Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3

Спеціальність 8.03060104

“МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”Галузь знань: 0306 “Менеджмент і адміністрування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: магістр з менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Узагальнений об’єкт діяльності: середній рівень управління у лінійних та

функціональних підрозділах організацій

різних форм власності та організаційно -

правових форм, у тому числі у закладах

освіти, науково-дослідних установах

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна
Магістр сьогодні – це людина, яка добре володіє знаннями, чітко усвідомлює політичні цілі країни, має широку наукову і практичну підготовку, досконало знає свою спеціальність. Вирішення цих складних завдань багато в чому залежить від раціональної організації навчально - виховного процесу, від якості застосованих методик викладання, від більш повного використання міжпредметних та внутрішніх зв'язків при вивченні окремих дисциплін.
Вимоги до професійного відбору вступників

Підготовка магістрів за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи (проекту)).

Освіту за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "бакалавр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності".


Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Корпоративне управління

135

10.4%

Менеджменту організацій

2

Антикризовий менеджмент*

108

8.3%

Менеджменту організацій

3

Зовнішньоекономічні операції і контракти**

108 

8.3% 

Менеджменту ЗЕД

4

Організаційна поведінка**

Менеджменту організацій

5

Інформаційно-комунікаційний менеджмент*

108

8.3%

Менеджменту організацій

6

Менеджмент ЗЕД

108

8.3%

Менеджменту ЗЕД

7

Паблік рілейшенз**

108 

8.3% 

Менеджменту ЗЕД

8

Техніка особистої роботи менеджера ЗЕД**

Менеджменту ЗЕД

9

Інноваційний менеджмент

81

6.3%

Менеджменту організацій

10

Міжнародний маркетинг

81

6.3%

Менеджменту ЗЕД

11

Стратегічний менеджмент

81

6.3%

Менеджменту організацій

12

Європейська інтеграція*

54

4.2%

Міжнародної інформації

13

Інвестиційний менеджмент

54

4.2%

Менеджменту організацій

14 

Методика викладання у вищій школі

54

4.2%

Теорії та історії держави і права

15 

Методологія та організація наукових досліджень

54

4.2%

Обліку і аудиту

16 

Основи управлінського консультування

54

4.2%

Менеджменту організацій

17

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

27

2.1%

Банківської справи

18

Охорона праці в галузі*

27

2.1%

Соціальної безпеки

19

Техніка роботи менеджера ЗЕД*

27

2.1%

Менеджменту організацій

20

Цивільна оборона*

27

2.1%

Соціальної безпеки

 

Всього

1 296

100,0%

 

* - дисципліни за вибором ВНЗ

** - дисципліни за вибором студента


Професійні назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст

1. Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості.

Начальник бюро (промисловість).2. Начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку.

Начальник перевантажувального комплексу.3. Керівник фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів.

Начальник бюро (функціональний підрозділ).4. Менеджери (управителі) з виробництва та розподілу електроенергії.

Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії.5. Менеджери (управителі) в кафе (барах, їдальнях).

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні).6. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління.

Менеджер (управитель) з персоналу.

Менеджер (управитель) з постачання.

Менеджер (управитель) зі збуту.7. Викладачі середніх навчальних закладів.

Викладач професійного навчально-виховного закладу. 1. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Асистент.

Викладач вищого навчального закладу. 1. Наукові співробітники (методи навчання).

Молодший науковий співробітник (методи навчання).

Викладач (методи навчання).

Методист з економічної освіти.

10. Інші наукові співробітники в галузі навчання.

Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання).11. Інші фахівці в галузі навчання.

Лектор.


12. Наукові співробітники (праця, зайнятість).

Науковий співробітник (праця та зайнятість).13. Фахівці в галузі праці та зайнятості.

Економіст з праці.

Інженер з організації праці, з організації та нормування праці, з підготовки кадрів, з організації та нормування праці, з профадаптації.

Фахівець з аналізу ринку праці; з питань зайнятості.14. Наукові співробітники (біржові операції).

Науковий співробітник (біржові операції).15. Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та організацій).

Науковий співробітник (безпека підприємств, установ та організацій).16. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва).

Молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва).17. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва.

Фахівець з ефективності підприємництва;

зі зв'язків із громадськістю та пресою;

з раціоналізації виробництва;

з методів розширення ринків збуту;

з дослідження товарного ринку;

зі стандартизації, сертифікації та якості.

18. Спеціалісти державної служби.

Радник (органи державної влади).Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.

19. Спеціалісти державної служби.

Радник (органи державної влади).

Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.

20. Економісти.

Економічний радник.

Консультант з економічних питань.

Оглядач з економічних питань.21. Секретарі адміністративних органів.

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому).22. Інші молодші фахівці в галузі освіти.

Педагог із професійного навчання. 1. Помічники керівників.

Референт.

Референт з основної діяльності.


Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник кваліфікаційного рівня "магістр" одразу після закінчення університету.

Магістр зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" може обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також посади заступників. Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузей із урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.


Професійна діяльність магістра зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" на первинних посадах полягає у:

 • реалізації всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

 • прийнятті стратегічних і тактичних рішень у межах своєї компетенції;

 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів.

Основні напрями професійної діяльності - організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька, консультаційна. Магістр зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.
У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.
Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння,

якими повинен володіти випускник

І. ПЛАНУВАЛЬНА

1.1. Системний аналіз діяльності корпоративної організації.

 1. Проводити комплексний аналіз діяльності організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу.

 2. Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організації, моніторинг основних конкурентів на ринку, в тому числі — на світовому.

 3. Використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з урахуванням організаційно-правової форми організації бізнесу.

1.1.4. Забезпечувати ефективну систему аналітичного діагностування ризику, негативного впливу і наслідків дестабілізуючих внутрішніх і зовнішніх факторів середовища корпоративної організації.

1.1.5. Забезпечувати систему моніторингової діагностики організації. 1. Здійснювати аналіз та оцінку позиції корпоративної організації на фінансовому (у т.ч. фондовому) ринку.

 2. Аналізувати й оцінювати механізми впливу конфліктів інтересів зацікавлених у діяльності корпоративної організації груп на результати її діяльності.

1.1.8. На основі факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації розробляти стратегічні альтернативи розвитку підприємства.

1.1.9. Обирати оптимальну стратегію економічної діяльності з урахуванням прийнятого управлінського рівня ризику.1.2. Розробка стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення її конкурентоспроможності.

1.2.1. На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу організації та факторів зовнішнього середовища формулювати місію корпоративної організації.

1.2.2. Розробляти стратегічні цілі функціонування організаційних систем в умовах конкуренції.

1.2.3. На основі діагностики внутрішнього середовища організації та аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти стратегічні альтернативи розвитку корпоративних організаційних систем, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів.

1.2.4. Планувати зменшення рівня підприємницького ризику в умовах нестабільного ринкового середовища.

1.2.5. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги.

1.2.5. Обирати оптимальну корпоративну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику.

1.2.6. Аналізувати продуктивність праці та розробляти заходи щодо її підвищення.1.2.7. Аналізувати ефективність економічних зв'язків за сучасними методиками.

1.3. Планування та прогнозування діяльності організації.

1.3.1. Здійснювати сценарне бізнес-планування, використовуючи висновки аналізу діяльності організації, маркетингові дослідження та стратегію розвитку.

1.3.2. Використовуючи сучасні методики, проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства з урахуванням інфляції та конвертованості національної валюти.

1.3.3. Брати участь у здійсненні ефективного фінансового планування діяльності корпоративної організації з урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних прогнозів.

1.3.4. На основі статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій оцінювати виробничо - економічний потенціал підприємства, розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.

1.3.5. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів; формувати та здійснювати податкову та дивідендну політику підприємства, забезпечувати відтворення та зростання акціонерного капіталу.

1.3.6. 3 урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників у різних галузях на підставі маркетингового підходу формувати програми діяльності (виробництва, обслуговування, реалізації тощо), обґрунтовувати вибір найбільш економічних форм організації виробництва товарів (надання послуг).

1.3.7. Планувати систему заходів щодо забезпечення сталого підвищення якості продукції.

1.3.8. Проводити багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формувати цінову політику.

1.3.9. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель корпоративної організації, її діяльність на ринку цінних паперів.

1.3.10. 3 урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку планувати організаційні зміни, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації.

1.3.11. Планувати і здійснювати підготовку проведення загальних зборів акціонерів, органів управління акціонерним товариством.1.3.12. На основі даних контролінгу та аудиту здійснювати формування програм та проектів науково-технічного та соціального розвитку організації.

1.4. Планування потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових).

1.4.1. На основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів, обґрунтовувати шляхи їх заощадження.

1.4.2. 3 використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників.

1.4.3. Розробляти стратегії поведінки корпоративної організації у зонах стратегічних ресурсів, формувати програми ефективної співпраці з наявними та потенційними постачальниками.1.5. Розробка та впровадження нововведень.

1.5.1. Здійснювати планування інноваційної діяльності організацій (щодо вдосконалення моделей корпоративного управління, корпоративної реструктуризації, нових технологій, нової продукції, організаційних змін на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища.

1.5.2. Використовуючи методи прогнозування, розробляти ідеї нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до попиту споживачів.

1.5.3. Здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень.

1.5.4. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях, здійснювати заходи щодо впровадження економічно обґрунтованих інновацій.

1.5.5. Планувати процес генерації раціоналізаторських та новаторських пропозицій окремими працівниками.

1.5.6. Розробляти та здійснювати заходи щодо подолання опору інноваціям.

1.5.7. Розробляти технічне завдання консультанту з питань організаційного розвитку.

1.5.8. Розрахувати потребу в інвестиціях.

1.5.9. Розрахувати ефективність інноваційних проектів та забезпечувати їх впровадження.1.6. Прогнозування динаміки попиту.

1.6.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення сегмента ринку потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів.

1.6.2. Брати участь у варіантному плануванні, прогнозуванні і моделюванні цінової політики в умовах змін попиту.

1.6.3. Аналізувати та прогнозувати основні кон'юнктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів.1.6.4. Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію.

1.7. Формування оптимального асортименту продукції.

1.7.1. За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент, розробляти стратегії поведінки організації на цільових ринках.

 1. З урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників у різних галузях на підставі маркетингового підходу формувати програми виробництва (реалізації).

 2. Досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, корегувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін.

1.7.4. Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на різні періоди.

1.8. Системне планування самоменеджменту.

 1. На основі стратегії організаційного розвитку розробляти стратегії саморозвитку.

 2. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс.

1.8.3. Планувати власну кар'єру, фахове і професійне зростання, саморозвиток і самовдосконалення.

Каталог: upload -> Dostyp%20po%20osviti -> Mag
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
Mag -> Спеціальність 03060101 “менеджмент організацій І адміністрування”
Mag -> Спеціальність 02020701 “дизайн” (за видами)
Dostyp%20po%20osviti -> Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів
Mag -> Галузь знань: 0513 “Хімічна технологія та інженерія”
Dostyp%20po%20osviti -> Спеціальність 05170112 “харчові технології”
Dostyp%20po%20osviti -> Становлення й розвиток нанотехнологій у світі і в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку Цю тему наша газета піднімала в розгорнутій публікації «Університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка