Система роботи зі старшими дошкільниками по ознайомленню з картинами видатних художниківСкачати 443.99 Kb.
Дата конвертації05.12.2018
Розмір443.99 Kb.
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №25

О. РевенецьСистема роботи зі старшими дошкільниками

по ознайомленню з картинами

видатних художників
Методичний посібник

Олександрія – 2014О.Ревенець. Система роботи зі старшими дошкільниками по ознайомленню з картинами видатних художників / Ревенець Оксана Олександрівна. – Олександрія: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №25 Олександрійської міської ради Кіровоградської області, 2014. – 45 с.

Рецензенти:

О.Аннікова – директор науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, кандидат філологічних наук

Г.Коваленко – методист науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

Методичний посібник висвітлює авторську систему роботи по ознайомленню старших дошкільників з картинами видатних художників відповідно до Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», включає в себе конспекти занять з використанням методів ТРВЗ та нетрадиційних технік малювання. Методичний посібник розраховано на вихователів дошкільних навчальних закладів.

Розглянуто та затверджено на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради (протокол від 26 березня 2014 року № 1)

ЗМІСТ


Вступ………. …………………………………………………………………… 4

Розділ 1 Граємо, виховуємо, розвиваємо за системою ТРВЗ ……………… 6

1.1. Актуальність проблеми ознайомлення старших дошкільників з картинами видатних художників у науковій та методичній літературі……. 6

1.2. Граємо, виховуємо, розвиваємо за системою ТРВЗ …………………… 11

1.3. Продуктивні прийоми виконання завдань творчого характеру……….. 13

1.4. Методичні кроки й інструменти…………………………………………...15

Розділ 2 ………………………………………………………………………….16

2.1. Перспективне планування занять………………………………………….16

2.2. Мотивація навчальної діяльності………………………………………… 18

2.3. Конспекти занять……………………………………………………………19

Висновки………………………………………………………………………...38

Список використаних джерел…………………………………………………40

ВСТУП

Держава не може існувати без культури. Культура має неповторне національне обличчя. Якщо українська культура не буде цікавити нас, то не цікавитиме і цілий світ. Тому ми повинні цілеспрямовано розширяти сучасну професійну культуру і створювати функціональний простір для української культури в містах і селах, нарощувати присутність культуротворчого потенціалу.Відновити цілісність людини, визволити світ від властивих йому суперечностей, здійснити тим самим головне завдання культури, може лише мистецтво, яке згладжує протилежності між фізичним і духовним життям людини. А ціль мистецтва полягає в тому, щоб приносити людям задоволення, яке на відміну від інших задоволень називається «естетичним», «витонченим», «благородним». Мистецтво володіє тією вічною цінністю і вічним змістом, що в усі часи є незмінним. Мистецтво є пізнання сутності світу, його магічної сили, що викликають неповторні почуття і переживання. Відомо, що твори мистецтва відносяться до вищих духовних благ.

Кажуть, що творча дитина є дзеркальним відображенням творчого педагога. При цьому від дорослого вимагають творчості найвищого, об’єктивного рівня, не тільки педагогічного, а й предметно-змістовного натхнення, яке завойовує серця, харизми – надзвичайної надихаючої обдарованості, яка викликає у кожної дитини «почуття повної довіри», «готовність дотримуватись того, чого вчить педагог».

Особливим засобом формування творчої активності дітей є мистецтво: література, музика, скульптура, народна творчість, живопис.

Вплив мистецтва на становлення особистості дитини, її розвиток дуже великий. Без виховання естетично розумних людей, виховання з дитячих років поваги до духовних цінностей, уміння розуміти та оцінювати мистецтво, без пробудження в дітей творчих зачатків неможливе становлення гармонійно розвиненої та творчо активної особистості.

Саме в дитинстві закладаються основи інтелекту людини, формуються різнобічні потреби, погляди, ідеали. Тому цей період є найсприятливішим і найвідповідальнішим. Чим раніше й активніше здійснюється процес прилучення до прекрасного, тим він ефективніший, міцніший, тим глибше формуються інтереси до мистецтва, ефективніше йде процес духовного розвитку людини.

Мистецтво може стати однією з основних ланок у становленні особистості. Саме воно відкриває нам чарівний світ почуттів людини, що прагне в барвах, лініях, кольорі, у звуках, інтонаціях, темпі; у виразних, зворушливих висловах поділитись своїми переживаннями, хвилюваннями, радостями, захопленнями від почутого, побаченого, пережитого в реальному житті.

Світ мистецтва безмежний. Пізнавати його ми будемо не день, не рік, а все життя. Тому, починаючи з дошкільного навчального закладу, педагог покликаний розвивати в дітей художній смак, виховувати важливу для людини якість – любов до мистецтва, до прекрасного. Зорові образи, створені мистецтвом, легко запам’ятовуються й залишаються в пам’яті надовго. Вони збагачують емоційний світ, вчать яскравіше сприймати навколишнє життя.

РОЗДІЛ 1


Граємо, виховуємо, розвиваємо за системою ТРВЗ

1.1. Актуальність проблеми ознайомлення старших дошкільників з картинами видатних художників у науковій та методичній літературі.


Становлення творчої, активної особистості; важливе завдання сьогодення. В сучасних умовах активна, творча особистість повинна вносити прогресивні зміни до суспільного життя, вміти здійснювати вибір, визначати та вирішувати проблеми, бути винахідливою, мати творчу уяву. На основі вікових особливостей та за сприятливих психолого-педагогічних умов, формування творчої людини розпочинається вже у молодшому дошкільному віці. У цей період відбуваються якісні зміни в психіці, у результаті яких малюк стає істотою активною та діяльною; зростають фізичні можливості, розширюються потреби, змінюються види і форми діяльності, закладаються елементи свідомості та самосвідомості.

Проблеми пошуків ефективного здійснення наступності дошкільної і початкової загальної освіти, оптимальних засобів, форм, методів були і є в центрі уваги психолого-педагогічної науки і практики. Академік О.Я.Савченко наголошує, що «дитячий садок; це школа для малят». Виходячи з цього, ми маємо усвідомити, що дошкільна освіта - це підґрунтя, на якому буде формуватися вміння повноцінно жити в шкільному колективі, успішно оволодіти навчальною діяльністю як провідною.

Величезну роль у житті суспільства, в постійному процесі творення духовної культури відіграє мистецтво. Унікальна особливість цього виду духовно-практичної діяльності полягає в тому, що митець та глядач (слухач, читач) не лише набувають знань про довкілля, а й вчаться сприймати світ та себе в ньому через емоційно-ціннісні відношення. Мистецтво розкриває у дітях універсальну здібність до позитивного перетворення світу, спонукає до творчості в різних видах діяльності, вчить жити за законами краси та людської моралі. За висловом Л.В.Виготського, емоції, викликані мистецтвом, - це розумні емоції. Під впливом мистецьких творів формується та змінюється світогляд особистості, її ставлення до навколишнього світу, особливо в дитячому віці.

Вчені, вчителі-практики, батьки визначають, що в ранньому дитячому віці образотворче мистецтво складає головний вид творчості. Малюки полюблять малювати, їм подобається сам процес. Але з часом така зацікавленість згасає, відбувається розчарування та охолодження. Л.С.Виготський вважає, що зниження цікавості дітей до малювання приховує за собою перехід цієї діяльності у нову, вищу стадію розвитку, яка стає доступною дітям тільки при сприятливих зовнішніх стимулах, таких, наприклад, як викладання образотворчого мистецтва у дошкільних закладах, у школі, наявність художніх творів, образів вдома, чи при особливій обдарованості до цього виду діяльності.

Необхідність наступності в роботі повязаних між собою ланок навчання та підготовки дітей до навчання в школі обґрунтовано у працях Я.А.Котянського, Й.Г.Пестолоцці, К.Ушинського, С.Русової. На початку ХХ століття Н.Лубенець стверджувала, що «починати виховання дітей зі школи, означає зводити будинок на піску без фундаменту». Своєрідним уточненням цього положення є міркування Є.Тихєєвої, яка вважала, що «старший ступінь дитячого садка на одну третину вже школа, а молодший ступінь школи на одну третину дитячий садок».

Питання підготовки дітей до навчання в школі вивчаються такими вченими як Виготський Л. С., Григорєва Г. Г., Доронова Т. Н., Кудрявцев В. Т., Комарова Т. С., Ликова І. О., Фльоріна Е. О. та багато інших. Праць, де б висвітлювався досвід роботи з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі на матеріалах творів образотворчого мистецтва є доволі мало. У публікаціях вчених, знаходимо лише загальні посилання на необхідність актуалізації та вирішення даної проблеми.

Російські педагоги (Н.А. Ветлугіна, Н.П. Пакуліна, Є.М. Ігнатьєв, І.Я. Лернер та ін.) підкреслюють, що творчості дітей можна й потрібно вчити. З визначеної нами дитячої художньої творчості стає очевидно, що для розвитку творчості в будь-яких видах художньої діяльності дітям необхідно одержати різноманітні враження про навколишнє життя, природу, познайомитися з творами мистецтва (образотворчого, музичного, літературного, архітектури, народного мистецтва), придбати певні знання про предмети і явища, опанувати навички і вміння, освоїти способи діяльності; необхідним є освоєння дітьми багатого художнього досвіду як на заняттях, так і в повсякденному житті (на прогулянках, у різноманітних іграх, при знайомстві з творами мистецтва).

Методикою навчання дітей розповіданню за репродукціями картин займалися А.М. Бородич, Е.П. Короткова, Є.І. Тихєєва, Н.В. Гавриш та ін.

Діти п'яти років мають значний досвід, багатий словник, вміють описувати предмети, іграшки, встановлювати прості причинні зв'язки між предметами та явищами. Від них треба вимагати вміння не тільки розповідати за змістом репродукції, складати описову та сюжетну розповідь, а й виходити за межі зображеного художником, пов'язувати зміст картини зі своїм досвідом.

У методиці розвитку зв'язного мовлення дошкільнят Н.В.Гавриш виокремлює кілька видів занять зі складання розповіді за змістом картини, які подаються за ступенем ускладнення:

1. Складання розповіді-опису предметної картини.

2. Складання сюжетної розповіді за змістом картини.

3. Порівняльний опис двох картин.

4. Складання розповіді за пейзажною картиною чи натюрмортом.

Методика проведення кожного із цих видів занять має свою специфіку, проте обов'язковими є структурні частини - організація сприймання, розглядання дітьми творів живопису та навчання розповідання за її змістом. Продуктивність другої частини заняття цілком залежить від результативності першої, тобто від того, наскільки ефективно був організований процес сприймання. Отже, щоб правильно керувати розумовою та мовленнєвою діяльністю дітей на цих заняттях, педагог має оволодіти методикою навчання дітей сприймання творів живопису та методикою навчання розповідання за змістом.

Значну роль відіграє підготовка дітей до розгляду й описування картин. Дійовим прийомом є вступне слово педагога перед показом картини або коротка вступна бесіда. В ній доречно дати стислу інформацію про життя і творчість художника-автора картини, про її жанр, а потім актуалізувати знання дітей про пори року, людські взаємини тощо, тобто ті, які налаштовують на сприймання картини. Звернення до власного досвіду дітей активізують розумову та мовленнєву діяльність дошкільнят, що спонукає їх до прояву ініціативи. Одне із центральних місць у структурі заняття посідає бесіда за репродукцією картини, що проводиться після її мовчазного розглядання дітьми, вихователь ставить запитання. Запитання майже єдиний методичний прийом, який застосовують вихователі в першій частині заняття.

Дошкільнятам важко перебувати тривалий час у статичному положенні, як цього вимагає бесіда за запитаннями.

Численні спостереження та аналіз роботи вихователів дали змогу Н.В.Гавриш виокремити типові помилки в організації процесу сприймання дітьми репродукції картини та розвиток зв'язного мовлення. Запитання добираються за принципом «Чим більше, тим краще». Важлива не кількість запитань, а їхня різноманітність. Переважна більшість запитань є запитаннями про очевидне, тобто має репродуктивний характер. Надмірне захоплення ними гальмує процес мислення, гасить інтерес до твору живопису.

Запитання за змістом картини мають збуджувати думку. Дітям хочеться відчувати себе розумними, їм до вподоби усілякі несподіванки, загадки. Саме пошукова діяльність найприродніша для дошкільного віку. Отже, не варто зловживати запитаннями про очевидне. Запитання мають спонукати вихованців шукати відповідь через аналіз побаченого.

Вихователі часто ставлять типові, трафаретні запитання, пов'язані з констатацією того, що зображено на картині, та встановлення найпростіших зв'язків між елементами зображення .

Шаблонні, трафаретні запитання за змістом картини роблять хід заняття від початку приреченим на невдачу: стає неможливою і недоречною будь-яка ініціатива, зайвими виявляються активність та самостійність, оригінальність думки дітей. У такому пасивному інтелектуальному, емоційному стані навряд чи варто чекати від дітей цікавих власних розповідей. Вони наслідують зразок вихователя та, нудьгуючи, чекають закінчення заняття.

Велике значення необхідно приділяти проблемним запитанням, що спонукають до пошуку відповіді на самій репродукції картини, до аналітичних дій, які знаходять вихід у самостійному судженні щодо твору живопису. Розгорнута відповідь стає природним результатом інтелектуально-мовленнєвої роботи: дитина мислить і висловлює свою думку не шаблонно, бо це її власна думка, для формулювання якої вона має сама дібрати мовні засоби. Вихователь (після моменту мовчазного розглядання картини) не поспішає із запитаннями, даючи малюкам можливість вільно висловити свої враження, думку з приводу зображеного.

Різноманітні ігрові прийоми, емоційно-образні пластичні етюди, творчі завдання тощо допоможуть активізувати процес сприймання, мовлення.

Використання варіантів ігрової вправи - допомагають зберегти інтерес до картини (твору живопису), забезпечують умови для ініціативи розумових та мовленнєвих дій.

Бесіду зі старшими дошкільниками пропонують починати з аналізу її первинної чи пошуку більш вдалої, більш точної назви твору живопису. Такий прийом дає змогу осягнути, оцінити твір живопису в цілому, щоб перейти до детального її розгляду.

Запитання щодо дій та характерів персонажів допомагають дітям виокремити частини репродукції картини, сприяють уважнішому її розгляданню. Ефективним прийомом є творче завдання «віртуальні діалоги», яке допомагає уявно увійти в ситуацію, зображеному на творі живопису. Застосувавши прийом сполученого мовлення (дорослий починає фразу, а дитина її продовжує), педагог допомагає дітям добирати репліки, підтримувати діалог.

Специфіка ознайомлення дошкільника з мистецтвом полягає в обмеженості її технологічного аспекту, з одного боку, в поєднанні з буянням дитячої фантазії, нескінченним рядом художніх образів, із другого. Самобутність останніх визначає мистецьку цінність духовних і рукотворних витворів, становить суть дитячої творчості. Головне завдання - розвинути в дитини сприйнятливість як базову особистісну якість, прищепити здатність «приймати», «передавати», «трансформувати», тобто бути споживачем і творцем культури.

1.2. Граємо, виховуємо, розвиваємо за системою ТРВЗ

Працюючи за програмою "Впевнений старт", ми зіткнулися з проблемою як організувати навчальний процес, щоб старші дошкільники ознайомились з таким великим переліком репродукцій запропонованого програмою, які методи і прийоми стануть найефективнішими на шляху до поставленої мети. Перший місяць роботи за "старими" методами не привів до бажаних результатів (діти з п’яти художників запам’ятовували лише двох, швидко втомлювалися, плутали назви картин, були замкнутими, боязкими).

Ми вирішили спробувати методи та інструментальні прийоми ТРВЗ.

Кожній людині має бути доступна творчість найвищого рівня. Творчій людині жити нелегко, але вона здатна пізнавати радість відкриття й знаходити собі застосування в різних сферах діяльності.

ТРВЗ – це методологія пошуку нових розв’язань, що дає стабільні позитивні результати і не впливає шкідливо на психіку людини.

Сучасна ТРВЗ включає життєву стратегію творчої особистості і теорію розвитку творчої особистості. В основі ТРВЗ лежить алгоритм рішення винахідницьких завдань.

ТРВЗ – це педагогіка співтворчості, дорослий при цьому – своєрідний поводир, але в той час іде позаду. Тут немає вчителів та учнів, є одна спільна справа – навчитися логіки мислення. Діти – мудреці й філософи від народження. І цю творчу зарядженість дитини нам, дорослим необхідно розвинути, не розгубити, не розплескати, заохотити. Головне – зрозуміти, що дитина, яка думає, шукає, вирішує свої проблеми, - це нормально! А творчий розвиток навчить будь-яку людину прогнозувати наслідки кожного кроку.

Досвід показав: на базі програми, за якою працює педагог будь-якої вікової групи, можна впроваджувати методи ТРВЗ, вкладаючи в неї відповідний зміст.

Отже, ТРВЗ – це не готові рецепти, а робота в режимі постійного пошуку, створення авторської педагогіки.

Виявилося, малятам посильні прийоми винахідництва, методи психологічної активізації творчого процесу, за допомогою яких заняття – це пошук, проблеми, знахідки, винаходи, ланцюжки питань.

Справжньою знахідкою у запам’ятовувані художників і назв картин стали символічні схеми. У верхньому лівому куту картки – перша літера прізвища художника, а сама назва має вигляд схематичного малюнка. Завдяки їм, діти в ігровій формі, засвоїли весь список репродукцій за програмою "Впевнений старт".

Діти входять до картини за допомогою різних аналізаторів (зору, слуху, дотику). Свої враження діти передавали у своїх малюнках, використовуючи нетрадиційні техніки малювання. Для дітей, які недуже люблять малювати? ми використали гру "Малюнок по колу". Кожна дитина одержує чистий аркуш паперу й олівець. За сигналом всі починають малювати. Через дві хвилини подається умовний сигнал і кожний з дітей передає свій малюнок сусідові. І так доти, доки аркуш не потрапить до "хазяїна". Результат: радість, взаємодопомога, впевненість у своїх силах.

Ми добре розуміли, що без допомоги батьків нам не обійтися, тому проводили консультації, бесіди, тренінги по оволодінню методами і прийомами ТРВЗ.

В основу посібника ввійшли практичні заняття, проведені у старшій групі.

При складанні занять були враховані принципи доступності і послідовності у викладені матеріалу, сезонність. Використано емоційний компонент: заняття проходить у ритмічній зміні діяльності: "Діалог – гра – робота – торжество!". Сумісні заняття з батьками сприяють взаємодії й співпраці батьків із дитячим садком не за примусом, а виходячи зі спільних інтересів щодо розвитку власної дитини. Батьки з цікавістю опановують прийомами винахідництва. новими підходами в подачі матеріалу дитині. Звичайно, з однієї сторони, проводити подібні заняття складно, адже вони повинні бути відкритими, але , з іншого боку, простіше, тому що залучається величезний інтелектуальний і творчий потенціал батьків.

Даний посібник – це проектна робота на рік. У ньому розкриті методи й інструментальні прийоми психологічної активізації творчого процесу. Методичний інструментарій надається в образних, доступних дитячому сприйманню формах. Посібник допоможе формувати культуру творчого мислення, мови, розвивати пізнавальні здібності, а найголовніше – виховувати нову людину, виключати авторитарність у спілкувані.

1.3. Продуктивні прийоми виконання завдань творчого характеру

Творчість – це особливий вид активності нерегламентованого, перетворювального характеру.

Креативність – загальна здібність дитини, її здатність до творчості.

Продуктивні прийоми, які може використовувати вихователь під час виконання дошкільниками завдань творчого характеру.


 • обєднати – потрібні ( речі, явища);

 • дібрати синоніми-антоніми ( схоже-відмінне);

 • знайти нові шляхи використання речей;

 • винайти нові засоби досягнення мети;

 • внести зміни в зроблене, змінити речі за кольором, розміром, матеріалом, формулою;

 • висловити якомога більше ідей для розв’язання конкретної проблеми;

 • використати фантазію, жарти, каламбури, взяти участь у дискусії;

 • дібрати аргументи , докази;

 • провести нескладне дослідження;

 • самостійно обрати тему, зміст, форму, ролі, зібрати інформацію, здійснити аналіз та оцінку;

 • помінятися з однолітками ігровими ролями, спробувати зіграти кільтка несхожих ролей;

 • уявити ( ліс, море…), відчути смак ( незвичайної їжі…);

 • «прорецензувати роботу;

 • поставити якомога більше завдань;

 • оживити слово;

 • дати нове життя зламаним речам, іграшкам, книжкам;

 • намалювати поняття ( краса, віра, правда, свобода, життя…);

 • уявити себе або когось об’єктом природи, предметом, будь-яким іншим об’єктом;

 • розповісти про улюблену тварину,рослину, гру, заняття, страву, розповісти про свої найприємніші враження;

 • уявити себе чарівником;

 • завершити розпочаті речення;

 • збільшити – зменшити когось-щось;

 • додати фантастичних властивостей комусь;

 • змінити зовнішність, придумати нового звіра, рослину, прилад тощо;

 • продовжити життя літературного героя;

 • вжити метафори, переносити властивості одного предмета на інші: мякий характер, щоки горять, позеленіти від злості, сталеві мязи, бронзове тіло;

 • дати назву відомій картині, казці, віршу;

 • фантастично поєднати несумісне – голову однієї тварини з тулубом другої;

 • придумати нове свято, конкурс, гру;

 • матеріалізувати свої думки, почуття, мрії персонажів відомих казок, мультфільмів;

 • зібрати додаткову інформацію ( про людей, героїв…), знайти в ній головне і другорядне, перевірити достовірність, точність,надійність.

1.4. Методичні кроки й інструментиКрок 1. Виділення об’єктів картини.

Мета: визначення складу картини. Виявити найбільше об’єктів і схематично зафіксувати їх у кружечках на дошці.

Гра « Шукаю родичів».

Мета: учити дітей класифікувати об’єкти на картині й активізувати словник узагальнюючими поняттями. Знайти «родича» конкретному об’єкту за принципом;

а) природний світ;

б) рукотворний світ;

в) жива – нежива природа;

г) ціле – частка;

д) за місцем перебування;

е) за функціями.Крок 2. Встановлення різного рівня зв’язків і взаємодій між об’єктами.

Гра «Чарівник Додавайко».

Мета: встановлення емоційно-духовних зв’язків і взаємодій об’єктів на рівні «добре – погано». Учити дітей обґрунтовувати ці зв’язки. Розвиток зв’язного мовлення, вправляння у використанні речень зі складнопідрядним зв’язком.

Гра « Живі картинки» або « До нас прийшов чарівник Перетворець».

Мета: Знайти місце своєму об’єкту серед інших об’єктів, зображених на картині. Скласти зв’язне оповідання щодо місцезнаходження об’єкта. Закріплення просторових понять.

Кожній дитині, згідно ролі, необхідно пояснити своє місцезнаходження у двовимірному просторі, потім змоделювати картину в 3-х мірному.Крок 3. Прийом входження до картин за допомогою різних аналізаторів.

Крок 4. Опис картин засобами прямої і символічної аналогії.

Гра « Підбери таке за кольорами».

Гра « Порівняй за формою».

Гра « Порівняй за матеріалом».Крок 5. Створення оповідань-фантазій з використанням прийому переміщення об’єктів у часі.

Гра « Чарівник Відставай-Забігай».Крок 6. Складання оповідань від імені якого-небудь героя (об’єкта). Різні точки зору.

Гра «До нас прийшов чарівник Перетворенко».

РОЗДІЛ 2

2.1. Перспективне планування занять
Місяць

Тема заняття

Вересень


Осінні натюрморти


Жовтень


Осінній пейзаж


Листопад


Казка поряд


Грудень


Зимонька – зима


Січень


Пізнаємо світ мистецтва


Лютий


Прощання із зимою


Березень


Прийшла весна. Землю чорну розбудила…


Квітень


Характер моря


Травень


Брейн – ринг


2.2. Мотивація навчальної діяльностіМрія

Оленка сиділа тихо у куточку і спостерігала за народженням картини. Пильні оченята вдивлялися у полотно, на якому з’являлися і оживали "Три богатирі", як на палітрі змішувалися фарби, а рука художника майстерно, мазок за мазком, створювала шедевр. Це була справжня магія!

У години тихого споглядання, дівчинка відчувала, що стає іншою, її переповнюють нові почуття: захвату, милування, зміни настрою, бажання творити.

Коли тато закінчив роботу, дівчинка підбігла, поцілувала і вигукнула:

- Це справжній шедевр!

- Дякую, люба. Але це - копія. Справжні шедеври зберігаються в музеях, галереях. Завтра я поведу тебе до картинної галереї, щоб ти на власні очі побачила і відчула безмежний, прекрасний світ мистецтва.

- Тату, ти за професією будівельник, як же ти навчився малювати? – запитала Оленка.

- Дівчинко, моя люба! Якщо в людині живе потяг до краси: вміння в неживому бачити живе, у тиші почути мелодію, а в потворному побачити прекрасне, – це людина-творець. Вона хоче творити красу не за професією, а за покликом душі.

Після відвідування галереї у Оленки зявилася мрія – стати мистецтвознавцем або художником.

Перший крок до втілення мрії

- Тато, щоб здійснилася моя мрія потрібно так довго чекати: дитячий садок, школа, інститут.

- Навіщо чекати. Ти можеш іти назустріч їй.

- Як це? - здивувалася Оленка.

- Запропонуй своїм друзям створити міні-клуб "Шанувальників мистецтва". Будем збиратися два рази на місяць. Перша зустріч - домашнє завдання: кожній дитині дається прізвище одного художника і назва його твору, а при зустрічі, кожний учасник клубу робить міні-виступ. Друга зустріч - входження до картини за допомогою носика, вушка, пальців. Створимо дві галереї. Перша - репродукції вивчених картин, друга – власні картини дітей у різних техніках.

- Оце так ідея! – вигукнула Оленка, плескаючи у долоні.

- Не думай, доню, що це тільки гра. Все починається з малого: з краплини – ріка, з іскринки – полум’я, з маленького, але твердого рішучого бажання – здійснення мрії. Пам’ятаєш популярне прислівя: "Що посієш, те й пожнеш"? Нам бажано мати швидкі результати. Але не будемо заощаджувати на часі сівби (підготовці), щоб жнива не зрадили наших надій (стати професіоналом).

2.3. Конспекти занятьВересень

Перша зустріч.

Попередня робота.

К. Білокур, Е. Волобуєв, С. Шишко, О. Шовкуненко – осінні натюрморти.

Друга зустріч.

Тема: Осінні натюрморти

Мета: розвивати творчі здібності, вміння фантазувати, уявляти; виховувати інтерес до творів мистецтва, бажання милуватися та висловлювати власні враження; учити уявляти можливі звуки, запахи, сприймання дотиком; вчити дітей малювати технікою пуантилізму.

Обладнання: репродукції картин, ємності із запахом, картки із різною поверхнею.

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

На столі у вихователя стоїть натюрморт ( ваза з квітами, фрукти, чайник, чашка) . Все знаходиться за ширмою.

Подивіться на силует ( тіньовий театр ) і відгадайте, що знаходиться у мене на столі. ( Відповіді дітей ).

Відкриваю ширму. Діти насолоджуються розмаїттям кольорів, ароматів.

2.1. Вправа " Пофантазуй ".

Діти фантазують про характер та настрій предметів. Висловлюють свої враження у формі компліментів.

2.2. Вправа " Я - ваза".

Діти уявляють себе будь-яким предметом на столі й розповідають від його імені.

Наприклад. Я ваза. Я живу на столі. Я прозора, гарна, скляна. Товаришую з квітами. Я народилася, щоб подовжити життя квітам.

2.3. Вправа " Пригадай автора ".

Репродукції закриті осінніми листочками. Вихователь знімає по листочку ( на зворотному боці якого картка-символ до даної репродукції). Діти називають автора і назву репродукції.

3. Основна частина.

Входження в картину за допомогою різних аналізаторів.

Діти, картину можна не тільки бачити, а чути, нюхати, сприймати дотиком.

Давайте спробуємо. Включаємо свою фантазію, уяву за допомогою уявного думального капелюшка ( уявно одягають його ).

3.1. Вправа "Я тільки чую".

Діти виконують точковий масаж вушок. Розповідають про уявні звуки.

3.2. Вправа " Я відчуваю запах".

Діти уточнюють, з якої саме картини почули звук чи запах.

3.3. Вправа " Я відчуваю дотиком".

Дітям пропонується із заплющеними очима торкнутися поверхні картки і сказати, що це може бути на картині ( шершаве - дерево, стіл, ваза; гладеньке – бік яблучка, пелюстка…).4. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.

Якщо бачиш на картині склянку кави на столі,

Сік малиновий в графині,

Чи троянду в кришталі;

Може грушу, може торт,

Або все оце одразу -

Знай, ти бачиш натюрморт.5. Практична робота. У майстерні художника.

Діти, я пропоную створити власні натюрморти для нашої галереї.

Точковий малюнок. Пуантилізм – малювання різнокольоровими крапками.

6. Підсумок заняття.

Жовтень

Перша зустріч.

Попередня робота.

А. Куїнджі " Осінь ", І Левітан " Золота осінь ", В. Полєнов " Золота осінь ". Друга зустріч.

Тема: Осінні пейзажі

Мета: розвивати творче креативне мислення, емоційну чутливість; виховувати естетичну насолоду від сполучення кольорів і їх відтінків; учити бачити ліричну красу осінніх дерев; закріпити жанр мистецтва – пейзаж; продовжувати відчувати картини різними аналізаторами. Закріпити навички малювання по вологому паперу.

Обладнання: репродукції картин, предметні картки з зображенням предметів, які входять до картин, грамзапис, осінні листочки.

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

- Діти, у групі я знайшла кошик з осінніми листочками. Його залишила сама пані Осінь. Якщо прикласти листочок до вушка, то можна почути музику осені. (Вихователь роздає по листочку. Діти прикладають до вушок, у цей час звучить мелодія П. І. Чайковського «Сумна пісенька»3. Основна частина.

Поки ми слухали музику то перенеслися в осінній ліс. Він нас зустрів репродукціями картин давайте пригадаємо їх.

3.1. Вправа «Чарівний листочок».

Вихователь торкається репродукції листочком, діти називають художника і її назву. Вихователь показує схематичне зображення (вгорі – перша літера художника, посередині зашифрована назва картини).

Який надзвичайний куточок природи! Тут дерева прощаються зі своїм убранням. Як тихо, ніби знехотя, зірвався листочок, ось він ще кружляє у повітрі й лише потім падає на землю. Які прощальні слова він шепоче гілкам?

3.2. Вправа «Про що шепоче листочок?».

Діти фантазують, складають прощальний діалог дерева з листям.

3.3. Входження до картини І. Левітана «Золота осінь» за допомогою різних аналізаторів.

3.3.1. Вправа «Я тільки чую».

Шелест дерев, скрип гілок, спів пташок, шум води…

3.3.2. Вправа «Я відчуваю запах».

Листя, кори, свіжості, грибів…

3.3.3. Вправа " Я сприймаю дотиком ".

Шершава поверхня - кора дерев, каміння, гілки; люстерко – вода, небо, мокре листя, крапельки воску – краплинки роси, води…

3.4. Складання міні-розповіді від імені будь-якого героя.

- Діти, чарівниця Осінь любить грати у гру «Перетворись».

На столі картки із зображенням будь-якого предмета з картини. Діти обирають картку, перетворюють у запропонований образ і розповідають про себе.

Наприклад: Я - берізка. Я росту біля річки. Кожен день я милуюся своїм відображенням у воді. Яка ж я гарна у жовтому вбрані!4. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.

Якщо бачиш: на картині намальована ріка,

Чи ялинка, чи калина, чи садок коло ярка.

Може, степова рівнина, або гір скелястий кряж…

Знай бо друже, ця картина називається пейзаж.5. Практична робота. У майстерні художника.

- Діти, я пропоную намалювати осінній пейзаж.

Техніка по вологому паперу.

6. Підсумок заняття.

Листопад

Перша зустріч.

Попередня робота.

В. Полєнов " У парку ", М. Пимоненко " Ярмарок ", М. Приймаченко (чарівні птахи, звірі ), Г. Собачко.

Друга зустріч.

Тема: Казка поряд

Мета: розвивати естетичне сприймання, вміння помічати красу, незвичайність і фантастичність образів, здатність виявляти емоційне ставлення до зображеного; виховувати інтерес до творів мистецтва, бажання милуватися та створювати власні роботи, сміливо доповнюючи їх деталями з власної уяви. Продовжувати вчити дітей творчо мислити, викликати радість від зустрічі з новими картинами. Надати можливість дітям самостійно створювати казковий образ, користуючись нетрадиційними техніками малювання.

Обладнання: репродукції картин, картки з опорними символами, предмети для нетрадиційних технік малювання ( пір'я, нитка, вушні палички ).

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

- Діти, сьогодні до нас на заняття завітала змія. Не лякайтеся, вона добра і нікого не вкусить. Вихователь показує казкову змію на хвості якої прищеплено віяло з картками. Діти, хіба у змії такий хвіст? ( Ні ) Це не проста змія, а казкова, придумана мною. А надихнуло виготовити її картини однієї художниці, яка творить казку. Хочете потрапити до казки, підставляйте долоньки, закривайте очі, чарівний хвіст змії перенесе нас туди. (Вихователь торкається долоньок дітей).

2.1. Вправа «Відгадай».

В казку ми потрапили, а щоб відкрилися в неї двері, ми повинні згадати картини, які у мене на дошці. (Пригадують за картками символами).

2.2. Вправа «Відставай – забігай».

Обираємо одного із героїв чи об’єктів, уявляємо, що він робив раніше, до появи на картині, й що буде потім.3. Основна частина.

- Діти, казка приходить до тих людей, які у неї вірять, не бояться придумувати, фантазувати. Волею пензля відомої української художниці перед нами зявляється цілий світ фантастичних істот. Прообразом її звірів і птахів - є природа.

Коли я дивлюся на картини М Приймаченко, мені завжди хочеться всміхнутися й самій пофантазувати. А вам?

3.1. Вправа «Казкова тварина».

Фантастично поєднати несумісне – голову однієї тварини з тулубом другої, хвостом третьої, придумати їй назву, де живе, який має характер.

3.2. Вправа «Чарівна паличка».

Діти уявляють і фантазують, яким чином казкова тварина може потрапити у репродукції інших художників.

3.3. Вправа «Я відчуваю дотиком».

Вихователь використовує чарівну змію на хвості у вигляді віяла розміщені картки для дотику.

4. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.5. Практична робота. У майстерні художника.

«Казкова тварина».

Покличте свою уяву і вигадайте власну тварину чи птаха. Художниця часто вдягала своїм тваринам капелюха на голову (а може, краще припасувати сучасну бейсболку?), ще й чоботи на ноги. Хвоста можна перетворити у довгошийого птаха чи змію, у гілку чи квітку, у бантик чи дзвіночок. Отож, поміркуйте, доберіть чисті, соковиті кольори й гарно поєднайте їх. Вчиться неповторності, сонячно-яскравих поєднань фарб у М. Приймаченко.

6. Підсумок заняття.

Грудень

Перша зустріч.

Підготовча робота.

П. Левченко "Село взимку", Т. Яблонська "Застудилася", І. Шишкін

"Зима", В. Полєнов "Ранній сніг".Друга зустріч.

Тема: Зимонька-зима.

Мета: розвивати фантазію, уяву, естетичне сприйняття, вміння включатися у гру; виховувати дбайливе ставлення до всього оточуючого, естетичне ставлення до природи та до своєї діяльності; закріпити назви репродукцій, вид мистецтва – портрет; продовжувати за допомогою вправ та ігор з ТРВЗ краще розуміти задум художника; закріпити вміння дітей малювати свічкою.

Обладнання: репродукції картин, частини репродукцій, стрічка до вправи "Пізнай на дотик", чарівна паличка – сніжинка, фішки.

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

- Давайте заплющимо очі та пофантазуємо. Осінь була довгою-довгою. Листя давно облетіло, земля вже стомилася від нескінченних холодних дощів, а вітер усе співав за вікном свою тужливу пісню. Дуже сумно було у лісі. Але одного разу вранці на землю впала перша сніжинка, потім ще одна, ще й ще. І повалив перший сніг. Він вкрив землю товстою сніговою ковдрою. Яким білим, чистим, легким стало все навколо! Просто диво! (Вихователь торкається паличкою зі сніжинкою долоньок дітей). Ось і відкрила обійми зима.3. Основна частина.

- Діти, давайте згадаємо, які репродукції знаходяться у мене на дошці.

Вихователь торкається репродукції сніжинкою, діти називають художника і її назву. Вихователь показує схематичне зображення (вгорі – перша літера художника, посередині зашифрована назва картини).

3.1. Вправа "Постав фішку".

Вихователь читає речення, в якому вказується яка-небудь деталь з картини. Дитина, яка відгадала, бере фішку-магніт і закріплює під репродукцією.

3.2. Вправа "З’єднай – роз’єднай".

- Діти, Сніжна королева завжди хотіла, щоб людські серця перетворилися у крижинки, а у них не має місця для краси. Вона роз’єднала нам репродукції і приєднала до інших. Нам потрібно об’єднати роз’єднане у ціле, цим збережемо репродукції для інших дітей.

3.3. Входження до картини.

3.3.1. Вихователь імітує звук, діти відгадують, з якої репродукції він лунає.

3.3.2. Теж саме із запахом.

3.3.3. Об’єднати всі картини і скласти міні-розповідь за допомогою стрічки.

(На стрічці: шматок деревини, мана крупа, шишка, голчка з ялинки, шмат тканини).

Наприклад, бабусина хата була на краю села. Оленка гостювала у неї. Землю засипало снігом. Дівчинка вирішила назбирати шишок у лісі, який був зовсім поряд. У лісі було багато ялинок. Дівчинка довго гуляла і застудилася. Бабуся вклала її у теплу постіль.

4. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.5. Практична робота. У майстерні художника.

Діти, я пропоную намалювати портрет зими.

Техніка малювання свічкою.

6. Підсумок заняття.

Січень.

Перша зустріч.

Підготовча робота.

Т. Яблонська "У парку", І. Шишкін "На півночі дикій", І. Айвазовський "Буря на Чорному морі", О. Саврасов "Зимовий пейзаж".

Друга зустріч.

Тема: Пізнаємо світ мистецтва.

Мета: розвивати у дітей естетичне сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, здатність сприймати мистецькі твори, виявляти емоційне ставлення до зображеного, розвивати системне мислення, творчість, уяву, уміння розв’язувати проблемні ситуації, протиріччя. Виховувати інтерес до власних відкриттів через пошукову й дослідницьку діяльність, вміння милуватися творами мистецтва. Навчити дітей навичкам творчого мислення й керованої уяви на основі методів ТРВЗ для формування системно-діалекчтичного способу мислення, відпрацювання розумових операцій з аналізу картини як цілісної системи і окремо взятого об’єкта на ній. Привернути увагу дітей до краси зимових пейзажів. Викликати задоволення і радість від зустрічі з ними. Надати можливість дітям самостійно створювати пейзаж, використовуючи традиційні й нетрадиційні техніки в малюванні.

Матеріали: репродукції картин, казкові герої (гноми), картки з опорними символами, карта «Я сприймаю на дотик», фарби, пензлики, предмети нетрадиційних технік малювання.
«Все творчо, а інакше навіщо»
Хід заняття:

1. Організація дітей до заняття.
2. Створення проблемної ситуації.

- Діти, у мешканців країни гномів трапилась біда. З їх картиної галареї зникли деякі репродукції картин. Їх викрали два гнома Жадюга і Зазнайко. Вони повернуть їх назад, якщо інші жителі країни виконають їх завдання. Жителі країни Гномії просять у вас, діти, допомоги. Допоможемо жителям країни Гномі?

Отже – сідаємо в наш тренувальний комплекс «Видумляж».

Надягнемо «думальні капелюшки».

Відправляємося в країну «Уявляндію».

Включіть комп’ютери! «Ми атланти думки» (вказівним пальцем промасажувати ямку на шиї у районі першого шийного хребця).

Сядьте вільно. Витягніть вперед руки, випряміть два пальці: великий і вказівний. Промасажуйте вушка, приказуючи: «вушка, вушка чують все». А тепер опустіть руки, струсіть долоньки. Поставте палець між брів та носом. Промасажуйте цю точку зі словами «Прокидайся третє око». Зберіть пальці руки в жменьку,промасажуйте внизу шиї зі словами «Я дихаю дихаю».

Тепер Ви набагато краще бачите, чуєте, відчуваєте!3. Основна частина.

Допоможемо гномикам згадати назви усіх картин, які в них були.Перше завдання. Розшифрувати картини за символами (робота з картками, що містять опорні символи).

Друге завдання. Входження до картин за допомогою різних аналізаторів.

Гра «До нас прийшов гном « Я тільки чую».

Мета: учити уявляти можливі звуки. Спонукати до фантазування.

На дошці репродукція картини Яблонської «У парку».


 • Уявіть, що ви потрапили в цю картину. Що ви там почули?

Передбачувані відповіді: розмову жінок, сміх дітей, гул машин, потріскування снігу…

Третє завдання.

Гра « До нас прийшов гном «Чутливий носик».

Мета: учити уявляти можливі запахи. Фантазувати на основі передбачуваного сприйняття запахів.

Передбачувані відповіді: тут пахне свіжістю, деревами, печивом…

Четверте завдання.

Гра «Я сприймаю на дотик».

Мета: учити дітей уявляти можливі відчуття від передбачуваного зіткнення з різними об’єктами й передавати їхні специфічні ознаки.

П’ять карточок різної шорсткості (хутро, краплі воску, крупа, целофан, гума). Торкаючись до кожної, діти уявляють, на що вона схожа?

Фізхвилинка.

Якщо бачиш: на картині намальована ріка,

Чи ялинка, чи калина, чи садок коло ярка.

Може, степова рівнина, або гір скелястий кряж…

Знай бо, друже, ця картина називається пейзаж.
Якщо бачиш на картині склянку кави на столі,

Сік малиновий в графині,

Чи троянду в хрусталі;

Може грушу, може торт,

Або все оце одразу -

Знай, ти бачиш натюрморт.


Якщо бачиш на картині,

Наче дивиться хто з нас:

Принц в плащі шовково-синім

Чи ж бо в робі водолаз,

Чи малюк, що лиже мед

Памятай же ця картина

Називається портрет.
Пяте завдання.

Гра « Відставай забігай».

Обираємо одного із героїв чи об’єктів, що він робив раніше, до появи на картині, й що буде потім.Шосте завдання (метод каталогу).

Беремо будь-який об’єкт, явище з метою його вдосконалення. Довільно обираємо інший об’єкт, підбираємо характеристику у вигляді прикметників. Переносимо властивості на інший об’єкт.

- Ми допомогли гномикам виконати всі завдання, що поставили перед ними Жадюга і Зазнайко. Тому вони змушені були повернути картини в галерею.

Я пропоную відвідати картину галерею і помилуватися картинами.

Діти, подивіться, яка чудова і прекрасна галерея. Шедеври багатьох художників знайшли своє місце на її стінах. Кожна картина особлива, жива, неповторна. Зупинимося і, вдивляючись у кожну з них, ми відчуємо різні настрої, емоції: від радості до тривоги, від здивування до захоплення. В сукупності маємо буяння кольорів, техніки, майстерності.

А ось подивіться, ці картини знаходяться окремо. Це роботи майстра ліричного пейзажу Олексія Кіндратовича Саврасова. Він безмежно любив рідну землю, природу, відчував її красу і майстерно передавав свої відчуття у пейзажному живописі. Багато своїх картин він присвятив зимі, бо любив цю пору року і бачив казковість природи в зимовому вбранні.

Закінчується зима. Я пропоную на хвилинку вирушити у Саврасівську зиму і спробуємо відчути, у чому бачить художник красу зими. Заплющіть на мить очі і уявіть, що ви далеко за містом у невеликому теплому і затишному будиночку, поряд засніжена ялинка.

Ми спустилися до річки, і перед нами постав ліс незвичайної краси. Чародійка-зима укрила пухнастим інеєм дерева, ніби припорошила їх пухом.

Повертаємося з лісу зимовою дорогою.

Відкрийте очі. Тепер я пропоную відобразити Саврасівську зиму на папері. Скористаємося майстернями гномів.

1 – Майстерня незвичайних речей.

В ній зубні щітки, сіль, клей, нитки, перо.

2 – Майстерня художньо-ігрова.

В ній створюються картини за допомогою гри «Малюнок по колу».

Оберіть і пройдіть в ту майстерню, де будете створювати свій шедевр.
4. Малювання нетрадиційними техніками.
5. Підсумок заняття.
Ваші роботи залишаться в галереї, на згадку про цю зустріч.

Доріг мільйони перед вами,

Ідіть новітніми шляхами!

Тож ще незвідані світи

Когось покличуть їх пройти.

А я Вам щастя побажаю –

Майстрами стати закликаю!
Нам час вже прощатися

До побачення.Лютий

Перша зустріч.

Підготовча робота.

І. Грабар " Лютнева глазур ", А. Куїнджі " Вечір на Україні ", " Місячна ніч на Дніпрі ", В. Васнецов " Альонушка ", " Три богатирі ", " Іван царевич на сірому вовкі ".

Друга зустріч.

Тема: Прощання із зимою.

Мета: розвивати уяву, пам'ять, творче мислення, мовний апарат; виховувати любов до казок, природи; закріпити вивченні репродукції; вміння створювати малюнки за допомогою зубної щітки.

Обладнання: репродукції картин.

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

Вихователь читає вірш С

Картинна галерея.

Дід Мороз – художник вмілий –

дістав свій пензлик білий

і в зимові довгі ночі

знай працює ним охоче.

Поки сплять дорослі й діти,

на вікні малює квіти,

і химерні візерунки,

і засніжені малюнки.

А на іншому – сніжинки,

і пірїнки, і хмаринки.

Вийдеш рано – вранці з хати –

наші вікна не впізнати.

Чи на вулиці, чи де я –

це ж картина галерея.

Вихователь торкається пензлем діда Мороза долоньок дітей і переносить їх в його галерею.3. Основна частина.

Діти, давайте пригадаємо назви репродукцій представлених в галереї.

Робота за символічними картками.

3.1. Вправа " Добре - погано ".

Зима добре - тому що… Зима погано - тому що…

3.2. Метод каталога.Зима

Дівчинка
весела
маленька
доброзичлива

Коли зима буде веселою? ( коли випаде багато снігу, коли буде свято Новий рік …).

3.3. Вправа " Прибери раму ".

Вихователь пропонує уявити дітям, що зникла рама і вони можуть додумати що художник не намалював.

3.4. Вправа " Збільшуй, зменшуй ".

Діти збільшують або зменшують будь який об’єкт на репродукції і фантазують, що станеться.

3.5. Входження до картини В. Васнецова " Три богатирі ".

3.3.1. Вгадай за звуком.

3.3.2. За запахом.

3.3.3. Дотиком ( картки розміщені на багатирському щиті по колу ).4. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.5. Практична робота. У майстерні художника.

Малювання зимового пейзажу.

Техніка малювання зубною щіткою.

6. Підсумок заняття.

Березень

Перша зустріч.

Попередня робота.

Ф. Кричевський " Хлопчик з пташкою ", " Три покоління ", В. Серов " Дівчинка з персиками", О. Саврасов " Граки прилетіли ", І. Левітан " Весна ", А. Куїнджі " Рання весна ".

Друга зустріч.

Тема: Прийшла весна. Землю чорну розбудила.

Мета: розвивати естетичне сприймання, вміння помічати красу природи на весні, незвичайність і фантастичність образів, здатність виявляти емоційне ставлення до зображеного; виховувати інтерес до творів мистецтва, бажання милуватися та створювати власні роботи, сміливо доповнюючи їх деталями з власної уяви. Продовжувати вчити дітей творчо мислити, викликати радість від зустрічі з новими картинами. Надати можливість дітям самостійно створювати казковий образ, користуючись нетрадиційною технікою малювання.

Обладнання: репродукції картин, картки з опорними символами, предмети для нетрадиційних технік малювання.

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

Діти, сьогодні по електронній пошті я отримала повідомлення.

- Любі діти групи " Рушничок ", допоможіть відкрити двері Весни, щоб ми могли повернутися на Україну, та оповісти ти землю про пробудження. Зима не хоче відступати, тому заховала ключі. Віддасть їх, якщо ви виконаєте її завдання. Зима дуже любить картини, бо сама прекрасна художниця. Тому завдання стосується художників та їх творам. Ми знаємо, що ви вже вивчили багато репродукцій, тому звертаємося за допомогою саме до вас. Чи згодні ви допомогти? ( Так! )

3. Основна частина.

3.1. Розпізнання репродукцій за схемами. ( Крім Саврасова )

3.2. Вправа " Весна – добре, весна – погано ".

3.3. Метод каталогу.Пташка

Картина ( яка? )
гарна
маленька

Переносимо характеристики з неживого об’єкту на живий.

3.4. Вправа " Що, якщо? ".

Діти, давайте уявимо, що весна не настала, що станеться? ( Роздуми дітей ).

3.5. Вправа " Я чую ".

Весну можна не тільки бачити, а й чути. Ось послухайте, як про це пише українська поетеса Леся Українка:

Стояла я і слухала весну.

Вона мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну,

То знов таємно – тихо шепотіла.

Давайте і ми уявимо звуки весни тихі і голосні.

Наприклад відповіді дітей можуть бути : ледь чутно дзюрчать струмочки, шепоче теплий вітерець, співають птахи. Спалахує блискавка, загуркотить грім і почнеться злива весняна.

3.6. Вправа " Я відчуваю запах ".

А після весняного дощу пригріє сонечко і повітря сповниться чудовими пахощами. Якими? ( Пахне сирою землею, озоном, квітами …).

3.7. Вправа " Я відчуваю на дотик ".

Вихователь використовує квітку ( пелюстки з різною поверхнею ).

Вихователь використовує чарівну змію на хвості у вигляді віяла розміщені картки для дотику.

4. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.5. Практична робота. У майстерні художника.

Колись у давнину діти зустрічали весну співами. Дівчата й хлоп’ята бігли на пагорб і закликали пташок:

Пташок викликаю

З теплого краю:

Летіть граки , соловейки,

На нашу земельку,

Спишіть, ластівоньки,

Пасти корівоньки.

Діти, до наших репродукцій приєдналась ще одна. Назвіть її ( О. Саврасов " Граки прилетіли " ). Це знак, що зима відала нам ключі. Весна настане!

У кожного із нас своя весна, з улюбленими краєвидами, звуками, пахощами. Подумайте, який образ весни найближчий та найприємніший вам, спробуйте його намалювати. Це буде подарунком для Весни.

Техніка малювання набриском.

6. Підсумок заняття.
Квітень

Перша зустріч.

Попередня робота.

І. Айвазовський " Дев'ятий вал ", " Штиль на морі ", І Левітан " Весною в лісі ", І. Шишкін " Ранок у сосновому лісі ".

Друга зустріч.

Тема: Характер моря.

Мета: розвивати уяву, фантазію, почуття естетичної насолоди від краси природи, захоплення від репродукціями; виховувати любов до творів мистецтва та природи; показати дітям красу і характер моря, багатоколірність палітри, гармонію барв у природі, вчити пізнавати " почерк " художника, бачити світ його очима і сміливо виказувати власні думки від побаченого. Обладнання: репродукції картин, хвиля відчуттів до вправи "відчуваю на дотик", килимок, картки з окремими репродукціями картин.

Хід заняття:1. Організація дітей до заняття.

2. Ігровий момент.

У сонця чимало друзів. І усім своїм друзям воно щедро дарує свої барви. Підійметься високо у небо і усю землю обігріє ласкавим теплом. І від приємного вітання посміхнеться земля своїми травами, лісами, річками. А яке красиве море під сонцем!

Хочете його побачити? Тоді сідаємо у літак і побачимо море з гори.

( Діти сідають в уявний літак, імітують політ ).3. Психогімнастика " Я – море ".

4. Основна частина.

Яке поєднання краси, доброти і довіри у природі! Сонце щиро дарує барви морю. І воно дихає цими барвами, насолоджується, блищить.

Дістаньте чарівні біноклі. Подивіться корабель! Там капітан, команда. Наведіть на каюту капітана свої біноклі. Бачите на стіні репродукції. Мабуть капітан – великий шанувальник мистецтва.

4.1. Робота за опорними символічними схемами.

4.2. Гра " Перестав за змістом ".

Вихователь говорить короткий текст, а діти визначають порядок розташування репродукції.

- Була весна. ( Левітан ).

- Природа зустрічала ранок. ( Шишкін ).

- Але під вечір погода змінилася і почалася буря. Хвилі були величезні. На ранок море заспокоїлось. ( Айвазовський ).

4.3. Вправа " Жива картина ".

Діти обирають на столі картку з символічним зображенням одного об’єкта з картини. Уявляють себе ним. Визначають своє місцезнаходження на килимку, відносно інших об’єктів.

4.4. Вправа " Я чую ".

Вслухайтесь у морський пейзаж. Що ви чуєте? Хвилі не просто шумлять, їх сплеском море розмовляє. Про що воно говорить?

4.5. Вправа " Я відчуваю запах".

4.6. Вправа "Я відчуваю на дотик ".

Вихователь кладе на коліна дітей довгу, картону хвилю з деталями різної фактури. ( Фантазування дітей ).5. Фізкульхвилинка.

З відповідними до тексту рухами.6. Практична робота. У майстерні художника.

Ось і закінчилась наша мандрівка. На згадку про неї ми намалюємо море.

Техніка монотипія.

Подивіться яке гарне у нас вийшло море! Але воно зовсім порожнє. Невже в морі ніхто не мешкає? Яких морських мешканців ви знаєте?

Тут зірка морська. Щохвилини

Дельфіни скачуть, а вода

Предивні підводні рослини,

Як вітер на суші, гойда.

На аркуші цьому німіють,

Всі тіні, як в царстві морів.

А риби світитися вміють

Не гірш золотих ліхтарів.

Діти доповнюють море мешканцями

7. Підсумок заняття.

Травень

Перша зустріч.

Попередня робота.

А. Куїнджі " Дніпро в ранці ", І. Шишкін " Ліс ", " Сосновий бір ", П. Кончаловський " Бузок ".

Друга зустріч.

Тема. Брейн - ринг.

Мета: розвивати пам'ять, фантазію, мовлення, креативність, сміливість; виховувати любов до мистецтва, дружні стосунки; закріпити з дітьми раніше отримані знання. Учити застосовувати їх і користуватися ними. Викликати веселий піднесений настрій.

Обладнання: репродукції картин, предметні картки.

Хід заняття.1. Організація дітей до заняття.

2. Проведення брейн – рингу.

2.1. Представлення команд.

Перша команда – дітей.

Друга – батьків.

2.1.1. Емблема.

2.1.2. Девіз.

2.2. Розминка.

Назви картини за символічними картками.

2.3. Метод каталогу.

Картина Кіт

2.4. Гра " Вгадай художника за описом картини ".

- Цей художник любив малювати море. ( Айвазовський ).

- Цей художник малював казкових, міфологічних персонажів. ( Васнецов ).

2.5. Гра " Підбери картину до вірша ".

2.6. Гра " Поєднай не поєднувальне ".

- Про що можуть говорити " Три богатирі " Васнєцова з казковими звірями М. Приймаченко.

- " Ранок в сосновому лісі " Шишкіна з " Буря " Айвазовського.

3. Фізкульхвилинка.

Виконують дорослі і діти.4. Робота в майстернях.

Намалювати картини використовуючи нетрадиційні техніки малювання.5. Підсумок.

ВИСНОВКИ


Кожна дитина в момент свого народження має більш високий розумовий потенціал, ніж той, котрий демонстрував Леонардо да Вінчі.

Нова концепція утворення вимагає йти шляхом розвитку безмежних можливостей людського організму, шляхом розвитку правопівшарного типу мислення, розвитку сенсорної активності, ейдетичної пам'яті, інтуїтивного мислення. Однак, як показує статистика, школа й дитячий садок здебільшого (80%) працюють у холостому режимі – повтори, перекази, завчання, зубріння… Лише 20% занять залишають слід у душі дитини. Знецінюються моральні, духовні спрямування.

Пропонована струнка система педагогічних прийомів (розроблена відомим педагогом-ТРВЗевцем О.А.Гином) сприяє оптимізації навчально-виховного процессу - ефективної організації праці педагога, якісному засвоєнню програми, розвитку творчого процесу, підтримці уваги й дисципліни серед дітей.

В останні роки намітилася прогресивна тенденція в практиці роботи дошкільних установ до перегляду педагогічних цінностей і пріоритетів, важливе місце серед яких стали займати завдання виховання творчої особистості, розвитку здібностей і формування головної з них -життєздатності. Вона складається з уміння оцінити, проаналізувати будь-яку ситуацію й знайти способи вирішення проблем, що виникають. Для цих умінь недостатньо готових знань, отриманих стандартним шляхом.

Життєздатність багато в чому забезпечується компетентністю людини, її здатністю нестандартно мислити, бадьорістю й жвавістю духу. Формуванню цих найцінніших накопичень сприяє система ТРВЗ. У тому, що все це успішно працює, я переконалася на власному досвіді.

Як наслідок:

- самовираження, самоствердження особистості;

- випередження (знання, які є, дозволяють рухатися далі, розвиватися);

- народження чистих емоцій, зняття затисків, відхід від догм, штампів, стереотипів; введення різних аналізаторів, а також розвиток всіх психічних процесів - уваги, памяті, волі, уяви, спостережливості.

Працювати по-старому я вже не зможу, тому що сам час вимагає міняти методи роботи з дітьми. Адже розвиток творчої особистості дуже важливий, як для виживання людини, так і для держави в цілому.

У посібнику систематизовано досвід роботи в дошкільному навчальному закладі за принципом: "Граємо, виховуємо за системою ТРВЗ".

Пропонується багато практичного матеріалу: ігри, завдання, вправи, творчі завдання, проблемні ситуації, орієнтовні конспекти занять з використанням інструментарію ТРВЗ.

Викладений матеріал призначений для тих, хто хоче стати активним творцем нового.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Біла Ірина. Дитина відкриває навколишній світ // Дошкільне виховання. 2005. - №6; С. 26-28.

2. Бєлкіна Е., Т. Науменко. Світ мистецтва і дитина //Дошкільне виховання.; 2000. - №1. - С.4-5.

3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. 2-е изд; М. : Просвещение, 1967. С. 10.

4. Выготский Л. С. Психология искусства.; М.: Искусство, 1986.

5. Вільчинський В. М. , Терещенко Т. М. Образотворче мистецтво у 1 класі чотирирічної початкової школи // Початкова школа.; 1986.; №6.; С.38-42.

6. Галайда Сима. Конструювання з паперу // Палітра педагога. 2004. - №1. - С. 21-28.

7. Гете Й. В. Статьти и мысли об искусстве /Под. ред. А. С. Грицина. М. , 1936. С. 56.

8. Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М. : ИЦ ” Академия, 1997.- С. 170.

9. Демченко Ірина. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва //Рідна школа. 2002. - №6. С. 62-64.

10. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Наукове кер. О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В. У. Кузьменко. К. : КМПУ ім. Б. Грінченка, 2003.

11. Доронова Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. М. : Просвещение, 1999.- С. 50.

12. Доронова Т. Н. , Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, апликации в игре (младшая возрастная группа). М.: Просвещение, 1992.- С. 120.

13. Дронова Ольга. Плекаймо майбутніх художників // Палітра педагога. 2006. - №1. - С. 6-10.

14. Дронова Ольга. Феномен дитячого малюнка // Дошкільне виховання. 2005. - №10. - С.8-9.

15. Єрмаш Г. Л. Творческая природа искусства. М.: Искусство, 1997. С. 320.

16. Іваницька Оксана. Мистецтво чорного й білого // Дошкільне виховання. 2000.- №2. - С. 20-22.

17. Игнатьев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959.- С. 250.

18. Казакова Т. Г. Детское изобразительное творчество. М. : Карапуз-Дидактика, 2006.- С. 340.

19. Кудрявцев В.Т. Диагностика творческого потенциала и интеллектуальной готовности к развивающему школьному обучению. М. : РИНО, 1999.- С. 60.

20. Курочкина Н. А. Знакомим с книжной графикой. С. Пб. : Детство-Пресс, 2001.- С. 55.

21. Калуська Л. В. Ремесла українського народу: Методичний посібник для вихователів дошкільного закладу. Харків: Видавництво „Ранок НТ”, 2007. С. 66-72.

22. Кірдода Лариса. Формування самостійності у трудовій діяльності // палітра педагога. 2005.- №2. - С.26-27.

23. Ковальов Олександр. Декоративно-прикладне мистецтво у школі 1-7 класи: Навчальний посібник. Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. с.44-65 ; іл. 52 с.

24. Комарова Т. С. Образотворча діяльність у дитячому садку: Програма та методичні рекомендації. Для занять із дітьми 2-6 років: Пер. з рос. мови. Х. : Видавництво „Ранок”, 2007. 176 с. (Програма розвитку).

25. Комарова Т. С. , Савенкова А. И. Детское коллективное творчество. М., 1998.- C.145.

26. Коновець С.В. Сприймання й оцінювання учнями мистецьких творів // Початкова школа. 1987. - №10. С.41-44.

27. Конопко Олександра. Перші кроки до мистецтва //Початкова школа. 2000. - №3. С.25-27.

28. Котелянець Наталія. Художня праця й розвиток особистості дитини // Дошкільне виховання. 2002. - №12. - С.18.

29. Котелянець Наталія. Школа ліплення // Палітра педагога. 2002. - № 4. С. 9-15.

30. Крупська Н. К. Педагогические произведения: В 10т. М., 1959. С. 155-161.

31. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей. М. : Просвещение, 1965.- С. 138.

32. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М. , 1981. С. 418-419.

33. Ликова І. О. Програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2-6 років „Кольорові долоньки”. Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2007. 128с.

34. Любарська Лоріна, Резніченко Микола, Олександра Протопопова. Навчальні програми для 4-річної початкової школи // Початкова школа. 2002. - №12. С. 38-48.

35. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку /Під ред. З. П. Плохій. К. 1991.

36. Масол Людмила. Ігрові художньо-педагогічні технології у процесі викладання інтегрованого курсу „Мистецтво” //Початкова школа. 2007. - №1. С.46-54.

37. Мелик-Пашаев А. А. Выразительная функція в изобразительной деятельности детей // Вопросы психологии. 1975.- С. 14-19.

38. Миропольська Н. , Ничкало С. , Рогозіна В. , Хлебникова Л. , Шахрай В. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2006. 240 c.

39. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма освоения социального опыта М. : Педагогика, 1981. С. 183- 202.

40. Никитина Е. В. Формирование етических суджений у детей старшого дошкольного возраста о природе. Автореф. дис. канд. пед. наук. М. , 1997.- С.20.

41. Огурцова Світлана. Майстерня маленьких скульпторів // Дошкільне виховання. 2003. - №1. С.22-24.

42. Олійник Л.М. Зображуємо оточуючий світ. Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2007.-136 с.

43. Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. М. : Карапуз, 1999.- С. 132.

44. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. М. : Педагогика, 1977.- С. 148.

45. Поддьяков Н. Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный аспект. - Волгоград: Перемена, 1995.- С. 89.

46. Полякова Г.А. та ін. Образотворче мистецтво, 1-7 класи: теорія навчання, календарно-тематичне планування, основні поняття з образотворчого мистецтва: Навчально-методичний посібник для вчителів. Харків: „Скорпіон”, 2001.- 160с.

50. Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. М. , 1956. С. 107.

51. Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология емоций. М., 1970. С.113.

52. Сірченко Людмила. Матеріали та обладнання для образотворчості: вимоги і поради // Дошкільне виховання. 2005. - №5. - С.8-10.

53. Суржанська В. А. Розвиваємо творчі здібності. Х.: Вид. група „Основа”, 2007. 112 с. (Дошкільний навчальний заклад. Розвивайка).

54. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям: В 3-х томах. М. : Педагогіка, 1979. Т. 1 С. 558.

55. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Известия АНП РСФСР. М. , 1947. Вып.2. С. 275.

56.Торшилова Е. М. , Морозова Т. В. Развитие естетических способностей детей 3-7 лет (теория и диагностика). М. : НИИ ХВ РАО, 1994.- С. 179.

57. Ушинський К. Д. О наглядности обучения. Избр. пед. произв. Т. 2. М. : Просвещение, 1954.- С. 237.

58. Фльоріна Е. О. Естетическое воспитание дошкольников. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. С.55.

59. Фребель Ф. Педагогические сочинения: В2т. Т.2. М. , 1913. С. 407.

60. Фрейд З. Художник и фантазирование. М. : Республика, 1995.- С. 44.

61. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку ( на заняття із малювання ). – Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС.Лтд", 2002.

62. Юон К. Ф. Об искусстве. М. , 1959. Т. 1. С. 43.

63. Юшкіна Ольга. Ігри та вправи до уроків образотворчого мистецтва // Початкова школа. 2007. - №11. - С.39 40.

64. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М.: Знание, 1970. 49 с.

65. Яценко А. В. Джерельце творчості ТРВЗ./А. В. Яценко-Х.,Ранок,2011.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка