Тема Загальні положення господарського договірного права України
Скачати 358,9 Kb.
Дата конвертації22.01.2017
Розмір358,9 Kb.
Господарські договори. ЦГЮ.
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні положення господарського договірного права України

(2 години)

1. Предмет, метод та принципи господарського договірного права України.2.Джерела господарського договірного права України.

3. Поняття, зміст, суб’єкти та тлумачення господарського договору.

4. Класифікації договорів за універсальним критерієм поділу. Одноступенева та багатоступенева класифікації господарських договорів.

5. Інтегровані (змішані) та нетипові договори. Поняття, класифікація та ознаки.

6. Особливості договорів зі споживачами в сфері забезпечення електроенергією, зв'язком, послугами транспорту та в інших випадках, передбачених законом, у яких суб'єкти зобов'язані укладати договори. Правова природа, елементи та порядок укладання.

Література:

1, 4, 5, 6, 8, 10, 55, 80, 81, 84, 85, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 111, 128, 147, 148, 180, 181, 189.
Завдання 1. Визначте різновиди та назвіть основну проблематику роз’яснень Вищого господарського суду щодо застосування законодавства про господарські договори.
Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. АТ “Агросервіс” передало в оренду КСП “Весна” бурякозбиральну машину строком на 5 років. Зі згоди АТ, КСП передало комбайн в суборенду ТОВ “Явір” строком на 3 роки. Через 6 місяців “Агросервіс” і “Весна” вирішили за взаємною згодою припинити договірні відносини і поставили вимогу до ТОВ про повернення комбайна. Товариство відмовилось повернути агрегат, посилаючись на укладений договір суборенди, строк якого ще не сплив. Вирішіть спір.

Задача 2. Між КСП “Світанок” і цукровим заводом була досягнута домовленість та передано за накладною 125 тон цукрового буряка протягом жовтня-листопада 2004 року. Зібравши урожай, КСП поставило весь буряк до 25 жовтня 2004 року і зажадало оплати за виконання договору з врахуванням достроковості поставки. Яке значення строків в договорі? Що таке загальні і спеціальні строки в договорі? За яких умов допускається дострокове виконання договору?


Завдання 3. Складіть попередній договір суборенди сільськогосподарської техніки на підставі самостійно змодельованих даних.
Теми рефератів

1. Історія вчень про господарські (комерційні) договори.

2. Господарське договірне право як самостійна галузь права України.

3. Джерела господарського договірного права України.4. Загальна характеристика господарського договору.

5. Зміст та тлумачення господарського договору.

6. Класифікації господарських договорів.

7. Поняття та ознаки інтегрованих (змішаних) та нетипових договорів.8. Поняття та ознаки договорів в сфері виконання публічних зобов’язань.
Тема 2. Характеристика укладання, зміни та припинення господарських договорів

(2 години)

 1. Поняття та порядок укладання господарських договорів. Конкурентний (неконкурентний) спосіб укладання.

 2. Порядок укладання попередніх договорів та угод про намір, правові наслідки порушення порядку.

 3. Особливості укладання договору на підставі рішення суду (судова практика).

 4. Внесення змін в господарський договір підстави та порядок.

 5. Порядок розірвання господарського договору та його правові наслідки.

 6. Характеристика припинення господарського договору та його правові наслідки.

 7. Відмова від виконання договору та її правові наслідки.

Література:1, 5, 6, 8, 25, 55, 58, 74, 76, 80, 81, 88, 92, 94, 109, 110, 116, 122, 129, 140, 143, 144, 147, 154, 180, 181, 185, 189.
Завдання 1. Наведіть приклади з рішень та роз’яснень Вищого господарського суду щодо порядку застосування законодавства про порядок укладання (розірвання, зміни) господарських договорів.
Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Приватне підприємство „Радон”, маючи оригінальний примірник господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з селянським (фермерським) господарством „Жито”, внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське господарство відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП „Радон” ціною. ПП звернулося до господарського суду з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г „Жито” до виконання умов договору поставки. Яке рішення має винести господарський суд?Задача 2. При укладенні договору підряду угодою про наміри були передбачені підготовчі дії сторін (замовника — виробничого кооперативу "Імпульс" і підрядника — публічного акціонерного товариства "Будівельник"), які мали передувати укладенню договору підряду на капітальне будівництво, в т. ч. страхування будівельних ризиків. Замовник здійснив страхування передбачених угодою про наміри ризиків на користь підрядника, а підрядник відмовився в обумовлений строк укласти основний договір, посилаючись на необхідність виконання термінового замовлення управління капітального будівництва місцевого виконкому щодо будівництва школи. Дайте оцінку діям підрядника.
Завдання 3. Складіть комерційну пропозицію та акцепту до неї при укладанні господарського договору із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Теми рефератів

 1. Загальна характеристика укладання господарських договорів за діючим законодавством України.

 2. Порівняльна характеристика попереднього договору та угоди про намір.

 3. Порядок та умови внесення змін до господарського договору.

 4. Припинення господарського договору та його правові наслідки.

 5. Характеристика розірвання господарського договору та її правові наслідки.

 6. Порядок та умови відмови від виконання господарського договору.


Тема 3. Визнання господарського договору недійсним та господарсько-договірна відповідальність

(2 години)

 1. Недійсність господарського договору: правова природа, поняття та правові наслідки.

 2. Поняття, зміст та умови настання реституції та регресу.

 3. Поняття та ознаки господарсько-договірної відповідальності.

 4. Види господарсько-договірної відповідальності.

 5. Оперативно-господарські санкції: підстави та проблематика застосування.

 6. Особливості застосування відповідальності за порушення договорів в сфері забезпечення електроенергією, зв'язком, послугами транспорту та водопостачання (водовідведення).

 7. Інші форми самозахисту в договірних відносинах.


Література:

1, 5, 6, 7, 35, 36, 52, 55, 69, 80, 94, 95, 112, 141, 160, 161, 165, 169, 172, 174, 180, 181.

Завдання 1. Наведіть приклади з судових рішень (з реєстру судових рішень) та роз’яснень Вищого господарського суду щодо визнання господарських договорів недійсними та застосування заходів договірної відповідальності.
Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Міський голова м. Харкова уклав договір концесії з турецькою фірмою „К”, яка виграла концесійний конкурс на будівництво та право користування у центрі міста критого паркінга на 10000 автомашин. Прокурор міста звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання зазначеного договору недійсним. Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2. Комунальне підприємство електротранспорту уклало з будівельним кооперативом договір підряду на реконструкцію ремонтного цеху за кошти, виділені з місцевого бюджету. Договором передбачалося забезпечення замовником безперерв­ності фінансування робіт за договором. Однак через три місяці, починаючи з березня 2013 р., платежі були затримані на два місяці через несвоєчасність надходження відповідних коштів з місцевого бюджету. Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядник до замовника ? Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування до нього цих санкцій ?
Завдання 3. Складіть позовну заяву про визнання господарського договору недійсним із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Теми рефератів


 1. Підстави та умови недійсності господарського договору.

 2. Правові наслідки недійсності господарського договору.

 3. Поняття та правова природа господарсько-договірної відповідальності.

 4. Порівняльна характеристика видів господарсько-договірної відповідальності.

 5. Застосування оперативно-господарських санкцій при порушення договірної дисципліни.

 6. Самозахист в договірних відносинах: підстави та умови виникнення.


Тема 4. Господарські договори з передачі товарів, виконання робіт та надання послуг

(4 ГОДИНИ)


ЗАНЯТТЯ 1.

1. Правова природа договору поставки в сфері господарювання. Джерела регулювання договору поставки. Застосування нормативних актів СРСР.

2. Договір перевезення вантажів. Особливості відповідальності сторін.

3. Договір транспортного експедирування.

4. Поняття, види та ознаки договорів, що забезпечують капітальне будівництво5. Поняття суб’єктів договору підряду, їх права та обов’язки. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво.

6. Правове регулювання договорів, що забезпечують фінансування будівництва житла.
ЗАНЯТТЯ 2.

1. Правова природа та умови договору оренди державного майна у сфері господарювання. Об’єкти оренди та методика їх оцінки. Основні права та обов’язки орендаря. Орендна плата. Суборенда державного та комунального майна.

2. Правове регулювання лізингу у сфері господарювання. Поняття, види та форми лізингу. Суб’єкти та об’єкти договору лізингу.

3. Концесійні договори у сфері господарювання.

4. Поняття та правове регулювання угод приватизації. Порядок укладання та виконання угод приватизації.

5. Поняття та правове регулювання торговельно-біржової діяльності. Види та особливості біржових угод.

Література:1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 71, 77, 79, 80, 95, 98, 100, 102, 114, 129, 131, 136, 137, 158, 166, 168, 177, 189.
Завдання 1. Наведіть приклади з рішень та роз’яснень Вищого господарського суду щодо порядку застосування законодавства про договори по передачі товарів, виконанню робіт та наданню послуг.
Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва понад 20 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена проектно-вишукувальним інститутом „Промбудпроект”. Чи правомірні дії зазначеного державного акціонерного товариства?

Задача 2. Комерційний банк „Інвест” прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті фахівців з проектування та будівництва перед банком постала проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядником робіт тощо. Як має поступити банк згідно з діючим законодавством?

Задача 3 . Під час продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні ТОВ „Зоря” запропонувало найвищу ціну, а ЗАТ „Світоч” – найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта. Виходячи з того, що продукція, яку пропонувало випускати на приватизованому підприємстві ЗАТ „Світоч”, має надзвичайний попит та задовольняє суспільні потреби, рішення конкурсної комісії переможцем було визначено ЗАТ „Світоч”. Чи правомірні дії комісії?

Задача 4. Основною метою діяльності товарної біржі „Промінь”, як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції та товари тощо. Чи відповідають вказані положення статуту законодавству України?
Завдання 3. Складіть договір експедирування із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів
Завдання 4. Складіть договір лізингу сільськогосподарської техніки із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Теми рефератів


 1. Поняття та правове регулювання поставки у сфері господарювання.

 2. Поняття та правові засади капітального будівництва.

 3. Договір підряду: поняття, правові засади та зміст.

 4. Поняття орендних правовідносин у сфері господарювання.

 5. Правове регулювання та порядок оренди державного та комунального майна.

 6. Приватизація: порядок, правове регулювання та зміст.

 7. Стадії приватизаційного процесу.

 8. Поняття, види та умови лізингових операцій у сфері господарювання.

 9. Поняття та правові засади діяльності фондової біржі.

 10. Біржові угоди: поняття, порядок укладання, форма та зміст.


Тема 5. Договірне забезпечення фінансової діяльності та розрахунків між суб’єктами господарювання

(4 години)

ЗАНЯТТЯ 1. 1. Гроші як об’єкт господарських договорів: їх економічні та юридичні властивості. Принцип номіналізму виконання договірних грошових зобов’язань.

 2. Господарські договори, що забезпечують грошово-кредитні відносини у сфері господарювання. Поняття та система договірних грошових зобов’язань господарського характеру.

 3. Поняття фінансової діяльності у сфері господарювання. Класифікація договорів про надання фінансових послуг.

 4. Порядок та принципи виконання договірних грошових зобов’язань господарського характеру.

 5. Місце та строк виконання договірного грошового зобов’язання господарського характеру.

ЗАНЯТТЯ 2. 1. Поняття та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).

 2. Поняття та договірні форми безготівкових розрахунків. Порядок готівкових розрахунків за господарським договором.

 3. Правове регулювання кредитних договорів в сфері господарювання.

 4. Поняття та правова природа договору факторингу.

 5. Поняття та істотні умови договору страхування як різновиду договору із надання фінансових послуг

 6. Санкції за порушення господарських грошових договірних зобов’язань

Література:5, 6, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 68, 70, 83, 84, 106, 111, 115, 116, 120, 156, 172, 180, 181, 189.
Завдання 1. Наведіть приклади з рішень та роз’яснень Вищого господарського суду щодо порядку застосування законодавства про фінансову діяльність та розрахунки між суб’єктами господарювання.
Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив „Зоря” отримав від ТОВ „Довіра” чек з чекової книжки, оформленої АКБ „Норд Банк”, на оплату 23 000 грн. за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК „Зоря” звернулося з позовом до суду. Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2. Магазин здійснював роздрібну торгівлю продовольчими товарами. Під час перевірки було встановлено, що касовий апарат, через який магазин здійснював торгівлю, не має пломб та не зареєстрований у формі передбаченій законодавством, про що був складений відповідний акт. Директор магазину звернувся до юриста с проханням дати роз’яснення з приводу законності зазначеного акту. Яку консультацію має дати юрист?
Завдання 3. Оформіть простий чи переказний вексель та угоду про заміну грошового платежу за договором поставки із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів
Завдання 4. Підготуйте договір страхування із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Теми рефератів

 1. Поняття та види господарських договорів, що забезпечують фінансову діяльність у сфері господарювання.

 2. Поняття міжнародних розрахункових правовідносин.

 3. Поняття та форми готівкових розрахунків на виконання господарських договорів.

 4. Правове регулювання та договірні форми безготівкових розрахунків.

 5. Договір банківського рахунку: поняття, зміст та суб’єкти.

 6. Кредитні договори у сфері господарювання.

 7. Поняття факторингових операцій.

Тема 6. Поняття та правове регулювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

(2 години)

 1. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, суб’єкти та правове регулювання.

 2. Істотні умови зовнішньоекономічних договорів.

 3. Форма та мова зовнішньоекономічного договору.

 4. Колізійні норми зобов’язального права в зовнішньоекономічних договорах.

 5. Поняття, правова природа та порядок застосування у зовнішньоекономічних договорах правил Інкотермс. Загальна характеристика Інкотермс-2000 та Інкотермс-2010.

 6. Господарська відповідальність за порушення зовнішньоекономічного договору.

 7. Договірне застереження про Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та її значення для вирішення спорів між учасниками зовнішньоекономічних договорів.

Література:

1, 5, 6, 8, 10, 49, 50, 51, 72, 73, 75, 80, 91, 99, 100, 103, 105, 109, 110, 116, 123, 135, 157, 158, 162, 163, 175, 176, 184, 187, 189.
Завдання 1. Наведіть приклади з рішень та роз’яснень Вищого господарського суду щодо порядку застосування законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Українська компанія „Мрія” та англійська фірма „Н” виявили бажання укласти договір купівлі-продажу комп'ютерного програмного забезпечення. Англійська фірма наполягала на застосуванні правил ІНКОТЕРМС у даному договорі. Українська компанія заперечувала такій пропозиції з боку контрагента. Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2. Німецька фірма „Н” закупила пшеницю в ТОВ „Промінь” (Україна) на умовах СРТ згідно правил ІНКОТЕРМС-2000. Вагон з пшеницею був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Фірма звернулася до ТОВ „Промінь” з вимогою повернути оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішить спір.
Завдання 3. Складіть зразок зовнішньоекономічного договору між турецькою фірмою „К” та ТОВ „Металопром” (Україна) про поставку металопродукції на умовах СIF Стамбул (Інкотермс-2000) та передбачте умови розрахунку за акредитивом чи банківською гарантією.
Тема 7. Господарський договір в законодавстві інших країн

(2 години) 1. Поняття та види правових систем.

 2. Порівняльна характеристика господарського договору за законодавством України та зарубіжним законодавством.

 3. Загальна характеристика комерційного законодавства Франції договірні аспекти,

 4. Загальна характеристика господарського законодавства Німеччини договірні аспекти,

 5. Загальна характеристика комерційного законодавства США договірні аспекти,

 6. Загальна характеристика господарського законодавства Китаю договірні аспекти,

 7. Загальна характеристика господарського законодавства Японії договірні аспекти,

 8. Господарські (торгівельні, комерційні) кодекси країн світу договірні аспекти,

Література:

1, 10, 86, 89, 90, 93, 96, 107, 108, 113, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 130, 133, 138, 145, 146, 153, 158, 170, 182, 186, 188.
Завдання 1. Визначте особливості комерційних угод за Німецьким торгівельним уложенням.
Завдання 2.

Складіть зовнішньоекономічний договір із формулюванням умови про підпорядкування договору іноземному праву та поясніть значення норм міжнародного приватного права для його виконання.
Теми рефератів


 1. Поняття та види правових систем сучасності.

 2. Романо-германська та англо-американська правові системи: спільні та відмінні риси.

 3. Джерела господарського та торгового права зарубіжних країн.

 4. Кодифікація комерційного права зарубіжних країн.


Рекомендована література

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.


1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

4. Повітряний кодекс України: Закон України від 4 травня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 25. – Ст. 274.

5. Кодекс торговельного мореплавства: Закон України від 23 травня 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 47. – Ст. 349.

6. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

7. Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) від 19.05.1956 р. // Відомості Міністерства транспорту та зв’язку України, 2006, 00, №15-16.

8. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу від 09.10.1997 р. – ІАЦ «ЛІГА», ЛІГА Бізнес Інформ, 2006.

9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. // Офіційний вісник України, 2006. - №15. – Ст. 1171.

10. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24.05.1980. – ІАЦ «ЛІГА», ЛІГА Бізнес Інформ, 2006.

11. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про морське перевезення вантажів (Гамбурзькі правила) від 31.03.1978 р. – ІАЦ «ЛІГА», ЛІГА Бізнес Інформ, 2006.

12. Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) від 01.01.1994. – ІАЦ «ЛІГА», ЛІГА Бізнес Інформ, 2006.

13. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004. №1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №50. – Ст. 540.

14. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 5. - Ст. 28.

15. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - Ст. 377.

16. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.

17. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – 31 серпня. - № 163.

18. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 34. - Ст. 160.

19. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 р. // УК. – 2000. – 14 червня.

20. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 16. – Ст. 706.

21. Про трубопровідний транспорт від 15 травня 1996 р. // ВВР. – 1996. - № 29. – Ст. 139.

22. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

23. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. в редакції Закону України від 23 лютого 2006 р. // Голос України. – 2006. – 7 квітня.

24. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 30. – Ст. 1996.

25. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 18. – Ст. 735.26. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 1-2.

26. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 року № 687-XIV // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/687-14

27. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

28. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29. - Ст. 137.

29. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128.

30. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в ред Закону від 6 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - Ст. 155.

31. Про приватизацію державного майна: Закон України від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 17. - Ст. 122.

32. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 14 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 15. - Ст. 99.

33. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України, 1999, №37 (17.09.99). – Ст. 332.

35. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 р. №2171-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №24. – Ст. 350.

36. Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. в редакції постанови від 3 січня 2003 р. // ЗП України. – 1995. - № 12. – ст. 276.

37. Про порядок оценки арендованного недвижимого имущества, включающего неотъемлемые улучшеня, осуществленные за время его аренды, во время приватизации: приказ Фонда государственного имущества Украины от 27 февраля 2004 г. // Офіційний вісник України . – 2004. - № 12. – Ст. 773.

38. Типовій договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. – Ст. 2281.

39. Типовий договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні, що є додатком № 1 до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом: Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – 3 8. – ст. 312.

40. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України: постанова КМУ від 29 лютого 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - № 8. – Ст. 237.

41. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисціпліни в народному господарстві України: указ Президента України від 16 березня 1995 р. // Урядовий кур’єр від 18.03.1995.

42. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

43. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання готівки: Указ Президента України від 12 червня 1995 р. // Урядовий кур’єр від 16.06.1995.

44. Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 908.

45. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 3. – Ст. 55.

46. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 51. – Ст. 316.

47. Про реєстр концесійних договорів: Постанова КМУ від 18 січня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 3.

48. Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів // УК. – 2000. – 17 травня.

49. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу на укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

50. Типовій концесійний договір, затверджений постановою КМУ від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

51. Инструкция о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству: Постановление Государственного арбитражного суда при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. // www. kiev.rada.gov.ua

52. Инструкция о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству: Постановление Государственного арбитражного суда при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966 г. // www. kiev.rada.gov.ua

53. Положение о поставках продукции производственно-технического назначения: Постановление Совета Министров СССР от 25.07.1988 г. № 888 // www. kiev.rada.gov.ua

54. Положение о поставках товаров народного потребления: Постановление Совета Министров СССР от 25.07.1988 г. № 888 // www. kiev.rada.gov.ua

55. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // www. kiev.rada.gov.ua

56. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 в редакції від 19 квітня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 19. - Ст. 801.

57. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. // www. kiev.rada.gov.ua
МАТЕРІАЛИ ПРАКТИКИ.
62. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. №11 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13

63. Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. №12 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-13

64. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договорами підряду” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 79-80.

65. Практика применения норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины: информационное письмо Высшего Хозяйственного суда Украины от 07.04.2008 г. // Гражданский и Хозяйственный кодексы: точки пересечения (из серии «Кодексы Украины»): Сборник систематизированного законодательства / сост. И.А. Сухомлин: учредит. ЗАО «ХК Блиц-Информ». – Вып. 4. – К.: Блиц-Информ, 2008. – 336 с.

66. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.11.1993 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1205800-93

67. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів морським транспортом” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 87 - 90.

68. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.01.2010 р. „Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про відповідальність за порушення у галузі залізничного транспорту (за матеріалами узагальнення судової практики у справах, розглянутих господарськими судами України)” // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 2. – С. 50-55.

69. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 30 березня 1994 р. // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 61.

70. Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 21 грудня 2004 р. у справі за позовом прокурора м. Саки в інтересах держави в особі господарської асоціації „Йодобром” до ВАТ „Науково-виробниче об’єднання „Йодобром” // Постанови Верховного Суду України та вищого господарського суду України у господарських справах. – 2005. – випуск 6 (21). – С. 35-38.

71. Постанова ВГСУ від 13 червня 2007 р. № 5/ 168 (35/306) // www.arbitr.gov.ua

72. Постанова ВГСУ від 20 червня 2006 р. № 6/423/04-нр // www.arbitr.gov.ua

73. Постанова Судової палати у господарських справах від 11 жовтня 2005 р. у справі за позовом „X” до Центральної спілки споживчих товариств України про тлумачення змісту договору // Архів ВС України за 2005 р.

74. Постанова ВГСУ від 23 вересня 2004 р. у справі № 10/ 23 про строк дії укладених договорів // Вісник господарського судочинства. – 2005. – 3 1. – с. 197-199.

75. Справа № 22\177 за позовом АБ „Д...” дт ТОВ „А...” про виселення з виробничого приміщення // Архів господарського суду м. Києва. 2005 р.

76. Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 29 жовтня 2002 р. у справі за позовом ЗАТ „Атек” до ОП „Спортивний комплекс” „Атек” // Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах. – Вип. 2 (5), 2004. – С. 72-75.

77. Постанова ВГСУ від 31.05.2007 р. № 2-2/1100.1-2006 // www.arbitr.gov.ua

78. Постанова ВГСУ від 01.07.2005 у справі № 18/349 // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 101-105.

79. Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 14 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0014600-13

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.
79. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций; Учение о ценных бумагах: Научное исследование. – М.: БЕК, 1994. – 350 с.

80. Алданов Ю. Визнання приватизаційних угод недійсними (законодавчі підстави та судова практика // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 33-38.

81. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія. – Харків: Ксілон, 2004. – 326 с.

82. Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 44-47.

83. Андрощук Г.Д., Денисюк В.Л. Франчайзинг: определение, преимущества, принятие решения по франшизе // ПХ и П. – 1997. - № 1. – С. 19-21.

84. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: организационные формы, поиск и выбор партнеров // Бизнес - Информ. 1997. - № 10. – С. 34-36.

85. Андрощук Г., Денисюк В. Типовые условия франчайзингового договора // ПХ и П. – 1997. - № 4. – С. 40-43.

86. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: права и обязанности партнеров // Бизнес Информ – 1997. - № 11. – С. 47-49.

87. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -   № 2. – С. 78 - 81.

88. Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 102-105.

89. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяільності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21-24.

90. Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України. – 2006. - № 11. – С. 124 - 128.

91. Белоусов И.К. К вопросу о правовом регулировании отношений по договору поставки // Хозяйство и право. – 1995. - № 3. – С. 37-39.

92. Беляневич О.А. Господарське договірне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

93. Беляневич О.А. Господарське договір та способи його укладання. – К.: Наукова думка, 2002. – 278 с.

94. Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 3 2. – С. 187-196.

95. Белов В. А. Денежные обязательства. – М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2001. – 237 с.

96. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Моногр. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 378 с.

97. Бервено С.М. Проблеми договірного права України. – К., 2006. – 340 с.

98. Бехруз Х. Сравнительное правоведение: Учебник для вузов. – О.: Феникс; - М.: ТрансЛит, 2008. – 504 с.

99. Берхнем В. Вступ до права та правової системи США. – К., 1999. – 470 с.

100. Блащук А. Відмова від виконання договору як підстава припинення зобов’язання // Юридична Україна. – 2004. - № 12. – С. 43-47.

101. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М.: Норма, 1997. – 332 с.

102. Богатых Е. Гражданское и торговое право (от древнеримского к современному российскому). – М., 2000. – 360 с.

103. Богун В. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал. – 2004. - № 2.

104. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві. – К., 2005. – 272 с.

105. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Будущее сравнительного права: возможности двадцать первого века // Юридический мир. - № 4. – 2002. – С. 17-25.

106. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.

107. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. – Минск: Наука и техн6ика, 1967. – 259 с.

108. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран / Под ред. В.Ф. Попондопуло. – СПб.: Питер, 2003. - 358 с.

109. Быков А.Г. План и хозяйственный договор. – М., Изд-во Московского университета, 1975. – 158 с.

110. Вавженчук С. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин // Право України. – 2009. - № 12. – С. 191-195.

111. Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2002. – 19 с.

112. Величко О. Л. Договір франчайзингу // Юридичний журнал. – 2003. - № 1. – С. 75-77.

113. Вердников В.Г. Хозяйственные договоры. – М.: ВЮЗИ, 1965. – 118 с.

114. Веретельник Л.К. Систематизація договорів у цивільному праві: Авторееф. дис. ... канд. юрид.наук. – Х., 2007. – 22 с.

115. Верб С.А. Типовые и примерные договоры как средство правового регулирования общественных отношений // Договорная дисциплина в советствком гражданском праве. – Свердловск, 1985. – 268 с.

116. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. - М.М. Богуславский, Н.Г. Вилкова и др. - М.: Юридическая литература, 1994. - 320 с.

117. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 568 с.

118. Вінник О.М. Щодо питання про критерії розмежування адміністративних та господарських договорів // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 2. – С. 71-80.

119. Віхров О.П. Господарський кодекс і теорія господарських зобов’язань // Економіка і право. – 2003. - № 2. – С. 54-58.

120. Внешнеэкономическая деятельность. Сб. научных трудов / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. академика АЭН Украины Ю.В. Макогона. – Донецк, 1998. – 292 с.

121. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

122. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред Е.А. Васильев. – М., 1993. – 367 с.

123. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учеб. пособие / Отв. ред В.П. Мозолина и М.И. Кулагина. – М., 198о. – 260 с.

124. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін., За заг. ред. О.П. Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2010. – 640 с.

125. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

126. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

127. Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

128. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Недійсність господарського зобов'язання за Господарським кодексом України // Право України. — 2007. — № 7. — С. 45-49.

129. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1999. – 260 с.

130. Дашков Л. П., Бризгалін А. В. Комерційний договір: від укладення до виконання. — К., 1996.

131. Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 1999. – 20 с.

132. Діковська І. Застосування гнучких та фіксованих колізійних прив’язок до договірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 46-49.

133. Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 9. – С. 92-95.

134. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

135. Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами України: порівняльний аспект // Юридичний журнал. – 2006. - №1(43). – С. 22 - 23.

136. Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. / Серия: Современное зарубежное и международное частное право. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 427 с.

137. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. – М., 2001. – 340 с.

138. Жамен С., Лакур Л. Торговое право. – М., 1993. – 367 с.

139. Жуков І.М. Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – донецьк, 1998. – 17 с.

140. Загайнова С.К. Судебный прецедент: Проблемы правоприменения. М., 2002. – 276 с.

141. Збірник типових договорів / Автори-упорядники М.І. Гейко, М.М. Лядецький. – К.: А.С.К., 2000. – 480 с.

142. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – М.: Международные отношения, 1983. – 123 с.

143. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 578 с.

144. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебн. пособ. – Харьков, 2003. – 370 с.

145. Каминка А.И. Очерки торгового права. По изданию 1912 г. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», - 2002. – 278 с.

146. Калмыков Ю. Регулирование экономики (опыт Франции) // Плановое хозяйство. – 1990. - № 9. – С. 103-104.

147. Коломієць Н. Становлення господарського зобов'язання як правової категорії // Право України. — 2006. — № 4. — С. 48-52.

148. Комаров A.C. Международная кодификация норм, от­носящихся к международным коммерческим договорам // Закон.-1995. - № 12. - С. 82-94.

149. Косик С. Чи можливо укласти договір оренди з фізичною особою? // Економіка, фінанси, право. – 2002. - № 3. – С. 13-15.

150. Костенко Л. Укладення господарського договору // Юридичний журнал. – 2006. - №10. – С. 25 - 29.

151. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар. отн., 2003. – 480 с.

152. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К.: Наукова думка, 1993. – 236 с.

153. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: Опыт Запада. – М., 1992. – 270 с.

Кучер А.Н. Оферта как стадия заключения предпринимательского договора // Законодательство. - 2001. - №5. – С. 43 - 52.

154. Кучер А.Н. Теория и практика переддоговорного этапа: юридический аспект. - М.: Статут, 2005. – 363 с.

155. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право. Питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 240 с.

156. Луць В.В. Тенденції розвитку договірного права в сучасних умовах // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: Матер. Міжнар. наук. – практ. конф. 29-30 квітня 2004 р. (м. Харків, 2004 р.) – С. 32 – 39.

157. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 37.

158. Луць В.В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин за новим Цивільним та Господарським кодексами України // Українське комерційне право. – 2003. - № 4. – С. 21-32.

159. Луць В.В. Кодифікація договірного права // Українське право. 1997. - №3. – С. 142 - 143.

160. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: Курс лекций. – В 2 т. – М., 1994.

161. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн. – К., 1996. – 168 с.

162. Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. науч. тр. – К.: Юринком Интер, 2003. – 544 с.

16. Майданик Р. Місце зобов'язання в праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 4. – С. 3 – 7.

164. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: ООО Юрлитинформ, 2002. – 176.

165. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Харків, 2007. – 456 с.

166. Мілаш В.С. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання // Підприємництво, господарсьво і право. – 2004. - № 7. – С. 36-39.

167. Михайленко Д. Реальность с консенсуальностью // Юридическая практика. – 2004. - № 17. – 27 апереля.

168. Михальнюк О.В. Акцесорний характер забезпечувальних зобов’язань // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 5. – С. 72-79.

169. Мережко А.А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 389 с.

170. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М., 2001. – 279 с.

171. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.

172. Николов Х., Петков Т. Планирование и хозяйственные договоры. Пер. с болг. – М.: Экономика, 1978. – 208 с.

173. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -   № 9. – 92 - 94.

174. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Госюриздат 1950. – 416 с.

175. Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере. Вопросы теории (от познания к постижению права). – О.: Юрид. лит, 2002. – 280 с.

176. Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань   // Підприємництво, господарство і право. – 2007. -   № 9. – С. 87 - 91.177. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части. – М.: Дело, 2000. – 345 с.

178. Подцерковний О.П. Недоліки норм про свободу договору в новому Цивільному кодексі України // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 3. – С. 77-90.

179. Подцерковный О. П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.

180. Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

181. Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 6. - С. 34-43.

182. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 234 с.

183. Половко С. Проблеми правового регулювання оренди державного майна // Право України. – 1998. – 3 3. – С. 53-55.

184. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. Внешнеторговый практикум. – М., Инфра-М. – 1996. – 325 с.

185. Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 38-42.

186. Потопальський С.С. Правові проблеми розмежування недійсних і неукладених договорів // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 4. – С. 176-181.

187. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г. / Пер. с англ. А.С. Комарова. – М.: Статут, 2006. – 328 с.

188. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: МЦФЭР, 1996. – 456 с.

189. Савиньи Ф.К. Обязательственное право. Перевод с немецкого В. Фукса и Н. Мандро. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 358 с.

190. Садиков О.Н. Имущественные санкции в хозяйственных договорах // Сов. государство и право. – 1957. - № 4. – С. 51-52.

191. Саниахметова Н.А. Договор аренды и его разновидности (сравнительный анализ имущественного найма, аренды государственного и коммунального имущества, аренды земли и лизинга) // Бизнес. – 1999. – № 42. – С. 93-97; № 44. – С. 78-81; № 46. – С. 86-91.

192. Семеусов В.А. Функции хозяйственного договора. – Иркутск, 1979. – 178 с.

193. Смитюх А.В. Договор аренды: момент истины // Юридическая практика. – 15 ноября 2005. - № 46 (412). – С. 1, 20-21.

194. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання / За ред. І.І. Балаклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 168 с.

195. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

196. Танчук И.А., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. – М.: Юрид. лит., 1970. – 270 с.197. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

198. Теньков С. Визнання істотних умов договору у судовій практиці: нові підходи // Вісник господарського судочинства. - № 4. – 2004. – С. 150-154.

199. Теоретические проблемы хозяйственного права / Под ред. В.В. Лаптева. – М., 1975. – 414 с.

200. Тихомиров Ю. А. Договоры в экономике. – М., 1993. – 144 с.

201. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М. – 1994. – 234 с.

202. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем // ВВАС України. – 1998. - № 2. – С. 252-258.

203. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 239 с.

204. Харитонов Є. Традиція приватного права вУкраїні: Між сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції праватного права в Україні) // Юридична Україна. – 2003. - № 2. – С. 14-19.205. Хащівська Н. Гарантійні строки у договорах про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5. – С. 53-56.

206. Хозяйственное право / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

207. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

208. Хозяйственный механизм в странах членах СЭВ: Справочник. – М., 1984. – 247 с.

209. Утехін І.Б. Спосіб виконання договору // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспирантів „Актуальні проблеми приватного права в умовах становлення національної економіки”. – К., 2004. – 268 с.

210. Филатов С., Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. – 3-е изд., доп. и перераб. Х.: Фактор, 2002. – 190 с.

211. Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи   // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 2. – С. 99 - 102.

212. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: основы. – М.: М.: Международ. отн., 1998. – 480 с.

213. Цират А. В. Франчайзинг и франчайзинговый договор. – Киев. : Истина. – 2002. – 240 с.

214. Цюра В., Білий Я. Проблемін аспекти класифікації неустойки, її оціночні і штрафні властивості // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 8-11.

215. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – М. – 1994. – 246 с.

216. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.217. Економічні санкції та дисципліна поставок / Мамутов В.К., Знаменський Г.Л., Замойський І.Є., Ломовацький Г.І., Хорошун В.Н. / За ред. В.К. Мамутова. – К.: Наукова думка, 1976. – 266 с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка