Стан викладання історії та правознавства
Скачати 174,73 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір174,73 Kb.
Отинійська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Стан викладання

історії та правознавства

в школі


Доповідь підготував заступник з НВР

Гринів Н. М.


2014 р.

Вивчення стану викладання історії в Отинійській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Головною метою сучасного загальноосвітнього навчального закладу в Україні є виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості. Виходячи з цього, головними цілями навчання історії є: • формування історичних знань, розвиток історичного мислення учнів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості, здатності застосувати історичні знання і набуті вміння;

 • виховання в учнів в учнів особистих рис громадян України, загальнолюдських духовних ціннісних орієнтирів, сприйняття ідей гуманізму, демократизму і взаєморозуміння між народами на основі усвідомлення досвіду історії;

 • підготовка учнів до свідомої активної участі у суспільному житті української держави, усвідомлення її ролі та місця в світі, формування в них співвідповідальності за долю України, Європи.

Як сказано у одному з основних освітянських документів Державної Національної програми «Освіта ХХІ століття»: «Вивчення історії – один із найважливіших елементів освіти і виховання молодого покоління України, покоління ХХІ століття. А знання історії – це ті підвалини культури кожної людини, без яких неможлива побудова справді демократичної правової держави». Тому завдання вчителя розвинути кожну дитину як особистість, адже кожен має дар – і ми всі потребуємо його реалізації. Любити дитину такою, якою вона є, вірити в дитину, в її можливості – кредо кожного сучасного вчителя.

Відповідно до поставленої мети та завдань у процесі вивчення історії та правознавства у школі здійснюється навчально- виховний процес.

Згідно з річним планом роботи школи та з метою вивчення стану викладання історії та правознавства протягом січня-лютого в школі проводився фронтальний контроль, що включав такі питання:


 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання історії та правознавства в школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

 • наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

 • відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

 • методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;

 • використання форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;

 • упровадження активних форм і методів навчання;

 • використання наочності, ТЗН та сучасних технологій у навчальному процесі;

 • стан успішності та якість знань учнів.

З метою реалізації такого плану було відвідано понад 20 уроків, 5 позакласних заходів, було вивчено документацію вчителів, перевірено учнівські зошити, проведено письмові контрольні роботи, проведено огляд навчальних кабінетів.

Викладання історії та правознавства у 5-11 класах забезпечують 4-ро вчителів: Годованець Анастасія Володимирівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії «старший учитель», стаж роботи 32 роки, Коцаб'юк Валерія Любомирівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 31 роки, Збіглей Марія Гнатівна, вчитель ІІ кваліфікаційної категорії, стаж роботи 5 років, Тимчишин Христина Петрівна, спеціаліст, працює в школі перший рік.

Історія як навчальна дисципліна дозволяє поглибити знання учнів з минулого своєї Батьківщини, від початків історичного буття і до сучасності, підвищити рівень їхньої загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в складному історичному просторі, формує світогляд. Цей курс надає їм змогу набути нового державного розуміння українського історичного процесу, відкрити для себе труднощі, які виникали перед нашими славними пращурами на їхньому шляху до національного та політичного відродження. На це спираються вчителі історії у своїй повсякденній діяльності. Сьогодні вони працюють за програмами, які будуються на нових ідейних засадах.

Як показують результати контролю, стан викладання історії ведеться на достатньому рівні. Вчителі ознайомлені з діючими програмами, інструктивно- методичними рекомендаціями, щодо вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у 2013-2014 н.р., новими критеріями оцінювання. Календарно-тематичні плани складено відповідно до вимог. Записи в журналах ведуться відповідно до Інструкції щодо ведення шкільної документації. Вчителі мають високу професійну підготовку, добре володіють методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та сучасними ефективними формами організації навчально-виховного процесу. На уроках використовують такі принципи як:

- Науковість

- Доступність

- Наочність

- Проблемність

- Самостійність і активність учнів

- Системність і послідовність

- Врахування індивідуальних особливостей учнів

- Диференціація

- Інтеграція

- Свідомість, стійкість засвоєння знань,

умінь, навичок учнів

- Зв’язок навчання з життям

- Єдність навчальних, розвивальних,

виховних функцій уроку.Для більш повного засвоєння учнями курсу, поглибленого вивчення окремого історичного матеріалу використовуються різні форми занять, які обираються в кожному розділі довільно: уроки-лекції, обговорення проблем на семінарах, уроки-конференції, індивідуальні консультації, інтегровані уроки, уроки-семінари, уроки-диспути, уроки-ігри, наукові доповіді, тематичні огляди, співбесіди, уроки-заліки тощо. Учителі працюють над запровадженням прогресивних форм та методів навчання, використовують на уроках наочність, історичні карти, таблиці, схеми, картини, історичні документи, додаткову літературу, періодичну пресу та інші джерела, тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів, окремі учителі – сучасні ТЗН і електронні навчальні посібники. Вони вчать учнів працювати з підручником, картою, історичними джерелами, довідковою, енциклопедичною літературою, словниками.

Проте кожен вчитель має власні підходи до реалізації освітніх завдань. Так вчитель Годованець Анастасія Володимирівна – вчитель з великим стажем та досвідом роботи, має глибокі знання з предмета та на високому рівні володіє методикою викладання. Проблемне питання, над яким працює вчитель впродовж декілька років – «Робота з підручником – важливий засіб формування компетентності учнів при впровадженні різних моделей активного навчання на уроці з метою формування конкретних знань, загальноморальних та громадянських цінностей». Вчитель вдало поєднує як традиційні так нетрадиційні методи навчання. Реалізація проблемного питання прослідковується на кожному уроці. Уроки Анастасії Володимирівни насичені такими методами навчання, що активізовує мислительну діяльність усіх учнів. Вчитель часто звертається до підручника, як одного із найважливіших джерел інформації. Так на уроці у 6в класі тема: «Тиранія в Афінах» вчитель, об'єднавши дітей у групи, пропонує, опрацювавши текст підручника і охарактеризувати правителів: Піcістрата, Клісфена, Полікрата. Хочу відмітити правильність організації роботи в групах: коли інформацію повідомляє один із представників групи, інші уважно слухають, бо знають, що після цього буде поводитись бесіда за запитаннями, інших груп. Активними на кожному уроці були Лесів Тадей, Маланчук Ірина, Рибак Олег. Також на уроках вчитель практикує читання тексту підручника, при цьому звертає увагу на правильність читання інтонацію, усвідомленість прочитаного ( що є дуже важливим у 5-х, 6-х класах). На уроці у 6в класі тема: «Розквіт Афінської демократії», використовуючи інформацію підручника, учні характеризують історичного діяча Перікла. Спільно вони створюють «сонечко», кожний промінчик, якого - риса діяча: стратег, красномовний, розумний, щедрий, милосердний, демократ, вмів переконувати, мав багато друзів, цінував людське життя…Ілюстрації підручника обов'язково розглядаються на кожному уроці, йде активне обговорення історичних документів, проводиться словникова робота…Така робота дає свої результати: при опитуванні попереднього матеріалу учні вміють стисло переказати основне (вчитель часто використовує індивідуальне опитування, що крім виявлення знань добре розвиває комунікативні компетенції). Крім методики викладання вчитель володіє знаннями, які далеко виходять за рамки програмового, тому доповнює матеріал підручника фактами, що зацікавлюють учнів. У прагненні знати більше спонукає до пошукової роботи: («Пошукайте в Інтернеті, де поділася скульптура Афіни?, Що ви знаєте про будівлі Греції?, Які легенди про Грецію вам відомі?....). Вчитель широко використовує міжпредметні зв'язки: історія-мистецтво, історія-література, історія-народознавство, історія-фізична культура…(При вивченні теми «Марафонська битва» учні дізналися як і чому на Олімпійських іграх запровадили Марафонській біг на 42км. 195м. ( за 42м від Афін відбулася битва між афінами і персами. Сили були нерівними, проте афіняни перемогли. Один воїн побіг з доброю вісткою до Афін, не зупиняючись подолав 42км.195м., вигукнув: «Радійте, афіняни, ми перемогли!» і впав мертвим. З того часу на Олімпійських іграх запровадили Марафонський біг.). На кожному уроці присутній зв'язок з практикою життя, з історичними подіями сьогодення. Годованець Анастасія Володимирівна має уроки у 5-х класах, де форми та методи навчання, а також зміст історичної освіти повинні обов'язково узгоджуватися з віковими особливостями учнів. Анастасія Володимирівна добре ознайомлена з методичними рекомендаціями, щодо вивчення історії за Новим Державним Стандартом, тому організовуючи роботу на уроках, віддає перевагу розвивальним прийомам, уникає лекційної форми навчання, конспектувань, рефератів. Вчитель використовує активні та інтерактивні методи навчання, вдало чергує різні форми діяльності дітей. Наприклад, працюючи з текстом, учні шукають відповіді на запитання, добирають коментарі до ілюстрацій, складають план, знаходять нові слова…Така організація навчальної діяльності не стомлює, а навпаки заохочує, активізовує. Пам'ятає і про проведення фізкультхвилинок, які присутні на всіх її уроках. Широко використовує такі форми навчання як уроки-екскурсії (особливо, коли йдеться про вивчення історії рідного краю, селища). Так було проведено урок-екскурсію у 5-х класах, тема «Які назви навколо нас зберігають пам'ять про минуле». Метою уроку було ознайомити учнів з історією краю, історичною топонімікою Отинії, історичними пам'ятками та визначними особистостями краю, розвивати вміння уважно ставитися до всього, що нас оточує, цікавитися історичними пам'ятками краю, розвивати інтерес до життя і діяльності історичних постатей, виховувати великі постісторичні почуття в учнів, гордість за нашу славну історію. Екскурсія розпочалася із оголошення теми та мети, ознайомленням з маршрутом. Перед початком екскурсії було проведено інструктаж з техніки безпеки. Основними зупинками були: школа, костел, церква Різдва Пресвятої Богородиці, нова церква (Зіслання Святого Духа), будівля ощадбанку, пам'ятник Семену Височану, будівля музичної школи, пам'ятник Т.Г.Шевченку, Братська могила, вул. Івасюка. Маршрут складено так, щоб охопити якнайбільше історичних пам'яток Отинії, при цьому щоб діти не переходили через дорогу та не наражались на якісь небезпеки. Учні отримали багато цікавої інформації про історичне минуле нашого селища: день народження школи – 21 листопада 1817 року( через 3 роки ми будемо святкувати 200-річчя), перший вчитель – Садок Баронч, римо-католицький костел -100 років, образ Успіння Пресвятої Богородиці, якому 300-років намалював художник Ладонський з Тлумацького району, будівлі ощадбанку – 100р., о Отинійському вокзалу – понад 100 років, багато учні дізналися про пам'ятник Семену Височану та й про самого героя, біля пам'ятника Т.Г.Шевченка пригадали про святкування 200-річчя, не забули і про побудову нового пам'ятника в селищі, …і ще багато нового дізналися діти. А закінчилася екскурсія молитвою В.Ф.Карпінського, яку він вчив своїх дітей та учнів: «Як встають ранкові зорі, і земля Тобі і море похвалу співає кожен. Славний будь, великий Боже!...». Вчитель виховує у дітей любов до рідного краю, бережливе ставлення до природи, краси рідного краю, виховує національну гідність та патріотизм. Виховний момент присутній на всіх її уроках, так на уроці «Розквіт Афінської демократії», вчить дітей цінувати найдорожче, що є у людини –житття (вчитель наводить такий приклад, що помираючи, великий правитель Перікл говорив, що за його правління ,за його наказами не було страчено жодної людини, бо він цінував людське життя. Анастасія Володимирівна проводить не тільки уроки-екскурсії, а й часто практикує різні екскурсії по історичних місцях з класами (екскурсії до дуба Карпінського, екскурсії в Угорницький монастир, екскурсії в музеї…). З нею цікаво, бо знає дуже багато і щиро ділиться знаннями з іншими. Часто організовує зустрічі з цікавими людьми. Крім того, що вона хороший вчитель, Настю Володимирівну знають не тільки як вчителя історії, а й як історика-краєзнавця. Її часто запрошують з виступами на загальноселищні свята, мітинги. Вона внесла вагомий вклад в написанні енциклопедії Коломийщини, неодноразово виступала на обласних наукових-практичних конференціях. Наприклад, 2005р.- виступ на науково-практичній конференції з нагоди 10-ї річниці діяльності Івано-Франківського обласного відділення МАН України «Система діяльності відділень МАН України у формуванні креативної культури учнівської молоді», тема доповіді «Процес формування національної гідності та громадянської свідомості на заняттях гуртка історичного краєзнавства Івано-Франківського обласного відділення МАН»; 2011р – виступ на науково-практичній конференції «Мій рідний край – моя історія жива», тема доповіді «Позакласна краєзнавча робота з історії – основа національного виховання учнів»; 2012р.- виступ на науково-практичній конференції Українська Повстанська Армія: особистісний вимір», тема доповіді «Вивчення сторінок історії УПА в позакласній роботі». Її доповіді завжди відзначались новизною, науковістю, глибиною викладу.

Цікавими є екскурсії і в шкільний музей Слави ОУН УПА.

Анастасія Володимирівна – вчитель від Бога, виховала не одне покоління дітей, за що їй сьогодні велика вдяка.

Коцаб’юк Валерія Любомирівна. Вища кваліфікаційна категорія, стаж 31 рік. Проблемне питання «Робота з документальним матеріалом як засіб формування компетентності учнів та активної громадянської позиції». Валерія Любомирівна також має досить багато років стажу роботи. І якщо порівняти роботу молодих вчителів та вчителів із стажем роботи, то є велика різниця, все ж таки практика роботи, життєвий досвід мають велике значення. За роки роботи у вчителя виробляється свій стиль викладання, своя специфіка і методика. Викладання веде у 7-11 класах, де можна частіше опиратися на досвід самих учнів, залучати їх до активної пошукової роботи, спонукати шукати інформацію, використовуючи різні джерела. Впровадження елементів випереджального та проблемно-пошукового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає вчителям можливість розв’язувати найскладніші завдання сучасної дидактики. Так на уроці в 11-а класі тема «Українська культура в другій половині 60-80 років» власні виступи та презентації підготували учні Мельник Петро та Дутчак Юлія. Тема виступу Петра «Національний рух в Україні», а Юля розповіла про розвиток літератури того періоду. Матеріал зацікавив усіх, а стислий виклад інформації було представлено у презентаціях. В основу виступів взято конкретні документи, з яких учні, самостійно попередньо опрацювавши, роблять узагальнення та висновки. Таким чином формується активна життєва позиція, формуються комунікативні компетентності. На уроці в цьому ж класі тема «Активізація опозиційного руху в 60-х. поч.80-х років», такі учні як Гундяк Михайло, Цібій Анна, провели паралель між подіями того часу та сьогоденням.

Учні вміють узагальнювати, аналізувати, висловлювали власне ставлення до подій, що відбувалися та відбуваються в Україні. Враховуючи вікові особливості учнів, специфіка роботи у 7-х класах зовсім інша, проте робота з документальним матеріалом як засіб формування компетентності учнів та активної громадянської позиції також прослідковується. Так на етапі активізації навчальної діяльності, вчитель, використовуючи тексти історичних документів, використовує такі методики як «продовж речення», «вгадай історичну постать», «про які події пише літописець»…, часто звертається до «Літопису минулих літ». На всіх уроках активно включаються в роботу Перегінець Максим, Олійник Микола, Марцинюк Денис, Юркевич Уляна… Вчитель дотримується принципу доступності викладу навчального матеріалу, з цією метою використовує наочність, роздатковий матеріал, ілюстрації, на кожному столі є ілюстровані атласи. При вивченні нового матеріалу учні часто стикаються з новими висловами, термінами, тому проводиться словникова робота. Так на уроці у7-б класі, тема «Монголо-татарська навала на українські землі», учні осмислили такі поняття як «Золота Орда», «Монгольське іго», «Баскаки», «Ярлик»…Значне місце на уроці відводиться засвоєнню вивченого, основні тези, дати, події записуються у зошитах. Присутні і міжпредметні зв'язки: історія-мистецтво, історія-література, історія-географія, історія-математика ( учням 7-го класу пропонується розв'язати таку задачу: «У 1205 році помер Роман Мстиславич, залишивши сина Данила, якому було на той час 4 роки. Коли народився син?»). Така робота зацікавлює учнів, а також на основі асоціативних зв'язків, сприяє запам'ятовуванню основних дат. Учні 7-х класів вміють створити портрет історичного діяча, при цьому враховують особисті якості діяча, його внутрішню та зовнішню політику. Наприклад, Р. Мстиславич: державний діяч, жорстокий, твердий у рішеннях, дипломат, зміцнив центральну владу князя, приборкав бояр, підніс економічний стан, збільшив території, заволодівши князівствами.

З метою підготовки до ЗНО, учитель надає великого значення знанням учнів історичних документів відповідної доби, умінням їх аналізувати, порівнювати, співставляти різні точки зору на одну і ту ж історичну подію; велика увага приділяється хронологічному запам'ятовуванню історичних дат (основні історичні дати чітко виділено на дошці і до них неодноразово звертається вчитель на різних етапах уроку).Валерія Любомирівна веде позакласну роботу з предмета, вже декілька років підряд керує методичним об'єднанням вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.

Збіглей Марія Гнатівна, ІІ - кваліфікаційна категорія, стаж 5 років. Питання над яким працює вчитель «Використання методів інноваційних технологій на уроках історії та правознавства з метою формування якісних знань та активної громадянської позиції». На уроках використовує сучасні форми та методи навчання, методи інтерактивних технологій. Це стимулює пізнавальну діяльність школярів, активізує їх мислительські процеси, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення історії. Марія Гнатівна має невеликий стаж роботи, проте помітно зріс професійний рівень її діяльності за час роботи в школі. Збіглей Марія Гнатівна працює в Отинійській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 2008 року після закінчення Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. З року в рік наполегливо працює над підвищенням свого фахового рівня та удосконаленням педагогічної майстерності. Вона має глибокі знання з предмета, постійно шукає нові форми і методи роботи, - все це дає їй можливість працювати на високому професійному рівні. На уроках вдало поєднує колективну, групову та індивідуальну форми роботи. Так на уроці в 10-б класі тема «Німеччина та Уорщина 1918-1919 рр.», спочатку організовує роботу у парах, для з'ясування причин Листопадової революції 1918р., а потім об'єднує клас у групи для опрацювання інших важливих питань: основні революційні події 1918р., зміст конституції 1919р.,...Дуже багато роздаткового матеріалу підготовлено до такого уроку: для узагальнення матеріалу роботи у парах, групах підготовлено спеціальні таблиці, в яких учні записують основне з опрацьованого. Марія Гнатівна крім предмету «історія» викладає ще «правознавство» у школі, тому саме така організація праці на уроках правознавства допомагає розглянути ряд важливих питань, які пропонуються для вивчення програмою. З метою розвитку творчого мислення учнів використовує рольові ігри. Так на уроці правознавства в10-му класі тема «Основні права, свободи і обов'язки громадян України» кожна група отримала завдання: «розглянути конкретну ситуацію, з метою надання юридичних консультацій». Учні виступали у ролі кваліфікованих юристів, давали відповіді на запитання, опираючись на статті Конституції. Нестандартним був урок історії в 8-б. класі тема «Національно-визвольна війна 1648-1654рр.». Так як це був урок узагальнення і систематизації, то вчителька провела його у формі змагання між трьома командами. Дуже вдало підібрано завдання та запитання, що відображають зміст усієї теми. Різні форми роботи постійно активізовували діяльність учнів: бліц-опитування, історичний диктант, робота з історичними джерелами, вгадай історичну постать(за описом історичного портрету), про яку подію йде мова (із уривків художніх творів), робота з картою (при роботі з картою звертала увагу на дотримання основних вимог щодо роботи з історичними картами) …Учні були активними, що підтвердило високий рівень засвоєння навчального матеріалу з даної теми. Марія Гнатівна використовує в своїй діяльності такі психолого-педагогічні умови: створення сприятливого психологічного тла уроку; емоційний характер навчання; індивідуалізація та диференціація навчання.

Тимчишин Христина Петрівна працює в нашій школі перший рік. Має уроки історії України та Всесвітньої історії в 10 –а класі (всього 2 год.). Проблемна питання, над яким працює вчитель: «Засвоєння учнями знань за підручником, як форма реалізації принципів систематичності, послідовності у навчанні і розвитку учнів». Відповідно до наказу по Отинійській ЗОШ «Про організацію методичної роботи в школі, зокрема, про роботу з молодими вчителями», наставником Христини Петрівни є вчитель вищої кваліфікаційної категорії Коцаб'юк Валерія Любомирівна. Молода вчителька прислухається до порад наставника та рекомендацій дирекції, тому поступово оволодіває методикою викладання предмета, її уроки з кожним разом стають більш професійними. Так на уроці в 10-а класі, тема «Україна, події 1919рр.», вчитель при поясненні нового опирається на попередні знання учнів, репродуктивний метод замінено активною співпрацею з класом, правильно організовано роботу в групах. При закріплення вивченого використано історичний диктант. Проте вчителю слід більше часу приділяти підготовці до уроків, відвідувати уроки своїх колег, з метою набуття досвіду роботи, та удосконалення методики викладання предмета.

З метою підвищення рівня майстерності кожного педагога, спрямованого на реалізацію навчального процесу, створено МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Тема, над якою працює МО: « Формування особистості учня, його здібностей в умовах особистісно орієнтованого навчання». Робота над проблемою реалізується через участь у шкільних та районних засіданнях МО, самоосвіту, організацію позакласної роботи, взаємовідвідування уроків. Основними формами позакласної роботи є проведення предметних тижнів, конкурсів, тематичних лінійок, організації різних виставок… Щорічно у грудні місяці проводиться тиждень правознавства, тиждень історії проводився у 2011р.та 2014р. На засіданнях МО затверджується план проведення тижня та видається наказ по школі про проведення тижня. До проведення тижня було залучено всіх вчителів. У план проведення включено організацію виставки стінгазет, проведення відкритих уроків, позакласних заходів, перегляд історичних кінофільмів. Так вчитель Годованець А.В. провела екскурсії у шкільний музей Слави ОУН, УПА та організувала перегляд кінофільму «Роман Шухевич», Відкритий урок «Опозиційний рух 60-80рр. ХХ століття» провела Коцаб'юк В.Л., а також разом із своїм 7-а класом підготували інсценізацію із твору М.Гоголя «Ніч перед Різдвом»; історичну світлицю «Жінки в історії України» підготувала Тимчишин Х.П., годину пам'яті «Афганістан-мій біль, моя пекуча пам'ять» - підготувала Коцаб'юк В.Л., історичну вікторину – Збіглей М.Г. Заходи були спрямовані на виховання гідних громадян незалежної України. Зміст стінгазет вражав неординарністю, новизною та оригінальністю викладу інформації. Година пам'яті «Афганістан-мій біль, моя пекуча пам'ять» повернула до важких спогадів багатьох присутніх, а історична вікторина «Козацька Україна» показала високий рівень історичних знань учнів 8-х класів.

У школі обладнано 3 кабінети історії, один із них проатестовано. В кабінетах є програмова література, навчальні посібники, дидактичний матеріал, матеріали для проведення контрольних та практичних робіт, всі учні 100% забезпечені підручниками. Проте матеріальна база потребує оновлення. Слід частіше використовувати програмні засоби, що є в наявності школи ( Історія 7- клас, історія 10-клас…)

Контроль якості знань з історії показав, що середній бал предмета - 7,6 в 5-9 класах, та 8балів у 10-11 класах. Результати контрольних робіт за 2012-2013н.р. це підтверджують. Проте слід покращити роботу з обдарованими дітьми. Адже результати предметних олімпіад могли б бути кращими. Слід відмітити, що результати олімпіади з правознавства в цьому році набагато кращі у порівнянні з попередніми роками. (успіхів досягла вчитель Збіглей М.Г.).

Водночас слід зазначити і ряд недоліків у викладання історії: частина учнів засвоює програмний матеріал на репродуктивному рівні, учні слабо співставляють історичні факти, події, явища, не вміють творчо думати, розмірковувати, висловлювати власну думку, свою точку зору. На уроках окремих учителів активність учнів невисока, знання часом примітивні, уроки не завжди організаційно закінчені, оцінки – не виставляються і не коментуються, відсутня індивідуалізація і диференціація. Потребує оновлення і зміцнення навчально-матеріальна база кабінетів історії. Ще не всі учителі використовують всі можливі резерви для підвищення якості знань учнів, індивідуальної роботи, зокрема і з обдарованими дітьми, про що свідчать результати виступів окремих учасників учнівської олімпіади з історії. Потребують урізноманітнення форми позакласної роботи з історії. Необхідно посилити і покращити керівництво і контроль за станом викладання і рівнем навчальних досягнень учнів з історії з боку дирекції школи та здійснювати відповідний моніторинг. Є багато роботи з молодими учителями.На завершення хочу сказати такі слова: «Минуле належить історії, майбутнє – це таємниця, а ця мить – подарунок. Ось чому цю мить називають сьогоденням. Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, а кожна людина повинна цінувати цю мить, що зветься сьогоденням, адже завтра це вже буде історія».


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка