Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє вті­лення «думки сімейної». Композиція твору та система образів
Скачати 185,41 Kb.
Дата конвертації28.11.2017
Розмір185,41 Kb.
«___» __________2012 р. 10-Б
Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє вті­лення «думки сімейної». Композиція твору та система образів.

Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художній зміст твору, його композицію та систему образів; розвивати навички визначення ключових епізодів, їх коменту­вання, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати високі моральні якості.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; словники літературознавчих термінів.

ХІД УРОКУ


 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчальної діяльності

 3. Оголошення теми й мети уроку

 4. Актуалізація опорних знань

Розповідь про Л. Толстого, його філософські й естетичні погляди та творчість.

 1. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

 1. Слово вчителя

Твори Л. М. Толстого — це художнє дослідження життя, що схоплює найважливіші сфери суспільного та особистого, побуту епохи. У ньому письменник висвітлює свої філософські, морально-етичні погляди.

У 60-ті роки XIX століття, час реформ і соціалістичної кризи, Толстой написав історичний роман-епопею «Війна і мир», у якому його «думка народна» висвітлювала історію та пояснювала сучас­ність. Роман «Анна Кареніна» був написаний у 1870-ті роки, і го­ловною думкою, що охоплювала не тільки сучасність, але й май­бутнє країни та народу, була «думка сімейна».

Уперше ідея сюжету роману виникає у Толстого ще в 1870-ті роки. Про це пише в щоденнику його дружина: «Йому уявився тип жінки, заміжньої, з вищого суспільства, але яка втратила себе. Він говорив, що завдання його — зробити цю жінку тільки жалюгідною і невинною, і як тільки йому уявився цей тип, так усі персонажі й чоловічі типи, які вимальовувалися раніше, знайшли собі місце й згрупувалися навколо цієї жінки. «Тепер мені все з’ясувалося»,— говорив він».

Але працювати над романом «Анна Кареніна» письменник розпочав тільки через кілька років. Поштовхом до початку було перечитування творів О. С. Пушкіна, якими він захоплювався. У заголовок Толстой, як і Пушкін у романі «Євгеній Онєгін», виніс ім’я та прізвище головного героя. Його Анна Кареніна, умовно кажучи, — це Тетяна Ларіна, яка переступила звичаї тодішнього суспільства й дала волю своїм почуттям. Лев Миколайович зізна­вався, що Пушкін «наче розв’язав усі... сумніви». Він нібито під­казував форму сучасного вільного роману. 1. Бесіда, робота зі словником літературознавчих термінів

 • Пригадаймо, що таке роман. (Романвеликий епічний твір, у якому доля особистості простежується у зв’язку з долею су­спільства, епохи в художньому просторі та часі.)

Толстой руйнував традиційні «відомі межі» романного жан­ру, коли загибель героя чи весілля ставали завершенням сюжету, Крапкою в історії персонажів.

 1. Слово вчителя

Критики-сучасники закидали письменникові, що в сюжеті його твору немає стрункості, єдності, сюжетні лінії є незалеж­ний одна від одної. Толстой підкреслював: цілісність роману не зовнішніх фабульних побудовах, а у «внутрішньому зв’язку», що визначається загальною ідеєю. У багатьох сценах, характерах, судженнях твору витримана художня єдність і єдність авторського ставлення.

«У галузі знання існує центр, — пише Толстой,— і від нього йде незчисленна кількість радіусів. Усе завдання в тому, щоб визна­чити довжину цих радіусів і відстань їх один від одного». Поняття «одноцентричності» було покладено в основу філософії життя пи­сьменника. Це відбилося і в романі «Анна Кареніна», у якому ство­рено два кола: коло Левіна і коло Анни. Коло Левіна значно ширше: його історія починається раніше, ніж історія Анни, і триває після її загибелі. Твір завершується не катастрофою на залізниці (части­на сьома), а моральними пошуками Левіна і його намаганням ство­рити «позитивну програму» оновлення приватного й суспільного життя (частина восьма).

Коло Анни Кареніної, яке можна назвати колом життя «виклю­чень», постійно звужується, стискується й призводить героїню до відчаю; коло Левіна — коло «справжнього життя». Воно розширю­ється й не має чітких меж, як і саме життя. У цьому є непорушна логіка історичного розвитку, що нібито визначає розв’язку кон­флікту, і співвідношення частин, у яких немає нічого зайвого. Це і є ознакою класичної ясності й простоти в мистецтві.

4. Евристична бесіда • Що, на вашу думку, є основою розвитку сюжету, «улюбленою мрією» самого автора?

 • За яким іншим, на вашу думку, принципом, можна поділити героїв роману?

 • Що ж це за «сімейні правила»?

 • Як герої роману ставляться до «сімейних правил»?

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 • У чому ж виражається «думка сімейна» Л. Толстого?

Очікувані відповіді

 • Сім’я, побудована на справжньому почутті кохання, може ста­ти основою суспільства.

 • Кожна людина має право на особисте щастя.

 • За своє щастя потрібно боротися.

 • Не можна нехтувати нормами християнської моралі й етики.

 • Шлюб, сім’я, життя — це не лише щастя, але й, за Л. Толстим, «наймудріша справа на світі», «найважча і найважливіша спра­ва життя».

 1. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Проблемне питання

Поясніть значення епіграфа до роману «Анна Кареніна», узя­того з Біблії: «Мне отмщение, и аз воздам».VII. Домашнє завдання

Знати сюжет твору, уміти визначати ключові епізоди, елементи сюжету, коментувати їх.VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

«Думка сімейна» для мене...

«___» __________ 2012 р. 10-Б
Тема. Художній паралелізм композиції як основний худож­ній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю.

Мета: допомогти учням усвідомити проблематику твору та її художнє втілення; розвивати навички виокремлення головного в постановці й розв’язанні автором проблем; висловлення власної думки про прочитане; уміння аналізувати великий епічний твір; виховувати високі моральні якості.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

 1. Складання «сюжетного ланцюжка» роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

 2. Визначення основних елементів сюжету роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

 1. Слово вчителя

Л. Толстой писав, що своє завдання як художника він бачить «не в тому, щоб беззаперечно розв’язати питання, а в тому, щоб змусити любити життя в нескінченних проявах, які ніколи не ви­черпуються».

 1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 • Визначте проблематику роману «Анна.Кареніна».

Очікувані відповіді

 • Сім’ї, шлюбу (роль сім’ї у життя людини («мысль семейная» (Л. Толстой); пошуки основ міцних сімейних зв’язків: «усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна нещаслива сім’я нещас­на по-своєму»).

 • Кохання.

 • Взаємин батьків і дітей (право жінки/чоловіка на життя за по­рухами власної душі чи обов’язок перед членами своєї сім’ї, пе­редусім дітьми — доля Сергія Кареніна та маленької Ані).

 • Місця людини в суспільстві.

 • Сенсу буття.

 • Життя та смерті.

 • Обов’язку та відповідальності.

 1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Учитель. Основним художнім принципом втілення проблема­тики роману «Анна Кареніна» є художній паралелізм. Доведіть цю тезу на прикладі першої зазначеної проблеми — проблеми сім’ї та шлюбу, зробіть висновки.

Сім’я «неправильна»

Сім’я «правильна»

Сім’я Анни та Олексія Кареніних: побудована з роз­рахунку, без кохання. Чоловік старший на 20 років. Сім’я Анни і Вронського: побудована на коханні, але не узаконена, тому не визнається в суспільстві, засуджується. Стає тягарем для всіх: Вронський не може себе повністю присвятити сім’ї; Анна страж­дає від ізоляції в суспільстві, від розлуки із сином, від ревнощів.

Сім’я Облонських: Стіва постійно зраджує, Доллі змушена миритися

Сім’я Левіна і Кіті: ґрунтується на коханні й вір­ності одне одному; мають близькі погляди на сімейне життя

Висновки. І Каренін, і Анна були сиротами, не мали в дитин­стві сім’ї. Вронський виховувався в Пажеському корпусі, адже мати, «світська левиця», займалася тільки собою. Отже, навички сімейного життя, сімейні традиції не були в них закладені змалку, і це не сприяло створенню міцних власних сімей. Велике значення мало також розвинене чи не дуже розвинене почуття обов’язку та багато інших факторів.VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Бесіда


Вставте у висловлювання Ф. Достоєвського пропущене слово із запропонованих і прокоментуйте: «Анна Кареніна» — сама до­сконалість як художній твір, що … … так до речі, і такий, з яким не може нічого ... ... в європейських літературах нинішньої епо­хи». (Слова для довідки: а) пропустив, побачити; б) пішов, до­сягнути; в) з’явився, зрівнятися, г) наблизився, поліпшити.)

VII. Домашнє завдання

Уміти характеризувати проблематику твору, аналізувати ху­дожні принципи, їх утілення в романі.VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

З-поміж порушених у романі Л. Толстого «Анна Кареніна» про­блем мені найбільше близька...


«___» _________ 2012 р. 10-Б


Тема. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого.

Мета: допомогти учням розкрити образ Анни й глибше зро­зуміти його значення, дослідити майстерність автора у його створенні; розвивати навички характеризування образів, уміння визначати головне й художні деталі, висловлювати свої думки; виховувати високі моральні якості.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Формування вмінь та навичок


 1. Слово вчителя

Дослідники творчості Л. Толстого стверджують, що великий вплив на письменника мав роман у віршах 0. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Історія Анни Кареніної починається з того місця, де за­вершилася історія Тетяни Ларіної. Толстой нібито замислюється над тим, а що було б із пушкінською Тетяною, якби вона не відки­нула домагань Онєгіна й порушила свій обов’язок щодо законного чоловіка.

До речі, у першому варіанті роману героїню Толстого звали Те­тяною.

Як і більшість персонажів твору, Анна Кареніна має своїх про­тотипів.

Один із них — Марія Олександрівна Гартунг (1832-1919), донь­ка Пушкіна. Але нагадує вона Анну «не характером, не життям, а зовнішністю». Другий прототип — Анна Степанівна Пирогова, яку нещасливе кохання призвело до загибелі — вона кинулася під товарний потяг.

2. Евристична бесіда

– Як починається історія Анни і Вронського? (Герої зустрічають­ся на вокзалі. їх знайомить брат АнниСтіва Облонський. Анна їхала в одному купе з матір'ю Вронського. Вронський «відчув необхідність ще раз поглянути на неїне тому, що вона була дуже красивою, не завдяки витонченості й скромній грації, які були в усій Ті поставі, але тому, що у виразі миловид­ного обличчя... було щось особливо ласкаве й ніжне... Ніби надли­шок чогось так переповнював її єство, що мимоволі виражався то в блиску погляду, то в посмішці...» У цьому описі можна по­бачити початок майбутніх стосунків героїв, внутрішню силу Анни, її жагу до життя. Катастрофічність цього знайомства ніби передбачена нещастям на залізниці, коли потягом зада­вило сторожа.)

– Як розкривається Анна в епізодах примирення Доллі з чолові­ком; знайомства з Кіті, з дітьми Доллі? (Анна мирить Доллі зі Стівою, зачаровує Кіті своєю простотою, щирістю та відкри­тістю; діти Доллі в захопленні від тітки.)

– Як змінюється ставлення Кіті до Анни на балу? (Кіті бачить Анну «зовсім новою»Анна сп’яніла від захоплення, яке вона викликала в оточуючих. Кіті зрозуміла таємний, незримий зв'язок Анни і Вронського, у якого була закохана, й відчула «від­чай і жах». «Так, щось чуже, бісівське й чарівне є в ній,»ска­зала вона собі. Анна й сама відчула в собі щось нове, «бісівське».)

– Чи намагається Анна боротися зі своїм почуттям? (Анна не сприймає брехні. Вона намагається боротися зі своїми почут­тями, але не може, втрачає над собою контроль. Зустріч із Вронським на станції під час страшної бурі. Цей символічний образ нібито попереджає про біду та її невідворотність.)

«Сітка Елвермана»ТАК

Чи винен Каренін у трагедії дружини?

НІ

Каренін уособлює застигле бюро­кратичне суспільство, яке розчавлює живі почуття.
Анна знає те, чого не знають всі.

Ось послухайте уривок з рома­ну. «Они говорят: религиозный, нравственный, честный, умный человек, – думает Анна о муже. – Но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что било во мне живого... Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой.Його, судження бездоганні і пра­вильні. Він, з точки зору більшості, добрий християнин і чесна людина. Прагне врятувати сім’ю, дбає про її честь. Мені шкода його.

  • Як складалися взаємини Анни із Вронським на початку їх ко­хання? (їх охопила пристрасть, але почуття Анни сповнені протиріч. Вона відчуває «сором, радість і жах перед цим всту­пом у нове життя». Коли Вронський упав на скачках, Анна зо­всім утратила самовладання. Вона зізналася чоловікові у зра­ді. Її охопило глибоке почуття провини. Каренін наполягав на «дотриманні зовнішніх вимог пристойності». «Жити як ра­ніше Анна не могла, як не могла й залишити сина», унаслідок чого опинилася в безвиході.)

V. Домашнє завдання

Уміти характеризувати образ Анни, висловлювати своє став­лення до нього.VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

На мою думку, образ Анни Кареніної...

«___» ___________ 2012 р. 10-Б
Тема. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ».

Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості та значення образів твору; розвивати навички характеризування героїв у всій їх складності та супе­речливості, зіставляти з реальним життям, особистими спостереженнями; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

III.Оголошення теми й мети уроку

IV.Формування вмінь та навичок


 1. Слово вчителя

Те, що відбувається в нашій душі, не завжди можна описати словами: відчуття, почуття, переживання, страхи. А зобразити цей складний психічний процес — зробити таємне явним та втіли­ти у словах — завдання надскладне. Але письменник Лев Толстой майстерно впорався із ним за допомогою різноманітних прийомів, зокрема внутрішніх монологів. «Внутрішні монологи у творах Льва Толстого,— як зазначає літературознавець В. О. Ковальов,— висвітлюють те, як його герої реагують на ті чи інші явища життя, як переосмислюють їх, з’ясовуючи для себе різноманітні життєві питання, як пізнають себе, свій внутрішній світ, як виражають своє ставлення до оточуючих та оточення, як відшукують моральні норми, щоб керуватися ними у своїй поведінці... Толстовські внут­рішні монологи героїв завжди висвітлюють їх справжній душев­ний стан певної миті, показують їх справжні почуття, справжні бажання, справжнє ставлення до навколишнього чи оточення». Це поняття називають «діалектикою душі».

 1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Учитель. Знайдіть приклади внутрішніх діалогів героїв рома­ну, прокоментуйте, з’ясуйте роль у творі та значення для розкрит­тя «діалектики душі» героїв.

 • Які ще художні прийоми допомагають авторові розкрити обра­зи твору, «діалектику душі» героів? (Пряма авторська характеристика, розповідь про героя)

 • Наведіть приклади.

  • Який прийом, художній засіб ви помітили в цьому уривку, з якою метою він використовується? (Це іронія, показує на­смішкувате, іронічне ставлення автора до героя й характери­зує персонаж як недалеку людину, не обтяжену клопотами.)

  • Визначте, які групи можна виокремити у зображеному в романі «вищому світі», за якими ознаками. (За ставленням до вчинку Анни;за «своїми» та «чужими» у світському товаристві та ін.)

  • Складіть колективний портрет «вищого світу».

V.Домашнє завдання

Характеризувати героїв роману «Анна Кареніна», визначати «діалектику душі» й засоби її зображення у творі.VI.Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Із другорядних героїв найбільше мені запам’ятався... тому що...

«___» __________ 2012 р. 10-Б
Тема. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі.

Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливо­сті образу Левіна, його зв’язок із автором; розвивати навички характеризування героїв, зіставлення явищ літературного та реального життя, уміння висловлю­вати свої думки й обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, активну громадську позицію.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

П. Мотивація навчальної діяльності

III.Оголошення теми й мети уроку

IV.Формування вмінь та навичок

 1. Слово вчителя

У романі Л. Толстого дві сюжетні лінії, два головних герої — Анна Кареніна та Костянтин Левін. Саме вони кидають виклик суспіль­ству, що наскрізь просякнуте обманом; проте й між собою вони — антагоністи. Перемагає Левін, а Кареніна катастрофічно програє. Чому? На відміну від Анни, Левін не тільки відмовляється дотриму­ватись умовностей «вищого світу», але й протиставляє їм свій ідеал.

 1. Евристична бесіда

  • Що ми дізнаємося про Левіна під час першої зустрічі з ним у ро­мані? Якою є мета його приїзду до Москви?

  • Як відбувалося одруження Левіна?

  • Як і під впливом чого змінюються погляди Левіна наприкінці твору?

  • Яким бачив Левін майбутнє народу? Яку метафору використовує Л. Толстой, щоб описати пошуки героєм правди?

  • Про що думає Левін наприкінці роману і як це перегукується з думками автора?

  • У чому полягає патріархальний ідеал Левіна?

  • Складіть загальний психологічний портрет Левіна.

 2. Коментування вчителя

Костянтин Левін — автобіографічний герой. Автор дав йому «промовляюче» прізвище, утворивши його від свого ім’я— Лев. У романі «Анна Кареніна» відсутні філософські, публіцистич­ні авторські роздуми, тому письменник вклав в уста улюбленого позитивного героя свої думки, ідеали, програму перетворення сус­пільства. Лев Миколайович сам пройшов через подвійний пошук істини — самоаналізування та «опрощення». Такий самий шлях він запропонував і рупору своєї позиції, героєві-ідеалу Левіну.

VI.Домашнє завдання

Характеризувати образ Левіна та образ автора у романі «Анна Кареніна». 1. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: 1. В образі Левіна мене приваблює...

 2. Позиція автора в романі для мене...

«___» _________ 2012 р. 10-Б


Тема. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна».

Мета: поглибити, підсумувати й узагальнити знання учнів про твір, його ідейно-художні особливості; розвивати нави­чки виокремлення головного, узагальнення, висловлю­вання власного обґрунтованого оцінювання; виховувати високі морально-етичні принципи, естетичні смаки. Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Мотивація навчальної діяльності

III.Оголошення теми й мети уроку

IV.Систематизація, узагальнення знань

1.Літературний диктант 1. Де познайомилися Анна Кареніна та Вронський? (На вокзалі)

 2. Чому Кіті відмовила Левіну під час першого його приїзду до Мо­скви? (Вважала, що закохана у Вронського)

 3. Що змусило Анну зізнатися чоловікові в коханні до Вронсько­го? (Падіння Вронського з коня на перегонах)

 4. Чого Каренін вимагав від Анни? (Дотримуватися зовнішньої пристойності)

 5. Коли Анна попросила вибачення у чоловіка? (Під час пологів і хвороби, коли вважала, що її життя добігає кінця)

 6. Чи однаково Анна ставилася до своїх дітей? (Сергія любила більше)

 7. Що зробив Вронський заради Анни? (Відмовився від кар’єри)

 8. У мандрівку до якої країни поїхали закохані? (До Італії)

 9. Коли Левін почав розуміти життя й знаходити в ньому сенс? (Коли працював нарівні із селянами)

 10. Коли Анна почувалася найбільше «відторгненою» від «вищого світу»? (Під час відвідування театру)

 11. У сьомій частині роману Анна гине. А хто народжується? (Син у Левіна)

 12. Хто є прототипом автора в романі «Анна Кареніна»? (Левін)

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 1. Визначте образи-символи в романі Л. Толстого «Анна Карені­на».

 2. Прокоментуйте кожен із цих образів.

 3. Визначте художні особливості роману, наведіть приклади й про­коментуйте їх.

 1. Слово вчителя з елементами бесіди

Роман завершується картиною могутньої весняної грози, коли Левін побачив зоряне небо над своєю головою. Після кожного спа­лаху блискавки яскраві зорі зникали, а потім, «ніби кинуті якоюсь вправною рукою, знову з’являлися на тих самих місцях». Прокоментуйте значення цього пейзажу.

4. Проміжний підсумокУчитель. У романі «Анна Кареніна» Л. Толстой принципово відмовився від «пафосу» й «роздумів», але все одно намагався зро­бити свій твір повчальним, виховним.

Свою позицію він висловив не в прямих монологах, а в наполегли­вості й послідовності, з якими протиставив головній героїні — Анні Кареніній, яка страждає, позитивного героя Костянтина Левіна.

«Анна Кареніна» — роман, що відобразив філософські погляди Толстого, його сумніви. Твір, що показав сучасне письменникові суспільство, залишається актуальним і донині, адже в ньому по­рушуються питання, важливі для людини будь-якої епохи. Твер­дження письменника про «безсумнівний сенс добра» ніколи не втратить свого значення для людства.

V.Домашнє завдання

Для всіх: підготуватися до бесіди з позакласного читання.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про А. П. Чехова (1—2 учні).

VI.Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»Продовжте речення;

Актуальність та естетичну привабливість роману «Анна Каре­ніна» я вбачаю в тому, що...


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка