Синхронне календарно-тематичне планування з історії України (1,5 год на тиждень, 52 год на рік) та всесвітньої історіїСкачати 253.1 Kb.
Дата конвертації14.11.2018
Розмір253.1 Kb.
Синхронне календарно-тематичне планування

з історії України (1,5 год. на тиждень, 52 год. на рік)

та всесвітньої історії (1 год. на тиждень, 35 год. на рік)

10 клас

Рівень стандарту/Академічний рівень

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітка

1


Всесвітня історія

Вступ. Основні тенденції суспільного розвитку у др. пол. ХХ- на початку- ХХІ ст. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси
2

Історія України

ВСТУП. Завдання і структура курсу. Джерела. Перший період Новітньої доби української історії. Періодизація історії України першої половини ХХ ст. Територія і населення України на початку ХХ ст.3

Історія України

Україна у складі Росії та Австро-Угорщини. Економічне становище. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація с/г. Кооперативний рух. Українські меценати-промисловці.
4
Історія України

Суспільно - політичне життя у Наддніпрянській Україні. Політизація українського національного руху. Створення політичних партій. Проблеми становлення та консолідації української нації.
5
Історія України

Події російської революції 1905-1907 рр. в Україні. Події революції1905-1907 рр. в Україні. Український національно- культурний рух. Діяльність українських парламентських громад у І та ІІ Державних Думах.


6
Історія України

Наддніпрянська Україна у 1907-1914 рр. Столипінська земельна реформа. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907-1914 рр. Український та національно-культурний рух у 1907-1914 рр. «Українське питання» в ІІІ і ІVДержавних Думах.7


Історія України

Українські землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та сільського господарства .Кооперативний рух. Трудова еміграція.8

Історія України

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях. Діяльність політичних, національно культурних і військово- спортивних організацій на західноукраїнських землях. Реформа виборчої системи. Боротьба за створення українського університету. Особливості українського руху в Буковині

і Закарпатті. Зміна ролі греко-католицької церкви. А. Шептицький


9


Історія України

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах

українських партій Російської імперій та Австро-Угорщини. Представлення творчих проектів.

10

Історія України

Розвиток культури на початку ХХ століття. Особливості розвитку

Культурного життя. Освіта. Наука. Техніка. Українська преса та видавництва. Література. Театр. Релігійне життя. Традиції та побу української сім’ї.


11


Історія України

Наш край на початку ХХ ст..
12

Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.13


Всесвітня історія

Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. «Гонка озброєнь», посилення мілітаризму. Причини, привід до Першої світової війни. Стратегічні плани противників.

14


Історія України

Україна напередодні Першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз Визволення України. Українці в арміях воюючих держав.
15
Всесвітня історія

Початок Першої світової війни. Бойові дії в 1914 р. «Диво на Марні». Позиційна криза. Розширення масштабів війни. Бойові дії 1915—1916 рр.

16
Всесвітня історія

Практичне заняття: Варіант 1. Життя на фронті і в тилу. Ставлення населення до війни.

Варіант 2. Переосмислення системи загальнолюдських цінностей. Зміна статусу жінки в період війни.
17
Історія України

Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Бойовий шлях Легіону українських січових стрільців та їхня культурно-освітня діяльність .18
Історія України

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914-1917 рр. Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині.19


Історія України

Практичне заняття. Життя на фронті й у тилу. Представлення творчих проектів.20

Історія України

Початок Української революції. Лютнева революція 1917 р. й Україна початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради (УЦР). М.Грушевський. Українські політичні партії. Український національний Конгрес. Початок українізації армії. Вільне козацтво21

Історія України

Розгортання Української революції. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. В.Винниченко. Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. ІІ Універсал УЦР. Зборойний виступ самостійників. Конгрес народів Росії.

22
Історія України

Українська Народна Республіка. Прихід до влади більшовиків у Росії. Боротьба за владу в Києві 28-31 жовтня 1917 р. ІІІ Універсал УЦР. Українська Народна Республіка(УНР). Встановлення кордонів. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради. Події 1917 р. в Криму. Курултай та Кримська Народна Республіка
23
Історія України

Війна УНР з більшовицькою Росією. Перша війна радянської Росії з УНР. Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові радянської влади. Перша війна радянської Росії з УНР . ІV Універсал УЦР. Проголошення незалежності УНР. Бій під Крутами . Радянська окупація України.

24
Історія України

Брестський мирний договір. Розпуск УЦР. Мирний договір із Центральними державами у Брест-Литовську. Вступ військ Німеччини й Австро-Угорщини на територію УНР. Похід П.Болбочана на Крим. Розпуск УЦР .
25
Історія України

Практичне заняття. Здобутки і прорахунки УЦР у державотворчому процесі. Представлення творчих проектів..

26
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.


27
Всесвітня історія

Завершення та підсумки війни. Вступ у війну США. Вихід Росії з війни. «Битва кайзера». Поразка Німеччини та її союзників. Комп’єнське перемир’я.

28
Всесвітня історія

Російська революція 1917 р. Розпад багатонаціональних імперій. Прихід до влади більшовиків. Громадянська війна. «Воєнний комунізм». Спроба експорту комуністичної революції. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав у Європі.
29
Всесвітня історія

Паризька мирна конференція. Версальський договір. «14 пунктів» В. Вільсона. Паризька мирна конференція. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори із союзниками Німеччини. Вашингтонська конференція. Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її переваги та недоліки.

Основні питання міжнародних відносин. Спроба перегляду повоєнних договорів у 1920-ті рр. і створення системи колективної безпеки. Пакт Бріана—Келлога. Джерела нестабільності.
30
Всесвітня історія

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

31
Історія України

Утворення Української Держави.

П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика. Кримські крайові уряди. Зародження повстанського руху.


32
Історія України

Директорія. Відновлення УНР.

Утворення Директорії. Антигетьманське повстання. Відновлення УНР. Трудовий конгрес.


33
Історія України

Утворення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Є. Петрушевич. Початок українсько-польської війни. УГА. Зовнішня політика. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення. Український національний рух у Буковині та Закарпатті.
34
Історія України

Україна в умовах зовнішньої агресії. Військова присутність Антанти на півдні України. Друга війна УНР із радянською Росією. Отаманщина. Реорганізація Директорії УНР. Державницька та національна політика.
35
Історія України

Радянська окупація України.

УСРР. Політика «воєнного комунізму». Червоний терор. Повстанський рух. Н. Махно та інші повстанські отамани.


36
Історія України

Українсько-польська війна. Денікінський режим. Наступ польських військ. Чортківська офензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ гвардійських військ на Україну. Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий похід.
37
Історія України

Відновлення більшовицького режиму. Зміни у внутрішній політиці. Націонал-комунізм.

38
Історія України

Завершальний етап визвольної боротьби. Варшавська угода та війна з радянською Росією. Боротьба за Україну у 1920 р. Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 1920-1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка українського визвольного руху. Українська політична еміграція.
39
Історія України

Практичне заняття. Уроки державотвотворчих процесів.

40
Історія України

Культура і духовне життя в Україні. Нові тенденції розвитку культури 1917-1921 рр.. Здобутки в освіті. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Наука. Мистецтво. Релігійне життя.
41
Історія України

Наш край часів Першої світової війни та Української революції

(1914-1921рр.).

42
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

43
Всесвітня історія

Провідні країни світу в 20-30-х рр. Зміна статусу провідних краї світу після Першої світової війни. Період економічної стабільності. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Причини, прояви та наслідки світової економічної Кризи 1929-1933 рр.(Великої депресії). Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті. Початки державного регулювання соціально-економічних процесів.
44
Всесвітня історія

Консерватизм, лібералізм. Робітничий, соціалістичний і комуністичний рухи. Фашизм.45
Всесвітня історія

Сполучені Штати Америки.

Доба «проспериті»(процвітання) у США. Прояви Великої депресії.«Новий курс» Ф.Д.Рузвельта та його основні підсумки
46
Всесвітня історія

Велика Британія. Франція. Велика Британія у роки стабілізації та Великої депресії. Реформи Д. Ллойд Джорджа. Ірландське питання. Велика Британія у роки стабілізації та Великої депресії. Династична криза. Спроби реформування Британської імперії. Політичний та соціально-економічний розвиток Франції у 20-х рр..ХХ . Уряди Народного фронту. На шляху до національної катастрофи.
47
Всесвітня історія

Німеччина. Листопадова революція та становлення Веймарської республіки в Німеччині. Світова економічна криза в Німеччині. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. А. Гітлер. Економічна, соціальна та ідеологічна політика гітлерівського режиму. Войовничий антисемітизм
48
Всесвітня історія

Італія в 20-30-х ХХ ст.. Прихід до влади в Італії Б. Муссоліні. Фашизація Італії. Створення корпоративної системи. Експансіоністські претензії.

49
Всесвітня історія

Іспанія в 1920—1930-х . Диктатура Прімо де Рівери. Революція 1931 р. Уряд Народного фронту. Громадянська війна Ф. Франко.

50
Всесвітня історія

Практичне заняття. Політичні портрети Ф. Д. Рузвельта, Ф. Франко, Б. Муссоліні, А. Гітлера (на вибір).

51
Всесвітня історія

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

52
Всесвітня історія

Утворення СРСР. Становлення тоталітарного режиму. Й. Сталін

53
Історія України

УСРР в 1921-1923 рр. Державний статус УСРР. Утворення СРСР.

Встановлення кордонів. Адміністративно-територіальний поділ.54
Історія України

Впровадження непу в УСРР. Антибільшовицький повстанський рух. Масовий голод 1921-1923 рр. Початок індустріалізації. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.
55
Історія України

Здійснення політики українізації(коренізації). Політика коренізації. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник. Національна політика радянської влади в УСРР. Кримська та Молдавська АСРР. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

56
Історія України

Форсована індустріалізація. Створення військово-промислового комплексу. Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації. Згортання непу і перехід до директивної економіки.

56
Історія України

Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид українського народу. «Хлібозаготівельні кризи» 1927-1928, 1928-1929 рр. Розкуркулення та насильницька колективізація. Опір селянства. Причини й перебіг Голодомору 1932-1933 рр.- геноциду українського народу. «Закон про 5 колосків». Примусові хлібозаготівлі. «Чорні дошки». Масштаби та наслідки Голодомору. Національно-демографічні зміни.
57
Історія України

Утвердження тоталітарного режиму. Формування культу особи

Й. Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму.

Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Політичні процеси 1920-початку 1930-х рр.. Згортання українізації. Посилення русифікаторської політики. Конституція УРСР 1937 р..

58
Історія України

Масові репресії. «Розстріляне відродження». «Великий терор» та його ідеологічне виправдання. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Антицерковна політика влади та її наслідки.Ліквідація УАПЦ.
59
Історія України

Культурне життя УСРР. Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921-1939 рр. Освіта. Наука. Мистецькі спілки. Кінематограф. Митці «розстріляного відродження». Соціалістичний реалізм.
60
Історія України

Практичне заняття.:

Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя. Представлення творчих проектів.

61
Історія України

Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму(1921-1939).62
Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

63
Всесвітня історія

Польща. Чехо-Словаччина. Становлення Другої Речі Посполитої. Переворот 1926 р. Ю. Пілсудський. Національні питання.Становлення Чехословаччини. Т.Масарик. Національні питання
64
Всесвітня історія

Угорщина. Румунія. Угорська Революція. Режим Горті. Румунія в міжвоєнні роки. Королівська диктатура. Встановлення режиму Й. Антонеску.
65
Історія України

Українські землі у складі Польщі. Правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі. Економічне і соціальне становище населення. Національна політика Польщі. Осадництво. «Пацифікація». Українські політичні партії. УНДО. В. Мудрий. Українська військова організація (УВО) й Організація українських націоналістів (ОУН). Є. Коновалець
66
Історія України

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно- політичне життя. Українська національна партія (УНП). В. Залозецький.
67
Історія України

Українські землі у складі Чехо-Словаччини. Правовий статус Закарпаття . Суспільно-політичне й економічне життя. Карпатська Україна. «Карпатська Січ». А. Волошин.
68
Історія України

Культура на західноукраїнських землях. Культурне життя українських земель, які входили до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини
69
Історія України

Практичне заняття. Відмінність у повсякденному житті радянської людини та жителів Західної України. Представлення творчих проектів.

70
Історія України

Наш край у 1921-1939 рр.
71

Історія України

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

72
Всесвітня історія

Болгарія. Югославія. Болгарія. Режим А. Стамболійського. Перевороти . Королівська диктатура. Борис ІІІ. Від Королівства сербів, хорватів і словенців до Югославії. Національна проблема.
73
Всесвітня історія

Практичне заняття. Особливості соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи..
74
Всесвітня історія

Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

75
Всесвітня історія

Японія. Китай. Провал процесів демократизації суспільства. Мілітаризація економіки, державних інституцій та суспільної свідомості населення. Зовнішня експансія. Китай. Національна революція. Чан Кайші. Початок протистояння між Комуністичною партією Китаю і Гомінданом.
76
Всесвітня історія

Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби в Індії. Махатма Ганді. Ненасильницький рух опору.
77
Всесвітня історія

Туреччина. Персія. Розпад Османської імперії. Турецька республіка за правління К. Ататюрка. Арабські держави. Витоки Палестинської проблеми. Національна революція в Персії. Встановлення династії Пехлеві.
78
Всесвітня історія

Латинська Америка. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.

79
Всесвітня історія

Практичне заняття. Національні лідери країн Азії, Латинської Америки (на вибір учителя).

80
Всесвітня історія

Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу. Спроби створення системи колективної безпеки країнами Заходу. Активізація антивоєнних рухів
81


Всесвітня історія

Процес утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі. Формування блоку агресивних держав осі Рим―Берлін―Токіо.
82
Всесвітня історія

Витоки, прояви та наслідки політики «умиротворення».


83
Всесвітня історія

Причини радянсько-німецького зближення (весна 1939 р.), провалу англо- франко-радянських переговорів у Москві (літо 1939 р.) та радянсько-німецького пакту про ненапад (пакт Молотова―Ріббентропа) і таємних протоколів до нього (23 серпня 1939 р.).

84
Всесвітня історія

Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей. Фемінізм.

85
Всесвітня історія

Основні ідеї й течії у розвитку культури. Поява масової культури. Нові напрямки в мистецтві та літературі, виникнення та розвиток кінематографа. Спорт, олімпійський рух.

87
Всесвітня історія

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

Каталог: attachments -> article -> 943
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
943 -> Назва теми к-сть год. Дата Вступ до предмета «Правознавство»
943 -> Синхронне календарно-тематичне планування з історії України (1,5 год на тиждень, 52 год на рік) та всесвітньої історії
943 -> Календарно-тематичне планування з історії 9 клас 2017-2018 н р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка