Славута, В. В. Княжеченко
Сторінка1/13
Дата конвертації30.09.2017
Розмір1,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.І. Славута, В.В. Княжеченко


(Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050107

“Економіка підприємств міського господарства”)

Харків – ХНАМГ - 2004

УДК 65.9(2)44


Особливості економіки підприємств міського господарства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. -Авт. Славута О.І., Княжеченко В.В. - Харків: ХНАМГ, 2004.- 58 с.

Автори: О.І.Славута, В.В. Княжеченко

Рецензент: В.М.Тюріна

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол №5 від 21.05.2004

© Харківська національна академія міського господарства, 2004

ВСТУП
Навчальний матеріал з дисципліни розподілений за трьома модулями, по закінченні кожного з яких проводиться поточний тестовий контроль. Загальна оцінка за курс є комплексною і враховує результати навчання студента за такими напрямками:


 • індивідуальна робота – виконання індивідуальних завдань, домашніх завдань, відповіді на запитання поточного опитування з теми;

 • самостійна робота – самостійна підготовка з кожної теми, розробка рефератів з обраної теми;

 • командна робота – робота над ситуаційними вправами в малих групах;

 • поточний тестовий контроль – складання тесту з тем, що входять до відповідного модуля;

 • підсумковий тестовий контроль – складання тесту, що містить завдання з усього курсу.

Структура комплексної оцінки така:

1. Індивідуальна робота

15%

2. Самостійна робота

10%

3. Командна робота

10%

4. Поточний тестовий контроль – разом

24%


- модуль 1

8%

- модуль 2

8%

- модуль 3

8%

5. Підсумковий тест

41%

Разом

100%

Отримана комплексна оцінка переводиться в оцінку за чотирибальною шкалою у такому співвідношенні:

Середній бал

Оцінка

0 – 2,5

Незадовільно

2,6 - 3,5

Задовільно

3,6 – 4,2

Добре

4,3 – 5,0

Відмінно

Рівень знань для контролю визначається за допомогою таких критеріїв: • “П’ять балів” – коли студент дає обґрунтовані, теоретично правильні відповіді на запитання; демонструє знання підручників, посібників, періодичних видань; викладає матеріал з логічною послідовністю, робить узагальнення і висновки; укладається у відведений час; грамотно і охайно оформляє виконання завдання; був присутній на лекціях, має конспект.

 • “Чотири бали” – коли студент володіє знанням матеріалу завдання на рівні “п’яти балів”, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків або в оформленні письмових завдань; коли з допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова.

 • “Три бали” – коли студент дає неправильну відповідь на одне з декількох запитань, або на всі запитання дає малообгрунтовані невичерпні відповіді; допускає грубі помилки в розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити зроблені помилки. При цьому враховується наявність конспекту з конкретної теми лекції , самостійність виконання завдання.

 • “Два бали” – коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, допускає грубі помилки в розрахунках, не може їх виправити, не має конспекту лекції, виконує практичне завдання або контрольну роботу не в строк.

 • “Один бал” – коли студент відмовляється від завдання, відповіді на запитання тощо.

Якщо студент був відсутній на практичному занятті з поважних причин, викладач організовує поза розкладом спеціальне заняття для перевірки його знань шляхом опитування, тестування тощо.

Викладач виставляє заохочувальні бали за творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (написання реферату, огляд літератури, участь у конференціях, публікації статей, допомога в організації навчального процесу тощо), вилучає бали за пропуски групових занять, несвоєчасне виконання завдань, недотримання вимог до оформлення письмових робот.


Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом

Теми

Модуль 1

 1. Міське господарство в структурі суспільного виробництва

 1. Особливості підприємницької діяльності в міському господарстві

 1. Виробнича програма та виробнича потужність комунальних підприємств

Модуль 2

 1. Основні фонди підприємств міського господарства

 1. Оборотні кошти підприємств міського господарства

 1. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства

Модуль 3

 1. Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств

 1. Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства

 1. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності комунальних підприємств
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка