Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників І товарів, що переміщуються ними у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення
Сторінка1/2
Дата конвертації16.07.2017
Розмір0,49 Mb.
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Чопського прикордонного загонувід "___" ______ 2014 р. № ______ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ОСІБ, АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕВІЗНИКІВ І ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ НИМИ У МІЖНАРОДНОМУ ПУНКТІ ПРОПУСКУ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОЛУЧЕННЯ «УЖГОРОД»


 1. Загальні положення
  1. Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород», (далі – Технологія) розроблена з метою встановлення єдиного підходу до організації здійснення прикордонного та митного контролю у пункті пропуску. За цією технологічною схемою здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про прикордонний контроль", "Про державний кордон України" та "Про Державну прикордонну службу України" пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників (далі - транспортні засоби) і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі - товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.

  2. Терміни і скорочення, що вживаються у цій Технології вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України , Законах України "Про прикордонний контроль" , "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України" та інших нормативно-правових актах.

  3. При здійсненні пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України посадові особи керуються цією технологією, іншими нормативно – правовими документами та відомчими наказами та розпорядженнями в межах визначеної законодавством компетенції та повноважень.

У випадку внесення змін чи доповнень до нормативно-правових актів, технологія застосовується в частині, що не суперечить відповідним нормам.

  1. При передачі осіб, в рамках Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску діяти у відповідності до вимог спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 12.11.2010 року № 552/862, зареєстрованого в Мін’юсті 08.12.2010 за №1226/18521, яким затверджена Інструкція про порядок дій органів внутрішніх справ та органів охорони державного кордону з реалізації положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

  2. Для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.

Рішення щодо застосування того чи іншого технічного засобу приймає посадова особа відповідного органу, яка безпосередньо здійснює контроль.

  1. За невиконання вимог цієї Технології та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку. 1. Місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску та зон прикордонного і митного контролю (режимна зона), місця стоянок транспортних засобів, у тому числі затриманих.
  1. Межі території пункту пропуску визначаються наказом начальника Чопської митниці Міндоходів за погодженням з начальником Чопського прикордонного загону. На території пункту пропуску встановлено режимні правила та обмеження, які визначені в розділі 6 цієї Технології.

  2. Зона прикордонного контролю визначається наказом начальника Чопського прикордонного загону за погодженням з начальником Чопської митниці Міндоходів, в якій встановлено додаткові режимні правила у відповідності до наказу начальника Чопського прикордонного загону.

  3. Зони митного контролю створюються Рішеннями начальника Чопської митниці Міндоходів про створення зон митного контролю відповідно до Порядку створення зон митного контролю, затверджений наказом Мінфіну від 22.05.12 №583.

  4. Прикордонний контроль здійснюється посадовими особами Держприкордонслужби в зоні прикордонного контролю на смугах руху автобусів, легкового та вантажного автотранспорту, безпосередньо в транспортних засобах, а також у службових приміщеннях органу охорони державного кордону в пункті пропуску.

  5. Митний контроль транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зоні митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

  6. Для стоянки затриманих транспортних засобів визначено територію в пункті пропуску (місце), які позначено в пункті пропуску відповідними інформаційними знаками.

  7. Контроль за збереженням майна та недопущенням несанкціонованого виїзду зі стоянки затриманих транспортних засобів здійснюють відповідні посадові особи підрозділу (служби), які прийняли рішення щодо затримання такого транспортного засобу (вантажу, майна).

  8. Для стоянки транспортних засобів працівників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску, визначено територію перед пунктом пропуску та в межах пункту пропуску, що позначена відповідними інформаційними знаками.

  9. Для стоянки транспортних засобів, відносно яких здійснюється додаткові перевірочні заходи (поглиблений огляд тощо) передбачено бокс поглибленого огляду в пункті пропуску та територія, яка позначена в пункті пропуску відповідними інформаційними знаками.

  10. Заповнення імміграційних карток іноземцями та особами без громадянства здійснюється на спеціально виділених стоянках (місцях) у пункті пропуску, які позначені інформаційними стендами в пункті пропуску.
 1. Маршрути руху, місця стоянки і місця відстою автомобільних транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
  1. Порядок проведення прикордонного та митного контролю транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі визначений Розділом 4 цієї Технології.

  2. Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі рухаються по смузі руху № 17 на виїзд та по смузі руху № 14 на в’їзд, які позначені в пункті пропуску інформаційними покажчиками «смуга руху вантажних транспортних засобів».

  3. Місце стоянки небезпечних вантажів позначено в пункті пропуску як стоянка для затриманих транспортних засобів.

  4. Порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру встановлено Планом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру.
 1. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів

  1. Загальні положення.
   1. В міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород» здійснюються наступні види контролю: прикордонний, митний, а також санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний у вигляді ПДК або із залученням представників відповідних служб, радіологічний контроль та контроль за переміщенням культурних цінностей.

   2. Послідовність проведення контролю:

На в'їзд в Україну:

- прикордонний контроль;

- митний контроль.

На виїзд з України:

- митний контроль;

- прикордонний контроль.


   1. У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі - контролюючі органи), такі особи залучаються посадовими особами органів доходів і зборів для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску. Якщо такої можливості немає, транспортні засоби відправляються у пункт пропуску, куди посадові особи відповідного контролюючого органу можуть прибути.

   2. Для здійснення прикордонного контролю в пункті пропуску призначається зміна прикордонних нарядів.

   3. Прикордонні наряди виконують обов’язки відповідно до вимог ч. 2 Інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 29.12.2009 № 1040 «Про затвердження інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби державної прикордонної служби» (далі – Інструкція) та додаткових обов’язків у разі наявності, які визначені для прикордонних нарядів окремими наказами начальника органу охорони державного кордону.

    1. Транспортні засоби пропускаються через Державний кордон України по мірі їх прибуття в пункт пропуску та рухаються по смугах руху, позначених відповідними дорожніми знаками, розміткою та інформаційними покажчиками, а також інженерними пристроями для розмежування руху за напрямками та смугами.

   4. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів (у разі неможливості розмежування смуг руху - у визначених місцях режимних зон пунктів пропуску - боксах поглибленого огляду, на оглядових майданчиках тощо).

Смуги руху, позначені символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню. Декларування автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється шляхом вчинення дій.

Смуги руху, позначені символами червоного кольору ("червоний коридор"), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів і товарів.на виїзд:

«зелений коридор» та «червоний коридор» (смуга руху автобусів) - одна смуга руху № 8;

«дипломатична смуга руху» - одна смуга руху № 8;

«червоний коридор» - одна смуга руху № 9;

«зелений коридор» - дві смуги руху № 10 та № 11;

«червоний коридор» (смуга руху для вантажних транспортних засобів) - чотири смуги руху № 16-19;


на в’їзд:

«зелений коридор» та «червоний коридор» (смуга руху автобусів) - одна смуга руху №7;

«дипломатична смуга руху» - одна смуга руху № 6;

«зелений коридор» - дві смуги руху № 4,5;

«червоний коридор» - дві смуги руху № 2,3;

«червоний коридор» (смуга руху для вантажних транспортних засобів) – чотири смуги руху № 12-15, які позначено в пункті пропуску відповідними інформаційними знаками.Для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі туристичних груп) та вантажних автомашин, що здійснюють перевезення зовнішньоекономічних вантажів та товарів фізичних осіб, габарити яких не дозволяють здійснювати рух по вищезазначених смугах руху визначено резервну смугу руху № 1. Оформлення транспортних засобів та осіб, як на в’їзд так і на виїзд - здійснюється на цій смузі руху - в реверсному порядку.

   1. Керівниками прикордонного та митного підрозділів за взаємним погодженням можуть прийматися рішення щодо використання смуг руху транспортних засобів для оформлення інших категорій транспортних засобів. Такі рішення фіксуються у відповідній документації.

   2. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений" або "червоний" коридор) для проходження митного контролю.

   3. Громадяни, які прямують на транспортних засобах в'їжджають на територію пункту пропуску і в обов'язковому порядку повинні мати документи на право перетинання державного кордону, які пред’являти на вимогу прикордонного наряду.

   4. У залежності від завантаженості пункту пропуску й кількості смуг для руху під час прибуття автомобільного транспортного засобу на в'їзд до пункту пропуску прикордонний наряд "ВШ" перевіряє у водія та пасажирів наявність документів на право перетинання державного кордону.

   5. Під час запуску транспортного засобу в пункт пропуску прикордонним нарядом "ВШ" проводиться візуальний огляд транспортного засобу.

   6. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного та митного контролю здійснюється посадовими особами підрозділу з охорони державного кордону та органу доходів і зборів в межах визначеної законодавством компетенції.

   7. Стандартна перевірка документів (перевірка документів, поглиблена перевірка документів) здійснюється в порядку, який визначено статтями 7-10 Закону України «Про прикордонний контроль», «Інструкцією з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон», яка затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 05 червня 2012 року № 407 з виконанням обов’язків, які визначені п. п. 40, 41, 148-155 Інструкції.

   8. Проставлення відміток здійснюється у відповідності до вимог ст. 12 Закону України "Про прикордонний контроль".

   9. Порядок внесення інформації щодо громадян, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК «Гарт 1/П» здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

   10. Інспектор прикордонного контролю зі складу прикордонного наряду "ПД" контролює, щоб на паспортний контроль прибула така кількість пасажирів, яка подала на контроль документи. У разі виявлення розбіжностей, прикордонний наряд доповідає старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску та вживаються заходи щодо з’ясування причин розбіжностей (пошуку правопорушників – при необхідності).

   11. Прикордонний контроль під час в'їзду в Україну здійснюється за процедурами контролю першої лінії, а у передбачених випадках - також за процедурою контролю другої лінії в порядку визначеному ст. 9 Закону України «Про прикордонний контроль».

   12. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК «Гарт 1/П».

   13. Підстави та порядок відмови у перетинанні державного кордону іноземцям, особам без громадянства та громадянам України визначено ст.14 Закону України «Про прикордоний контроль» та відомчими нормативними документами.

   14. Контроль осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог Постанови КМУ від 17 квітня 2013 року №280 «Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», спільного наказу Генеральної прокуратури України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 21.11. 2012 за № 117/960/523/1075/1208 «Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб правоохоронних органів у разі виявлення у пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних органів щодо їх розшуку та затримання на підставі рішення суду», наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України № 412 від 09.06.2011 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб державної прикордонної служби у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних і розвідувальних органів, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними та розвідувальними органами», який зареєстрованого в Міністерстві Юстиції 15 серпня 2011 року за № 972/19710.

   15. Контроль фінансового забезпечення здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 884 «Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення».

   16. Порядок прийняття рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства здійснюється у відповідності до «Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства», яка затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 05.12.2011 року № 946 та зареєстрована в Міністерстві Юстиції 29 грудня 2011 року за №1564/20302.

   17. При отриманні повідомлення в автоматичному режимі бази даних ПТК АСПК «Гарт 1/П» про повторність перетину кордону громадянином протягом доби, посадова особа відділу прикордонної служби інформує про даний факт посадову особу митниці.

   18. Прикордонний наряд "ПД" у разі виявлення на в'їзд в Україну транспортного засобу іноземної реєстрації, власник якого не має договору про страхування, з дозволу старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його у суміжну державу. У разі можливості тимчасового розміщення транспортного засобу у зоні прикордонного контролю пункту пропуску за рішенням старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску дозволяється надати можливість водію після прикордонного та митного контролю пройти до сервісної зони для укладення договору страхування. Подальший рух транспортного засобу на в'їзд в Україну дозволяється після укладення договору страхування.

   19. Ідентифікація транспортних засобів з метою пошуку серед них викрадених здійснюється в порядку, який визначено спільним наказом міністерства внутрішніх справ України та Держприкордонслужби від №520/390 «Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний кордон України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 вересня 2000 року за №571/4792.

   20. При виявленні в пункті пропуску правопорушень, протидія яким відноситься до компетенції Держприкордонслужби прикордонний наряд негайно інформує про це старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску, який організовує затримання порушників, доповідає старшому зміни прикордонних нарядів, проводить визначені адміністративно-процесуальні дії, вносить дані про правопорушників до відповідного обліку.

   21. Огляд автомобільних транспортних засобів та вантажів здійснюється посадовими особами Держприкордонслужби на підставі ст. 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

   22. Форми та методи застосовуються в порядку, який визначено статтями 156-161 Інструкції та наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 22 квітня 2011 року №260.

   23. Огляд транспортного засобу й вантажу здійснюється у присутності водія (власника товару або уповноважених ними осіб).

   24. Під час огляду прикордонний наряд «ОТЗ» перевіряє кількість осіб, яка прибула в транспортному засобі та прослідувала на паспортний контроль.

   25. У разі переміщення транспортних засобів на лафетах та слідування тільки однієї особи (водія/власника) прикордонним нарядом "ПД" повторно вноситься інформація в ПТК АПК Гарт 1/П щодо транспортного засобу, який слідує на лафеті та даної особи (водія/власника).

   26. При підозрі у порушенні митних правил чи виявленні контрабанди прикордонним нарядом самостійно, органом (підрозділом) Держприкордонслужби у відповідності до Митного Кодексу України, Кримінально-процесуального Кодексу, повідомляються органи доходів і зборів (не торкаючи виявленого та забезпечивши його недоторканість до прибуття керівника підрозділу митного оформлення, який приймає рішення про пропуск чи затримання).

   27. При необхідності проведення поглибленого огляду транспортного засобу та вантажу який переміщується під митним забезпеченням , старший прикордонних нарядів в пункті пропуску інформує старшого зміни митного поста шляхом надання обґрунтованого письмового повідомлення (додаток № 3).

   28. Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою службовою особою ДПСУ дозволу на перетинання ДКУ особою, транспортним засобом, вантажем або доведення до відома відповідної особи рішення про відмову в перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.

   29. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно посадовими особами органів доходів і зборів відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів застосування системи управління ризиками.

Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю.

Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

Під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів органи доходів і зборів у пунктах пропуску здійснюють:

реєстрацію прибуття автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх вибуття з митної території України;

перевірку комплектності документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також відомостей, зазначених у цих документах;

облік та реєстрацію автомобільних транспортних засобів і товарів, результатів їх митного контролю та митного оформлення;

контроль за дотриманням установлених законодавством строків тимчасового ввезення автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх тимчасового вивезення з митної території України;

контроль за дотриманням установлених законодавством умов здійснення транзиту автомобільних транспортних засобів і товарів митною територією України;

застосування у випадках, установлених законодавством, заходів гарантування доставки автомобільних транспортних засобів і товарів до митниць призначення;

контроль за дотриманням вимог законодавства, якими встановлено заборони або обмеження стосовно переміщення автомобільних транспортних засобів і окремих видів товарів через митний кордон України;

аналіз та оцінку ризиків, у тому числі з використанням документальних профілів ризику або електронних профілів ризику, включених до відповідних програмно-інформаційних комплексів Міністерства доходів і зборів України;

митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян);

контроль за проведенням установлених законодавством державних видів контролю, яким підлягають автомобільні транспортні засоби і товари, в пунктах пропуску та визначенням форм їх проведення (попередній документальний контроль посадовою особою органу доходів і зборів або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів);

прийняття рішення про вжиття заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України;

взаємодію з іншими державними контрольними органами під час проведення встановлених законодавством необхідних для автомобільних транспортних засобів і товарів видів контролю;

нарахування митних платежів, передбачених законодавством під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягнення;

оформлення встановлених законодавством митних документів за результатами митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів;

ідентифікацію автомобільних транспортних засобів і товарів у випадках та порядку, встановлених законодавством;

прийняття рішення щодо пропуску або відмови у пропуску автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або за межі митної території України, випуску товарів.

Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється шляхом застосування таких форм митного контролю:

перевірка документів та відомостей, які відповідно до законодавства надаються митним органам під час переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України;

митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян);

усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

облік автомобільних транспортних засобів і товарів;

взяття проб (зразків) товарів;

використання службових собак, технічних та спеціальних засобів контролю;

подання запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, наданих органу доходів і зборів.

Посадові особи органу доходів і зборів під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску через державний кордон проставляють на митних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідні відмітки, печатки та штампи, а також вносять відповідну інформацію до журналів, у тому числі електронних, чи інших документів, які використовуються органами доходів і зборів, відповідно до порядку, визначеного Мінфіном, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.   1. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано дозвіл на пропуск через державний кордон.

   2. Транспортні засоби випускаються з території пункту пропуску с дозволу прикордонного наряду “ВШ”.

   3. У разі спроби виїзду за межі пункту пропуску без дозволу прикордонного наряду “ВШ” вживаються заходи щодо припинення протиправних дій, транспортний засіб затримується, особи притягуються до відповідальності, передбаченої законодавством. Якщо зупинити транспортний засіб не виявилось можливим, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску організовує переслідування транспортного засобу із залученням до його зупинки інших прикордонних нарядів в прикордонному контрольованому районі, а також органів МВС. Затриманий транспортний засіб та особи, які на ньому прямували, повертається в пункт пропуску.
  1. В’ЇЗД В УКРАЇНУ


Особливості оформлення транспортних засобів на

"червоному коридорі ”.


   1. Для проходження контролю на смузі руху «червоний коридор» Транспортні засоби запускаються в пункт пропуску в порядку визначеному п.п. 4.1.6 – 4.1.12 цієї Технології та у відповідності до вимог п. 13 «Типової Технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

   2. Після запуску у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону.

   3. Після запуску у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону.

   4. Паспортний контроль проводиться в порядку, який визначений в п.п. 4.1.13 – 4.1.26 цієї Технології.

   5. Огляд транспортних засобів здійснюється в порядку визначеному п.п. 4.1.26 – 4.1.33 цієї Технології.

   6. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору ("червоний коридор"), у пункті пропуску здійснюється трьома етапами.

Перший етап - попередні операції.

Для здійснення митного контролю декларант, уповноважена ним особа або перевізник надають посадовій особі митного органу документи, визначені Митним кодексом України. На прийнятих документах проставляється відбиток штампа "Під митним контролем". Після цього здійснюється перевірка комплектності наданих документів, цілісності накладеного митного забезпечення, а також загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

Другий етап - здійснення інших видів контролю.

Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа органу доходів і зборів визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою органу доходів і зборів або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою органу доходів і зборів в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Третій етап - закінчення митного контролю.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

Посадова особа органу доходів і зборів за результатами системи управління ризиками у порядку, визначеному законодавством України з питань державної митної справи, приймає рішення про проведення огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, ручної поклажі та багажу, та обсяг його проведення.

Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватися посадовими особами органу доходів і зборів разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб органу доходів і зборів або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

У разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на автомобільні транспортні засоби і товари, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем, а також за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення таких автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної інформації від правоохоронних органів, може проводитися переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

Про результати огляду та переогляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, встановленою Мінфіном.

Після здійснення інших видів контролю орган доходів і зборів згідно із законодавством справляє митні платежі, що підлягають сплаті в пунктах пропуску.

За результатами митного контролю органи доходів і зборів приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення органами доходів і зборів приймається, як правило, протягом однієї доби.

4.2.7. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано дозвіл на пропуск через державний кордон.

4.2.8. Транспортні засоби випускаються з території пункту пропуску с дозволу прикордонного наряду “ВШ”.

4.2.9. У разі спроби виїзду за межі пункту пропуску без дозволу прикордонного наряду “ВШ” вживаються заходи щодо припинення протиправних дій, транспортний засіб затримується, особи притягуються до відповідальності, передбаченої законодавством. Якщо зупинити транспортний засіб не виявилось можливим, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску організовує переслідування транспортного засобу із залученням до його зупинки інших прикордонних нарядів в прикордонному контрольованому районі, а також органів МВС. Затриманий транспортний засіб та особи, які на ньому прямували, повертається в пункт пропуску.Особливості оформлення транспортних засобів на

зеленому коридорі”.
   1. Для проходження контролю на смузі руху «зелений коридор» Транспортні засоби запускаються в пункт пропуску в порядку визначеному п.п. 4.1.6 – 4.1.12 цієї Технології та у відповідності до вимог п. 13 Типової Технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

   2. Обрання "зеленого коридору" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення. Громадяни, які проходять (проїжджають) через "зелений коридор", звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

   3. Транспортні засоби запускаються в пункт пропуску в порядку визначеному п.п. 4.1.6 – 4.1.12 цієї Технології

   4. Контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору ("зелений коридор"), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Посадова особа органу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу органу доходів і зборів про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби.

   1. У разі прийняття інспектором підрозділу митного оформлення або інспектором прикордонної служби позитивних висновків проходження транспортним засобом митного або прикордонного контролю, для пропуску по «зеленому коридору» даний транспортний засіб скеровується на виїзд з пункту пропуску.

   2. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано дозвіл на пропуск через державний кордон.

4.2.16. Транспортні засоби випускаються з території пункту пропуску с дозволу прикордонного наряду “ВШ”.

4.2.17. У разі спроби виїзду за межі пункту пропуску без дозволу прикордонного наряду “ВШ” вживаються заходи щодо припинення протиправних дій, транспортний засіб затримується, особи притягуються до відповідальності, передбаченої законодавством. Якщо зупинити транспортний засіб не виявилось можливим, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску організовує переслідування транспортного засобу із залученням до його зупинки інших прикордонних нарядів в прикордонному контрольованому районі, а також органів МВС. Затриманий транспортний засіб та особи, які на ньому прямували, повертається в пункт пропуску.


Особливості оформлення автобусів


   1. Прикордонний та митний контроль автобусів здійснюється в порядку, який визначено п.п. 4.2.1 – 4.2.7.

   2. Прикордонний та митний контроль пасажирів може здійснюватися безпосередньо в транспортному засобів, в залі для оформлення пасажирів, в службових приміщеннях та на смугах руху.

   3. Для скорочення часу оформлення автобусу, що здійснює пасажирські перевезення, один з водіїв після проходження паспортного контролю та представлення транспортного засобу для огляду, інспектором митниці направляється для проходження оформлення.

   4. Розрахунки за транспортні послуги і виплати за понесені пасажирами збитки внаслідок затримання автобуса з вини перевізника здійснює перевізник, автобус якого затримано.

   5. Автобуси міжнародних маршрутів проходять оформлення згідно графіку руху. Автобуси, які перевозять організовані групи дітей, інвалідів проходять митний та прикордонний контроль позачергово.
  1. ВИЇЗД З УКРАЇНИ


Особливості оформлення транспортних засобів на

червоному коридорі”.
   1. Для проходження контролю на смузі руху «червоний коридор» Транспортні засоби запускаються в пункт пропуску прикордонним нарядом «ВШ» в порядку визначеному п.п. 4.1.6 – 4.1.12 цієї Технології та у відповідності до вимог п. 13 Типової Технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

   2. Огляд транспортних засобів здійснюється в порядку визначеному п.п. 4.1.26 – 4.1.33 цієї Технології.

   3. Після завершення митних формальностей, передбачених законодавством України з питань державної митної справи, у разі прийняття інспектором підрозділу митного оформлення позитивних висновків проходження вантажним транспортним засобом митного контролю, інспектором митниці в контрольному даний транспортний засіб скеровується для виїзду з зони митного контролю.

   4. Транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону.

   5. Паспортний контроль проводиться в порядку, який визначений в п.п. 4.1.13 – 4.1.26 цієї Технології.

   6. По прибуттю транспортного засобу до виїзду з пункту пропуску прикордонний наряд "ВШ" дозволяє виїзд транспортного засобу з території пункту пропуску в порядку визначеному п.п. 4.1.41-4.1.45 цієї Технології.


Особливості оформлення транспортних засобів на

зеленому коридорі”.
   1. Для проходження контролю на смузі руху «зелений коридор» Транспортні засоби запускаються в пункт пропуску прикордонним нарядом «ВШ» («КР») в порядку визначеному п.п. 4.1.6 – 4.1.12 цієї Технології та у відповідності до вимог п. 13 Типової Технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

   2. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху „зелений коридор” означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій.

   3. Транспортні засоби запускаються в пункт пропуску в порядку визначеному п.п. 4.1.6 – 4.1.12 цієї Технології

   4. Транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону, посадова особа підрозділу митного оформлення.

   5. Прикордонним нарядом «ОТЗ» проводиться візуальний огляд транспортного засобу.

   6. Паспортний контроль проводиться в порядку, який визначений в п.п. 4.1.13 – 4.1.26 цієї Технології.

   7. У разі прийняття інспектором підрозділу митного оформлення позитивних висновків проходження транспортним засобом митного контролю, інспектором митниці даний транспортний засіб скеровується для виїзду з зони митного контролю.

   8. Транспортні засоби випускаються з території пункту пропуску с дозволу прикордонного наряду “ВШ”.


Особливості оформлення автобусів


   1. Прикордонний та митний контроль автобусів здійснюється в порядку, який визначено п.п. 4.2.1 – 4.2.9

   2. Прикордонний та митний контроль пасажирів може здійснюватися безпосередньо в транспортному засобів, в залі для оформлення пасажирів, в службових приміщеннях та на смугах руху.

   3. Для скорочення часу оформлення автобусу, що здійснює пасажирські перевезення, один з водіїв після проходження паспортного контролю та представлення транспортного засобу для огляду, інспектором митниці направляється для проходження оформлення.

   4. Розрахунки за транспортні послуги і виплати за понесені пасажирами збитки внаслідок затримання автобуса з вини перевізника здійснює перевізник, автобус якого затримано.

   5. Автобуси міжнародних маршрутів проходять оформлення згідно графіку руху. Автобуси, які перевозять організовані групи дітей, інвалідів проходять митний та прикордонний контроль позачергово.
  1. Особливості прикордонного, митного контролю та пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна


Пропуск через кордон українських військових команд, військової техніки, озброєння і майна.


   1. Пропуск через кордон українських військових команд, військової техніки, озброєння і майна здійснюється на підставі Міжнародних угод, Розпоряджень Уряду, дозвільного документу Державної служби з експортного контролю.

   2. Пропуск через державний кордон іноземних військових команд та техніки для проведення спільних військових навчань здійснюється відповідно до міждержавних угод, на підставі розпорядження КМУ, при наявності документів визначених чинним законодавством.

   3. Військові команди, варти, які супроводжують військовий вантаж, перетинають кордон за закордонними паспортами, якщо інші невстановлені міжнародними угодами. При цьому варта супроводження повинна мати посвідчення про відрядження, де має бути зазначено, що вона призначається для супроводження спецвантажу. В посвідченні про відрядження, також наводиться перелік особового складу з номерами штатної зброї та кількості набоїв до неї, затверджений гербовою печаткою.


Пропуск через ДКУ вищих посадових осіб, офіційних делегацій.


   1. Пропуск через ДКУ вищих посадових осіб, офіційних делегацій, організовується та здійснюється посадовими особами органу охорони державного кордону спільно з іншими контрольними службами, що здійснюють контроль у пункті пропуску.

   2. З прибуттям в пункт пропуску офіційних делегацій працівник Управління Державного Протоколу та Церемоніалу Президента України, Управління міжпарламентських зв’язків Секретаріату ВРУ, Служби Протоколу Прем’єр-міністра України, Управління Державного протоколу Міністерства закордонних справ України отримує паспорти від уповноваженої особи делегації, перевіряє відповідність паспортних документів членам делегації, здійснюючи ідентифікацію осіб, після чого передає паспорти посадовій особі органу охорони ДКУ для їх перевірки.

   3. Посадова особа органу охорони ДКУ здійснює перевірку документів, проставляє в них належні службові відмітки і повертає їх працівникові Управління Державного Протоколу.

   4. Посадові особи вище перерахованих Управлінь та Служб несуть відповідальність за належність паспортних документів членам офіційних делегацій.

   5. Рішення про пропуск осіб зі складу делегацій, у документах яких виявлено несправність, приймається у найстисліші терміни з негайною доповіддю начальнику Чопського прикордонного загону.

   6. У разі виявлення зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, що належать особам, які здійснюють охорону вищих посадових осіб України, інших держав та офіційних делегацій, про яку попередня інформація не надавалась, рішення про пропуск (не пропуск) через ДКУ зброї, боєприпасів, спеціальних засобів охорони приймає начальник Чопського прикордонного загону за письмовим погодженням з керівником відповідного підрозділу МВС України.

   7. Не пропущені через ДКУ зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, які належать особам, які здійснюють охорону вищих посадових осіб України, інших держав та офіційних делегацій, приймати на зберігання в установленому порядку.

   8. Посадові особи органу охорони державного кордону, які здійснюють прикордонний контроль зобов’язані:

- під час прибуття в пункт пропуску офіційних делегацій, вищих посадових осіб створити умови для їх проїзду на відповідну смугу руху;

- проінформувати посадових осіб контрольних служб про їх прибуття в пункт пропуску та негайно організувати оформлення;

- у встановленому порядку провести прикордонний контроль, здійснити пропуск через ДКУ;

- доповісти по лінії оперативно-чергової служби.   1. Спостереження під час прикордонного контролю офіційних делегацій здійснюється з метою недопущення проникнення сторонніх осіб у приміщення, місця здійснення прикордонного та митного контролю до його закінчення або після його проведення.

   2. Пропуск офіційних делегацій, вищих посадових осіб здійснюється на окремій смузі руху пункту пропуску («дипломатична смуга руху», позначається табличкою «CD»).


Пропуск через ДКУ дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей та транспортних засобів з дипломатичними номерами.


   1. Правом на позачергове перетинання державного кордону України, проведення прикордонного контролю в транспортних засобах (біля них) на спеціально визначених дипломатичних смугах руху (табличка «CD») (в приміщеннях) користуються такі особи:

- дипломатичні агенти, консульські посадові особи і члени їх сімей;

- дипломатичні кур'єри, тимчасові дипломатичні кур'єри під час виконання ними службових обов'язків;

- Генеральний секретар ООН, його помічники та інші посадові особи ООН, за наявності відповідних документів;

- члени сімей вищезазначених осіб, які їх супроводжують або прямують окремо, щоб приєднатися до них або повернутися у свою державу, за наявності відповідних дипломатичних документів;

- члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульські службовці;

- члени обслуговуючого персоналу дипломатичних представ­ництв, працівники обслуговуючого персоналу консульських уста­нов, приватні домашні працівники в разі прямування їх разом з дипломатичними агентами, консульськими посадовими особами або виконання ними обов'язків щодо супроводу та доставки транс­портних засобів з дипломатичними номерами.   1. Перевірка документів на право перетинання ДКУ дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей здійснюється п/н «ПД» у пріоритетному порядку.

   2. Огляд автомобілів, які повністю зайнятті дипломатичними агентами, консульськими посадовими особами і членами їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами та транспортні засоби, які перевозять дипломатичну пошту, а також особисте майно, речі та багаж, як правило, не здійснюється.

   3. Виняток становлять випадки, коли є вагомі підстави вважати, що дипломатичні транспортні засоби, в яких прямують дипломатичні агенти, консульські посадові особи та члени їх сімей, в особистому майні, речах або багажі перебувають особи, які намагаються незаконно перетнути ДКУ, або є предмети, ввезення (вивезення) яких заборонено законодавством України. Тоді, за рішенням Голови Держприкордонслужби України, може бути здійснено їх огляд. Такий огляд здійснюється тільки в присутності вищевказаних посадових осіб або уповноважених ними осіб.

   4. Дипломатична пошта не підлягає ні розкриттю, ні за­триманню. Всі місця, що належать до дипломатичної пошти, повинні мати зовнішні позначки, що вказують на їх характер, і вони можуть вміщувати лише дипломатичні документи та предмети, призначені для офіційного користування.

   5. Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч дипло­матичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатич­ної пошти, а також особистого майна, речей та багажу диплома­тичних агентів і консульських посадових осіб, допускаються в пункти пропуску за акредитаційними дипломатичними, консульськими, службовими картками та національними паспо­ртами з дозволу начальника прикордонного загону або особи, яка його заміщає.

   6. Інформація про перетинання ДКУ вищезазначеними посадовими особами надається за письмовими запитами керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів.

   7. Митний контроль товарів та транспортних засобів посадових осіб представництв іноземних держав, міжнародних організацій, а також дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном, здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

   8. У разі в’їзду в зону митного контролю транспортного засобу, який належить дипломатичному працівнику, старший в’їзду (виїзду) вживає заходів для позачергового пропуску через митний кордон.

Пропуск рятувальних та аварійних команд.


   1. Пропуск рятувальних та аварійних команд здійснюється при наявності документів, що посвідчують особу, списків засвідчених Міністерством надзвичайних ситуацій на підставі розпорядження Уряду, Державної прикордонної та Міністерства доходів і зборів України.

   2. Пропуск команд здійснюється поза чергою, у максимально стислі строки.


Пропуск вантажів з гуманітарною допомогою.


   1. Прикордонний та митний контроль вантажів гуманітарної допомоги проводиться позачергово. При цьому забезпечується дотримання вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», постанов Кабінету Міністрів України від 22.03.00 № 544 «Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги».


Порядок дій в разі неможливості пропуску товарів та транспортних засобів чи їх повернення контрольними службами Словацької Республіки.


   1. Транспортні засоби, вантажі та інше майно, стосовно яких прийнято рішення про заборону пропуску через державний кордон:

у разі виїзду з території України – розміщують за межами пункту пропуску;

у разі в'їзду на територію України – повертаються підрозділами прикордонного контролю на територію суміжної держави, а у разі потреби передаються представникам відповідних органів суміжної держави, або підлягають обов’язковій передачі митниці для зберігання відповідно до вимог Митного кодексу України.

У випадках, коли митна декларація не може бути прийнята до оформлення, або митне оформлення та пропуск транспортного засобу через митний кордон України не може бути здійснено з огляду на обставини, що стали відомі під час митного контролю через встановлені законодавством обмеження чи заборони, посадова особа митниці діє відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 631.

Картка відмови формується в електронному вигляді із занесенням до електронного журналу карток відмов, що формується митницею.

У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними органами державної влади, які здійснюють визначені законодавством види контролю в пункті пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається представнику органу охорони державного кордону письмове обґрунтування з визначенням причини повернення транспортного засобу.

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб підрозділу митного оформлення, підрозділу з охорони державного кордону та ініціатора повернення.

Транспортні засоби, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов'язкових платежів), підлягають вивезенню з території України або передачі на склад митниці для зберігання.

Повернення транспортних засобів, не пропущених на митну територію України здійснюється за дозволом (рішенням) начальника підрозділу митного оформлення з занесенням в розділ «Примітки» ФМ «Диспетчер зони митного контролю» запису «повернення в Словацьку Республіку», а також з повідомленням старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску із скеруванням транспортного засобу на виїзну частину пункту пропуску (смуга руху № 9 на легковому напрямку та смугу руху №16 на вантажному напрямку) на лінію здійснення контролю транспортних засобів з передачею документів інспектору підрозділу митного оформлення.

У разі звернення власника (уповноваженої особи) транспортного засобу (товару) про повернення транспортного засобу на територію Словаччини, начальником підрозділу митного оформлення вживаються наступні заходи:

- отримання від громадянина обґрунтованої заяви на ім’я керівника митного поста щодо повернення транспортного засобу на територію Словацької Республіки, а також інших документів, що підтверджують необхідність прийняття власником такого рішення;

- вчиняється резолюція на заяві громадянина, згідно якої надається дозвіл та визначається особа, відповідальна за повернення транспортного засобу на територію Словацької Республіки;

- забезпечується подання громадянином митної декларації, форма якої встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 431 «Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності» у випадках передбачених законодавством;

- забезпечується розташування даного транспортного засобу у визначеному місці проведення огляду в зоні митного контролю;

- за результатами митного огляду, у разі невідповідності даних, зазначених в митній декларації до фактично наявних товарів та предметів, вживаються заходи щодо складання протоколу про порушення митних правил у відповідності до вимог законодавства України з питань митної справи;

- у разі відсутності підстав для складання протоколу про порушення митних правил посадовою особою, що здійснювала митний контроль та митне оформлення оформляється картка відмови у відповідності до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.05. 2012 року N 631);

- у разі відповідності таких даних, фактичне повернення транспортного засобу на територію Словаччини здійснюється у відповідності до Схеми руху транспортних засобів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород» (далі – Схеми руху, додаток №8), у супроводі посадової особи підрозділу митного оформлення та у разі необхідності із залученням посадових осіб підрозділу боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями;

- забезпечує внесення посадовою особою підрозділу митного оформлення до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» та відповідних електронних журналів ПІК «Інспектор-2006» митного поста інформації щодо зміни статусу транспортного засобу (повернення на суміжну сторону).

4.5.27. Повернення за межі митної території України товарів та транспортних засобів, які попередньо були передані на зберігання на склади митниці, здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів України з питань митної справи.   1. Повернення транспортних засобів не пропущених на територію суміжної держави здійснюється за дозволом (рішенням) керівництва митного поста із занесенням в розділ «Примітки» ФМ «Диспетчер зони митного контролю» запису «повернення в Україну», а також з повідомленням старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску із скеруванням транспортного засобу на в’їзну частину пункту пропуску (смуга руху № 15 для вантажних транспортних засобів та смуга руху № 6 для легкових транспортних засобів) на лінію здійснення контролю транспортних засобів.

   2. Обов’язковій передачі на склад митниці підлягають такі транспортні засоби та товари:

  • не пропущені на митну територію України внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України й не вивезені за межі митної території України в день їх ввезення;

  • що ввозяться громадянами на митну територію України й підлягають обкладенню податками та зборами, якщо останні не сплатили;

  • заявлені до митного режиму відмови на користь держави.

4.5.30. Передача товарів та транспортних засобів для зберігання на склад митниці проводиться у порядку, визначеному розділом 6 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року № 627, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 року за N 1097/21409.

4.5.31. Виїзд із зони митного контролю транспортних засобів із не пропущеними або затриманими товарами на склад митниці здійснюється у супроводі інспектора митниці, який здійснював їх митний контроль або посадової особи підрозділу боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. 1. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій контрольними органами та службами.

5.1. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом або графіком руху.

Тривалість здійснення видів контролю, як правило, не повинна перевищувати граничні часові нормативи проведення контролю посадовими особами контролюючих органів, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону та іншими уповноваженими на здійснення інших видів контролю центральними органами виконавчої влади.

Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

Порожні транспортні засоби і транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України декларуються органу доходів і зборів не пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України, а в разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.  1. У відповідності до ст.11 Закону України "Про прикордонний контроль" у зв'язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані, начальником ВПС "Ужгород" можливо прийняття рішення щодо запроваджування спрощеного прикордонного контролю.
 1. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування.


Порядок встановлення та підтримання режиму в пункті пропуску через державний кордон України.


  1. Режим у пункті пропуску встановлюється і підтримується для здійснення службової діяльності Державної прикордонної служби, митних органів, інших контрольних служб і повинен виключати доступ сторонніх осіб до місць прикордонного, митного та інших видів контролю.

  2. Порядок та вимоги до встановлення режиму в пункті пропуску, порядок його контролю визначено Розділом 2 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 № 627 «Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року №1117/19855 (далі - наказ від 29.08.2011 № 627)

  3. Обмеження для громадян, які перетинають державний кордон визначено п. 2.9 наказу від 29.08.2011 № 627.

  4. Державна прикордонна служба та органи доходів і зборів за взаємним погодженням в зонах прикордонного та митного контролю встановлюють додаткові режимні правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в цих зонах службових осіб (в тому числі службових транспортних засобів тощо), які здійснюють контроль (забезпечують здійснення контролю) пасажирів і транспортних засобів закордонного прямування, вантажів, товарів та іншого майна, що переміщуються через державний кордон України, порядок відправлення з цих зон осіб, транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетину державного кордону України.

  5. Посадова особа органу охорони державного кордону надає дозвіл на в’їзд у пункт пропуску та на виїзд з пункту пропуску та перебування в зоні прикордонного контролю пункту пропуску у відповідності до вимог «Положення про встановлення режиму в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону» затвердженого наказом начальника Чопського прикордонного загону від 08.11.2011року № 1628 «Про встановлення режиму в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у закарпатській області 27 грудня 2011 року № 117/1088.


Обов'язки представників Державної прикордонної служби щодо підтримання режиму в зонах прикордонного контролю.


  1. Здійснювати у встановленому порядку контроль за наявністю у громадян належним чином оформлених документів, пропуск у зону прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування.

  2. Контролювати додержання режиму в пункті пропуску та забезпечувати його підтримання в зонах прикордонного контролю.

  3. Забезпечувати безпеку службових осіб Державної прикордонної служби у пункті пропуску та зонах прикордонного контролю.

  4. Вживати заходів щодо припинення протиправних дій в пункті пропуску та зонах прикордонного контролю у взаємодії з митними та правоохоронними органами.

  5. Подавати необхідну допомогу спеціальним підрозділам у боротьбі з організованою злочинністю під час проведення ними оперативно-розшукових заходів у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

  6. Відповідальність за координацію роботи по підтриманню режиму в пункті пропуску покладається на старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску


Взаємодія між контрольними органами, службами та іншими організаціями й установами


  1. Взаємодія між контрольними органами, службами та іншими організаціями й установами та порядок перебування посадових осіб контрольних служб в пункті пропуску здійснюється у відповідності Розділу 9 наказу від 29.08.2011 № 627.

  2. При виникненні в пункті пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через ДКУ чи функціонування пункту пропуску, контрольні органи і служби вживають спільних скоординованих заходів щодо їх ліквідації в межах своєї компетенції. В окремих випадках, передбачених законодавством, у пункті пропуску може встановлюватись тимчасовий порядок здійснення контрольних процедур оформлення товарів та транспортних засобів.

  3. Перевізник або уповноважена ним особа забезпечує підготовку пасажирів транспортного засобу для проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон (перевірка наявності паспортних документів, надання імміграційних карток і митних декларацій тощо).

  4. Перевізник або уповноважені ним посадові особи завчасно забезпечують посадових осіб підрозділу прикордонного контролю і митниці інформацією про прибуття вищих посадових осіб, офіційних делегацій, військових команд і вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань, транспортних засобів, які перевозять небезпечні та спеціальні вантажі, організовані групи пасажирів, пункти виїзду з України в разі прямування транзитом через її територію.

  5. Діяльність державних органів і служб, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску, координується органами охорони державного кордону в порядку, який визначено Розділом 10 наказу від 29.08.2011 № 627.
Перший заступник начальника Чопського прикордонного загону – начальник штабу

підполковник В.В. Брицький
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка