Тематичний план лекцій з анатомії людини з основами гістології для студентів фармацевтичного факультетуСкачати 121,39 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір121,39 Kb.
 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

 2. з основами гістології для студентів фармацевтичного факультету

 3. за спеціальністю КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ

 4. на І семестр 2014-2015н.р.


початок 01.09.2014н.р. кінець 25.01.2015 н.р.
Тема лекції, короткий зміст
 1. 1-гр.


1.

Вступ до анатомії. Основні етапи ембріогенезу людини. Вчення про

зародкові листки.05.09

2.

Загальна анатомія опорно – рухового апарату.

19.09

3.

Вступ до сплянхнології. Загальна анатомія травної і дихальної систем.

03.10

4.

Загальна анатомія сечової та статевих систем. Анатомія органів ендокринної

та імунної систем.17.10

5.

Загальна анатомія центральної нервової системи.

31.10

6.

Анатомія органів чуття.

14.11

7.

Загальна анатомія серцево - судинної системи. Анатомія серця.

Артеріальна система.

28.11

8.

Венозна система. Лімфатична система.

12.12

9.

Загальна анатомія периферійної нервової систем. Черепні нерви.

Спинномозкові нерви.26.12

10.

Автономна нервова система. Симпатичний і парасимпатичний відділи.

09.01
  1. Разом 20 год.
  1. Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і під час підсумкового модульного контролю. На кожному практичному занятті навчальна діяльність студента оцінюється таким чином:

  2. «5» - 3 бали «4» - 2,5 бали «3» - 2 бал «2» - 0 балів

  3. Виконання індивідуальної роботи студентів (ІРС) підсумкового модульного контролю оцінюється:

  4. 3 бали для студентів - членів студентського наукового гуртка кафедри нормальної анатомії.

  5. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента -120

  6. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми, відпрацювання усіх навчальних занять (лекцій і практичних занять) та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 39 балів (кількість практичних занять – 39,

  7. 39* 1бал («3» - 1 бал) = 39 балів)

  8. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 78 балів

  9. із 80 балів.

  10. Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю, вираховується як сума балів

  11. за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульний контроль.

  12. Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

з основами гістології для студентів фармацевтичного факультету
 1. І КУРСУ за спеціальністю КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ


на І семестр 2014-2015 н.р.

початок 01.09.2014н.р. кінець 25.01. 2015н.р.Тема заняття
 1. 1-гр.

1.

Вступ до анатомії. Анатомічна номенклатура. Осі і площини. Загальна остеологія. Хребетний стовп. Особливості будови хребців. Крижова, куприкова кістки. Ребра. Груднина.

02.09

2.


Череп. Кістки мозкового черепа. Верхня, нижня щелепи. Дрібні кістки лицевого черепа.

05.09

3.

Топографія черепа. Зовнішня, внутрішня основи черепа. Лицева і бічна норми черепа.

09.09

4.

Кістки верхньої та нижньої кінцівок.

12.09

5.

Загальна артрологія. З’єднання кісток тулуба і черепа.

16.09

6.

З’єднання кісток верхньої та нижньої кінцівок

19.09

7.

Міологія. М’язи і фасції тулуба, голови і шиї. Топографія.

23.09

8.

М’язи і фасції верхньої та нижньої кінцівок. Топографія.


26.09

9.


Практичні навички і узагальнення матеріалу.

Змістовий модуль № 2 «Анатомія опорно – рухового апарату.»

30.09

10.

Анатомія органів травної системи. Очеревина.


03.10

11.

Анатомія органів дихальної системи. Плевра. Середостіння.

07.10

12.

Анатомія органів сечової системи.

10.10

13.

Анатомія органів чоловічої та жіночої статевих систем.

Промежина. Грудна залоза.14.10

14.

Анатомія органів ендокринної та імунної систем. Практичні навички і узагальнення матеріалу.

Змістовий модуль № 3 «Спланхнологія»

17.10

15.


Анатомія спинного мозку. Оболонки спинного мозку.

21.10

16.

Анатомія ромбоподібного мозку.


24.10

17.

Анатомія середнього і проміжного мозку.


28.10

18.

Анатомія похідних переднього мозку. Оболонки головного мозку.

31.10

19.

Провідні шляхи.

04.11

20.

Практичні навички і узагальнення матеріалу.

Змістовий модуль № 4 «Центральна нервова система.»

07.11

21.

Орган зору, слуху і рівноваги. Провідні шляхи.


11.11

22.

Орган нюху і смаку. Шкіра та її похідні. Провідні шляхи.

Змістовий модуль № 5 «Органи чуття.»

14.11

23.

Черепні нерви, І, ІІ, ІІІ, ІV, VI, IX, X, XI, XII пари черепних нервів.


18.11

24.

V, VII пари черепних нервів. Вегетативні вузли голови.


21.11
  1. 25.

  1. Дуга аорти. Зовнішня сонна артерія. Гілки.
  1. 25.11

  1. 26.

  1. Внутрішня сонна артерія. Підключична артерія. Артеріальне коло Віллізія.
  1. 28.11

  1. 27.

  1. Вени, лімфатичні судини і вузли голови і шиї. Венозні анастомози.
  1. 02.12

  1. 28.

  1. Спинномозкові нерви. Шийне сплетіння. Грудні нерви.
  1. 05.12

  1. 29.


  Практичні навички і узагальнення матеріалу.
  1. Змістовий модуль № 6 «Судини і нерви голови і шиї.»

  1. 09.12

  1. 30.

  1. Анатомія серця. Будова. Топографія. Кола кровообігу. Провідна система.

  2. Судини і нерви.

  1. 12.12

  1. 31.

  1. Грудна аорта. Черевна аорта. Гілки, зони кровопостачання.
  1. 16.12

  1. 32.

  1. Артерії порожнини тазу, зони кровопостачання.
  1. 19.12

  1. 33.

  1. Вени грудної, черевної, тазової порожнин. Венозні анастомози. Лімфатичні судини і вузли тулуба.

  1. 23.12

  1. 34.

  1. Автономна нервова система. Симпатичний стовбур. Парасимпатична частина АНС
  1. 26.12

  1. 35.


  Практичні навички і узагальнення матеріалу.
  1. Змістовий модуль № 7 «Серце. Судини і нерви тулуба».

  1. 30.12

  1. 36.

  1. Артерії, вени і лімфовузли верхньої кінцівки.
  1. за розкл. каф.

  1. 37.

  1. Плечове сплетіння короткі та довгі гілки.
  1. 09.01

  1. 38.

  1. Артерії, вени і лімфовузли нижньої кінцівки.
  1. 13.01

  1. 39.


  Поперекове сплетіння. Крижове сплетіння. Практичні навички і узагальнення матеріалу.
  1. Змістовий модуль № 8 «Судини і нерви верхньої та нижньої кінцівок.»
  1. 16.01

  1. 40.

  1. Підсумковий модульний контроль.
  1. 20.01

 1. Разом 80 год.

 2. Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я .

ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИДЛЯ СТУДЕНТІВ фармацевтичного факультету І КУРСУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

НА І СЕМЕСТР 2014-2015 н.р.
Тема
   1. Кількість


годин

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

36

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 • Описати основні етапи розвитку анатомії.

історії розвитку українських анатомічних шкіл у XX- XXI століття.

 • Львівська анатомічна школа

 • Описати основні вади розвитку органів травної системи

 • Описати основні вади розвитку органів дихальної системи.

 • Описати основні вади розвитку органів сечової системи.

 • Описати основні вади розвитку органів статевої системи.(жіночої та чоловічої).

 • Описати основні вади розвитку спинного і головного мозку.

 • Лімбічна система.

 • Описати основні вади розвитку серця.

 • Описати основні вади судин.
2

22

2
2
2


2

2


3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

2

 1. ВСЬОГО: 52 год. 1. Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ЇЇ КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ.

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

на І-й семестр 2014- 2015 н. р.
Види індивідуальної роботи студентів

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової навчальної та наукової літератури (написання рефератів)

Орієнтовні теми рефератів : • Історія кафедри анатомії ВНЗ

 • Морфо-функціональні закономірності будови стінки порожнистих органів.

 • Варіанти та аномалії розвитку органу зору;

 • Варіанти та аномалії розвитку органу слуху.

 • Вікова анатомія серця та судин.

 • Розвиток судин ГМЦР в пренатальному періоді онтогенезу людини.

 • Васкулярізація та іннервація шкіри голови, шиї, тулуба та кінцівок.

10


Обговорення і оцінювання реферату на практичному занятті


 1. Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.
Каталог: files -> kafedry -> normanatomy
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
normanatomy -> Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів І курсу стоматологічного факультету на 1 семестр 2014/2015 н р. початок 01. 09. 2014 н р. кінець — 25. 01. 2015 н р
normanatomy -> Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів І курсу фармацевтичного факультету на І — семестр 2014/2015 н р


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка