Тема уроку. Хімічні властивості водиСкачати 186,91 Kb.
Дата конвертації12.12.2018
Розмір186,91 Kb.
Тема уроку. Хімічні властивості води

Клас: 8 клас, природнича група.

Мета уроку: дослідити хімічні властивості води, сформувати навички написання рівнянь хімічних реакцій за участю води, використовуючи набуті знання; розвивати вміння аналізувати, систематизувати, встановлювати взаємозв’язки між складом речовин і їх властивостями, властивостями і застосуванням, міжпредметні зв’язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи: пояснювально-демонстраційний, практичний.

Обладнання та реактиви: хімічний стакан, пробірки, шпатель, пінцет, вода, металічний натрій, фосфор(V) оксид, кальцій оксид, універсальні індикаторні папірці.
1. Пропедевтична практика

Привітання учнів.

Ми розпочали вивчення найважливіших класів неорганічних сполук, зокрема, детальніше ознайомилися із складом і класифікацією оксидів. Щоб встановити вашу готовність до вивчення наступної теми, перевіримо, як ви засвоїли вивчене.

Тестова самостійна робота(7-8 хв) з наступною перевіркою (виправлення на бланках відповідей не допускаються).
Тест « Класифікація складних речовин. Оксиди»

1 варіант

1. Вкажіть формулу кислоти:

а) Са(ОН)2; б) ВаСl2; в) НNO3; г) P2O5.

2. Вкажіть формулу оксиду:

а) СаSO4; б) Ва(ОН)2; в) N2O3; г) НNO3.

3. Вкажіть формулу основи:

а) НPO3 ; б) CаСl2; в) КОН; г) SO2.

4. Вкажіть формулу солі:

а) Са(ОН)2; б) НNO3; в) ВаСl2; г) N2O5.

5. Формула оксиду, поширеного в природі:

а) СаО; б) SO3; в) СО2; г) N2O.

6. Формула нітроген(ІV) оксиду:

а) NО2; б) N2O3; в) N2O; г) N2O5.

7. Формула основного оксиду:

а) Na2О; б) CO2; в) N2O; г) Cl2O5.

8. Формула кислотного оксиду:

а) SO2; б) Al2О3; в) CO; г) CaO.

9. Формула несолетворного оксиду:

а) N2О; б) CO2; в) Na2O; г) Cl2O7.

10. Формула амфотерного оксиду:

а) Al2О3; б) CO2; в) N2O; г) Cl2O5.
Тест « Класифікація складних речовин. Оксиди»

2 варіант

1. Вкажіть формулу кислоти:

а) Са(ОН)2; б) НPO3; в) KNO3; г) P2O5.

2. Вкажіть формулу оксиду:

а) СаSO4; б) P2O3; в) Ва(ОН)2; г) НNO3.

3. Вкажіть формулу основи:

а) НPO3 ; б) Cа(OH)2; в) Li2CO3; г) SO2.

4. Вкажіть формулу солі:

а) Са(ОН)2; б) NaNO3; в) HСl; г) N2O5.

5. Формула оксиду, поширеного в природі:

а) СаО; б) SiO2; в) K2О; г) N2O5.

6. Формула нітроген(III) оксиду:

а) NО2; б) NO3; в) N2O3; г) N2O.

7. Формула основного оксиду:

а) NО; б) CO2; в) MgO; г) V2O5.

8. Формула кислотного оксиду:

а) MnO2; б) Fe2О3; в) CO2 ; г) Na2O.

9. Формула несолетворного оксиду:

а) Na2О; б) CO2; в) N2O; г) Cl2O7.

10. Формула амфотерного оксиду:

а) SО3; б) CO2; в) Fe2O3; г) Cl2O3.Бланки для оформлення результатів

П.І. учня варіант П.І. учня варіантТест

Відповідь

Тест

Відповідь

1

а

б

в

г

1

а

б

в

г

2

а

б

в

г

2

а

б

в

г

3

а

б

в

г

3

а

б

в

г

4

а

б

в

г

4

а

б

в

г

5

а

б

в

г

5

а

б

в

г

6

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

10

а

б

в

г


Бланки для перевірки тестів (правильні відповіді записані на зворотній стороні дошки, які після написання тестів відкриваємо для самоперевірки)
П.І. учня 1 варіант П.І. учня 2 варіант

Тест

Відповідь

Тест

Відповідь

1

а

б

в

г

1

а

б

в

г

2

а

б

в

г

2

а

б

в

г

3

а

б

в

г

3

а

б

в

г

4

а

б

в

г

4

а

б

в

г

5

а

б

в

г

5

а

б

в

г

6

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

10

а

б

в

г

Визначається рівень готовності учнів до вивчення нового матеріалу підняттям руки, якщо допущено не більше трьох помилок.


2. Орієнтація

На попередніх уроках ми ознайомилися з найпоширенішим на землі оксидом. Яким? (Н2О) Ми пригадали роль води у природі: участь води у різних видах вивітрювання, зміні рельєфу землі, з якими ви знайомились на уроках природознавства, географії, пригадали значення води у життєдіяльності організмів, побуті, практичній діяльності людини. Чи задумувались ви, чому ця речовина є такою універсальною? Саме уроки хімії вам дадуть відповідь на це запитання.Тема уроку. Хімічні властивості води.

Завдання уроку:

 • дослідити найважливіші хімічні властивості води;

 • навчитись писати рівняння хімічних реакцій води з речовинами різних класів;

 • закріпити навички розвязування задач за хімічними рівняннями.


3. Презентація

Хімічні властивості води

 1. Взаємодія з лужними( І-а гр.) та лужноземельними( ІІ-а гр. крім Ве) металами (н.у.).

Демонстрація реакції натрію з водою з подальшим випробуванням добутого розчину індикаторним папірцем.

Ме + НОН → Ме(ОН)х + Н2↑ – реакція заміщення.

2Na + 2HOH → 2NaОН + Н2↑ (пише учень)


 • Чи з усіма металами реагує вода за н.у.?

 • Які реакції відносять до реакцій заміщення?
 1. Взаємодія з деякими неметалами:

С + H2O → СО↑ + Н2↑ – реакція заміщення.


 1. Взаємодія з основними оксидами, утвореними лужними та лужноземельними металами.

Демонстрація реакції кальцій оксиду з водою з подальшим випробуванням добутого розчину індикаторним папірцем.

Me2Ox + H2O → Ме(ОН)хреакція сполучення.

основний оксид основа

СаО + H2O → Са(ОН)2 (пише учень) • Чи з усіма основними оксидами реагує вода?

 • Які реакції відносять до реакцій сполучення?
 1. Взаємодія з кислотними оксидами.

Демонстрація реакції фосфор(V) оксиду з водою з подальшим випробуванням добутого розчину індикаторним папірцем.

Е2Ох + Н2О → НуЕОz реакція сполучення.

кислотний оксид кислота (сумуємо атоми всіх елементів, Гідроген ставимо на перше місце)

Р2О5 + Н2О → 2НРО3 (пише учень)

SiO2 + Н2О → не реагують


 • Чи з усіма кислотними оксидами реагує вода?

 • Які реакції відносять до реакцій сполучення?
 1. Розклад води під дією електричного струму (електроліз води):

2H2O → 2Н2↑ + О2↑ – реакція розкладу.


 • Отже, назвіть найважливіші хімічні властивості води.

Всі нові поняття записуються на маленьку дошку і до них постійно повертаємося.
4. Практика на прикладах

Написати на дошці рівняння хімічних реакцій( вправа 1(а,б,в)).


5.Керована практика

Написати самостійно рівняння хімічних реакцій( вправа 1(г,д,е)).


6.Незалежна практика

- Написати рівняння можливих реакцій (вправа 2 (а)).

- Розв’язати задачу 3.7.Домашня практика

Висновки уроку

Домашнє завдання .Опрацювати конспект, виконати вправи: №№1(є,ж,з), 2(б), 4.
Хімічні властивості води (роздатковий матеріал кожному учню)

 1. Взаємодія з лужними( І-а гр.) та лужноземельними( ІІ-а гр. крім Ве) металами (н.у.):

Ме + НОН → Ме(ОН)х + Н2↑ – реакція заміщення.

 1. Взаємодія з деякими неметалами:

С + H2O → СО↑ + Н2↑ – реакція заміщення.

 1. Взаємодія з основними оксидами, утвореними лужними та лужноземельними металами:

Me2Ox + H2O → Ме(ОН)хреакція сполучення.

основний оксид основа 1. Взаємодія з кислотними оксидами:

Е2Ох + Н2О → НуЕОz реакція сполучення.

кислотний оксид кислота (сумуємо атоми всіх елементів, Гідроген ставимо на перше місце)

SiO2 + Н2О → не реагують


 1. Розклад води під дією електричного струму (електроліз води):

2H2O → 2Н2↑ + О2↑ – реакція розкладу.
Нові поняття

Індикатори – речовини, що змінюють своє забарвлення в розчинах кислот і основ.

Реакція заміщення – реакція, в яку вступають проста і складна речовина, атоми простої речовини заміщують атоми в складі складної і в результаті утворюється нова складна і нова проста речовина.

Реакція сполучення – реакція, в якій із кількох простіших речовин утворюється одна складна.

Реакція розкладу – реакція, в якій із однієї складної речовини утворюється кілька простіших.
Вправи

1. Дописати рівняння хімічних реакцій:

а) К2О + Н2О → б) СО2 + Н2О → в) Са + Н2О →

г) ВаО + Н2О → д) Сl2O7 + Н2О → е) Li + Н2О →

є) Li2O + Н2О → ж) МnO3 + Н2О → з) Ва + Н2О →

2. Написати рівняння можливих реакцій води із речовинами, визначити тип реакції:

а) Сu, MgO, K, Fe2O3, SO3, Нg,Cl2O7; б) Na2O, Ag, Al2O3, Br2O5, Sr, CuO, SO2.
3. Визначити об’єм водню, що виділиться при взаємодії 4,6 г натрію з водою.

4. Визначити масу кислоти, що утвориться при взаємодії 14,2 г фосфор(V) оксиду з водою.5. Визначити число молекул кислоти, що утворяться при взаємодії 11,2 л вуглекислого газу з водою.
Каталог: Konspekty
Konspekty -> Урок 01. Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість вступ „Пісня про вчительку”
Konspekty -> Урок джерела музичного мистецтва
Konspekty -> Тема. Чому скисає молоко?
Konspekty -> Ukrainian Embroi­dery Мета уроку
Konspekty -> Формування в учнів практичних навичок творчої діяльності та культури праці завдяки використання Інтернет ресурсів на уроках трудового навчання Об'єкт дослідження
Konspekty -> План-конспект проведення уроку захист вітчизни з учнями 11-х класів розділ III: вогнева підготовка
Konspekty -> Розвиток і зміни екосистем. Коло обіг речовин і потік енергій в екосистемах. Продуктивність екосистем
Konspekty -> Структура уроків іноземної мови у початкових класах, основній школі, доцільність, цілеспрямованість, раціональність
Konspekty -> Уроки математики для душі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка