Синхронне календарно-тематичне планування з історії України (1,5 год на тиждень, 52 год на рік) та всесвітньої історіїСкачати 249.15 Kb.
Дата конвертації26.11.2018
Розмір249.15 Kb.
Синхронне календарно-тематичне планування

з історії України (1,5 год. на тиждень, 52 год. на рік)

та всесвітньої історії (1 год. на тиждень, 35 год. на рік)

11 клас

Рівень стандарту/Академічний рівень

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітка

1


Всесвітня історія

Вступ.

  • Основні тенденції суспільного розвитку у др. пол. ХХ- на початку- ХХІ ст. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси.2

Історія України

Вступ

  • Завдання і структура курсу. Джерела. Другий період Новітньої Доби української історії. Періодизація історії України другої половини ХХ ст. Територія і населення України напередодні Другої світової війни.


3

Всесвітня історія

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни. Причини, характер, періодизація Другої світової війни.

  • Воєнні дії на першому етапі війни (1939 ― червень 1941 р.). Загарбання нацистською Німеччиною Європи. «Битва за Англію». «Битва за Атлантику».
4
Історія України

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.)

«Українське питання» у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Українці в польській армії.5
Історія України

Вступ Радянського Союзу у війну. Входження Східної Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії до складу УРСР. Радянізація новоприєднаних територій. Правовий статус громадян на анексованих територіях. Масові політичні репресії 1939—1940 рр.


6
Історія України

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941—1942 рр. Відступ Червоної Армії. Мобілізаційні заходи. Тактика «випаленої землі».

7


Всесвітня історія

Напад Німеччини на СРСР. Воєнні дії 1941-1942 рр. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941—1942 рр.

8Всесвітня історія

Бойові дії в Північній Африці. Вступ у війну США. Перл-Харбор. Бойові дії на Тихому океані. Створення антигітлерівської коаліції. Корінний перелом у війні: Сталінградська битва, битва під Ель-Аламейном, бій біля атолу Мідуей.9


Всесвітня історія Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост.10

Історія України

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм. Остарбайтери. Концтабори. Масове знищення мирного населення. Голокост.
11


Історія України

Опір окупантам. Український визвольний рух. С. Бандера. Проголошення Акта відновлення Української Держави. «Поліська січ». Створення УПА. Українсько-польське протистояння. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР). Радянський партизанський рух.


12

Історія України

Радянський наступ взимку 1942—1943 рр. Бої на Лівобереж­жі влітку-восени 1943 р. Битва за Дніпро. Звільнення Києва. Вигнання німецьких військ та їх союзників із Правобереж­ної та Південної України. Депортація з Криму кримських татар та інших народів. Завершення бойових дій на території України.13


Історія України

Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй у роки Другої світової війни. «Українське питання» на Ялтинській та Потсдамській конференціях. Ціна війни.

14


Всесвітня історія

П.Р.: Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.


15
Історія України
П.Р.: Внесок українського народу у перемогу над нацизмом.

16
Історія України

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф.
17
Історія України

Наш край у роки Другої світової війни.

18


Всесвітня історія

Завершення війни. Вигнання німецьких військ та їх союзників із території СРСР, перенесення воєнних дій у Центральну та Східну Європу. Відкриття Другого фронту. Завершальний період війни в Європі та Азії.19

Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.20

Всесвітня історія

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. ООН. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська конференція. Створення ООН. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

21
Всесвітня історія

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

22
Всесвітня історія

Тема 2. США та КАНАДА. Країни Західної Європи.

Основні тенденції розвитку країн Заходу у другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст. Добробут для всіх. Консервативна революція. Становлення постіндустріального суспільства. Інтеграційні процеси. Європейський Союз.
23
Всесвітня історія

Сполучені Штати Америки. Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. Президентство Г. Трумена та Д. Ейзенхауера. Масовий демократичний та антивоєнний рухи. Мартін Лютер Кінг. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона. «Уотергейтський скандал».
24
Всесвітня історія

США наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст. Рейганоміка. «Нова економічна філософія» Б. Клінтона. Внутрішньо- та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів початку ХХІ ст.25
Всесвітня історія

Канада. Внутрішньо- і зовнішньополітичний курс урядів. Утвердження незалежності. Конституційна реформа 1982 р. Проблема Квебеку.
26
Всесвітня історія

Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке «економічне диво». Об’єднання Німеччини. Роль Німеччини на сучасному етапі.
27
Всесвітня історія

Велика Британія. «Хвора людина Європи». Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів. Тетчеризм. Країна на сучасному етапі.
28
Всесвітня історія

Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки. Ш. де Голль. Травневі події 1968 р. Франція наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст. Італія. Проголошення республіки. Італійське «економічне диво». Боротьба з мафією. Соціально- економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст.
29
Всесвітня історія

П.Р.: Європейська інтеграція: здобутки і труднощі


30
Всесвітня історія

Країни Центральної та Східної Європи.

Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига». Криза радянської моделі розвитку.


31
Історія України

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки(1945-початок 1950-х).

Україна — співзасновниця ООН. Міжнародні договори другої половини 1940-х — початку 1950-х рр., встановлення кордонів УРСР. Участь УРСР в інших міжнародних організаціях.


32
Історія України

Внутрішньополітичне й економічне становище УРСР. Особливості відбудовчого процесу. Масовий голод 1946—1947 рр. Зміцнення тоталітарного режиму. Ідеологічні кампанії.
33
Історія України

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Український визвольний рух у 1944—1950-х рр. Р. Шухевич. Обмін населенням між Польською Народною Республікою та УРСР. Масові депортації (1944—1946 рр.). Операції «Вісла» та «Захід». Ліквідація УГКЦ.
34
Історія України

П.Р.: Демографічні зміни. Повсякденне життя повоєнних років. Доля жінки


35
Історія України

Культура в перші повоєнні роки (1945 — перша половина 1950-х рр.). Відбудова системи освіти. Наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф. Становище творчої інтелігенції.


36
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

37
Історія України

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

Внутрішньополітичне становище Української РСР у сере­дині 50-х рр. Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан промисловості та сільського госпо­дарства.
38
Історія України

Початок лібералізації суспільного життя. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953—1954 рр. XX з’їзд КПРС. Реабілітація жертв сталінських репресій. «Відлига». Загострення бороть­би серед вищого партійного керівництва України. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Л. Лук’яненко.

39
Історія України

Раднаргоспи. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій поло­вині 1950-х — першій половині 1960-х рр. «Хрущовські надпрограми».


40
Історія України

П.Р.: Нові явища у соціальній сфері та повсякденному житті населення.


41
Історія України

Науково-технічна революція. Здобутки науки. Реформи осві­ти. Посилення русифікації. «Від­лига» в мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі. Розвиток спорту.
42
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

43
Історія України

Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)

Спроби реформування командної економіки в другій по­ловині 1960-х рр. Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр. Продовольчі програми.
44
Історія України

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. П. Шелест, В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та національній струк­турі населення. Привілейоване становище партійних радянських працівників.
45
Історія України

Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби. І.Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація». Українська Гельсінська група. М. Руденко. Кримськотатарський національний рух. М. Джемілєв.
46
Історія України

П.Р.: Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства.


47
Історія України

Розвиток освіти, науки, літератури. Формування опозиційних те­чій у культурі. Українське мистецтво. Досягнення українських спортсменів. Молодіжний неформальний рух в Україні.

48
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

49
Всесвітня історія

Розпад СРСР. Нові незалежні держави. «Перебудова» та розпад СРСР (1985―1991 рр.). Росія та нові незалежні держави.
50
Історія України

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Антиалкогольна кампанія. Стан економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя населення.

51
Історія України

Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Антиалкогольна кампанія. Стан економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя населення.

52
Історія України

П.Р.: Чорнобильська катастрофа та її наслідки.53
Історія України

«Гласність» і лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Розгортання страйкового руху. Формування багатопартійної системи. Активізація національно-демократичного руху в другій по­ловині 1980-х рр. Національні громадські організації і об’єднання. Релігійне відродження. Вихід УГКЦ з підпілля. 
54
Історія України

Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Створення Автономної Республіки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про державний суверенітет України. «Революція на граніті». Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.

55
Історія України

Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Л. Кравчук.

56
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

57
Всесвітня історія

Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60―80-х рр. ХХ ст.
58
Всесвітня історія

П.Р.: Угорська революція 1956 р., «Празька весна» 1968 р.59
Всесвітня історія

Демократичні революції та сучасне становище країн Центральної та Східної Європи. Демократичні революції, особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.
60
Всесвітня історія

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.
61
Всесвітня історія

Тема 4.Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської Америки.

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.
62
Всесвітня історія

Японія. Повоєнне реформування країни. Японське «економічне диво». Внутрішня та зовнішня політика.
63
Всесвітня історія

Китай. Завершення громадянської війни. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
64
Всесвітня історія

Південна Азія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Розвиток Індії у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
65
Всесвітня історія

Країни Близького та Середнього Сходу, Африки. Утворення держави Ізраїль. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання. Ісламська революція в Ірані. «Арабська весна». Здобуття незалежності народами Африки. Крах апартеїду на Півдні Африки. Африка на сучасному етапі розвитку.
66
Всесвітня історія

Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Революції і диктаторські режими.
67
Всесвітня історія

Тема 5. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст. Виникнення, розгортання, основні етапи «холодної війни». Міжнародні кризи і конфлікти в 40―80-х рр. ХХ ст.
68
Всесвітня історія

Світ наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст. Спроба Росії зламати систему міжнародних відносин, що склалася після «холодної війни». Міжнародний тероризм.
69

Всесвітня історія

П.Р.: Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ ― початку ХХІ ст.

70
Історія України

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (від 1991 р. до сьогодення) Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих процесів. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.
71
Історія України

Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 1994 р. Конституція України 1996 р.
72
Історія України

Стан економіки України у 1991—1998 рр. Соціальна диференціація суспільства. Запровадження національної валюти. Демографічні процеси. Трудова еміграція. Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі.
73
Історія України

Основні тенденції економічного розвитку України у 1998—2008 рр. Становлення олігархічної системи. Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.
74
Історія України

Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Л. Кучма. Рухи протесту початку 2000-х рр. Парламентські вибори 2002 р. Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р.

75
Історія України

Помаранчева революція 2004—2005 рр. В. Ющенко. Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України у 2005—2013 рр. Конституційна реформа 2010 р. В.Янукович.
76
Історія України

Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. Конфронтація навколо острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією.
77
Історія України

Революція гідності 2013—2014 рр.

Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан. Революція гідності 2013—2014 рр. «Небесна Сотня».78
Історія України

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях.

79
Історія України

Дострокові президентські вибори 2014 р. П. Порошенко. Угода про асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 — 2016 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська четвірка». Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014—2016 рр.
80
Історія України

Особливості культурного розвитку України (1991—2016 рр.). Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Література і мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 2012 р.
81
Історія України

П.Р.: Екологічні проблеми України наприкінці ХХ — на початку XXI ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.


82
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.
83
Історія України

Наш край у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.


84
Історія України

Підсумковий урок


85
Всесвітня історія

Тема 6. Розвиток культури (1945-початок ХХІ ст.)

Основні напрямки науково-технічної революції в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва. Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.
86
Всесвітня історія

Основні ідеї й течії у розвитку культури. Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту.
87
Всесвітня історія

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.
Каталог: attachments -> article -> 943
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
943 -> Назва теми к-сть год. Дата Вступ до предмета «Правознавство»
943 -> Синхронне календарно-тематичне планування з історії України (1,5 год на тиждень, 52 год на рік) та всесвітньої історії
943 -> Календарно-тематичне планування з історії 9 клас 2017-2018 н р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка