«Сили, що нас оточують»
Скачати 80,76 Kb.
Дата конвертації07.09.2018
Розмір80,76 Kb.
Проект з фізики «Сили, що нас оточують»

Як це дивно - виявити, що всі явища природи управляються невеликим числом сил! "(М. Фарадей).

Цілі:

1.Організувати дослідницьку роботу з учнями на тему «Сили, що нас оточують».

2. Формувати дослідницькі уміння (висувати гіпотезу, перевіряти її, робити висновок за результатами перевірки, оцінювати значимість отриманих результатів).

3.Познайомити учнів з програмним забезпеченням Power Paint, Word,

4. Виробляти навички колективної та самостійної роботи.

5.Развивати пізнавальні інтереси учнів.

Завдання:

1. Сформувати в учнів уявлення понять «Сила», «одиниця сили».

2. Навчити учнів вимірювати силу за допомогою динамометра.

3. Навчитися підтверджувати або спростовувати висунуті гіпотези за допомогою фізичного експерименту.

4. Розвивати здатність обробляти і узагальнювати отриману в результаті проведення дослідів і експериментів інформацію.

5. Виробляти вміння використовувати отриманий результат в подальшій діяльностіМета роботи:

Підвищити інтерес учнів до практичної фізики, розширити їх кругозір про сили, що нас оточують.Тема проекту: «Сили, що нас оточують»

Проект націлений на вивчення теми «Сила. Види сил» на уроках фізики в 7 класі за програмою та підручником.

Навчальна діяльність учнів на уроках з даної теми організована у формі виконання проекту, реалізація якого націлена на забезпечення:

-активної, самостійної і ініціативної позиції учнів у навчанні;

-розвиток в першу чергу загальнонавчальних умінь і навичок: дослідницьких, рефлексивних, самооцінюючих;

-формування не просто умінь, а компетенцій, тобто умінь, безпосередньо пов'язаних з їх досвідом;

-застосування у практичній діяльності;

-пріоритетне націлювання на розвиток пізнавального інтересу учнів;

-реалізацію принципу зв'язку навчання з життям.

Коротка анотація проекту

В ході виконання проекту учні знайомляться з поняттям сила, види сил. Акцентується зв'язок вивченого матеріалу з практичним застосуванням: на основі теорії і експерименту пояснюються умови падіння всіх тіл на Землю, рух планет навколо Сонця, визначають межі дії сил, що таке вага і чим вона відрізняється від сили тяжіння, розглядається питання про силу тяжіння на інших планетах.

Міжпредметні зв'язки реалізуються шляхом інтеграції з географією та історією: розглядається принцип польоту птахів, вивчається історія відкриття сили всесвітнього тяжіння, даються історичні відомості про вчених І. Ньютона і Кулона. На різних етапах проекту учні працюють в групах та індивідуально, що сприяє створенню атмосфери співпраці, розвитку навичок спілкування та взаємодії в малій групі, розвитку навичок аналізу і самоаналізу.

Тривалість проекту

8 уроків


Плановані результати навчання

Після завершення проекту учні придбають необхідні знання, вміння

-особистісні: навички проектної діяльності, призначені для користувача навички роботи з ПК (текстовий, графічний, створення презентації, публікації);

-метапредметние: розуміння зв'язку фізики з географією та історією, біологією, побутом, транспортом;

-предметні: по темі «Сили в природі», розширення знань з даної теми;

-вміння здійснювати пошук і аналізувати різні джерела інформації, в тому числі в мережі Інтернет.
Проблемні питання

Які знання про сили допоможуть нам в майбутньому?

Яка класифікація сил існує?

Чому яблуко, відірвавшись від гілки падає вниз?

Чому ми не падаємо з планети Земля?

Чому не розв'язуються шнурки?

Чому ми можемо високо підстрибнути на батуті?

Мета проекту

Теоретична частина:

1.Запис формул.Експериментальна частина проекту:

1.Довести, що існує сила тяжіння, вага тіла, сила пружності і сила тертя.

2.З'ясувати фактори від чого ці сили залежать.

Пошукова частина проекту:

Чому ми не падаємо з планети Земля в космос?

Сила тяжіння на інших планетах.

Відкриття Ньютоном сили всесвітнього тяжіння.

Практичне застосування сили тертя.


Завдання

1. Засвоїти поняття сили,

2. Удосконалювати і розширювати коло загальних навчальних умінь, навичок і способів діяльності, до числа яких відносяться:

-спостереження об'єктів навколишнього світу, їх опис, співвіднесення,

-навички пошуку інформації,

-навички самостійної роботи,

-вміння побудови логічних ланцюжків і формування висновків.

3.Показати практичну значимість фізики.

Запланований кінцевий результат

Звіт учнів, повідомлення.Етапи роботи

1-й етап: Занурення в проект (1 урок).

2-й етап: Збір інформації (самостійна робота).

3-й етап: Аналіз і синтез інформації (2 урок).

4-й етап: Підготовка до презентації (самостійна робота).

5-й етап: Презентація результатів.Особливості реалізації проекту

Постановка завдання учням

(Методи, прийоми, засоби, використані вчителем в роботі з учнями)

Спрямовуючі питання:

Ключове запитання:

Чи існує фізика навколо нас?Проблемні питання:

• Чи тільки до Землі притягуються тіла?

• Зв'язок між масою тіла і силою, з якою це тіло притягується Землею.

• Чи завжди вага тіла дорівнює силі тяжіння?

• Вивчення сили тертя.

Навчальні питання:

1. Що таке сила і чим характеризується результат дії сили?

2. Що ми знаємо про силу тяжіння, вагу тіла і силі пружності.

3. Чим шкідлива і корисна сила тертя.Хід виконання проекту

1-й етап: Занурення в проект.

Учитель ставить учням питання:

Навіщо потрібно вивчати фізику? Які сили існують навколо нас?

Пропонує в якості домашнього завдання знайти матеріал про види сил (вдома, на вулиці, в лісі, в повітрі).

Поспостерігати (якщо можливо) ці явища, намалювати малюнки.

Продумати до якої групи сил відносяться обрані ними сили.

Оголошує мету проекту.


2-й етап: Збір інформації (самостійна робота).

Учні, працюючи вдома з підручником, інтернетом, додатковою літературою, виробляють безпосередні спостереження, готують малюнки «Сили навколо нас».

3-й етап: Аналіз і синтез інформації.

До цього уроку вчитель готує великий аркуш паперу з написом «Сили. Види сил». Учні готують і роблять повідомлення.

4-й етап: Підготовка до презентації (самостійна робота).

Група учнів після уроків оформлюють презентацію за допомогою вчителя.

5-й етап: Презентація та звіт учнів.


Які методи і прийоми роботи були освоєні учнями в роботі над проектом

-спостереження об'єктів навколишнього світу, їх опис, співвіднесення;

-навички пошуку інформації;

-навички самостійної роботи;

-вміння побудови логічних ланцюжків і формування висновків.

Принципи оцінювання робіт при проведенні даного проекту

Оцінюється спочатку робота кожного учня по його малюнку, потім оцінюється робота групи.

Учні можуть самі оцінити своїх однокласників.

Теми дослідницьких робіт учнів:
• Чому ми не падаємо?

Тяжіння на інших планетах.

• Це «шкідливе тертя».

Визначити, від яких фізичних величин залежить сила тертя?

Звіт про виконану роботу (приблизний план).

Тема мого проекту .........

Я вибрав цю тему, тому що мені цікаво знати, .........

Мета моєї роботи - ......

Проектним продуктом буде -. (Реферат, презентація, повідомлення і т.д.) ....

Цей продукт допоможе досягти мети проекту ......
План моєї роботи:

1. Вибір теми і уточнення назви .......

2. Збір інформації: а) підручник фізики 7 клас; б) фізика - юним; в) ресурси інтернет.

3. Виготовлення продукту.

Працював вдома з підручником, інтернетом, додатковою літературою, робив безпосередні спостереження, готував малюнки, фото на тему….. (вставити).

Написання письмової частини проекту (як це робив) ...............

Основна частина

Я почав свою роботу з того, що став уважніше до явищ, які відбуваються навколо нас, виділив сили, з якими ми стикаємося щодня.

Потім я приступив до пошуку інформації про ............

Я завершив роботу тим, що зробив ..............

В ході роботи я зіткнувся з такими проблемами: ...........

Щоб впоратися з проблемами, що виникли, я звертався .............

План моєї роботи був порушений, тому що ............

В ході роботи я прийняв рішення змінити проектний продукт, і зробив ...........

Але все ж мені вдалося досягти мети проекту.

Висновок

Закінчивши свій проект, я можу сказати, що не все з того, що ………..

Це сталося, тому що не зміг коротко її викласти.

Якби я почав роботу заново, я б спочатку порадився з ……........

Наступного разу я намагатимусь уникнути цих помилок.

Я думаю, що я …………Робота над проектом показала мені, що ................


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка