Сім'я як соціально-психологічний феномен
Скачати 170,3 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір170,3 Kb.Семінарське заняття № 1-2.

(4 години)
Тема: Сім'я як соціально-психологічний феномен

1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї.

2. Функції сім’ї та специфіка їх реалізації в сучасних умовах.

3. Типологія сім’ї.

4. Психологічний аналіз етапів життєдіяльності сім’ї.

5. Психологічні особливості становлення і розвитку сучасної сім’ї.


Тематика рефератів

 1. Етнічні особливості сучасних сімей.

 2. Провідні тенденції в розвитку сучасної сім'ї.


Самостійна робота.

Тема: Історичний нарис становлення інституту сім’ї.

Форма звітності: конспект.

ПЛАН.


 1. Вивчити рекомендовану літературу.

 2. Визначити головні аспекти історичного розвиту сім’ї як соціального інституту.

 3. Скласти конспект.

Література

 1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : [навчально-методичний комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. – (АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти).

 2. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : КСП., 1996. – 368 с.

 3. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – Книга 1. : [навч. посіб.] – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (серія “Психол. інструментарій”). Бібліогр. : с. 122.

 4. Ковалев С.В. Психология современной семьи / Сергей Викторович Ковалев – М. : Просвещение, 1988. – 208с. – (Психологическая наука – школе).

 5. Монахова А.Ю. Психолог и семья : активные методы взаимодействия / Александра Юрьевна Монахова. – Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2004. – 160 с., ил. – (Практический психолог в школе).

 6. Навайтис Г. Проблемы семьи, воспитания в семье и семейной психодиагностики / Г. Навайтис // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 231 – 236.

 7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

 8. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 95с. – (Библиотека школьного психолога).

 9. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / Алла Семеновна Спиваковская. – Т.2. – М. : Апрель – Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.

 10. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / Вадим Яковлевич Титаренко. – М. : Мысль, 1987. – 342 с.

 11. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / Валентина Михайловна Целуйко. – Екатеренбург : У-Фактория, 2007. – С. 264 – 344.

 12. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Лидия Бернгардовна Шнейдер. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. – (Серия “Кафедра психологии”).


Семінарське заняття № 3.

(2 години)

Тема: Шлюбно - сімейні стосунки

1. Співвідношення понять «шлюб» й «сім’я». Психологічні концепції шлюбу.

2. Моделі шлюбу.

3. Емоційні стосунки. Атракція. Механізми виникнення симпатії.

4.Феномен любові, її типи.

5. Умови збереження позитивних емоційних стосунків.


Тематика рефератів

 1. Джерела і стилі любові.

 2. Реалізація індивідуальних потреб у шлюбі.


Самостійна робота.

Тема: Психологічні концепції шлюбу.

Форма звітності: розгорнутий план-конспект.

ПЛАН.


 1. Вивчити рекомендовану літературу.

 2. Визначити різні трактування поняття «шлюб».

 3. Визначити сутність психологічної концепції шлюбу К. Хорні.

 4. Визначити сутність психоаналітичної концепції шлюбу К. Юнга.

 5. Визначити сутність гуманістичної концепції шлюбу К. Роджерса.

 6. Скласти розгорнутий план-конспект.


Література.


 1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : [навчально-методичний комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. – (АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти).

 2. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : КСП., 1996. – 368 с.

 3. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – Книга 1. : [навч. посіб.] – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (серія “Психол. інструментарій”). Бібліогр. : с. 122.

 4. Ковалев С.В. Психология современной семьи / Сергей Викторович Ковалев – М. : Просвещение, 1988. – 208с. – (Психологическая наука – школе).

 5. Монахова А.Ю. Психолог и семья : активные методы взаимодействия / Александра Юрьевна Монахова. – Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2004. – 160 с., ил. – (Практический психолог в школе).

 6. Навайтис Г. Проблемы семьи, воспитания в семье и семейной психодиагностики / Г. Навайтис // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 231 – 236.

 7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

 8. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 95с. – (Библиотека школьного психолога).

 9. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / Алла Семеновна Спиваковская. – Т.2. – М. : Апрель – Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.

 10. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / Вадим Яковлевич Титаренко. – М. : Мысль, 1987. – 342 с.

 11. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / Валентина Михайловна Целуйко. – Екатеренбург : У-Фактория, 2007. – С. 264 – 344.

 12. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Лидия Бернгардовна Шнейдер. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. – (Серия “Кафедра психологии”).


Семінарське заняття № 4.

(2 години).
Тема: Спілкування в родині. Сімейний конфлікт.

1. Роль міжособистісного спілкування в житті родини.

2. Типи подружніх взаємовідносин.

3. Ознаки благополучних та нещасливих сімей.

4. Причини сімейного конфлікту, його структура.

5. Розлучення (стадії), вплив на дитину і колишніх партнерів.


Тематика рефератів.

 1. Мистецтво прощати й приймати вибачення.

 2. Терапія подружніх зрад.

Самостійна робота.

Тема: Психологічні проблеми повторного шлюбу.

Форма звітності: рекомендації.

ПЛАН.


 1. Вивчити рекомендовану літературу.

 2. Визначити види повторних шлюбів.

 3. Розробити психологічні рекомендації для чоловіків та жінок з організації сімейних стосунків у повторному шлюбі.


Література

  1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : [навчально-методичний комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. – (АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти).

  2. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : КСП., 1996. – 368 с.

  3. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – Книга 1. : [навч. посіб.] – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (серія “Психол. інструментарій”). Бібліогр. : с. 122.

  4. Ковалев С.В. Психология современной семьи / Сергей Викторович Ковалев – М. : Просвещение, 1988. – 208с. – (Психологическая наука – школе).

  5. Монахова А.Ю. Психолог и семья : активные методы взаимодействия / Александра Юрьевна Монахова. – Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2004. – 160 с., ил. – (Практический психолог в школе).

  6. Навайтис Г. Проблемы семьи, воспитания в семье и семейной психодиагностики / Г. Навайтис // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 231 – 236.

  7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

  8. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 95с. – (Библиотека школьного психолога).

  9. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / Алла Семеновна Спиваковская. – Т.2. – М. : Апрель – Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.

  10. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / Вадим Яковлевич Титаренко. – М. : Мысль, 1987. – 342 с.

  11. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / Валентина Михайловна Целуйко. – Екатеренбург : У-Фактория, 2007. – С. 264 – 344.

  12. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Лидия Бернгардовна Шнейдер. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. – (Серия “Кафедра психологии”).Семінарське заняття № 5.

(2 години).

Тема:. Сім'я і її вплив на формування особистості дитини

1. Механізми соціалізації дитини в сім'ї.

2. Стилі сімейного виховання та їх характеристика.

3. Типові помилки сімейного виховання і шляхи їх корекції.


Тематика рефератів.

 1. Батьківська любов і особливості її сприймання дітьми.

 2. Єдина дитини в сім'ї.


Самостійна робота.

Тема: Насильство у родині.

Форма звітності: міні-лекція.

ПЛАН.


 1. Вивчити рекомендовану літературу.

 2. Скласти план лекції.

 3. Висвітлити у змісті наступні питання:

4. Скласти міні-лекцію.

Література

 1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : [навчально-методичний комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. – (АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти).

 2. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : КСП., 1996. – 368 с.

 3. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – Книга 1. : [навч. посіб.] – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (серія “Психол. інструментарій”). Бібліогр. : с. 122.

 4. Ковалев С.В. Психология современной семьи / Сергей Викторович Ковалев – М. : Просвещение, 1988. – 208с. – (Психологическая наука – школе).

 5. Монахова А.Ю. Психолог и семья : активные методы взаимодействия / Александра Юрьевна Монахова. – Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2004. – 160 с., ил. – (Практический психолог в школе).

 6. Навайтис Г. Проблемы семьи, воспитания в семье и семейной психодиагностики / Г. Навайтис // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 231 – 236.

 7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

 8. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 95с. – (Библиотека школьного психолога).

 9. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / Алла Семеновна Спиваковская. – Т.2. – М. : Апрель – Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.

 10. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / Вадим Яковлевич Титаренко. – М. : Мысль, 1987. – 342 с.

 11. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / Валентина Михайловна Целуйко. – Екатеренбург : У-Фактория, 2007. – С. 264 – 344.

 12. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Лидия Бернгардовна Шнейдер. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. – (Серия “Кафедра психологии”).Семінарське заняття № 6.

(2 години).

Тема: Основи соціально-психологічної діагностики сім’ї та сімейного консультування.
Теоретичні питання.

 1. Схема психологічного аналізу сім’ї.

 2. Методи соціально-психологічної діагностики сім’ї.

 3. Проблематика та специфічні особливості сім’ї як клієнта психологічної консультації.

 4. Основні принципи і стадії процесу сімейного консультування.

 5. Психотерапевтична робота з сім’єю: види, форми, стратегії.


Тематика рефератів.

 1. Вітчизняні традиції в теорії та практиці надання психологічної допомоги сім'ї.


Самостійна робота.

Тема: Зарубіжні підходи у консультуванні та психотерапії сім'ї.

Форма звітності: розгорнутий план-конспект.

ПЛАН.


 1. Вивчити рекомендовану літературу.

 2. Визначити основні підходи у консультуванні та психотерапії сім'ї:

 • структурний підхід (С. Мінухін);

 • гештальт-підхід (К. Левин, Ф. Перлз, Д. Зинкер);

 • підходи, що ґрунтуються на досвіді (В. Сатір, К. Вітакер);

 • комунікативний підхід (Е.Г. Ейдеміллер, В. Юстіцкіс, Г. Бейтсон, Т. Гордон).

3. Скласти розгорнутий план-конспект.
Література

 1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : [навчально-методичний комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. – (АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти).

 2. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : КСП., 1996. – 368 с.

 3. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – Книга 1. : [навч. посіб.] – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (серія “Психол. інструментарій”). Бібліогр. : с. 122.

 4. Ковалев С.В. Психология современной семьи / Сергей Викторович Ковалев – М. : Просвещение, 1988. – 208с. – (Психологическая наука – школе).

 5. Монахова А.Ю. Психолог и семья : активные методы взаимодействия / Александра Юрьевна Монахова. – Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2004. – 160 с., ил. – (Практический психолог в школе).

 6. Навайтис Г. Проблемы семьи, воспитания в семье и семейной психодиагностики / Г. Навайтис // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 231 – 236.

 7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

 8. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 95с. – (Библиотека школьного психолога).

 9. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / Алла Семеновна Спиваковская. – Т.2. – М. : Апрель – Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.

 10. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / Вадим Яковлевич Титаренко. – М. : Мысль, 1987. – 342 с.

 11. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / Валентина Михайловна Целуйко. – Екатеренбург : У-Фактория, 2007. – С. 264 – 344.

 12. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Лидия Бернгардовна Шнейдер. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. – (Серия “Кафедра психологии”).КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Сім'я мала соціальна група людей, яка заснована на шлюбі та (чи) кровній спорідненості і функціонує на основі спільного побуту, ма­теріальної та моральної взаємодопомоги.

Функції сім'ї - особливі форми життєдіяльності сім'ї, що пов'язані із задоволенням певних сімейних потреб.

Структура сім'ї склад і кількість членів сім'ї, а також система сімей­них відносин, що включає стосунки спорідненості, влади й авторитету, зв'язки горизонтальні (чоловік - дружина) і вертикальні (батьки - діти), рольову взаємодію як сукупність настановлень, норм і зразків поведінки, які характеризують одних членів сім'ї в їхньому ставленні до інших її членів.

Подружня сумісність - здатність подружжя узгоджувати свої дії й оптимізувати взаємини в різних видах спільної діяльності.

Подружня адаптація - взаємне уподібнення подружжя, узгодження, зближення думок, почуттів і поведінки на основі насамперед таких психо­логічних механізмів пізнання один одного, як ідентифікація і рефлексія.

Психологічне здоров'я сім'ї - інтегральний показник динаміки життєво важливих для сім'ї функцій, що виражає якісний аспект соціально-психологічних процесів, які відбуваються в ній.

Готовність особистості до шлюбу та сімейного життя - складний комплекс характеристик особистості, в якому виокремлюють фізичну і фізіологічну зрілість, соціальну, етико-психологічну та сексуальну готовність.

Стиль сімейного виховання - сукупність настановлень батьків, їх сприйняття і емоційного ставлення до дитини, а також відповідного поводження з нею.

Індивідуальний підхід до психологічного вивчення сім'ї - метод психологічного дослідження сім'ї, згідно з яким сім'я розглядається як стрес-фактор, з яким має впоратися член сім'ї, що звернувся до психологічної консультації.

Системний підхід до психологічного вивчення сім'ї - метод психологічного дослідження групових процесів сім'ї як системи, коли проблеми членів сім'ї вважаються такими, що відбивають дисфункцію сімейної системи загалом.

Психологічне консультування сім'ї - діяльність спеціаліста щодо подання психологічної допомоги сім'ї, що спрямована па корекцію міжособистісних стосунків клієнта в сім'ї за допомогою структурованого діалогу між консультантом і клієнтом.

Психотерапія сім'ї - діяльність спеціаліста щодо подання психологічної допомоги сім'ї, що орієнтована переважно на вирішення глибинних особистісних проблем, що спричиняють проблеми в стосунках з іншими членами сім'ї.

Питання до самоперевірки.

 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен.

 2. Історія інституту сім’ї.

 3. Проблематика психологічних досліджень сім’ї та сімейних стосунків.

 4. Структура сім’ї.

 5. Психологічний аналіз функцій сім’ї.

 6. Типологія сімей.

 7. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї.

 8. Психологічні особливості етапів життєдіяльності сім’ї.

 9. Співвідношення понять “шлюб” й “сім’я”.

 10. Фактори стабільності шлюбу і сім’ї.

 11. Різні підходи до описання сім’ї (В. Сатир, С. Мінухина, М. Боуен, А. Співаковська).

 12. Психологічні концепції шлюбу.

 13. Форми організації шлюбно-сімейних стосунків у історичному контексті.

 14. Моделі шлюбу.

 15. Функціонально-рольова структура сімейних стосунків.

 16. Аналіз деформації функціонально-рольової структури сім’ї.

 17. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків.

 18. Закони подружньої гармонії (А. Співаковська)

 19. Типи дисгармонійних сімей.

 20. Подружня сумісність.

 21. Психологічні особливості сімейного спілкування.

 22. Психологічне здоров’я сім’ї.

 23. Готовність особистості до шлюбу і сімейного життя.

 24. Феномен любові та її типи.

 25. Динаміка стосунків у любові.

 26. Умови зберігання емоційних стосунків між подружжям.

 27. Шляхи та засоби подолання подружнього несумісництва.

 28. Сімейні конфлікти. Структура конфлікту.

 29. Причини сімейних конфліктів.

 30. Умови безконфліктного сімейного життя.

 31. Особливості та завдання молодої сім’ї.

 32. Психологія репродуктивної поведінки.

 33. Перінатальна психологія.

 34. Фактори та умови психічного ризику для майбутньої дитини.

 35. Психологія материнства та батьківства.

 36. Роль сім’ї в соціалізації дитини.

 37. Психологічні механізми соціалізації дитини в сім’ї.

 38. Особливості стилів сімейного виховання.

 39. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на її психічний та особистісний розвиток.

 40. Батьківська установка та уявлення дитини батьками.

 41. Типи батьківської любові.

 42. Причини неадекватного батьківського ставлення до дитини.

 43. Психологія стосунків та психічний розвиток дітей у багатодітних сім’ях.

 44. Сиблінгова позиція та її вплив на особистісні особливості дитини та дорослих.

 45. Психологія стосунків в процесі усиновлення дитини.

 46. Пра-зв’язок, його вплив на формування батьківських позицій.

 47. Людина похилого віку в сім’ї.

 48. Психологія сексуальності.

 49. Фактори розпаду шлюбно-сімейних стосунків.

 50. Розлучення та його вплив на дітей та колишня подружжя.

 51. Зміст роботи практичного психолога з сім’єю.

 52. Проблематика психологічних порушень міжособистісних стосунків в сім’ї.

 53. Готовність психолога до роботи з сім’єю.

 54. Принципи психологічного консультування сім’ї.

 55. Структура процесу сімейного консультування.

 56. Форми психолого-педагогічної допомоги родині.

 57. Особливості використання методів та прийомів сімейного консультування.

 58. Методи вивчення сім’ї.

 59. Механізми психологічної корекції сімейних стосунків.

 60. Методики вивчення особливостей сімейних стосунків.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ СІМЇ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка