«Специфіка фольклору. Фольклористика як наука»
Скачати 36,21 Kb.
Дата конвертації28.06.2017
Розмір36,21 Kb.
Практичне заняття № 1

з курсу «Фольклор» для студентів 1 курсу ІФСК, 11 груп (стаціонар), 1 семестр.


Викладач: Філоненко Софія Олегівна.
Тема: «Специфіка фольклору. Фольклористика як наука»
План

 1. Походження терміна «фольклор», його «широке» і «вузьке» розуміння; спів-відношення з синонімічними термінами (усна народна творчість, усна народна поетична творчість, словесність тощо). Фольклор України і український фольклор.

 2. Специфіка фольклорної творчості (колективність, анонімність, усність).

 3. Імпровізаційність і традиційність фольклору, його стереотипність, варіативність.

 4. Фольклористика як наукова дисципліна: її предмет, завдання, зв’язки з іншими науками, методи.

 5. Проблема жанру у фольклористиці. Класифікація фольклорних жанрів: основні підходи.
 1. Основна література


 1. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки / Упоряд. Н.С.Шумада. – К.: Веселка, 1989. – С.7-16 (5б208, чит. зал 1 корп., 5б204).

 2. Іваницький А. Український музичний фольклор. – Вінниця: Нова книга, 2004. –
  С. 5-15 (5б204, http://novaknyha.com.ua/downloads/pdf/510.pdf).

 3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.9-55 (5б204, 5б208, чит. зал Центральної міської б-ки, http://www.info-library.com.ua/books-book-106.html).
  1. Додаткова література


 1. Боярська Л.В. Фольклор: Тексти лекцій. – К.: ІЖ, 2010. – 70 с. // http://journlib.univ.kiev.ua/Boyarska_Folklor_texty_lekc.pdf.

 2. Бурлака Н. Фольклорний текст в аспекті специфіки фольклорної естетичної макросфери // http://www.info-library.com.ua/books-text-10720.html.

 3. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і час. – 2003. – №9. – С.16-24; №10. – С.41-50 (5б208).

 4. Дмитренко М. Лекція Фольклористика як наука: проблеми методології (відеоресурс) // http://www.culturalstudies.in.ua/video-2011-29.php.

 5. Марчун Н. Теорія фольклору (реферат) // http://bestreferat.com.ua/referat/detail-14258.html

 6. Поліщук Ф.М. Український фольклор. Давня українська література: Практичні заняття. – К.: Вища школа, 1989. – С.26-32 (5б208, чит. зал 1 корп.).

 7. Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по фольклористике: Учебное пособие для филологических специальностей педагогических институтов / Сост Ю.Г.Круглов. – М.: Высшая школа, 1986. – С.110-112 (чит. зал 1 корп.).

 8. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К.: Либідь, 1991. – 114 с. (5б208).

 9. Українська народна поетична творчість / За ред. М.Т.Рильського та інших. –
  К.: Радянська школа, 1963. – С.5-69 (5б208, чит. зал 1 корп.).

 10. Українська художня культура / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – С.36-41 (143 каб. у 1 корп.). 1. Завдання


 1. Заповнити порівняльну таблицю «Специфіка фольклору і літератури» (див. лекцію № 1).

 2. Знайти приклади взаємодії фольклористики з іншими науками (3-4 приклади, усно).

 3. Знайти визначення термінів: Усна народна творчість, Народна творчість, Народне мистецтво, Усна народна поетична творчість, Народна словесність.

 4. Зробити ксерокопію таблиці жанрів українського фольклору за підручником М. і З. Лановик і вклеїти в зошит (с. 74-75).

 5. Зробити виписки з наступних праць фольклористів, зазначаючи, про які специфічні риси фольклору йдеться (усність, традиційність, колективність тощо – 7–8 цитат з кожної праці):

  • Франко І. Як виникають народні пісні? // Український фольклор: критичні матеріали / С.К.Бисикало, Ф.М.Борщевський. – К.: Вища школа, 1978. – С.55-62 (чит. зал 1 корп., 5б208) http://uk.wikisource.org/wiki/Як_виникають_народні_пісні

  • Грушевський М. Історія української літератури. У 6 т., 9 кн. – Т.1. – К.: Либідь, 1993. – С.55-59 («Словесність усна й писана») (чит. зал 1 корп., 5б204, абонемент, http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush103.htm - лише вказаний розділ).


Питання для перевірки знань

 1. Звідки походить термін «фольклор»? Хто і коли запровадив його до науки?

 2. Яке «широке» і «вузьке» розуміння терміна «фольклор»?

 3. Що таке синкретичність фольклору?

 4. Як ви розумієте народність фольклору? У чому полягає національна своєрідність українського фольклору?

 5. Чи є різниця між поняттями «фольклор України» та «український фольклор»?

 6. Назвіть спільні й відмінні риси фольклору й художньої літератури.

 7. Яка роль пам’яті у творенні і збереженні фольклору?

 8. Як співвідносяться традиції і новаторство в усній народній творчості?

 9. У чому полягає сутність проблеми варіантів у фольклорі?

 10. Що таке фольклористика? До якої групи наук вона входить? З якими науками пов’язана? Які її завдання й методи?

 11. Яких українських фольклористів ви знаєте?

 12. Що таке фольклорний жанр? Які його ознаки (за В.Проппом)?

 13. Назвіть основні підходи до класифікації фольклорних жанрів.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка