Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка1/5
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за листопад 2013 року
1. Політика в галузі освіти
Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році та переліку державних замовників на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році : постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. № 788 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2013. – № 85. – С. 94-104.

// Орієнтир. – 2013. – № 44. – 20 листопада. – С. 11-12.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення зміни до пункту 6 Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 784 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2013. – № 85. – С. 87-88.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення зміни до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 789 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2013. – № 85. – С. 105.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2013 р. № 1176 / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 103-113.Відбулася прес-конференція міністра освіти та науки Дмитра Табачника: ["Попередні підсумки вступної кампанії-2013"] // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 3-4.Індекс якості : нещодавно у МОН відбулося засідання робочої групи щодо включення показника цитування вчених у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (зокрема, SCOPUS), до державних вимог з акредитації вищих навчальних закладів // Освіта України. – 2013. – № 45. – 11 листопада. – С. 2.Передбачається збільшення обсягів державного замовлення для лікарів-інтернів : віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко доручив Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну передбачити відповідні обсяги державного замовлення для підготовки інтернів у вищих навчальних закладах, які знаходяться у сфері управління Міносвіти // Медицина і здоров'я. – 2013. – № 41. – 18 жовтня. – С. 1.Що? Де? Коли? : висновки парламентського Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради щодо законодавчих змін до Закону України "Про вищу освіту" // Освіта України. – 2013. – № 45. – 11 листопада. – С. 8.2. Організація вищої освіти
378(075.8) К59

Козяр, М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М.Козяр, М.С.Коваль. – К. : Знання, 2013. – 327 с. + Гриф МОН. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)378.4:004(063) Н34

Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – 216 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Астахова, В. Недержавних навчальних закладів в освіті бути не може (назустріч 20-річчю створення Асоціації приватних навчальних закладів в Україні) : аналізується процес становлення приватної освіти в Україні протягом двадцяти років її існування / В.Астахова // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 61-67.Бакіров, B.C. Світові тренди вищої освіти / B.C.Бакіров // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 53-54.Бережницька, У.Б. Перспективи створення та розвитку інноваційних інституцій підтримки підприємництва на базі вищих навчальних закладів як форма комерціалізації їх роботи / У.Б.Бережницька, О.Г.Дзьоба // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 20-22.Бєліков, С.Б. Інноваційна діяльність як основа науково-технічного розвитку університету / С.Б.Бєліков, Ю.М.Внуков // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 22-23.Божко, В.В. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів / В.В.Божко, В.Кажукаускас, С.А.Федосов // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 31-32.Васильєв, А.В. Системні підходи в організації міжнародної діяльності університету / А.В.Васильєв // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 45-46.Величко, О.Г. Трансфер технологій як необхідна складова міжнародної наукової співпраці університетів / О.Г.Величко, Л.Г.Ватченко, Н.П.Корогод // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 31-32.Воробйова, О.П. Реалізація інноваційних пріоритетів державної політики в галузі вищої освіти / О.П.Воробйова // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 116-120.Гриценко, М.В. Егалітарна та елітарна освіта в контексті становлення нового університету / М.В.Гриценко // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 94-98.Домбровська, С.М. Інноваційні державні механізми формування якісної системи освіти в Україні / С.М.Домбровська // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 10-14.Задорожня, Т.М. Болонська декларація та процес реформ вищої освіти України в контексті рівня і якості підготовки спеціалістів / Т.М.Задорожня, П.Є.Лівак // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 14-18.Засєкіна, Л.В. Життєздатність та автономність українських університетів як основа розвитку освіти і науки : основні напрями реалізації міжнародного проекту АТНЕНА в межах програми "Темпус" / Л.В.Засєкіна // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 71-73.Захарова, О.А. Принципы сетевого взаимодействия в структуре корпоративно-академического партнерства (КАП) : рассматриваются основные направления в разработке стратегии развития корпоративно-академического партнерства в сетевой системе подготовки и повышения квалификации специалистов / О.А.Захарова, Г.В.Ахметжанова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 4. – С. 187-189.Зіньковський, Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 7-19.Калашнікова, С.А. Врядування у вищій освіті: сутність, виміри, тенденції / С.А.Калашнікова, К.О.Жданова // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 69-74.Карапетян, А.О. Вдосконалення механізму державного замовлення як шлях до подолання дисбалансу на ринку праці / А.О.Карапетян // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 121-124.Колесник, В.П. Координація науково-освітніх зв'язків України і Польщі (правничо-інноваційний аспект) / В.П.Колесник // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 95-96.Курбатов, С.В. Дослідницький університет в контексті інноваційної освітньої парадигми доби глобалізації / С.В.Курбатов // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 31-34.Лейбович, А.Н. Государственно-частное партнерство в системе профессионального образования : рассматривая взаимодействие системы образования и реального сектора экономики, очень важно видеть разницу между государственно-частным партнерством и иными формами сотрудничества бизнеса и области знаний / А.Н.Лейбович // Аккредитация в образовании. – 2013. – № 65.- Материал из Интернета.Линьова, І.О. Запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ / І.О.Линьова // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 157-160.Лялюк, А.М. Академічне підприємництво та його роль у трансфері технологій / А.М.Лялюк // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 124-126.Новоселова, Г.Г. Образование как социальный институт: причины дисфункции и тенденции развития. Аргументированы актуальные тенденции развития образования, состоящие в повышении качества образовательного процесса и адекватности содержания обучения задачам экономической модернизации / Г.Г.Новоселова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 145-148.Ореховска, Т.М. Глобалізація світової науки як чинник трансформації системи вищої освіти України / Т.М.Ореховска, І.М.Школа // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 21-22.Панченко, В.І. Співробітництво у сфері вищої освіти: європейський діалог / В.І.Панченко, І.І.Маслікова // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 247-251.Парасюк, О.В. Позабюджетні джерела фінансування науки та освіти України / О.В.Парасюк, І.В.Кітик // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 139-141.Подольчак, Н.Ю. Маркетингові підходи в ціноутворенні освітніх послуг та оцінюванні ефективності діяльності вищих навчальних закладів / Н.Ю.Подольчак, В.Я.Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2012. – № 749. – С. 242-248.Полякова, Г.А. Діяльність кафедри в контексті розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу / Г.А.Полякова // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 103-108.Попова, Е.А. О научной организации труда (на примере кафедры вуза) / Е.А.Попова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 4. – С. 348-351.Предборська, І.М. Університет, Болонський процес та освітня політика: виклики часу / І.М.Предборська, Д.М.Шевчук // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 75-79.Разиграєв, О.В. Європейський колегіум польських і українських університетів як приклад міждержавного стратегічного партнерства в галузі освіти та науки / О.В.Разиграєв // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 147-148.Рашкевич, Ю.М. Класифікація освіти в контексті запровадження НРК і третього циклу навчання: [Національна рамка кваліфікацій] / Ю.М.Рашкевич // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 40-43.Садковий, В.П. Державне формування освітньої політики в напрямку впровадження європейських освітніх стандартів / В.П.Садковий // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 79-83.Самойлова, О. Какие перспективы у украинского образования?: подписана программа по интеграции нашего образования в европейское образовательное пространство / О.Самойлова // Ваш шанс. – 2013. – № 46. – 13-20 ноября. – С. 18А.Ступнік, М.І. Стратегічна однозначність і прикладна парадоксальність освітянської євроінтеграції / М.І.Ступнік, С.О.Жуков, Н.Ільяш // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 23-25.Сухарніков, Ю. Проблема забезпечення інтероперабельності ринку праці та сфери освіти / Ю.Сухарніков // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 30-60.Шкарлет, С.М. Трансфер інноваційних технологій у вищих навчальних закладах / С.М.Шкарлет, О.О.Новомлинець, К.М.Пиріг // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. / Ред.: В.Є. Сикора, Л.С. Пащук, І.Я. Мислива-Бунько та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – С. 190-192.Штомпель, Г.О. Терціарні важелі освітньої та науково-інноваційної політики / Г.О.Штомпель // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 52-58.Янишин, О.К. Конкретизація змісту державного стандарту вищої освіти у співпраці з роботодавцями: структурно-логічна схема / О.К.Янишин // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 125-131.  1. Рейтингові вимірювання


Шубін, О.О. Університетські рейтинги: переваги й недоліки для розвитку університету / О.О.Шубін // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2) : тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". – С. 87-90.

Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка