Технологія виготовлення листівок
Скачати 95,14 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір95,14 Kb.
Технологія виготовлення листівок

Автор: Ільяш Світлана Михайлівна,

вчитель трудового навчання

спеціалізованої школи

з поглибленим вивченням предметів

художньо-естетичного циклу Л? 302

Дарницького району м. Києва

Пояснювальна записка

Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із давніх видів декоративно-ужиткового мистецтва - листівки. Вперше листівкою назвали картку, надіслану герцогом Орлеанським своїй ко­ханій дружині у XVIII столітті в Лондоні. Перебуваючи у в'язниці, він не знайшов іншого способу нагадати їй про свої почуття. Тоді ці ли­стівки називали валентинками. Тепер для виготовлення цих виробів працюють цілі поліграфічні комбінати, дизайнери яких розробляють ескізи майбутніх листівок, підбирають матеріали тощо. Найбільш відо­мий бренд "Hallmark" (Німеччина).

Вивчення технології виготовлення листівок передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект. Проект має складатися із:


 1. портфоліо: обґрунтування вибору теми проекту, його актуаль­ність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби-аналоги та їх аналіз конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки -клаузура; шаблони; технологія виготовлення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обгрунтування; міні-маркетингові дослідження, реклама; фото готового виробу;

 2. виготовленого виробу. Під час виконання проекту важливо звер­тати увагу на те, що він не матеріалоємний і не потребує великих ма­теріальних затрат.

Виготовляти листівки потрібно вручну.

Особливо цікавими виглядають листівки, де використовують різні елементи: вишивання нитками, стрічками, штучні квіти, природні ма­теріали, макраме, в'язання гачком, ниткова графіка, аплікація, бісерне рукоділля тощо.

Освоєння технології виготовлення листівок дає можливість не тіль­ки створювати різноманітні за призначенням листівки, а й виготовляти

листівки-запрошення, ексклюзивні листівки-візитівки, листівки-за-кладки, листівки-валентинки.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, торговельній мережі тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реальних результатів із завданнями, які планувались з ви­конання творчого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту, виконану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам бе­зпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Тематичний план
з/п
Назва теми

К-ть

годин

1

Листівки - вид декоративно-ужиткового мистецтва. Загальні відомості про технологію виготовлення листівок

2

2

Проектування та виготовлення листівок

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20

Програма

К-сть годин


Назва тем та їх зміст

Вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учнів
2

Загальні відомості про технологію виготовлення листівок

Короткі історичні відомості про ви­никнення та еволюцію листівок.

Листівки, їх призначення. Види ли­стівок:

а) за змістом: інформаційні, вітальні,


листівки-запрошення, листівки-закладки, листівки-візитівки, валентин­ки, ритуальні листівки (хрещення, вінчання, посвята);

б) за формою: плоскі, об'ємні, оди­нарні, подвійні;

в) за оздобленням: вишиті, в'язані
гачком, спицями, з використанням
природного матеріалу, макраме, нит­кової графіки, бісерного рукоділля,
аплікації, фото.

Матеріали для виготовлення листі­вок: основні (картон, папір); оздоб­лювальні (тканина, нитки, природні матеріали, стрічки, оздоблювальні елементи - блискітки, стрази, ґудзи­ки, намистинки).

Інструменти: основні - лінійка, кан­целярський ніж, ножиці; додаткові інструменти (відповідно до обраного виду оздоблення). Технологія виготовлення листівок:


 • виготовлення основи листівки;

 • виготовлення оздоблювальних елементів;

 • закріплення оздоблювальних елементів на основі.

Правила безпечної праці під час ви­конання ручних робіт, санітарно-гі­гієнічні вимоги. Організація робочо­го місця


Називає листівки;

розрізняє листівки за
призначенням;

характеризує матеріали, які використовуються для виготовлення ли­стівок;

називає і обгрунтовує види оздоблень, які ви­користовуються;

називає основні інстру­менти для роботи;

обгрунтовує добір кон­струкційних матеріалів залежно від виду оз­доблення;

знає правила безпечної праці, санітарно-гігіє­нічні вимоги, як орга­нізувати своє робоче
місце
Проектування та виготовлення листівок

Постановка проблеми. Визначення завдання для виконання проекту Робота з інформаційними джерелами. Пошук аналогів

Аналіз та систематизація інформації. Створення банку ідей. Розроблення ескізного малюнка ви­робу.

Добір оздоблювальних технік (за вибором).

Добір кріплення оздоблювальних елементів.

Добір матеріалів та інструментів. Технологічна послідовність виготов­лення виробу: • розкрій основи листівки та де­талей листівки;

 • добір матеріалів та інструмен­тів для виготовлення та кріп­лення оздоблювальних елемен­тів;

 • виготовлення оздоблювальних елементів;

 • кріплення оздоблювальних еле­ментів до основи;

• остаточна обробка листівки.
Контроль якості готового виробу.
Економічне обгрунтування виробу.
Маркетингові дослідження.
Розроблення реклами


Обґрунтовує вибір те­ми проекту;

визначає завдання про­екту;

складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;аналізує та система­тизує інформацію;

 • розробляє клаузуру, ес­кізний малюнок виробу;

 • добирає матеріали та інструменти;

розкроює основу ли­стівки;

 • визначає спосіб з'єднан­ня деталей між собою;

 • добирає з'єднувальні матеріали та пристрої (за необхідністю);

 • складає послідовність ви­готовлення та кріплення деталей на листівки;

 • виготовляє, виріб;

 • контролює якість виро­бу;

 • організовує робоче місце під час виконання роботи;

 • дотримується правил безпечної праці, санітар­но-гігієнічних вимог;

 • виконує економічне об­ґрунтування, марке­тингові дослідження;

 • розробляє рекламу;

 • готує матеріали для портфоліо;

 • створює презентацію (в електронному вигляді) для захисту проекту

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом з використанням презентації в електронному варіанті)

Компонує портфоліо проекту; захищає проект; здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показникамиОрієнтовний перелік об'єктів праці


 1. Листівки (об'ємні та плоскі).

 2. Листівка-візитівка.

 3. Листівка-закладка.

 4. Листівка-запрошення

 5. Листівка-валентинка.

 6. Інформаційні листівки.

 7. Тематичні листівки.

 8. Ритуальні листівки (хрещення, вінчання, посвята).


Інструменти та пристосування

 1. Ножиці.

 2. Канцелярський ніж.

 3. Голка.

 4. Лінійка.

 5. Олівець.

 6. Пістолет декоратора (за необхідності) для кріплення дрібних деталей.


Матеріали

Основні:

 1. картон;

 2. папір.


Оздоблювальні (за вибором відповідно до обраного виробу):

 1. клей;

 2. двобічна липка стрічка;

 3. тканина для вишивання;

 4. муліне;

 5. пакувальні матеріали (папір, сітка, фольга, тканина);

 6. неткані матеріали;

 7. природні матеріали;

 8. хутро;

 9. оздоблювальні елементи (стрази, пайєтки, ґудзики, намистинки, бісер);

 10. обгортки від цукерок;

 11. мереживо;

 12. фото тощо.Література


 1. Открытки своими руками. Шаг за шагом (Текст). - Харьков: Книж­ный клуб "Клуб семейного досуга"; Белгород, 2008. - 64 с: ил.

 2. Открытки своими руками "Уроки для начинающих". - М.: ACT, 2006. - 32с: ил.

 3. Энн Кокс.Вышиваем шелковыми лентами. Поздравительные от­крытки своими руками. - М.: Контент, 2007. - 50 с: ил.

Інтернет-посилання


 1. http://www.arshobby.ru/ideas/idea.php

 2. http://murana.ru/articles/culture/hand-made

 3. http://community.livejournal.com/handmadecards/

 4. http://www.xoxma.od.ua/best-cards/izgotovlenie

 5. http://www.babyblog.ru/user/Natk/241013

 6. http://www.dublirin.com.Ua/articles_postcard.h


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка