Тема. Стандартний вигляд числаДата конвертації24.11.2018
Розмір0,93 Mb.Підготувала

вчитель математики

Радік Наталія Леонтіївна
Тема. Стандартний вигляд числа.
Мета. Формувати в учнів поняття стандартного вигляду числа, значущої частини числа, порядка числа, вміння виконувати дії з числами , записаними у стандартному вигляді. Розвивати увагу, мислення, пам'ять, культуру математичного мовлення; вміння працювати самостійно, спілкуватись, допомогати іншим, аналізувати ситуацію, оцінювати свої дії та дії інших учнів, Розвивати загально навчальні навички ( ведення зошита, організація роботи, робота з роздатковим матеріалом, застосування теоретичних знань для виконання завдань), ссприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної, полі культурної компетентностей, самоосвіти й саморозвитку, продуктивної творчої діяльності; Виховувати кмітливість, акуратність, працьовитість, дисциплінованість, самокритичність.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Наочність та обладнання: картки само оцінювання, пам’ятки для само оцінювання, презентація до уроку.
Методи:

 • словесні: розповідь, бесіда, взаємо навчання, методи мотивації, збудження інтересу;

 • наочні: робота з роздатковим матеріалом;

 • практичні: розв’язування вправ, метод поступового ускладнення завдань, робота в парах.


Структура

 1. Організаційно-психологічна частина.

 2. Підготовка до свідомої навчальної праці: постановка мети, мотивація, актуалізація опорних знань.

 3. Усвідомлення змісту.

 4. Рефлексія.

 5. Домашнє завдання.

 6. Самоаналіз уроку учнями.

 7. Підсумок уроку.

Хід уроку

І. Організаційно-психологічна частина
Доброго дня всім, хто вчить математику,

Всім, хто любить математику,

Всім, хто знає, що може її полюбити!

Розпочинаємо наш урок. Що б ви обрали, якби в одній руці, «тримали » істину, а в іншій – прагнення до неї? (Відповіді учнів)

Ф. Лассаль говорив: «Якби я тримав в одній руці істину, а в іншій – прагнення до неї, я обрав би друге».

Як ви розумієте цей вислів? ( Відповіді учнів).

Дуже часто перед нами постають питання: як пізнати істину, як досягти успіху, як поповнити свій життєвий досвід, як сформувати здатність до життєвого проектування, до здійснення власного життя. Сьогодні ми будемо працювати на уроці, не забуваючи про проблему – як пізнати істину, як сформувати здатність до свідомого і творчого визначення, як досягти успіху.
1.Підготовка до свідомої навчальної праці.

І ми повинні пам’ятати, що успіх приходить до того, хто вміє поставити мету, хто готовий до успіху і хто його прагне. Тому скористаємось карткою №1 «План уроку», ознайомимося з ним та за цим планом сформулюємо мету уроку.План уроку

 1. Запис числа в стандартному вигляді.

 2. Введення поняття значуща частина числа.

 3. Введення поняття порядок числа

 4. Дії над числами, записаними в стандартному вигляді.

А тепер спробуйте сформулювати мету уроку ( Відповіді учнів)

Підготуйте зошити. Нагадаю, що під час роботи з діловими документами запорукою досягнення мети є старанність, охайність та уважне ставлення до цієї роботи.

Сьогодні ми працюємо над темою «Стандартний вигляд числа». Удосконалив запис цих чисел і використовував їх на практиці видатний англійський математик , фізик Ісаак Ньютон

(1643-1727).

На цьому уроці ми будемо займатися само оцінюванням. Після кожного етапу уроку ви будете самостійно оцінювати себе (від 1 до 3 балів). Наприкінці уроку кожен з вас зможе обчислити, яку кількість балів він отримав.


Картка само оцінювання
п\п

Етапи уроку

Бали

1

Повторення вивченого матеріалу
2

Засвоєння нового матеріалу
3

Магічні квадрати
4

Розшифруй вислів
Разом
Пам’ятка для само оцінювання


1

2

3

Розпізнаю

Допомога!!!!

Виконую менше половини завдань. Значні помилки. Труднощі у визначенні помилок.


Розумію

Розумію


Допомога!!

Виконую більше половини завдань. Незначні помилки. Допомога у визначенні помилок.Вмію

Самостійно виконую всі завдання. Сам знаходжу та виправляю помилки
2. Повторення вивченого матеріалу.

Що називається степенем з натуральним показником?

Як називають число, яке підносять до степеня?

Як називається число, до якого підносять основу?

Яке число отримаємо при піднесенні від’ємного числа до парного показника (непарного показника)?

Чому дорівнює степінь числа а з показником 0?


Продовжіть означення, записане в стовпчику А, правильно вибравши відповідь у стовпчику Б. У відповідь запишіть відповідну пару чисел.

А
Б

1

Для будь-якого а0, n Z

1

основу залишити незмінною, а показники додати

2

Щоб перемножити два степеня з однаковими основами та цілим показником, треба…

2

a-n=

3

Щоб поділити два степеня з однаковими основами, які не дорівнюють 0, та цілими показниками, треба…

3

основу залишити незмінною, а показники перемножити

4

Щоб піднести степінь з цілим показником до цілого степеня, треба…

4

основу залишити незмінною, а від показника діленого відняти показник дільника

Відповідь: 12; 21; 34; 43.Само оцінювання
ІІ. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.Робота з підручником.

Проведемо роботу з підручником за планом (картка №2 «Попрацюй в парі за планом» )Попрацюй в парі за планом

 1. Прочитай параграф 9.

  • .Що називають стандартним виглядом числа а?

  • Що називають значущою частиною числа?

  • Що називають порядком числа а?

 2. Розглянь приклади.

  • Як подати число а у стандартному вигляді?

 3. Ознайомся із зауваженням.

  • Що означає, якщо порядок додатній і великий?

  • А якщо порядок по модулю великий, але від’ємний?


2. Усні вправи на закріплення.

Вкажіть значущу частину та порядок числа, записаного в стандартному вигляді:

1,2 ∙ 108; 3,5 ∙ 104; 2,7 ∙ 10-5; 6,2 ∙ 10-1.

Самооцінювання

3. Записати в стандартному вигляді :

Сонце з’явилося близько 5 мільярдів років тому.( 5 109 )

Температура поверхні Сонця близько 6000оС. (6 103 )

Швидкість поширення світла в вакуумі 300 мільйонів м/ с. (3 108м/с )

Маса Сонця становить 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 т. ( 2 1027т )


 1. «Магічна таблиця»

Подайте у стандартному вигляді

Виконавши правильно це завдання, ви відгадаєте, хто з учених сказав: «Числа керують світом».
Завдання


І

О

П

Ф

А

Г

Р

52000000

52 ∙ 106

5,2 ∙ 106

5,2 ∙ 107

52 ∙ 105

5,2 ∙ 105

52 ∙ 102

5,2 ∙ 108

2180000

2,18 ∙106

2,18 ∙ 108

21,8 ∙ 105

21,8 ∙ 106

218 ∙ 104

21,8 ∙ 10-2

2,18 ∙ 10-1

675000000

6,75 ∙ 103

6,75 ∙ 109

65,7 ∙ 10-2

6,75 ∙ 108

6,75 ∙ 10-8

67,5 ∙10-8

6,75 ∙ 10-3

40,44

4,44 ∙10-2

4,044 ∙ 103

4,04 ∙ 10-3

404,4 ∙ 102

4,044 ∙ 10

4,44 ∙ 102

4,044 ∙ 10-1

0,00281

28,1∙ 104

2,81 ∙ 10-4

2,81 ∙ 103

2,81 ∙ 10-4

28,1 ∙ 10 2

2,81 ∙ 10-3

281 ∙10-5

0,85

85 ∙102

8,5 ∙ 10-1

85 ∙ 10

85 ∙ 10-2

8,5 ∙ 101

8,5 ∙ 10-2

8,5 ∙ 10-3

0,0000035

3,5 ∙ 106

3,5 ∙ 105

3,5 ∙ 10-5

3,5 ∙ 105

3,5 ∙ 10-7

3,5 ∙ 107

3,5 ∙ 10-6

Само оцінювання

4. Робота з підручником. № 180 ( колективно з записом на дошці)

Виконати дії: ( 2,5 ∙ 10-8 ) ∙ (4,4 ∙ 109 )

(0,36 ∙106 ): (2,4 ∙ 102 )

5.Щоб кожен сьогодні міг з упевненістю сказати, що він досяг успіху, необхідно попрацювати ще самостійно. Давня китайська мудрість говорить «…покажи мені – і я запам’ятаю, дай мені діяти самому – і я навчусь…».

Уміння працювати самостійно є дуже важливим і в навчанні, і в житті, тому зараз ми продовжимо розвивати це вміння. Крім того, для успішного власного життя важливо мати друзів, партнерів. Тому цю роботу ми проведемо у формі взаємодопомоги –можна скористатися допомогою друга.

Розшифрувати вислів ( виконати дії та в таблиці відповідей знайти відповідні слова).Завдання

Виконати дії. 1. 3,5 ∙ 103 ∙ (3 ∙102 )

 2. 2,1∙ 10-5 ∙ (2,2 ∙ 103 )

 3. 2,25 ∙ 104 : (1,5 ∙ 10-2 )

 4. 3,3∙ 10-3 : (3 ∙ 10-4)

 5. 1,14∙ 109 : (1,9 ∙ 10-2)

 6. 6∙ 10-5 ∙ (1,2 ∙ 10-3)


Таблиця відповідей


0,6∙ 1011 = 6 ∙ 1010

Володимир

1,5 ∙ 106

Що не вмієте -

4,62 ∙ 10-2

не забувайте,

1,1 ∙ 101 = 11

того учіться.

7,2 ∙ 10-8

Мономах

1,05∙ 106

Що умієте -

Відповідь. Що умієте – не забувайте,

Що не вмієте – того учіться.

Володимир МономахСамо оцінювання
ІІІ. Домашнє завдання.

Продовжити працювати самостійно дома

Вч. П 9 ст.97 № 177, № 181
ІV. Пізнавальні повідомлення учнів

Учень 1.

Стигла макова голівка містить у собі купу маленьких зерняток: із кожного може вирости рослина. Скільки буде рослин маку, якщо проростуть усі до одного зернятка?

Одна голівка містить приблизно 3000 зерняток. Що звідси випливає? А, власне, те, що якби довкола макової рослини було достатньо придатної землі, то кожне зернятко проросло б, і наступного літа на цьому місці було б уже 3000 маків. Це ціле макове поле лише від однієї голівки!

Полічимо далі. Кожна з 3000 рослин дасть не менше за одну голівку, що міститиме 3000 зерен. Насіння кожної голівки дасть 3000 нових рослин, і на другий рік матимемо не менше, ніж 9 000 000 рослин. Дуже легко розрахувати, що на третій рік кількість нащадків однієї маківки становитиме вже 27 000 000 000. А на четвертий рік – 81 000 000 000 000. На п’ятому році макові стане затісно на земній кулі, бо кількість рослин дорівнюватиме 243 000 000 000 000 000, у той час як поверхня суходолу становить лише 135 млн квадратних кілометрів – це приблизно в 2 000 разів менше за кількість рослинок маку.

Отже, Якби всі зернятка маку проростали, то потомство однієї рослини могло б за 5 років укрити весь суходіл земної кулі густими заростями по дві тисячі рослин на кожному квадратному метрі.

Тепер ви знаєте, який числовий велетень ховається в крихітному маковому зернятку!


Учень 2.

Числа – велетні

За хвилину серце робить у середньому 70 ударів, за добу – понад 100 000, за рік – 36,5 млн, а за 60 років ( середня тривалість життя людини) – близько 2млрд 200 млн ударів.

Час, який минув від початку нашої ери – 1011 с.

Маса Сонця дорівнює приблизно 2 10 36 г.
Учень 3.

Маса електрона дорівнює 9,108 10-28 г.Час за який муха робить один помах крилами – 10-3с.

Поїзд зі швидкістю 36 км/год проходить за 1 с 10 м, отже протягом с він встигає зміститися на 1 см.
V. Рефлексія.

 1. Чи цікаво сьогодні було вам на уроці?

 2. Що вас вразило?

 3. Що вас здивувало?

 4. Вправа «Незакінчене речення » . Прийом « Мікрофон »

( Форму незакінченого речення учні обирають самостійно)

  • Сьогодні ми працювали по темі…

  • На початку уроку ми повторили…

  • На уроці я дізнався, що…

  • Отримана сьогодні інформація дає мені змогу…

  • Використовуючи набуті знання, вміння, особистий досвід, ми сформували нові знання…

  • На уроці працювали всі учні ( активно, пасивно, працювали окремі учні…)

  • В якому настрої ви перебували на уроці? ( Доброму, поганому, хвилювались, боялись, сумували, було цікаво, були замкнені) Чому?

  • В якому настрої, на вашу думку, перебували інші учні?

  • Що корисного для навчання, для подальшого життя ви винесли з уроку?

  • Чому ми можемо сказати, що цей урок важливий для нас?


VІ. Оцінювання учнів.

Учні підраховують суму балів, яку вони отримали за урок.


Фізхвилинка
Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Очі вгору, очі вниз,

На сусіда подивись.

Очі вгору, очі в бік.

Вище трохи підніміть,

А тепер їх опустіть.

Моргніть очима кілька раз,За роботу, все гаразд.

.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка