Тема "Я представляю себе"Скачати 499.14 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір499.14 Kb.
Розділ І «Я вчуся спілкуватися»

Тема 1."Я представляю себе"

Мета: познайомити учасників групи. Формувати в учасників навички самопредставлення, розвивати позитивну самооцінку. Створити комфортні умови роботи групи, визначити принципи групової взаємодії.

Основні поняття для засвоєння:

самопредставлення, правила групи, якості, ри­си характеру.Зміст тренінгового заняття

1.1. Привітання. Вступ (5 хв.)

Педагог-тренер представляє себе та вітає учасників. Повідомляє про початок занять за Програмою "Я - моє здоров'я - моє життя". Програма складається з багатьох тем, в ході яких будемо:

- вчитися краще спілкуватися;

- говорити про здоров'я, про те, що на нього впливає і наскільки воно залежить від нас самих;

- говорити про стосунки між хлопцями і дівчатами, про статеве дозрівання, про ВІЛ/СНІД, про безпечну поведінку;

- говорити про права людини та дитини, про нашу відповідальність за свої вчинки.

Знаннями, які будуть отримані в ході Програми, можна ділитися зі своїми ровесниками, а той, хто виявить бажання, зможе проводити подібні заняття з учнями початкової школи і, тим самим, здійснювати просвітницьку діяльність щодо здорового способу життя.

Далі педагог-тренер повідомляє про те, що сьогодні відбудеться перше заняття з теми "Я представляю себе", яке буде присвячено знайомству учасників, визначенню основних правил існування і роботи групи. Кожен зможе представити себе.1.2. Вправа-знайомство "Мій герб" (25 хв.)

Мета: познайомити учасників, розвивати в учасників навички самопредставлення, формувати позитивну самооцінку.

Хід вправи.

Педагог-тренер з'ясовує з учасниками, що таке герб, що на ньому може бути зображено, якої він може бути форми і т.д.Герб (пол., від нім. спадщина) — знак держави, міста чи роду.


Далі педагог-тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу А4, різнокольорові фломастери. Учасникам пропонується при­думати і намалювати свій власний герб, в якому потрібно пред­ставити своє ім'я (його значення чи походження, чому так на­звали), свій образ, свою сім'ю, її традиції.

На виконання завдання - 7 хвилин.

На наступному етапі педагог-тренер пропонує кожному учас­нику по черзі представити свій "герб".

На виконання презентацій - 10 хвилин.До уваги педагога-тренера!

Необхідно створити таку атмосферу доброзичливості і заохочення, щоб кожний учасник захотів представити свій "герб". Після презентацій всі "герби"
можна розмістити на видному місці в аудиторії


Обговорення:

- Що найбільше сподобалось при виконанні даного завдання.1.3. Вправа "Приймаємо наші правила" (25 хв.)

Мета: навчити учасників розробляти та приймати правила роботи групи, формувати відповідальне ставлення до власної поведінки.

Хід вправи.

На початку педагог-тренер зазначає, що правила є важливі житті людини і суспільства. Правила і закони допомагають регулювати взаємовідносини людей у будь-якій галузі людської діяльності. Для того, щоб група працювала продуктивно, щоб кожен учасник почувався комфортно і міг діяти ефективно, потрібно прийнятні вила групи - закони, по яких буде жити і працювати група протягом усіх занять.

Після цього педагог-тренер роздає кожному учаснику по три маленьких аркуші паперу і пропонує подумати, яке право, на думку, має бути у кожного учасника групи, який обов'язок, і ще обхідно заборонити для того, щоб учасникам було комфортно і, продуктивно працювати протягом усіх занять. На окремому аркушик кожен індивідуально записує одне право, один обов'язок і одну заборону.

На виконання завдання - 5 хвилин.

На наступному етапі педагог-тренер об'єднує учасників у 4 підгрупи. Учасникам кожної підгрупи необхідно обговорити пропозиції, які записані у кожного на аркушиках, і визначити, які зі будуть запропоновані всій групі у вигляді правила (норми поведінки). Необхідно, щоб кожна підгрупа запропонувала одне; декілька прав, обов'язків і заборон та обґрунтувала, чому саме правила пропонують учасники.

На виконання завдання - 10 хвилин.До уваги педагога-тренера!

Важливо звернути увагу учасників на той факт, що норми поведінки - це те, що необхідно робити чи якими бути під час роботи групи.

Під час презентації напрацювань підгруп педагог-тренер записує на плакат "Наші правила" ті пропозиції, які приймаються всією групою.До уваги педагога-тренера!

Під час запису правил на плакат "Наші правила" педагогу-тренеру можна розділити його на три частини - пра­ва, обов'язки, заборони (можливо, це буде у мовний розділ).

Важливо звернути увагу учасників (і по можливості робити це під час записування на плакат) на те, що деякі заборони можна переформулювати у бажані норми поведінки. Наприклад, не називати один одного по прізвиськах і прізвищах, а звертатися один до одного по імені.


1.4. Очікування (15 хв.)

Мета: навчити учасників визначати власні очікування і визначити мету заняття.

Хід роботи.

Педагог-тренер пропонує учасникам висловити свої особисті очікування від сьогоднішнього заняття. Це можуть бути 2-3 речен­ня, які учасники записують на невеличких аркушах паперу, а потім зачитують по колу. Після того, як учасники озвучать свої очікування, педагог-тренер пропонує прикріпити аркушики на плакат "Наші очікування".

Педагог-тренер дякує всім за участь, запрошує всіх поаплодува­ти і ставить запитання:

- Про що можна сказати, дивлячись на плакат "Наші очіку­вання"?1.5. Вправа "Мій портрет у променях сонця" (50 хв.)

Мета: розвивати в учасників уміння визначати в собі головні індивідуальні особливості.

Хід вправи.

Педагог-тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу А4 і пропонує намалювати на ньому променисте сонце (10-15 про­менів). Вздовж намальованих променів сонця кожному учаснику потрібно написати свої якості і риси характеру (який я є), таланти і досягнення (що я вмію).

На виконання завдання - 10 хвилин.

На наступному етапі педагог-тренер об'єднує учасників у пари. Кожній парі необхідно ознайомитись з "сонцем" свого партнера і підготувати невеличку розповідь про нього (можливо, це буде у ви­гляді рекламного ролика).

На виконання завдання - 10 хвилин.

До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу учасників на те, що підготовлена розповідь-ролик має бути змістовною і ла­конічною та не займати більше двох хвилин.

Група оплесками дякує кожному учаснику за його розповідь.

Презентація учасників - 30 хвилин.Обговорення:

- Які ваші враження від виконаної роботи?1.6. Підсумок теми (5 хв.)

Наприкінці заняття педагог-тренер пропонує учасниками при­дати, що було на занятті і ставить питання:

- Що було нового і цікавого сьогодні?

Тема 2. «Я + ІНШІ»

Мета: створити у групі атмосферу комфортної ефективної взаємодії між усіма учасниками. Розви­вати в учасників навички позитивного самосприйняття та сприйняття інших. Формувати почуття самоповаги та поваги до інших.

Основні поняття для засвоєння:

самоповага, повага, захоплення.Структура тренінгового заняття

2.1. Привітання. Знайомство (10 хв.)

2.2. Повторення правил (10 хв.)

2.3. Вступ (5 хв.)

Педагог-тренер зазначає, що на сьогоднішньому занятті учас­ти будуть продовжувати знайомитись один з одним, дізнаються ) багато нового про самих себе та інших.2.4. Очікування (5 хв.)

2.5. Вправа "Моя зірка" (25 хв.)

Мета: розвивати в учасників уміння проявляти позитивні емоції по відношенню до інших, формувати почуття самоповаги та поваги до інших.

Хід вправи.

Педагог-тренер роздає учасникам аркуші паперу А4 і пропонує кожному намалювати зірку з п'ятьма вершинами. Після цього ма­люнок потрібно вирізати. В центрі зірки потрібно написати своє ім'я, а на кожній вершині написати "Ти...".На наступному етапі учасники передають зірку по колу, за годинниковою стрілкою. Той, кому передали зірку, має продовжити одне речення "Ти...", яке написано на вершині і дописати - одним чи двома словами — що позитивного він міг би сказати про цю людину. Далі зірка передається наступному учаснику по колу з тим самим завданням.До уваги педагога-тренера!

Необхідно підкреслити, що позитивними відзнаками людини можуть бути риси його характеру, його вміння і здібності. І у кожної людини їх дуже багато -
потрібно тільки захотіти це побачити і звернути на це увагу!

Коли всі п'ять вершин будуть заповнені, тобто зірка пройде через п'ятьох учасників, вона повертається "хазяїну".

Далі всі учасники по черзі мають озвучити, що саме написано на їхніх зірках.


Обговорення:

- Якими були ваші враження, коли ви читали те, що було написано на ваших зірках?

- Чи дізнались ви щось про себе нового і що саме?

- Як ви думаєте, на чому ґрунтується самоповага та повага до інших2.6. Вправа "Веселка захоплень" (25 хв.)

Мета: продовжити знайомство учасників, активізувати спілкування та взаємодію між учасниками групи.

Хід вправи.

Кожний учасник отримує сім невеличких аркушів паперу певного кольору (у кожного свій колір). Педагог-тренер пропо­нує учасникам на кожному окремо написати відповіді на запи­тання: "Улюблений вид спорту", "Улюблений герой фільму", "Улюблений навчальний предмет", "Улюблена тварина", "Улюблене місце відпочинку", "Мій девіз", "Мій символ".

На виконання завдання - 10 хвилин.

До уваги педагога-тренера!

Заготовок різного кольору потрібно по кількості учас­ників. Кольори не мають повторюватись.

На наступному етапі педагог-тренер пропонує розкласти на столі під табличкою "Улюблений вид спорту" - аркуші паперу з відповідями на це запитання і таким же чином всі інші аркуші під іншими табличками так, щоб їх можна було читати.

Далі учасники мають ознайомитись з представленими записами І з'ясувати, з ким у них співпали захоплення (зафіксувати це у своїх блокнотах).

На виконання завдання - 10 хвилин.До уваги педагога-тренера!

Під час ознайомлення з записами необхідно спонукати учасників до активного пошуку і з'ясування, з кит са­ме у них співпадають захоплення, з ким таких співпадань є найбільше.

Обговорення:

- Чи багато знайшли ви серед учасників людей, з якими у вас співпали захоплення?

- Чи є у колі люди, у яких співпали всі сім захоплень з однією людиною?

- Як це можна пояснити?

- Що нового ми дізналися один про одного?


- Яким чином ми дізналися про захоплення один одного, що ми для цього робили? (спілкувалися)

2.7. Підсумок теми (10 хв.)

В кінці заняття педагог-тренер пропонує учасниками пригада­ти, що було на занятті та ставить питання:

- Що нового, важливого ви дізнались сьогодні? Які висновки
зробили для себе?

Тема 3. "Я вчуся спілкуватися"

Мета: визначити поняття "спілкування" та фактори, які на нього впливають. Ознайомити учасників з прийомами ефективного спілкування. Розвивати навички ефективного спілкування.

Основні поняття для засвоєння:

спілкування, ефективне спілкування, прийоми ефективного спілкування.Тривалість: 1,5год.

Структура теми "Я вчуся спілкуватись"

№ п/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість (хв.)

Ресурсне

забезпечення3.1.

Привітання. Знайомство

10
3.2.

Правила

10

Плакат "Наші пра­вила"

3.3.

Вступ

5
3.4.

Очікування

5
3.5

Мозковий штурм

"Спілкуван­ня це - ..."5

Фліп-чарт, марке­ри

3.6

Інформаційне повідомлення "Спілкування"

5
3.7

Вправа "Плітка"

20

Малюнок

3.8

Інформаційне повідомлення "Прийоми ефективного спілкування"

10

Роздатковий ма­теріал

3.9

Вправа "Що сказати?"

15

Роздатковий ма­теріал

3.10

Підсумок теми

5
Структура тренінгового заняття

3.1. Привітання. Знайомство (10 хв.)

3.2. Повторення правил (10 хв.)

3.3. Вступ (5 хв.)

Педагог-тренер повідомляє, що сьогоднішнє заняття буде присвячено темі спілкування. В ході заняття в учасників буде можливість з’ясувати, що таке спілкування, від чого воно залежить, що потрібно робити для того, щоб спілкування було успішним, результативним і приємним.3.4. Очікування (5 хв.)

3.5. Мозковий штурм "Спілкування це — ..." (5 хв.)

Мета: визначити поняття "спілкування".

Хід роботи.

Педагог-тренер запитує учасників, як вони розуміють, що таке спілкування (одним-двома словами). Всі висловлені пропозиції за­писуються на фліп-чарті.

На наступному етапі педагог-тренер подає інформаційне повідомлення.

До уваги педагога-тренера!

У ході інформаційного повідомлення необхідно спирати­ся на вислови учасників під час мозкового штурму "Спілкування це -- ..." та уточнювати, як учасники розуміють зміст повідомлення.

3.6. Інформаційне повідомлення "Спілкування" (5 хв.)

Спілкування - це один з найважливіших процесів у житті людини, Спілкування - це задоволення природної потреби людини в кон­тактах з іншими людьми.

Спілкування — це процес взаємодії між людьми, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями і навичками, а також результатами діяльності.

При спілкуванні ми маємо можливість виявити свої почуття, відчути, що почуває співрозмовник, вплинути на настрій, по­ведінку та переконання один одного. Все це дає нам можливість знаходити взаєморозуміння, тобто: спілкуючись, ми формуємо власне ставлення один до одного, вирішуємо, якими будуть наші подальші стосунки тощо.

У спілкуванні (під час розмови), а також за допомогою книг, телебачення, Інтернету та інших засобів інформації, ми можемо здобувати необхідні знання, дізнаватися про життєвий досвід інших й і здобувати власний.

До уваги педагога-тренера!

У ході інформаційного повідомлення необхідно перепитувати в учасників, чи все їм зрозуміло з висловленого. Дати можливість учасникам на прикладах проілюструвати функції (можливості) спілкування.

3.7. Вправа "Плітка" (20 хв.)

Мета: показати механізми створення неефективної комунікації, виявити фактори, що впливають на спотворення інформації.

Хід вправи.

Педагог-тренер повідомляє учасникам, що для проведення на­ступної вправи необхідно п'ять добровольців. Після цього пропо­нує добровольцям вийти з кімнати і зачекати. Педагог-тренер за­прошує відгукнутись ще одного добровольця, якому демонструє картинку (див. додаток 3.7, або будь-яку іншу картинку абстракт­ного змісту). Цьому учаснику надається інструкція: "Тобі необхідно уважно роздивитися і запам'ятати цю картинку. Ти бу­деш розповідати про неї іншому" .

Всім іншім учасникам педагог-тренер дає завдання мовчки спо­стерігати за ходом виконання вправи, запам'ятовувати, а можли­во, і занотовувати всі деталі передачі інформації, щоб бути готови­ми аналізувати вправу після завершення.

Після цього учасники, які перебувають за дверима, по черзі за­прошуються ведучим до аудиторії.

Кожному наступному учаснику, який зайшов в аудиторію, пе­дагог-тренер надає інструкцію: "Потрібно уважно вислухати (на­зиває ім'я попереднього учасника), який розповість про картинку, яку він бачив. Тобі потрібно буде як найточніше запам'ятати цю інформацію для того, щоб переповісти її наступному учаснику".

Після того, як учасник розповість про зміст картинки, педагог-тренер ставить запитання учаснику, який слухав: "Ти готовий ^повідати наступному?" Після ствердної відповіді той, хто роз-°відав сідає у коло, а педагог-тренер запрошує наступного.

Останньому учаснику педагог-тренер надає інструкцію: "По-інформацію ти маєш зобразити в малюнку, тобто все, що розкажуть, намалювати на плакаті" (малюнок може бути схематичним)

Після того, як учасник закінчить малюнок, педагог-тренер дякує всім за активну роботу та пропонує всій групі поаплодувати добровольцям цієї вправи і показує всім картинку-оригінал.

Педагог-тренер пропонує висловитись кожному учаснику-добровольцю. Інструкція: "Необхідно двома-трьома реченнями розповісти про те, що ви відчували, коли виконували поставлене завдання."

Далі педагог-тренер проводить обговорення вправи, залучаючи всю групу.

На початку обговорення педагог-тренер зазначає, що у даному випадку картинка була інформацією, яку учасники передавала один одному.

До уваги педагога-тренера!

У ході обговорення необхідно слідкувати, щоб учасники аналізували, що саме відбувалося з інформацією і що на неї впливало, а не обговорювали особу учасника, який виконував завдання!

Обговорення:

- Що відбувалося з інформацією, яка передавалася учасниками в ході вправи?

- Що в кінцевому результаті відбулося з інформацією?

- Чи відчували ви відповідальність за достовірність інформації, яку передавали?

- Як ви думаєте, чому інформація спотворювалась?

- Які фактори впливали на процес передачі інформації? Що впливало на процес передачі інформації?

- До чого може призвести така ситуація у реальному житті? (плітки, конфлікти).

До уваги педагога-тренера!

На початку інформаційного повідомлення педагог-тренер зазначає, що далі мова піде про ті фактори, які допомагають сприймати і передавати інформацію без спотворень, так, щоб не виникало пліток і конфліктів.

3.8. Інформаційне повідомлення "Прийоми ефективного спілкування" (10 хв.)

Ефективне спілкування - що це? Можна сказати, що це спілкування, яке дає змогу продуктивно обмінюватись інформацією, допо­магає досягати поставленої мети і є приємним та комфортним.Що ж потрібно для того, щоб спілкуватися ефективно? Дотри­мання певних правил у спілкуванні робить його продуктивним, успішним, ефективним. Такі правила можна назвати прийомами. Основними прийомами ефективного спілкування є:

Прийоми ефективного спілкування

Прийоми

Дії

1

Активне слухання

Добре слухати – це не просто мовчати, а активно діяти. Це дає можливість почути, зрозуміти і відповісти співрозмовнику (використовуйте міміку і жести, уточнюйте, перефразовуйте, узагальнюйте почуте);
- використання міміки і жестів

Пам'ятайте про зацікавлений вираз обличчя, ки­вайте головою, дивіться в очі тощо.
- уточнення


Запитуйте, наприклад: "Чи вірно я зрозумів, що...?", "Ти маєш на увазі...?", "Ти говориш, що...?"
- перефразуван­ня


Повторюйте або переказуйте своїми словами зміст сказаного співрозмовником.
- узагальнення

Коротко підсумовуйте зміст сказаного співрозмов­ником.

2

Підкреслення важливості думки співрозмовника

Демонструйте співрозмовнику, що його думка є важливою і цінною, наприклад: "Я ціную, що ти...", "Я думаю, що ти добре робиш...", "Я думаю, ти молодець..."

3

Повторювання

імені

співрозмовника

Частіше повторюйте ім'я співрозмовника.

4

Безоцінювання


Уникайте крайніх оцінок (особливо негативних) дій і висловів співрозмовника. Використовуйте фрази: "Мені здається...", "Я думаю...", "Я вважаю..."

5

Визнання своєї

неправоти,

вибачення

Беріть відповідальність за свої дії та вчинки, якщо потрібно, просіть вибачення, наприклад: "Я гото­вий...", "Я не заперечую, що...", "Визнаю, що..."."Прошу вибачити за...".

6

"Я - повідомлення"


В неприємних ситуаціях усвідомлюйте свої почуття і проговорюйте їх партнеру, не принижуючи його. Напр.: "Вибач, але я відчуваю роздратування, коли ти говориш це...", "Коли чую твої слова, я навіть не знаю, що і сказати, настільки я розгублена". Важливо не тільки проговорювати свій емоційний стан, а й визначити причини, що викликали цю си­туацію, та умови, за яких ситуація зміниться на кра­ще. Фрази краще починати зі слів: "Я...", "Мені..." Напр.: "Мене дуже дратує, коли ти береш мої речі без мого дозволу. Давай домовимося, що ти будеш мене про це питати".

"Я відчуваю сором і злість, коли ти мене обма­нюєш. Не роби більше цього, будь ласка".

Після інформаційного повідомлення педагог-тренер видає учасникам роздаткові матеріали (див. додаток 3.8.) і пропонує 2 хвилини на ознайомлення з ними.

До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу учасників на те, що інформація з додатків потрібна для виконання наступної вправи.

3.9. Вправа "Що сказати?"

Мета: розвивати навички спілкування, закріпити прийоми ефективного спілкування.

Хід вправи.

Педагог-тренер об'єднує учасників у п'ять підгруп, після чого кожна підгрупа отримує опис ситуації (див. додаток З.9.). Їм не­обхідно, порадившись, запропонувати свій варіант висловлюван­ня (можливо декілька) щодо запропонованої ситуаціїСитуації:

1. Однокласник несподівано підходить до тебе на перерві і вис­ловлює своє негативне враження про твій твір, який було зачита­но на попередньому уроці.

2. Друг просить у тебе поради, але вже втретє переказує тобі пригоду, яка з ним сталася, не даючи змоги тобі говорити.

3. Вчитель обурено висловлює тобі зауваження з приводу про­гулювання його уроку.

4. Мама свариться за твоє пізнє повернення додому.

5. Твій приятель попросив у тебе на один день ліхтарик, але й досі не повертає його, хоча вже пройшло три дні.

До уваги педагога-тренера!

Під час виконання завдання можливе звертання учас­ників до додатку 3.8.

На виконання завдання - 5 хвилин.

Підгрупи по черзі презентують свої варіанти висловлювань.

До уваги педагога-тренера!

Після презентації варіанту, запропонованого підгрупою, варто поставити запитання групі: "Які ваші враження що­до висловлювання, запропонованого у даній ситуації? Може ви б запропонували ще варіант?".Але доповнення іншими учасниками не є обов'язковим - за бажанням

Після усіх презентацій проводиться обговорення.Обговорення:

- Чи легко вам було сформулювати висловлювання І чому?

- Чим була корисною для вас ця вправа?

3.10. Підсумок теми (5 хв.)

Наприкінці заняття педагог-тренер пропонує учасниками пригати, що було на занятті. Ставить питання:

- Що нового, важливого ви дізнались сьогодні?

- Які висновки зробили для себе?Тема 4. «Види поведінки»

Мета: ознайомити учасників з різними видами по­ведінки, визначити позитивні і негативні сторони використання певної поведінки.

Основні поняття для засвоєння:

поведінка: впевнена, невпевнена, агресивна.Тривалість: 1,5 год.

Структура теми «Види поведінки»

№ п/п


Види роботи

Орієнтовна

тривалість

(хв.)


Ресурсне забезпечення

4.1.


Привітання. Знайомство

10
4.2

Правила


5

Плакат "Наші пра­вила"

4.3

Вступ

5
4.4

Очікування

5
4.5

Вправа "Види поведінки"

40

Роздатковий ма­теріал

4.6

Вправа "Ситуації в малюнках"

20

Роздатковий ма­теріал

4.7

Підсумок теми

5
Зміст тренінгового заняття

4.1. Привітання. Знайомство (10 хв.)

4.2. Повторення правил (5 хв.)

4.3. Вступ (5 хв.)

Педагог-тренер повідомляє, що на сьогоднішньому занятті буде розглянуто три види поведінки, визначено їхні сильні і слабкі сторони. В учасників також буде можливість обговорити, чому варто дотримуватись у житті тієї чи іншої поведінки.4. 4. Очікування (5 хв.)

4 .5. Вправа "Види поведінки" (40 хв.)

Мета: ознайомити учасників з різними видами поведінки.

Хід вправи.

Педагог-тренер об'єднує учасників у три підгрупи і роздає кожній підгрупі одну з карток "Види поведінки" (див. додаток 4 5.). Учасникам потрібно уважно прочитати та запам'ятати зміст картки.

На виконання завдання - 5 хвилин.

На наступному етапі педагог-тренер міняє картки "Видів по­ведінки" між підгрупами і пропонує так само вивчити новий вид поведінки.

На виконання завдання - 5 хвилин.

На третьому етапі підгрупи вивчають ще один (третій) вид по­ведінки.

На виконання завдання - 5 хвилин.

Далі педагог-тренер пропонує кожній підгрупі витягнути одну з трьох підготовлених карток ("Невпевнена", "Впевнена", "Агре­сивна") і відповідно до отриманої картки продемонструвати даний вид поведінки, використовуючи тільки міміку.

На виконання завдання - 2 хвилини.

Презентації виконаного завдання підгрупами - по 5 хвилин. .

Після цього таким же чином розглядаються види поведінки з використанням тільки жестів та висловів.

До уваги педагога-тренера!

Обов'язково, щоб кожна підгрупа продемонструвала різні види поведінки.

На виконання завдань відводиться по 2 хвилини, а на презентації напрацювань - по 5 хвилин.Обговорення:

- Який з видів поведінки вам найбільше сподобався і чому?

- Чи може людина завжди використовувати у своєму житті тільки один вид поведінки? Чому?

КАРТКА 1

Невпевнена поведінка

(Я — поганий, Ти — хороший)

Люди при невпевненій поведінці:

- не відстоюють особисті інтереси, думки та переконання;

- дозволяють постійне домінування бажань та думок інших над власними переконаннями та потребами;
- розповідають про свої потреби невпевнено, із почуттям провини перед іншими;

- дозволяють іншим приймати рішення за них;

- бояться розчарувати інших, часто вибачаються;

- почуваються безпорадними, безпомічними;

- за будь-яку ціну уникають конфліктів та неприємностей;

- не вміють попросити;

- не вміють твердо сказати "Ні!";

- часто мовчать або говорять тихим голосом;

- мають труднощі з поясненням причин поведінки;

- мова не дуже чітка;

- часто повертаються спиною до інших;

- використовують фрази: "Я не знаю..." , "Якщо ти мо­жеш..." , "Якщо це тебе не обтяжить...", "Роби, як хочеш", "Я б хотів, але...";

- часто відповідають односкладно: "Так", "Ні", "Не знаю";

- при відмові можуть перекладати відповідальність на інших людей або на обставини. Наприклад: "Я б погодився, але тато..." (мама, старший брат, тренер тощо); "Я не можу, тому що у мене тренування, а там..." (погана погода, домовленість з татом, запланований похід в кіно тощо).Вигода невпевненої поведінки:

інші симпатизують таким людям, їх рідко звинувачують у якихось невдачах (тому що вони не беруть на себе відповідальності). Інші турбуються про них, захищають їх. Вони мають менше конфліктів;негативні результати:

люди підпорядковують себе іншим і намагаються податі себе так, щоб сподобатись; інші ставлять до них свої вимоги, і стосунки розвиваються так, як цій людині не до вподоби - вона відчуває дискомфорт. Постійно придушуючи свої почуття, людина стає неспроможною висловити в повній .мірі й позитивні емоції - любов, повагу, симпатію.
КАРТКА 2

Агресивна поведінка

(Я — хороший. Ти — поганий)

Люди при агресивній поведінці:

- відстоюють свої думки, переконання, почуття, пору­шуючи права інших;

- поводяться зверхньо, принижують інших;

- люблять себе хвалити;

- при спілкуванні тиснуть на співрозмовника "Мені дуже потрібно...", "Тільки ти це зможеш...", "Я хочу, щоб ти...";

- вміють просити і після відмови не відходять, а продов­жують наполягати на своєму;

- під час спілкування можуть близько підходити до партнера, торкатися його, штовхатись, указувати пальцем, зверхньо поплескувати по плечу;
- настирливо розглядають інших - дивляться "в упор";

- говорять насмішкувато, зухвало;

- погрожують: "Якщо ти не прийдеш...", "Ти б краще дивився...";

- принижують: "Ти ще дитинка...", "Не будь занудою...", "Що, мама не дозволяє?";

- часто оцінюють або наказують: "Ти повинен...", "Добре зробив";

- беззаперечно висловлюються проти певних груп людей: "Відмінники - всі мамині діти", "Дівчата - підла­бузниці" тощо;

- відмовляючись можуть, підвищувати голос, навіть кричати або грубити.

Вигода агресивної поведінки:

за людей з агресивною поведінкою часто щось роблять інші; події відбуваються так, як хочуть саме вони, тому що вони контролюють ситуацію; вони часто досягають того, що хо­чуть; успішніші в ситуаціях, які вимагають боротьби, супер­ництва;негативні результати:

при агресивній поведінці люди мають багато ворогів, що спричинює у них появу страху; бажання домінувати та ке­рувати людьми потребує багато енергії, відчувається постійне напруження; стосунки з товаришами пов'язані здебільшого з негативними почуттями, непостійні; часто виникають суперечки.КАРТКА З

Впевнена поведінка

(Я — хороший, Ти — хороший)

Люди при впевненій поведінці:

- виражають свої думки, переконання та почуття прямо та відкрито, поважаючи права інших;

- діють природно, так, як вважають за потрібне;

- не прагнуть когось підкорювати чи змінювати - приймають людину такою, якою є;

- готові обговорювати конфліктні ситуації, співпрацювати, іти на компроміси;

- відповідають за свої вчинки, не перекладаючи відповідальність на інших;

- вміють прямо про щось попросити;

- якщо їм відмовляють, вони можуть бути невдоволені, розчаровані, але розуміють, що інші люди можуть мати особисті бажання;

- можуть допомагати іншим, але за їхнім бажанням і про­ханням, не нав'язуючи своєї допомоги або свого ро­зуміння;

- уважно вислуховують співбесідника;

- говорять спокійним голосом - не надто тихим і не занад­то голосним;

- при спілкуванні дивляться у очі;

- часто використовують вислови: "Я вважаю", "Я хочу", "Я не люблю";

- висловлюють твердження, спрямовані на співпрацю: "Що ти про це думаєш?", "Як ти до цього ставишся?";

- вміють спокійно відмовляти і пояснювати причини відмови;

- намагаються зрозуміти думку іншого: "Якщо я правильно тебе зрозумів... ", "Ти маєш на увазі...";

- відмовляючи, беруть відповідальність на себе: "Я не хочу", "Я не буду", "Я не потребую".

Вигода впевненої поведінки:

люди з впевненою поведінкою діють так, що інші люді поважають їх; вони вміють досягати того, чого прагнуть відстоюють свої права; вони вміють виразити негативні почуття, не ображаючи інших; їхні стосунки з іншими позбавлені контролю та страху, легкі, стабільні, приносять більше задоволення;негативні результати:

людей, що поводяться впевнено, можуть вважати "зарозумілими", інколи навіть "задаваками".4.6. Вправа "Ситуації в малюнках" (20 хв.)

Мета: закріпити знання про види поведінки, формувати використовувати різні види поведінки у різних ситуаціях.

Хід вправи.

Педагог-тренер об'єднує учасників у три підгрупи. Кожній підгрупі видається набір карток з малюнками (див. додатки до вправи 4.6.). Завдання підгрупі - визначити, який вид поведінки зображено на кожному малюнку. Відповідь потрібно обґрунтувати.

На виконання завдання - 7 хвилин.

Під час презентації група показує всім іншим по черзі малюнки і коментує їх. Інші підгрупи можуть доповнювати.До уваги педагога-тренера!

Після кожної відповіді по малюнку необхідно записати у групи чи всі погоджуються з таким варіан­том і з такими аргументами. До наступного малюн­ка можна переходити тільки тоді, коли всім все зрозуміло.

Важливо дотримуватись динаміки!

Після презентацій усіх підгруп педагог-тренер проводить обговорення у великому колі.Обговорення:

- Чи можна сказати, що тільки одна поведінка є кращою за інші у будь-якій ситуації?

- Від чого залежить, який вид поведінки використовує та чи інша людина?

До уваги педагога-тренера!

Кожна підгрупа має ілюстрації до трьох моделей поведінки. У додатках вони розташовані у такій послідовності: перші номери ілюстрацій - невпевнена
поведінка, другі - агресивна, треті - впевнена.


Висновок:

Всі види поведінки можуть використовуватися людиною у житті. Все залежить від ситуації, від обставин, в яких опинилася людина.

Кожному необхідно вміти використовувати різні види поведінки!

4.7. Підсумок теми (5 хв.)

Педагог-тренер пропонує учасниками пригадати, що було на занятті та відповісти на запитання:

- Що нового, важливого ви дізнались і що було особливо цікаво сьогодні?

Тема 5. "Я взаємодію!"

Мета: формувати в учасників уміння ефективно відмов­ляти, спілкуватися і взаємодіяти. Відпрацювання навичок говорити "Ні!".

Основні поняття для засвоєння:

ефективна відмова, види відмови: агресивна, невпевнена, впевнена.Тривалість: 1,5год.

Структура теми "Я взаємодію!"№ п/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість (хв.)

Ресурсне забезпечення

5.1.

Привітання. Знайомство

10
5.2.

Правила

10

Плакат "Наші пра­вила"

5.3.

Вступ

5
5.4.

Очікування

5
5.5.

Вправа "Я вмію відмовляти"

30

Роздатковий ма­теріал

5.6

Вправа "Я - Чарівник"

20
5.7

Підсумок теми

10
Зміст тренінгового заняття

5.1. Привітання. Знайомство (5 хв.)

5.2. Повторення правил (10 хв.)


5.3. Вступ (5 хв.)


5.4. Очікування (5 хв.)

Педагог-тренер зазначає, що на сьогоднішньому занятті буде йти мова про вміння ефективно відмовляти, а також про важливість та необхідність уміння ефективно спілкуватися і взаємодіяти.5.5. Вправа "Я вмію відмовляти" (30 хв.)

Мета: відпрацювати навички ефективної відмови.

Хід вправи.

На початку роботи педагог-тренер робить вступ зазначаючи, що у житті людини бувають ситуації, коли вона діє не з власної волі, а тому, що не може комусь відмовити. Сказати "Ні" буває важко, оскільки ми боїмося образити іншу людину, або зіпсувати відносини. Проте, коли ми чинимо щось проти свого бажання, ми починаємо обурюватися, ображатися, а з часом і зашкоджувати собі.

Треба вміти сказати рішуче "НІ". Це необхідно, коли потрібно захистити свої інтереси, протистояти тискові інших, або переко­нати когось у хибності думки чи дії.

Далі педагог-тренер запитує в учасників, як вони вважають, що означає ефективна відмова?Ефективна відмова — це відмова, в результаті якої вдало­ся уникнути якоїсь пропозиції

Кожен учасник отримує картку з написаними варіантами про­позицій, від яких потрібно відмовитись (див. додаток 5.5.-1). Потрібно написати варіанти ефективних відмов (коли вдалось відмовитись), використовуючи різні види поведінки (невпевненої, агресивної, впевненої)

До уваги педагога-тренера!

Для полегшення виконання завдання потрібно зазна­чити і, можливо, зафіксувати на фліп-чарті варіанти:

1. Невпевнена відмова

2. Агресивна відмова

3. Впевнена відмова

Пропозиції


Варіанти відмов

Дай, будь-ласка, списати до­машнє завдання.

1.

2.

3.Давай не підемо на останній урок.

1.

2.

3.Я не хочу сьогодні чергувати по класу. Прибери за мене.

1.

2.

3.На виконання завдання - 10 хвилин.

На наступному етапі педагог-тренер зачитує пропозицію і пропонує

Учасникам озвучити свої варіанти відмов.

До уваги педагога-тренера!


Можуть бути використані різні варіанти озвучення: наприклад, педагог-тренер зачитує пропозицію, а учасники зачитують один із запропонованих варіантів відмови, або один учасник зачитує варіант відмови, а інші визначають, який саме це був варіант пропозиції.

Далі педагог-тренер об'єднує учасників у три підгрупи і роздає картки з описанням ситуацій, які потрібно розіграти, демонструючи різні види поведінки (див. додаток 5. 5. -2).Ситуації:

1. Друзі дзвонять додому і хочуть прийти до тебе подивитися новий мультфільм, а ти ще не зробив домашнє завдання.

2. Друзі прийшли до тебе і просять дати комп'ютерний диск старшого брата.

3. Друзі гукають іти грати у футбол, але ти обіцяв батькам сьо­годні прибрати у квартирі.

На виконання завдання 5 хвилин.До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу на те, що у розігруванні ситуацій мають брати участь всі учасники підгрупи. Тому можливо, що різні учасники покажуть різні види поведінки.

Презентація малих груп.До уваги педагога-тренера!

Після завершення презентацій всіх підгруп необхідно провести деролізацію (ВИВЕДЕННЯ УЧАСНИКІВ ІЗ РОЛІ ) і подякувати один одному бурхливими оплесками за гарне виконання ролей.

Обговорення:

- Які у вас з'явились думки при виконанні цього завдання?

- Що було для вас корисним у цьому завданні?

5.6. Вправа "Я - Чарівник!" (20 хв.)

Мета: розвивати навички ефективного спілкування та взаємодії між людьми у суспільстві.

Хід вправи.

Педагог-тренер зазначає, що всі ми є жителями планети Земля, на якій проживають мільярди людей. Всі знають, що люди живуть на Землі по-різному - багато людей мають добрі стосунки, але інколи виникають і конфлікти.Далі педагог-тренер пропонує всім учасникам уявити себе ролі чарівників, які можуть навчити людей всієї Землі спілкуватися так, щоб не виникало непорозумінь і конфліктів. У кожного чарівника є своя чарівна паличка, якою, коли доторкнешся, збувається все задумане. Завданням кожного учасника буде створити таку чарівну паличку і написати на її зірці (розмір приблизно 7 на 7 см) три побажання - чому саме потрібно навчи­тися людям, щоб спілкуватися продуктивно, успішно, ефективно.

На виконання завдання - 10 хвилин.

Після того, як усі учасники виконають завдання, педагог-тре­нер пропонує всім сісти у велике коло і по черзі зачитати свої поба­жання.

До уваги педагога-тренера!

Необхідно створити атмосферу доброзичливості, при якій усі учасники зачитають свої побажання людям Землі! Можна кожного учасника-чарівника підтримати оплесками.

Обговорення:

- Що вам найбільше сподобалось при виконанні даної вправи?


По закінченню презентацій палички можна розмістити в одному місці у групі або запропонувати забрати їх додому.

5.7. Підсумки теми (5 хв.)

Наприкінці заняття педагог-тренер пропонує учасниками пригадати, що було на занятті.

- Що найбільше запам'яталось сьогодні?

- Що нового і важливого ви дізнались?


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка