Тематика випускних робіт, рефератів, творчих проектів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів
Скачати 111,33 Kb.
Дата конвертації29.06.2018
Розмір111,33 Kb.
Управління освіти і науки

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної освіти

Тематика

випускних робіт, рефератів, творчих проектів і література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

практичних психологів

дошкільних навчальних закладів

Укладач – Гелюх О.М. – методист


Центру практичної психології

Затверджено на засіданні кафедри

педагогіки і психології освіти

(протокол № 6 від «17» червня 2011 р.)


Луганськ2011

Тематика випускних робіт, творчих проектів та рефератів

 1. Кризи психічного розвитку дитини їх аналіз в сучасній психології.

 2. Вплив порушень спілкування на психічний розвиток дитини раннього віку.

 3. Криза трьох років. Що приховано за симптомами кризи?

 4. Роль гри у соціалізації дошкільника.

 5. Роль дорослого в психічному розвитку дитини дошкільного віку.

 6. Роль спільної діяльності з однолітками в розвитку дитини.

 7. Особливості продуктивних видів діяльності в дошкільному віці.

 8. Розвиток творчості та уяви в дошкільному віці.

 9. Використання дитячих малюнків як засобів діагностування та корекції психічного розвитку дітей.

 10. Робота психолога у дитячому садку.

 11. Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості дошкільника.

 12. Вікові кризи в дошкільному віці, їх роль в розвитку особистості дитини.

 13. Розвиток уяви у дітей дошкільного віку.

 14. Оточуюче середовище як джерело небезпеки в ранньому віці.

 15. Вплив мовлення батьків на розвиток мови дітей раннього віку.

 16. Привчання до дисципліни та саморегуляції в ранньому віці.

 17. Формування вміння вчитися та критично мислити в дошкільному віці.

 18. Юні батьки. Наслідки раннього материнства та батьківства.

 19. Особливості психологічної підготовки дитини до навчання у школі.

 20. Психологічна характеристика готовності до навчання в школі.

 21. Консультування в роботі практичного психолога ДНЗ.

 22. Діагностування та корекція дитячої агресії.

 23. Профілактика агресії в дошкільному віці.

 24. Дитячі страхи. Діагностика та корекція.

 25. Причини виникнення страхів у дітей дошкільного віку.

 26. Збереження психічного здоров’я та попередження емоційних порушень у дітей.

 27. Корекція страхів та тривожності у дітей.

 28. Види дитячих неврозів. Корекція неврозів у дітей.

 29. Психокорекція стресів у дітей дошкільного віку.

 30. Синдром гіперактивності та дефіциту уваги. Діагностика та корекція синдрому у дітей дошкільного віку.

 31. Методи арт-терапії в практиці психолога ДНЗ.

 32. Використання методів ігрової терапії в практичній діяльності психолога дитячого навчального закладу.

 33. Казкатерапія, як метод корекції відхилень у розвитку дітей дошкільного віку.


Література


 1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду / И.Л. Арцишевская. – М.: Книголюб, 2003. – 58 с. (психологическая служба).

 2. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе (психологические аспекты) / К.В Бардин. – М., 1983. – 96 с.

 3. Баркан .И. Его Величество – Ребенок / А.И Баркан. – М., 1996. – 226 с.

 4. Безруких М.М. Знаете ли вы своего ученика? / М.М. Безруких, С.П. Ефимова. – М., 1991. – 176 с.

 5. Бондаренко Е.А. О психическом развитии ребенка (Дошкольный возраст) / Е.А. Бондаренко. – Мн.: Нар. освита, 1974. – 128 с.

 6. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии / М.И. Буянов. – М.: Просвещение, 1992. – 255 с.

 7. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников / С.С.Бычкова. – М., 2002. – 156 с.

 8. Вайзман Н. Реабилитационная педагогика / Николай Вайзман. – М.: Наука, 1978. – 198 с.

 9. Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии: учебное пособие для студентов педагогических институтов и педагогических училищ / Б.С. Волков, М.В. Волкова. – М., 1991. – 144 с.

 10. Граббет Р. Игры для малышей от 2 до 6 лет / Роджер Граббет. – М.: ОРСМЭН. – 1999.

 11. Громова О.Н. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей / О.Н. Громова, Т.А. Прокопенко. – М.: ГНОМиД, 2001. – 204 с.

 12. Гуревич П.С. Клиническая психология / П.С. Гуревич. – М.: NOTA BENE, 2001. – 512 с.

 13. Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / И.В. Дубровина. – М., 2001. – 160 с.

 14. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк. – К.: Главник, 2007. – 128 с. – (серія «Психологічний інструментарій»).

 15. Заняття психолога з малятами / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с.

 16. Заняття психолога з малятами / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005.

 17. Захаров А.И. Детские неврозы (психологическая помощь родителей детям) / А.И. Захаров. – СПб.: Респекс, 1995. – 192 с.

 18. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2000. – 448 с.

 19. Зеньковский В.В. Психология детства / В.В Зеньковский. – Екатеринбург: Деловая книга, 1995. – 350 с.

 20. Иванцова Д.А. Как избавиться от страхов и начать радоваться жизни за неделю / Д.А Иванцова. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2003. – 128 с.

 21. Изард К. Эмоции человека / Ким Изард. – М.: Наука, 1980. – 257 с.

 22. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения / Р.Р. Калинина. – СПб.: Речь, 2002. – 126 с.

 23. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми / Л.И. Катаева. – М.: Книголюб, 2004. – 56 с. (Психологическая служба).

 24. Клюева Н.В. Учим детей общению / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – Ярославль, 1996. – 98 с.

 25. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. / С.В. Коноваленко. – М., 2001. – 106 с.

 26. Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши… / Е.Н. Корнеева. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1999. – 224 с.

 27. Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей / Е.В.Котова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 с. (Программа развития).

 28. Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. // Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного / С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. – М.: Генезис. – 2000. – 208 с.

 29. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей / Н.Л. Кряжева. – Ярославль, 1996. – 108 с.

 30. Кувашова Н.Г. Методика подготовки детей к школе (психологические тесты, основные требования, упражнения) / Н.Г Кувашова, Е.В. Нестерова. – Волгоград: Учитель, 2002. – 44 с.

 31. Кулачківська С.Е. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку) / С.Е. Кулачківська, С.О Ладивір. – К.: Нора-прінт, 1996. – 224 с.

 32. Лабиринт души: Терапевтические сказки. / Под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е Хухлаева. – Москва, 2003. – 236 с.

 33. Левис Ш. Ребёнок и стресс / Ш.Левис. – СПб.: Проспект, 2002. – 154 с.

 34. Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб.: Речь, 2001. – 190 с.

 35. Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб: Речь; «ТЦ Сфера», 2002. – 202 с.

 36. Лютова Е.К. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства) / Е.К. Лютова, Т.Б. Монина. – СПб.: Речь. – 2001. – 198 с.

 37. Макарова Е.Г. Преодолеть страх или искусство – терапия / Е.Г. Макарова. – М.: Школа-Пресс, 2002. – 347 с.

 38. Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии / Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина. – Ростов-на-Дону, 2000. – 576 с.

 39. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе. Пособие для родителей и воспитателей детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. / Л.С. Михайлова. – Волгоград: Учитель, 2003. – 58 с.

 40. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе. Пособие для родителей и воспитателей детских садов. Упражнения, игры, тесты. Часть 2. / Л.С. Михайлова. – Волгоград: Учитель, 2003. – 58 с.

 41. Морозова Е.И. Психологические аспекты адаптации к новым условиям воспитания детей раннего возраста с психофизическими нарушениями. Автореф. Дис. канд. псих. наук / Е.И. Морозова. – М., 1999. – 178 с.

 42. Мурашова Е.В. Понять ребёнка: Психологические проблемы ваших детей / Е.В. Мурашова. – Екатеринбург, 2006. – 416 с.

 43. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М., 1985. – 378 с.

 44. Мухина В.С. Изобpазительная деятельность pебенка как фоpма усвоения социального опыта / В.С. Мухина. – М., 1981. – 244 с.

 45. Нора Ньюкомб. Развитие личности ребенка / Нора Ньюкомб. – СПб., 2002. – 487 с.

 46. Овчарова Р.В. Практическая психология / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ Сфера, 1996. – 258 с.

 47. Психокоррекция: теория и практика / Под ред. Ю.С. Шевченко, В.П Добриденя, О.Н. Усановой. – М.: НПЦ «Коррекция», 1995. – 222 с.

 48. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Новая школа, 1996. – 134 с.

 49. Психологическая служба в дошкольном учреждении (авторы-составители: Н.П. Смелянская, Е.И. Кравцова. – Луганск: Янтарь, 2003. – 167 с.

 50. Развитие ребёнка / Х. Би. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 768 с.

 51. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. Учебное пособие / Е.И. Рогов. – М., 1996. – 529 с.

 52. Роговик Л.С. Психомоторика: практикум. Навчальний посібник / Л.С Роговик. – К.: Главник, 2006. – 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»).

 53. Романова Е.С. Гpафические методы в психологической диагностике / Е.С. Романова, С.Ф. Потемкина. – М., 1992. – 246 с.

 54. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1989. – 703 с.

 55. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам / А.Л. Сиротюк. – М.: ТЦ Сфера, 2003. (серия «Практическая психология»). – 183 с.

 56. Стадненко Н.М. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку / Н.М. Стадненко, Т.Д. Ілляшенко, А.Г Обухівська. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 46 с.

 57. Тимохина А.В. Особенности работы школьного психолога / А.В.Тимохина, С.Б. Борисенко. – Луганск, 1996. – 40 с.

 58. Уроки з психології / Упорядник О. Главник. – К.: Шк.. світ, 2002. – 204 с.

 59. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? / К. Фопель. – М.: Генезис, 2006. – 541 с.: ил.

 60. Хрестоматия для маленьких: пособие для воспитателей детского сада / Составитель Л.Н. Елисеева. – М.: Просвещение. 1987. – 98 с.

 61. Целуйко В.М. Психология современной семьи: Кн. для педагогов и родителей / В.М. Целуйко. – М.: Гуманист, изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 288 с.

 62. Цікава психологія / Упорядник Т. Гончаренко. – Київ, 2003. – 236 с.

 63. Чистякова М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М., 1990. – 279 с.

 64. Шапиро Л. Как воспитать ребёнка с высоким коэффициентом эмоционального развития / Л.Шапиро. – М.: Издательство Эксмо, 2005. – 448 с.

 65. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. (Серия «Психологический практикум»). – 436 с.

 66. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. – 560 с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка