Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
Скачати 135,36 Kb.
Дата конвертації29.07.2017
Розмір135,36 Kb.
Тема: Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

План

1. Основні нормативно-правові акти;

2. Права та об'єкти права інтелектуальної власності;

3. Завдання митних органів щодо ОПІВ

4. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності;

5. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу.

6. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

7. Зміна маркування на товарах та їх упаковці


Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, стаття 41, 54;

2. Цивільний Кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV, КНИГА IV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. , РОЗДІЛ ХIV , ГЛВА 57;ст.397-403,476

4. Наказ Міністерства фінансів України

від 22 червня 2012р. №648 «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону»

5. Постанова КМУ від 21.05.2012р.№423 «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу»

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт, визначений законом.

Об'єкти права інтелектуальної власності:

літературні та художні твори;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці.

Завдання митних органів щодо ОПІВ

Митні органи виконують завдання

«…сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності;»

Завдання виконується шляхом

Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності

Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу

Необхідно мати на увазі, що заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення, не застосовуються митними органами щодо товарів з ОПІВ:  1. особистих речей громадян

  2. товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 цього Кодексу;

  3. припасів

Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності

У разі якщо митний орган на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на робочих днів приймає керівник митного органу або особа, яка виконує його обов'язки.
У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган засобами факсимільного та/або електронного зв'язку повідомляє правовласника про факт пред'явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

Використання правовласником інформації, отриманої ним від митного органу, можливе лише для цілей, пов'язаних із призупиненням митного оформлення товарів.

Датою отримання повідомлення правовласником вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами факсимільного та/або електронного зв'язку.

У разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

У разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більш як на 10 робочих днів.

У разі якщо правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.
У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або відповідне рішення іншого уповноваженого державного органу, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

У разі призупинення митним органом митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, за відсутності вагомих причин вважати такі товари контрафактними правовласник протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. У такому разі правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.

Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається митному органу.

Зразки товарів разом із примірником висновку їх експертизи повинні бути повернені митному органу до завершення строків, зазначених у частині другій цієї статті. Правовласник зобов'язаний забезпечити проведення такої експертизи.

У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються.

У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам витрат, пов'язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.Реєстрація у реєстрі ДМСУ товару - носія об’єкта інтелектуальної власності

Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі визначає Наказ Міністерства фінансів України від 22 червня 2012р. №648 «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону»

Реєстрацію проводить Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Сектор захисту прав інелектуальної власності;

Товар проходить реєстрацію в ДМСУ шляхом розміщення відповідної інформації в ЄАІС ДМСУ з присвоєнням окремого шестизначного коду. Реєстрації підлягає кожний вид товару, що містить ОІВ;

Реєстрація об'єктів у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік;

Реєстр ведеться у електронному вигляді з правом обмеженого доступу до нього посадовців, перелік яких визначається відповідним наказом ДМСУ.

Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на об'єкти ПІВ під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ.

Ведення митного реєстру здійснює структурний підрозділ Держмитслужби України, до функцій якого належить сприяння захисту ПІВ

До Заяви додаються:

виписка з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності Україн

докладний опис об'єкта ПІВ і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД

зразки товарів, що містять об'єкт ПІВ, або їх фотографічне зображення.

Заява та додані до неї матеріали подаються у паперовому та електронному вигляді.

Заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом у строк не більше 30 робочих днів з дати подання Заяви.

У разі відповідності поданих Заяви й матеріалів, доданих до неї, вимогам цього Порядку спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію відповідного об'єкта ПІВ у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до ЄАІС

Про здійснення реєстрації об'єкта ПІВ спеціалізований підрозділ не пізніше наступного дня письмово повідомляє правовласника, зазначивши при цьому дату реєстрації об'єкта ПІВ, його порядковий номер у митному реєстрі та строк, на якій здійснено реєстрацію об'єкта ПІВ.

У включенні об'єкта ПІВ до митного реєстру може бути відмовлено у разі:

неподання документів (матеріалів),

відсутності характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, що містять об'єкти ПІВ, при їх переміщенні через митний кордон України або неможливості їх ідентифікації методами, запропонованими правовласником (неможливості ідентифікації об'єкта у конкретному товарі);

невідповідності даних, наведених у поданих Заяві й матеріалах, що до неї додаються;

відсутності у заявника правових підстав для звернення із Заявою до Держмитслужби України та необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов'язаних із захистом ПІВ.

Про таку відмову спеціалізований підрозділ письмово інформує заявника із зазначенням підстав

Об'єкт ПІВ виключається Держмитслужбою України з митного реєстру:

у разі закінчення строку реєстрації об'єкта ПІВ;

за заявою правовласника;

за рішенням суду;

у разі закінчення строку правової охорони об'єкта ПІВ чи її дострокового припинення;

у разі відмови правовласника відшкодовувати витрати за зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено на підставі даних митного реєстру або з власної ініціативи митних органів, на складах митних органів;

у разі відмови правовласника відшкодовувати за власний рахунок витрати за знищення товарів відповідно до статті 401 Митного кодексу України;

у разі виявлення недостовірності відомостей, наведених правовласником у Заяві та доданих до неї матеріалах.

. Реєстрація об'єктів ПІВ у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення об'єкта ПІВ до митного реєстру.

Строк реєстрації об'єкта ПІВ може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до Держмитслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення її строку.

Правовласник повинен у триденний строк поінформувати Держмитслужбу України про зміни у відомостях про об'єкт ПІВ, поданих для реєстрації об'єкта ПІВ або зареєстрованого раніше у митному реєстрі такого об'єкта.

Внесення змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта ПІВ здійснюється шляхом подання правовласником письмового звернення до Держмитслужби України. Спеціалізований підрозділ у строк не більш ніж 10 робочих днів з дня надходження такого звернення вносить відповідні зміни до інформації митного реєстру.


Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу

За наявності достатніх підстав митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення товарів, які містять ОПІВ;

Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виключно за умови наявності відомостей про правовласника.;

Надсилається власнику прав, повідомлення про факт пред'явлення товарів з ОПІВ до митного оформлення.

Якщо правовласник подасть митному органу письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності товарів з ОПІВ, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк до 10р. д.;

Якщо правовласник, не подасть митному органу відповідне клопотання , то такі товари підлягають митному оформленню в установленому порядку.Перелік підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на обєкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу

До митного органу або до Держмитслужби подана заява особи, якiй вiдповiдно до закону належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, що не включений до митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, або особи, яка дiє вiд її iменi в межах наданих повноважень.

Митними органами офiцiйно отримана iнформацiя про порушення прав iнтелектуальної власностi вiд:

- правоохоронних та контролюючих органiв; митних органiв України та iнших країн;мiжнародних органiзацiй, до компетенцiї яких входять питання захисту прав iнтелектуальної власностi.

Декларування товару з торговельною маркою, яка вiдрiзняється вiд торговельної марки, наявної в митному реєстрi, лише окремими елементами та є схожою з нею настiльки, що їх можна сплутати.
Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

У разі призупинення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, такі товари можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення прав інтелектуальної власності по суті за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів.

Зазначена у частині першій цієї статті процедура може бути застосована в разі, якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган, який призупинив митне оформлення, про те, що відповідні товари порушують належні йому майнові права інтелектуальної власності, та надасть митному органу в письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення.

Перед знищенням товарів відбираються їх зразки, які зберігаються митним органом протягом року в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути необхідним їхнє використання.

Перед знищенням товарів відбираються їх зразки, які зберігаються митним органом протягом року в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути необхідним їхнє використання.

Знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування .


Зміна маркування на товарах та їх упаковці

У процесі здійснення митного оформлення допускається зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень прав інтелектуальної власності за умови узгодження таких операцій з правовласником або на його вимогу. Такі операції здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними.

За результатами операцій, зазначених у частині першій цієї статті, складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності, який підписується, у тому числі правовласником.
Відповідальність

Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності -тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка