«Текстові редактори» для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин; обліковець; реєстрація бухгалтерських даних»
Сторінка1/14
Дата конвертації06.09.2018
Розмір1,28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вище професійне училище №1 м. Рівного

Завдання

для


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

з предмету«Текстові редактори»

для підготовки кваліфікованих робітників з професії«Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин; обліковець; реєстрація бухгалтерських даних»

РІВНЕ-2010

Завдання для лабораторно-практичних робіт з предмету «Текстові редактори» для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин; обліковець; реєстрація бухгалтерських даних»
Розробила: О. Я. Доманська, викладач спецдисциплін Вищого професійного училища №1 м. Рівного

Затверджено

на засіданні методичної комісії

викладачів спецдисциплін ВПУ-1 м. Рівного
Протокол №______ від ___________2007 року
Голова методичної комісії: С. В. Король

ЗМІСТ 1. Ознайомлення з вікном текстового редактора……………………………..4

 2. Введення та редагування тексту в документі……………………………....6

 3. Створення документів на основі шаблонів та з використанням майстрів..8

 4. Форматування символів в тексті. Створення буквиці……………………10

 5. Робота з параметрами автоматичного тексту. Форматування абзаців…..11

 6. Робота із схемами документів. Робота в режимі структури……………...12

 7. Робота з параметрами сторінки. Створення брошури…………………...13

 8. Розбиття документу на сторінки та розділи. Нумерація сторінок і рядків………………………………………………………………………...14

 9. Створення стилів форматування. Форматування за зразком. Побудова та форматування простих таблиць……………………………………………15

 10. Побудова складних таблиць. Обчислення в таблицях……………………17

 11. Створення нумерованих, маркованих, багаторівневих списків………..19

 12. Робота з колонками. Створення макету газети……………………………21

 13. Створення автоматичного змісту, вказівників, таблиць посилань та списків ілюстрацій…………………………………………………………..22

 14. Створення документу з використанням звичайних та кінцевих зносок..23

 15. Автореферування документів. Використання колонтитулів у документах…………………………………………………………………..24

 16. Використання гіперпосилань. Створення головного та вкладених документів…………………………………………………………………...25

 17. Робота з графічними об’єктами. Налагодження зображень. Створення графічних об’єктів засобами Word………………………………………...26

 18. Редагування фігурного тексту у WordART………………………………..27

 19. Робота в редакторі математичних формул………………………………...29

 20. Розміщення графіки і тексту в документі…………………………………31

 21. Перевіркова робота по темі Word №1……………………………………..33

 22. Перевіркова робота по темі Word №2……………………………………..36


Лабораторно-практична робота №1
Тема: Ознайомлення з вікном текстового редактора.

Мета: Вміти підготувати текстовий редактор Word до роботи і створити нескладний текстовий документ.
Хід роботи


 1. Запустіть текстовий редактор Word і розгляньте його меню.

 2. Увімкніть Стандартну панель інструментів та Форматування і лінійку. Вимкніть зайві панелі. Задайте вигляд документа Розмітка сторінки.

Для цього виконайте наступне: Вигляд – Панелі інструментів – Стандартна; Вигляд – Панелі інструментів – Форматування; Вигляд – Лінійка; Вигляд – Розмітка сторінки.

 1. Задайте параметри сторінки.

Файл – Параметри сторінки – На першій закладці Поля задайте всі чотири поля сторінки по 3 см – Розгорніть другу закладку Розмір паперу, клацнувши по назві, і переконайтеся, що формат сторінки А4, а орієнтація Книжкова. Закрийте діалогове вікно Параметри сторінки, натиснувши на ОК.

 1. Змініть шрифт та його розмір (задайте шрифт Times New Roman, розмір 14).

Скористайтеся відповідними кнопками на панелі форматування.

 1. Переконайтеся, що вигляд шрифту нормальний і задайте спосіб вирівнювання тексту – по лівому краю.

Кнопки жирний (Ж), курсив (К), підкреслений (Ч) ненатиснені.

 1. Перевірте, чи задані сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці.

Сервіс – Параметри – На закладці Загальні задайте одиниці вимірювання – сантиметри - Перейдіть на закладку Правопис.

 1. На закладці Правопис перевірте, чи задано параметри: Автоматично перевіряти орфографію і Завжди пропонувати заміну неправильного слова.

 2. Виберіть мову для перевірки правопису – українську.

Сервіс – Мова – Виберіть мову із списку – українська – ОК.

 1. Задайте відступ першого рядка абзацу 1 см.

Перемістіть верхній трикутник на лінійці праворуч на 1 см.

 1. Дайте назву цьому документу – Лабораторно-практична робота №1.

Файл – Зберегти як... – Клацніть у діалоговому вікні Ім’я файлу і введіть текст: Лабораторно-практична робота №1 – у полі Папка створіть власну папку за допомогою кнопки Створити папку панелі інструментів у вікні збереження файлу.

 1. Введіть текст, не форматуючи його.

Інформаційна система — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Таке визначення може бути задовільним тільки при самій узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню. Інформаційні системи діють у нашій країні під назвою „автоматизовані системи (АС)”.

Інформаційні системи здавна знаходять (в тому чи іншому вигляді) досить широке застосування в життєдіяльності людства. Це пов'язано з тим, що для існування цивілізації необхідний обмін інформацією — передача знань, як між окремими членами і колективами суспільства, так і між різними поколіннями.

Найдавнішими і найпоширенішими ІС слід вважати бібліотеки. І, дійсно, здавна в бібліотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду. Видаються спеціальні журнали та довідники, що інформують про нові надходження, ведеться облік видачі.

Найстаріші (у моральному і у фізичному розумінні) ІС повністю базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копіювання, асоціативного пошуку, тощо). 1. Вирівняйте всі абзаци по ширині.

Для цього виділіть весь текст (Правка – Виділити все) і клацніть на кнопці вирівнювання по ширині на панелі форматування.

 1. Ознайомтесь з режимом показування недрукованих символів.

Для цього натисніть на кнопку ¶. Пропуски між словами будуть позначені крапками, а закінчення абзаців - ¶. Ці символи на друк не виводяться, а призначені для аналізу якості введення тексту. Між словами повинен бути лише один пропуск. Усуньте зайві пропуски і порожні рядки (абзаци) в набраному тексті. Вимкніть режим показування недрукованих символів, натиснувши ще раз на кнопку ¶.

 1. Перевірте правопис і виправте помилки.

Для цього натисніть на кнопку АБВ на стандартній панелі. Слово з помилкою буде підкреслене хвилястою лінією.

 1. Збережіть текст в файлі Лабораторно-практична робота №1, оскільки його використовуватимете в наступних роботах.

Файл – Зберегти.

 1. Задайте час авто зберігання документа – 8 хвилин.

Сервіс – Параметри – На закладці зберігання введіть число 8 у відповідне поле.

 1. Скільки абзаців, слів і символів є у набраному тексті?

Файл – Властивості – Статистика – ОК. Занесіть дані у звіт.

 1. Збережіть текст і закрийте програму Word.


Лабораторно-практична робота №2
Тема: Введення та редагування тексту в документі.

Мета: Навчитися створювати текст і редагувати його.
Хід роботи 1. Запустіть текстовий редактор Word і підготуйте документ до введення тексту.

Перевірте і у разі потреби задайте параметри сторінки (формат А4, поля по 3,5 см), а інші режими можете змінити згодом.

 1. Введіть текст – титульну сторінку звіту до практичної роботи. Введіть текст, не форматуючи його.

Міністерство освіти і науки України

Вище професійне училище №1 м. Рівного

Лабораторно-практична робота №2

на тему


„Введення та редагування тексту в документі”

з предмету

„Текстові редактори”

Виконав:

студент 14 групи

прізвище та ініціали

Викладач:

прізвище та ініціали

РІВНЕ-2007


 1. Відредагуйте текст так, щоб він зайняв цілу сторінку і мав такий вигляд: (Клавішею пропуск користуватися не можна)


Міністерство освіти і науки України

Вище професійне училище №1 м. Рівного
Лабораторно-практична робота №2

на тему


„Введення та редагування тексту в документі”

з предмету

Текстові редактори”
Виконав:

студент 14 групипрізвище та ініціали

Викладач:

прізвище та ініціали


РІВНЕ-2007

 1. Застосуйте до першого рядка видозміну букв на всі великі з тінню, а до другого – ефект анімації. (Формат – Шрифт – Закладки Шрифт, Анімація - ОК)

 2. Збережіть створений документ у власній папці з назвою Лабораторно-практична робота №2.

 3. На наступній сторінці введіть текст:

Комп’ютерна система складається із апаратної частини (комп’ютера) та програмного забезпечення, яке є у файловій системі на дисках. Програмне забезпечення поділяється на операційні системи (MS Windows) та прикладні програми (MS Word, MS Excel та ін.). Доступ до комп’ютерної системи може бути прямий або захищений паролем. За допомогою пароля захищають приватну чи корпоративну інформацію.

Операційна система – це сукупність програм, які призначені для керування роботою комп’ютера і підтримки взаємодії користувача з апаратною частиною і прикладними програмами.

Диск (вінчестер) – це фізичний пристрій, на якому зберігається вся інформація. Диск має назву – це латинська літера і символ двокрапки, наприклад:

А: В: - назви дисководів гнучких дискет;

С: D: - назви логічних дисків на вінчестері;

E: F: - назва дисководу компакт-дисків (CD) чи флеш-пам’яті.

Функції ОС: взаємодія програм з апаратними забезпеченням; розподіл оперативної пам’яті; виявлення помилок тощо; загальне керування ресурсами комп’ютера, запуск програм; робота з каталогами; робота з файлами; встановлення режимів роботи основних та додаткових пристроїв; управління енергонезалежною пам’яттю і т. д.

Основні складові частини операційної системи.

Файл має такі головні властивості: назву, тип, обсяг у байтах, дату створення. Назви файлам та каталогам дає користувач. Назва файлу може складатися з двох слів, розмежованих крапкою: власної назви, яку придумує користувач, і стандартної назви типу файлу. Тип файлу надається прикладною програмою автоматично або користувач вибирає його із деякого наданого програмою списку. Тип дає змогу користувачам і системі розпізнавати, в якому форматі зберігаються дані в файлі. Наприклад: txt – текстовий, exe – виконуваний, doc – текст у форматі програми Word...В назвах не використовуються символи + [] ^ * ? \ /. Папки можуть містити інші папки.


 1. Застосуйте шрифт Arial для назв заголовків та шрифт Times New Roman для основного тексту.

 2. Задайте шрифт для тексту – 12, а для заголовків – 14.

 3. Створіть марковані списки. (Формат - Список)

 4. Збережіть документ та продемонструйте викладачеві.

Лабораторно-практична робота №3
Тема: Створення документів на основі шаблонів та з використанням майстрів.

Мета: Вміти використовувати майстри і шаблони для створення стандартних документів: календарів, листів, резюме тощо.
Хід роботи


 1. Створіть новий документ, який міститиме діловий лист. Шаблони і майстри не використовувати.


Директору Вищого проф. училища №1

Стрижеусу І. В.

студента 1-го курсу 14 групи

Прізвище та ініціали


Заява

Зміст заявиДата Підпис

 1. Збережіть лист у власній папці під назвою – Лабораторно-практична робота №3.

 2. Створіть календар на два місяці.

Для цього створіть новий документ на основі шаблонів, що є на комп’ютері. Знайдіть і використайте майстер календарів. (Файл – Створити – Створити з допомогою шаблона – Інші – Майстер календарів).

 1. Збережіть календар під назвою Календар.

 2. Створіть діловий лист за допомогою майстра листів.

Файл – Створити – Створити з допомогою шаблона – Перейдіть на закладку листи і факси.

 1. Збережіть лист під назвою „Діловий лист” у своїй папці.

 2. Створіть власний шаблон резюме на основі шаблону „Вишукане резюме”.

Виконайте команду Файл – Створити – Знайдіть шаблон Вишукане резюме (на закладці Інші). Введіть дані про себе. Пункт Мета не заповнюйте. Резюме має бути більшим від однієї сторінки.

 1. Збережіть резюме у власній папці під назвою „Мій шаблон резюме” як шаблон, тобто у форматі dot.

 2. На основі власного шаблону створіть Резюме1.doc, в якому зазначте мету: навчання у Вищому професійному училищі №1.

Виконайте команду Файл – Створити – З існуючого документу – Знайдіть і виберіть власний шаблон – Заповніть пункт Мета.

 1. На основі власного шаблону створіть Резюме2.doc, в якому зазначте мету: пошук роботи.

 2. Створіть сучасне хронологічне резюме за допомогою Майстра резюме і збережіть його як Резюме3.doc.

 3. Продемонструйте створені документи викладачеві.


Лабораторно-практична робота №4
Тема: Форматування символів в тексті. Створення буквиці.

Мета: Вміти створювати і застосовувати буквицю, форматувати символи в тексті, використовуючи буфер обміну.
Хід роботи


 1. Створіть новий текстовий документ, який матиме вигляд:


Приклад застосування штучного інтелекту приводить компанія DARPA Grand Challenge, де комп’ютери та різні дачники застосовують при гонках на автомобілях. Штучний інтелект в філософії необхідний для кращого вирішення власних проблем, кращого представлення та використання інформації. Банки та фінансові інститути використовують ШІ для організації дій, інвестування акцій, виявлення навантажень та ін. ШІ в белетристиці зазвичай зображається, як наступаюча енергетична спроба до перекидання людських повноважень.

Кібернетика – це наука про вивчення зв’язку та контролю в живих організмах, машинах, організаціях, а також їх комбінаціях, зокрема, це вивчення комп’ютерного управління машинами (роботи, автомати). Вивчення сучасної кібернетики почалося в 1940 році Норбертом Вінером, та саме слово „кібернетика” вперше було використано в 1834 році. Кібернетику, як дисципліну твердо встановили Wiener, McCulloch, W. Grey Walter та інші. W. Grey Walter був одним з перших, хто побудував автономних роботів, як допомогу при вивченні тваринної поведінки.

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition – системи, що використовуються для контролю та управління хімікатами, фізичними або транспортними процесами, гнучкими системами, для управління електросиловим розповсюдженням, газом і нафтовими потоками та іншими поширеними процесами.

Майбутні тенденції розглядають SCADA як систему, що надзвичайно вразлива до кібертерористичних нападів, причинами є масивні фінансові втрати через втрату даних або фактичне фізичне руйнування.
 1. Оформіть перший абзац великою буквою таким чином, щоб вона розміщувалась в тексті, висота букви в рядках становила 3 см, а відступ від тексту – 1 см. (Формат - Буквиця)

 2. Відформатуйте даний текстовий фрагмент, застосовуючи команди Формат – Шрифт.

 3. Збережіть роботу у власній папці під назвою – Лабораторно-практична робота №4.

Лабораторно-практична робота №5
Тема: Робота з параметрами автоматичного тексту. Форматування абзаців.

Мета: Навчитися форматувати абзаци та працювати з автотекстом.
Хід роботи


 1. Створіть текстовий документ, який матиме вигляд:

Ми живемо у вік науково-технічної революції, масового застосування інформатики, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Кажуть, що провідні країни світу вступили в еру постпромислового розвитку, тобто в еру інформаційних технологій та інтелектуального виробництва.

Основною рисою постпромислового суспільства є його здатність до створення і поширення інтелектуальних продуктів: винаходів, нових знань, ідей, принципів організації суспільства, технологій швидкого засвоєння.

Для реалізації завдань, які виникають з глобальних екологічних проблем та проблем розвитку суспільства необхідний, висококваліфікований персонал, що орієнтований на пошук і творчість. Недарма в таких країнах, як Англія, Франція та США, на освіту, науково-дослідні роботи і перекваліфікацію персоналу затрачається до 15% від національного бюджету.

В усьому світі ведеться пошук нових технологій навчання в загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах. Країни, що не докладають зусиль в галузі науки, освіти і перекваліфікації персоналу відповідно до світових вимог, переходять у розряд відсталих (країн-паріїв), причому без перспективи на успіх у майбутньому.


 1. Відформатуйте даний текстовий фрагмент, застосовуючи команди Формат – Абзац.

 2. Створіть автотекст: своє прізвище, ім’я, по-батькові і вставте його п’ять разів у кінці тексту, як різні абзаци. (Вставка – Автотекст)

 3. Застосуйте автозаміну та переконайтесь, що вона функціонує. (Сервіс – Параметри автозаміни). Введіть :-), -->, ДВі великі букви.

 4. Збережіть лист у власній папці під назвою – Лабораторно-практична робота №5.


Лабораторно-практична робота №6
Тема: Робота із схемами документів. Робота в режимі структури.

Мета: Навчитися працювати з документами в режимі структури.
Хід роботи

 1. Створіть текстовий документ в звичайному режимі, який матиме вигляд:

Рівень інтелекту

Само поняття інтелект означає здатність до мислення, особливо абстрактного. Згідно з сучасним розумінням інтелект є найвищою формою пристосування організму до навколишнього світу.Основні параметри

Вважають, що основними параметрами, які визначають інтелект є швидкість мозкових процесів, котрі визначають швидкість мислення, що є фундаментальним базисом інтелектуальної різниці між людьми.Вимірювання інтелекту

Вимірювання інтелекту виконують за допомогою спеціальних тестів, що включають задачі різного типу. Розроблена спеціальна шкала інтелектуального розвитку КІ (коефіцієнт інтелектуальності). Більшість людей мають 90 < KI < 100.Фактори, які шкодять процесу творчості

Перерахуємо фактори, які шкодять процесу творчості: відсутність гнучкості мислення, сила звички, вузькопрактичний підхід, вузька спеціалізація, вплив авторитетів, боязнь критики та страх перед невдачею, надмірна самокритичність, лінощі.Негативні риси

Особливості творчої особи не вичерпуються сказаним, адже кожна позитивна риса має свій антипод - негативну. Тому творчі особи також мають якості, що створюють труднощі при спілкуванні з ними, викликають незадоволення ближніх, в т.ч. і співпрацівників.Сміливість

Але все ж головною рисою характеру дослідника є сміливість розуму і духу. Сміливість потрібна для того, щоб сумніватися у звичайному, загальновідомому, думати так, як до цього не думав ніхто, довіряти інтуїції, якщо не має інших аргументів.
 1. Перегляньте створений документ в режимі розмітки сторінки.

 2. Перегляньте створений документ в режимі веб-документа.

 3. Перегляньте створений документ в режимі структури.

 4. Попрацюйте з рівнями документу.

 5. Збережіть лист у власній папці під назвою – Лабораторно-практична робота №6.

Лабораторно-практична робота №7
Тема: Робота з параметрами сторінки. Створення брошури.

Мета: Навчитися працювати з параметрами сторінки та навчитися створювати брошуру.
Хід роботи


 1. Введіть наступний текстовий документ:

Науково-технічна творчість – це з точки зору багатьох міркувань чисто індивідуальний процес і його символом можна вважати одинокого, сивого алхіміка в захаращеній інструментами лабораторії або молодого чоловіка, що дні і ночі сидить згорбившись за комп’ютером, гарячково переглядаючи варіанти вирішення проблеми.На щастя це не так. Біля 70 % всіх винаходів у світі – це результат колективної роботи, а кількість людей, які професійно працюють в інституціях, що орієнтовані на дослідну і винахідницьку діяльність невпинно росте.

В подальшому під означенням “колектив”, ми будемо розуміти мікрогрупу людей з властивою їй структурою, взаємовідносинами і розподілом ролей.

Специфіка творчості вимагає того, щоб в колективі були люди, які при розв’язуванні задач грають різні ролі. Наприклад, один із співробітників – “генератор ідей”, другий – “критик”, третій – “організатор”, четвертий – “виконавець”, п’ятий – впроваджує результати і т.д.

Оскільки при розв’язуванні якоїсь науково-технічної задачі завжди зустрічаються різнорідні проблеми, то склад колективу теж повинен бути різноманітним – це називають принципом гетерогенності.

Крім цього в колективі повинен забезпечуватися принцип сумісності (неантагоністичності) членів, тобто формуватися такий стиль взаємовідносин, при яких жодні життєві колізії і наукові суперечки не призводять до дестабілізації роботи колективу.


 1. Задайте параметри сторінки: на закладці Поля задайте верхнє та нижнє поля – по 2 см, ліве – 3см, а праве 2,5 см; орієнтація – книжкова.

 2. Розмір переплету задайте 1см, положення - зверху.

 3. На закладці Розмір паперу встановіть розмір паперу А5.

 4. Вертикальне вирівнювання зробіть по верхньому краю.

 5. Створіть брошуру із допомогою шаблону.

 6. Збережіть лист у власній папці під назвою – Лабораторно-практична робота №7.

Лабораторно-практична робота №8
Тема: Розбиття документу на сторінки та розділи. Нумерація сторінок і рядків.

Мета: Навчитися форматувати абзаци та працювати з автотекстом.
Хід роботи

 1. Створіть текстовий документ, наведений нижче:

Розділ 1. Конфлікт

Конфлікт (суперечка) в більшості випадків може розглядатися як один з важелів управління колективом. Конфлікт – це суперечка, що назріла в колективі, а джерелом будь-якого розвитку є суперечності, зіткнення протилежних тенденцій і сил. Звичайно, щоб конфлікт відігравав позитивну роль, ним потрібно керувати.Розділ 2. Види конфліктів

Конфлікти діляться на: емоційні (причина таких конфліктів особисті риси характеру учасників або їх психологічна несумісність); ділові (найчастіше виникають через розподіл прав і відповідальності в колективі).Розділ 3. Учасники конфліктів

Найчастіше учасниками конфлікту стають: некеровані особи, без самоконтролю, що не вміють планувати поступки та нехтують їх наслідками; дуже точні і принципові люди, що характерні добросовісним ставленням до роботи, сумлінністю, високі вимоги до себе вони переносять на оточення, що і є причиною конфлікту та ін.Розділ 4. Неформальні групи

Часто в колективі виникають неформальні групи, що близькі не лише через службові відносини. Така група дуже впливає на своїх членів. Людина, що є членом групи знаходиться під впливом двох керуючих дій – зі сторони групи і зі сторони керівника.

Розділ 5. Успіх

Найдоцільніше завоювати прихильність лідера групи, спертися на його авторитет, зробити його союзником. Слід розуміти, що керувати – означає створити такі обставини і ситуацію, в якій з необхідністю буде отримано запланований результат.

 1. Змініть шрифт документу на 18 та проведіть нумерацію сторінок: вверху сторінки з вирівнюванням по центру. Формат -1-, -2-, -3-...

 2. Вставте нумерацію рядків на кожній сторінці з кроком 3 на відстані від тексту 1см.

 3. Проведіть розбиття документу таким чином, щоб новий розділ був з нової сторінки.

 4. Збережіть лист у власній папці під назвою – Лабораторно-практична робота №8.

Лабораторно-практична робота №9
Тема: Створення стилів форматування. Форматування за зразком. Побудова та форматування простих таблиць.

Мета: Навчитися створювати стилі форматування, форматувати абзаци за зразком, створювати, редагувати та форматувати прості таблиці.
Хід роботи

 1. Створіть текстовий документ, наведений нижче:

Спроби систематизувати закономірності творчого мислення відносяться ще до античних часів. Про це є згадки у працях Архімеда Сіракузького, Геракліта Ефеського, Сократа та інших філософів. Саме вони сформулювали основи евристики – науки про творче мислення, про методи творчості. Сократ вважав, що творчі задатки пробуджуються в умовах невимушеного діалогу, вільного обміну думками, який супроводжується гумором та іронією. Методи творчого мислення за Сократом полягають у доведенні понять до абсурду, висвітленні їх внутрішніх суперечностей, а також у використанні аналогій і асоціацій. Дальший розвиток евристики відображений у роботах Р. Бекона, Г. Лейбніца та Х. Вольфа, в яких сформульовані основні правила винахідництва і наукового аналізу. Проте лавиноподібний розвиток евристики відбувся у другій половині двадцятого століття і є підстави вважати, що саме в наш час сформувалися основні засади наук про науково-технічну творчість.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка