вадами психофізичного розвитку

на 2014-2015 навчальний рік


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Клас

Програма, за якою навчається учень

Термін навчання

К-ть годинБосюк

Дарина Романівна03.04.2008

1

За програмою початкової школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату з навчанням українською мовою

2014 -2015

10 год.Сарницька Вероніка Ярославівна

05.08.2007

1

За програмою початкової школи для дітей із зниженим слухом з навчанням українською мовою

2014 -2015

10 год.Ващенко Євгеній Сергійович

30.11.2004

3

За програмою початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою

2014 -2015

10 год.Кобець Варвара Миколаївна

17.12.2005

3

За програмою початкової школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з українською мовою навчання

2014 -2015

10 год.Козодой Дмитро Сергійович

06.09.2002

6

За програмою спеціального загальноосвітнього навчального закладу (ІІ ступінь) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) з українською мовою навчання з частковою інтеграцією


2014 -2015

14 год.Вознюк

Ірина


Іванівна

25.10.1999

8

За програмою спеціального загальноосвітнього навчального закладу (ІІ ступінь) для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою

2014 -2015

14 год.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня. Метою управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів є створення умов індивідуального розвитку школярів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів та нахилів.
Навчальні досягнення учнів
Як і у попередні роки у 2014/2015 навчальному році навчально-виховний процес спрямовувався на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, застосову­вати набуті знання і вміння в різних ситуаціях.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2014/2015 навчальному році із 531 учнів 1-11-х класів: • 46 учнів 1-го класу - оцінені вербально; всіх учнів 1-3-х, 5-8-х, 10-х класів переведено до наступного класу; 4-х класів до основної школи;

 • 72 учнів закінчили 9-ті, 11-ті класи;

 • 43 учні нагороджено похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» (1-4 класи – 30; 5 - 8, 10 - х класів - 13учнів);

 • 1 ученицю нагороджено Золотою медаллю, 3 учнів отримала свідоцтво з відзнакою.

З високим і достатнім рівнями навчальних досягнень закін­чили навчальний рік 309 учнів, що становить 64,1% від загальної кіль­кості учнів.

Розглянемо детальніше результати навчальних досягнень учнів 2-11-х класів.


Рівень навчальних досягнень учнів 2-11-х класів
Із 482 учнів 2-11-х класів високий рівень навчальних до­сягнень мали 65 учнів, що становило 13,5% від загальної кількості учнів. Достатній рівень знань мали 244 учні (50,6%), середній - 160 учні (33,2%), початковий - 13 учнів (2,7%).

Найвищий середній бал мали учні 4-А (9,3), 2-А (9,1), найнижчий - 8-Б - (6). 100% успішності продемонстрували учні 2-5 класів, 6-Б, 7-Б, 8-А, 10-Б, 11 класів, найнижчою успішність була в учнів 8-В класу. Найкраща якість знань спостерігалася в учнів 5-А,Б, 9-Б класів (36,3%). Відповідно найгіршою вона була в учнів 9-Б - (36,3%) .
Клас

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Середній бал класу

Успіш-ність, %

Якість знань, %

Початко-вий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

2-А

27

-

-

4

14,9

16

59,2

7

25,9

9,1

100

85,1

2-Б

24

-

-

6

25,02

13

54,21

5

20,85

9,0

100

75

3-А

29

-

-

9

31

13

44,8

7

24,2

8,3

100

69

3-Б

28

-

-

16

57,1

8

28,6

4

14,3

-

100

42,9

4-А

22

-

-

5

23

10

45,6

7

31,4

9,3

100

77,2

4-Б

21

-

-

6

28,5

9

43

6

28,5

8,7

100

71,5

5-А

262

10

16

80

2

10

8,4

100

90

5-Б

22

-

-

-
16

80

4

20

8,8

100

100

5-В

21

-

-

12

57

8

38

1

5

6,8

100

43

6-А

25

1

4

9

36

13

52

2

8

7,7

196

60

6-Б

23

-

-

14

60,9

8

34,8

1

4,3

6,8

100

39,1

7-А

27

1

4

8

30

17

62

1

4

7,5

96

66

7-Б

2314

60,8

8

34,7

1

4,3

6,9

100

39

8-А

242

8,3

19

79,1

3

12,5

8

100

91,7

8-Б

22

1

5

7

32

13

58

1

5

7,6

95

63

8-В

19

3

15,8

8

42

8

42

-

-

6

84

42

9-А

24

1

4,1

8

33

15

62

-

-

7,2

95,9

62

9-Б

22

5

22,7

9

40,9

5

22,7

3

13,6

6,7

77,2

36,3

10-А

20

1

5

8

40

8

40

3

15

7,1

95

55

10-Б

158

58

6

40

1

2

7,7

100

42

11

26

-

-

5

19

15

58

6

23

8,5

100

81

Всього

482

13
160
244
65

За результатами річного оцінювання у 2014/2015 навчальному році було з'ясовано, що початковий рівень навчальних досягнень мають окремі учні 6-А, 7-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 10-А класів. Із них найбільше балів початкового рівня мають 5 учнів 9-Б класу. Найбільше балів початко­вого рівня отримали учні з алгебри, геометрії, української мови та літератури, фізики, англійської мова, німецької мови, географії.

За результатами річного оцінювання в 2014/2015 навчальному році було визна­чено, що «12» балів отримало 117 учні. Найбільшу кількість «12» балів отримали учні з музичного мистецтва - 42; 31 учень отримали «12» з фізичної культури, 12 учнів - з образотворчого мистецтва.

За результатами річного оцінювання в 2014/2015 навчальному році найви­щий середній бал серед учнів початкової школи отримала Друзь Валерія, учениця 4-А класу (12 балів).

За результатами річного оцінювання в 2014/2015 навчальному році найви­щий середній бал серед учнів 5-11-х класів мала учениця 11-Б класу Дяк Світлана -11 балів, яка і посіла перше місце в рейтингу. Найвищий середній бал отримали такі учні 5-11-х класів:
Учень

Клас

Середній бал

Зінь Анастасія

2-А

11,6

Печончик Ірина

2-Б

11,5

Ковальчук Злата

3-А

11,2

Ляшук Вікторія

3-Б

10,7

Друзь Валерія

4-А

12

Макарчук Андрій

4-Б

11,4

Чекан Іванна

5-А

10,6

Прокопчук Софія

5-Б

10,9

Прокопчук Софія

5-В

10,0

Хондока Софія

6-А

10,7

Лютко Дарина

6-Б

10,0

Хондока Валентина

7-А

10,6

Савчук Назар

7-Б

10,2

Кубай Олег

8-А

10,8

Гошта Софія

8-Б

10,3

Салівоник Тетяна

8-В

9,8

Полюхович Тетяна

9-А

9,8

Касюдик Роман

9-Б

10,7

Дяк Світлана

10-А

11,0

Тюска богдан

10-Б

10,1

Трач Наталія

11

10,8


Моніторинг результатів складання державної підсумкової атестації
На виконання наказу по школі від 15.04.2015 року № 91 «Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в школі» з 02 червня по 08 червня 2015 року за розкладом затвердженим управлінням освіти, молоді та спорту Володимирецької РДА в 9-х класах було проведено державну підсумкову атестацію з української мови(диктант), математики, географії.

Порядок проведення державної підсумкової атестація чітко відповідав вимогам Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОіН України від 30.12.2015 року №1547.
Рівні

Українська мова

Математика

Географія

Початковий

6

7

5

Середній

16

28

27

Достатній

18

6

10

Високий

6

5

4

% якості

52,1

23.9

30.4

За результатами державної підсумкової атестації з української мови (диктант) високий рівень навчальних досягнень показало 6 учнів (13 %); достатній рівень - 18 (39.1 %); середній рівень - 16 (34,9 %), початковий - 6 (13 %). Відсоток якості навчальних досягнень учнів склав 52.1%.

Більшість учнів має достатню підготовку, володіє навичками правильного написання, на практиці вміє використовувати набуті знання.

Типовими помилками допущеними під час виконання роботи були: написання великої літери у власних назвах; написання «не» з різними частинами мови; правопис прислівників; розділові знаки при прямій мові; розділові знаки між частинами складного речення.

Порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації та річного оцінювання учнів 9-х класів з української мови засвідчив незначне зростання рівня навчальних досягнень на ДПА порівняно з річним оцінюванням ( +4,6 балів високого та достатнього рівня).

Державну підсумкову атестацію з математики проходили 46 учнів. З них високий рівень навчальних досягнень виявили 5 (10,9%); достатній рівень - 6 (13 %); середній рівень - 28 (60,9 %), початковий - 7 (15,2 %). Відсоток якості навчальних досягнень учнів є низький і становить 23,5%. Варто вказати на те, що жоден учень 9-Б класу не написав роботу на достатньому рівні. Типовими помилками допущеними під час виконання роботи були: помилки в обчисленнях; неправильне використання властивостей арифметичного квадратного кореня при перетворенні ірраціональних виразів; неправильне застосування властивостей квадратних нерівностей; використання неправильних співвідношень прямокутного трикутника; неправильне використання формул площ фігур.

Державну підсумкову атестацію з географії проходили 46 учнів. З них показали високий рівень знань 4 учні (8,7 %); достатній рівень - 10 (21,7 %); середній рівень - 27 (58,7 %), початковий - 5 (10,9 %). Відсоток якості навчальних досягнень учнів становить 30,4 %. ДПА показала, що переважна більшість учнів володіє знаннями з предмета на середньому рівні (58,7 %). Розбіжність оцінок достатнього, середнього та початкового рівнів є незначною і становить відповідно - 4,5%; + 13,6 %.; - 9,1 %. Аналізуючи результати ДПА з географії з’ясовано, що найбільшу кількість помилок учні допустили виконуючи тести з тем: « Поясний і місцевий час », «Топографічна карта», «Мінерально-сировинні ресурси». На достатньому рівні учні засвоїли тему «Фізична географія України».


Каталог: golovna
golovna -> Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму
golovna -> Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»
golovna -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
golovna -> "Крути символ національної честі і військової доблесті"
golovna -> Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення
golovna -> Турійський районний методичний кабінет працівників освіти
golovna -> Розробка уроку з німецької мови 7 клас (друга іноземна мова) Тема: Unsere Hauptstadt. План-конспект уроку з німецької мови 7 клас, як другої іноземної
golovna -> Вимоги до змісту матеріалів
golovna -> Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка