Тема. Козацтво на початку XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст називали «добою героїчних походів»Скачати 112.15 Kb.
Дата конвертації29.11.2018
Розмір112.15 Kb.
Тема. Козацтво на початку XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. називали «добою героїчних походів» українського козацтва;діяльність Самійла Кішки, охарактеризувати діяльність гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного; визначити значення і наслідки участі українського козацтва у Хотинській війні; виховувати почуття поваги до історичного минулого України і патріотизму.
Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, карта, атлас, ілюстративний матеріал, історичне джерело, відеофільм, портрети діячів, «Українські думи і пісні».

Основні терміни і поняття: перша чверть XVII ст. – «доба героїчних походів» українського козацтва; 1616 рік – взяття козаками на чолі із Сагайдачним фортеці Кафа; 1620 рік – бій під Цецорою; вересень1621 рік – Хотинська війна; ясир, яничари, гарем, каторга.

Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • пояснити причини організації походів;

 • встановити хронологічну послідовність морських походів;

 • показати на карті шлях морських походів;

 • аналізувати історичні джерела цієї епохи;

 • пояснити нові терміни і поняття;

 • характеризувати П. Конашевича-Сагайдачного як полководця і державного діяча.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Яку назву мала татарська держава, розташована на Кримському півострові?

 2. Як перекладається слово «козак»?

 3. Яку назву мали об’єднання козаків на вільних степових землях?

 4. Як називали хлопчиків-підлітків, що були закріплені за рядовими козаками?

 5. Яку назву мали човни, на яких козаки вирушали у морські походи?

 6. У якому році було засновано першу Запорізьку Січ?

 7. Хто був засновником першої Січі?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Методичний коментар. Учитель повідомляє тему, визначає навчальну мету уроку , акцентує увагу учнів на важливій ролі П. Конашевича-Сагайдачного у реалізації морських походів козаків і вказує на епіграф до уроку:

«Багатостраждальна Україна… Скільки сумних і веселих спогадів зринає у моїй уяві при одному цьому слові. Так-бо, тут же не ступив усюди натяк на славне минуле наших предків. Скільки ж то було тут великих і славних героїв! Скільки лунали в повітрі волання і стогони переможців».

(Д. Яворницький)ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

План

 1. Передумови морських походів.

 2. Морські походи козаків. Самійло Кішка:

а)бойове мистецтво козаків;

б)«Доба героїчних походів». 1. Діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

 2. Участь українського козацтва у Хотинській війні.

Учитель ставить перед учнями проблемне завдання: яка сила здатна була подолати агресію турецько-татарських набігів?

 1. Передумови морських походів.

Розповідь учителя.

Методичний коментар. Учитель розповідає про лиха, які принесла турецько-татарська агресія на українські землі. Згадує Настю Лісовську, дочку священика, яка потрапила у полон до турків, її подальшу долю, про становище бранців в полоні.

Під час розповіді учні звертають увагу на інструкційну картку і записують поняття у зошит: • Ясир – бранці, яких захопили в полон турки і татари.

 • Гарем – жіночі приміщення в будинку мусульманина.

 • Яничари – привілейована піхота в турецькій армії.

 • Каторга – турецьке дерев’яне судно.

Учитель показує учнями літературне джерело «Українські пісні і думи» . Звертає увагу на народну думу «Маруся Богуславка». Учні прослуховують фрагмент пісні «За річкою вогні горять». Після розповіді вчителя учні складають схематичне зображення: «Які були передумови морських походів козаків?» і зачитують.Учень:

Отже, справжніми захисниками українського народу від загарбників мали виступити запорозькі козаки. 1. Морські походи козаків. Самійло Кішка.

Розповідь учителя

Методичний коментар. На початку XVII ст. українське козацтво набуває сили і відіграє роль важливого чинника не лише в Речі Посполитій, а й на міжнародній арені. Козацтво стає основною перешкодою для турецько-татарських нападів на українські землі, водночас здійснюючи походи до татарських і турецьких володінь у відповідь.

Прийом «Усне малювання»

Учневі було дано випереджувальне завдання: скласти словесний портрет Самійла Кішки.а) бойове мистецтво козаків.

Робота з підручником. Учні об’єднуються у дві групи і отримують завдання:

І група «Історики»: 1. Яка тактика ведення бою була у козаків?

2. Що таке фігури і табір?

ІІ група «Архіваріуси»: 1. Як козаки організовували морські походи?

2. Яким чином козаки уводили в оману турків, щоб вийти у відкрите море?

б) «Доба героїчних походів»

Методичний коментар. «Доба героїчних походів» - це період найбільш успішних і вдалих морських й сухопутних походів козаків на володіння султанської Туреччини та її васала - Кримського ханства – протягом перших двох десятиліть XVII ст.

Учитель коментує таблицю «Доба героїчних походів» і показує на карті рух бойових подій козаків:1600 р.

Напад козаків на порт Варна, захоплення 10 турецьких галер і звільнення бранців

1602 р.

Розгромлено під Кілією турецький флот

1606 р.

Здобули штурмом фортецю Варна, яка була не приступна

1608 р.

Запорожці захопили Перекоп і зруйнували його фортецю

1609 р.

Козаки спалили Дунайські фортеці – Кілію, Ізмаїл, Білгород

1614 р.

Козаки перепливли Чорне море, зруйнували міста Синоп і Трапезунд, спалили арсенал і судна

1615 р.

Запорожці з’явилися біля Константинополя, спалили портові споруди

1616 р.

Козаки знову зібралися у похід, напали на головний невільницький ринок Кафу – цей похід було здійснено під проводом П. Сагайдачного

Осінь 1616р.

Козаки перепливли Чорне море і захопили Трапезунд; турки втратили 3 галери

1624 р.

Козаки знову напали на Константинополь і зруйнували передмістя турецької столиці.

ЗАПАМ’ЯТАЙ! 24 грудня 1624 р. – кримський хан Шагін-Гірей уклав союзний договір із козаками – перший міжнародний договір козацтва у XVII ст.

Запитання до учнів.

Прийом «Мозковий штурм»

Яке значення мала «Доба героїчних походів»? 1. Діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

Перегляд відеофільму «Петро Конашевич-Сагайдачний».

Питання, на які потрібно дати відповіді після перегляду: 1. Які риси характеру сформувалися у дитинстві?

 2. Яку освіту здобув П. Конашевич-Сагайдачний?

 3. Коли отримав гетьманську булаву?

 4. Які кроки зроблені у реорганізації війська запорізького?

Завдання для учнів:

І група «Історики»

Робота з документом.

З «Історії Хотинської війни» Я. Собеського

«Скільки очолював Сагайдачний запорозьке військо, всюди був овіяний славою подвигів на суходолі й на морі та мав незмінне щастя. Кілька разів погромив татар у степах перекопських і навів страх на Крим. Не менше уславили його морські походи — зруйнував кілька великих турецьких міст у Європі та Азії, попалив околиці Константинополя. Узагалі був це чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям, у битві проворний, діяльний, у таборі сторожкий, мало спав і не пиячив, на нарадах був обережний і у всяких розмовах неговіркий».

Запитання після опрацювання документа:

1.Як визначається роль Сагайдачного у творі?

2. На чому акцентує увагу автор твору?ІІ група «Архіваріуси»

Дописати дієслова, доповнивши їх прикметниками та іменниками:Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний:

Завершив …

Здійснив…

Переміг…


Упорядкував…

Відстояв…

Зміцнив…

Уславився…. 1. Участь українського козацтва у Хотинський війні.

Розповідь учителя

Методичний коментар. Річ Посполита конфліктувала із Туреччиною через козацькі набіги на землі останньої. У липні 1620 року козаки здійснили похід на Стамбул і спалили фортецю Варна. Туреччина оголосила війну Речі Посполитій. Вересень 1620 рік біля Цецори польське військо розгромлене турецьким. Залишившись без армії, польський уряд змушений був звернутися до козаків.

Робота з підручником.

 1. Які були умови згоди козаків прийняти участь у війні?

 • Збільшення реєстру козаків.

 • Ліквідація обмеження в правах і привілеях козаків.

 • Визнання православного митрополита І. Борецького.

 • Козаки самі призначають гетьмана.

Розповідь учителя

Методичний коментар. З цими умовами гетьман П. Конашевич-Сагайдачний поїхав до Варшави. Турецько-татарське військо очолив султан Осман ІІ, козацьке - П. Конашевич-Сагайдачний.

Завдання групам (робота з підручником)І група «Історики»:

Як розпочався бій 1-4 вересня 1620 року під Хотином?ІІ група «Архіваріуси»:

Чим закінчився бій 12-28 вересня 1620 року?Розповідь учителя

Методичний коментар. Туреччина підписали з Річчю Посполитою мир, у якому було сказано, що:

 • Кримське ханство і Туреччина зобов’язалися не нападати на українські і польські землі;

 • Заборонити козакам судноплавство по Дніпру;

 • Не допустити походів козаків до Криму і турецьких берегів;

 • Відновлено кордон між Польщею і Туреччиною по річці Дністер.

Козаки не були задоволені умовами миру з Туреччиною і це стало причиною нового конфлікту з Польщею.

Учитель.

Повернемося до нашого проблемного завдання «Яка сила здатна була подолати агресію турецько-татарських набігів?»Відповідь учня.

У першій половині XVII ст. запорізьке козацтво перетворилося на силу, яка могла не лише успішно відбивати турецько-татарські набіги на українські землі, а й здійснювати сухопутні і морські походи до Криму і Османської імперії.Підсумок.

Слова вчителя.

Козаки вміло використовували воєнну тактику, чудовий вишкіл, хоробрість, стійкість, стали великою перешкодою для турецького війська. Найвідомішим провідником українського козацтва перші два десятиліття XVII ст. став гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.V. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 1. Назвіть передумови морських походів козаків?

 2. Що таке ясир?

 3. Хто такі яничари?

 4. Чому перші два десятиліття XVII ст. називають «добою героїчних походів»?

 5. Коли відбувся бій під Цецорою?

 6. Чим закінчилася Хотинська війна?

 7. Яка була домовленість між Кримським ханством і Польщею?

Задання додому:

§10 . Скласти хронологічну таблицю «Доба морських походів козаків».
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка