Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни
Скачати 37,96 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір37,96 Kb.
Тематика, зміст самостійної роботи студентів

з курсу «Маркетинг»

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни «Маркетинг» засвоєння знань, набуття умінь та навичок у час вільний від обов’язкових навчальних занять. В процесі самостійної роботи студенти вивчають теоретичні питання дисципліни, виконують письмові завдання, готують реферати, здійснюють самоконтроль своїх знань та вмінь.

Самостійна робота студента складається із самостійного вивчення окремих питань тем навчальної програми згідно наведеного переліку питань, підготовки до семінарських занять та виконання індивідуального завдання.

Питання для самостійного вивчення студентами спрямовані на формування у них здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання маркетингових розрахунків.


Перелік питань для самостійного опрацювання студентами


ЗМ

Зміст самостійної роботи

1

2

Модуль 1. Теоретичні основи маркетингу


1.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

2.

Система і характеристики маркетингу

3.

Навколишнє середовище маркетингу та його дослідження

Модуль 2. Загальна характеристика маркетингової політики та стратегії


4.

Маркетингова товарна політика

5.

Маркетингова цінова політика

6.

Маркетингова політика комунікацій

7.

Маркетингова політика розподілу товарів

8.

Управління маркетинговим впливом
Всього

Самостійна робота по підготовці до семінарських занять проводиться за відповідним планом, в якому міститься перелік тем та питань семінарських занять, а також рекомендована література, тести і задачі для самоконтролю. Спираючись на цю інформацію, студенти повинні заздалегідь готувати тези своїх виступів на семінарських заняттях, реферати.

Самостійна робота передбачає підготовку тез доповідей на семінарські заняття, написання рефератів, виконання завдань з проведенням розрахунків, тестів, розв’язання ситуаційних завдань та здійснення самоконтролю своїх знань. Вона передбачає вивчення навчального матеріалу підручників, посібників, що наведені в списку літератури.Список рекомендованої літературиОсновна література

 1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Перев. с англ. В.Б. Боброва. – М.: ИМА-Крос, 2004. – 702с.

 2. Крамаренко В.І Маркетинг: Навчальний посібник для студ. екон. спец. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258с.

 3. Маркетинг: У прикладах і завданнях: Навчальний посібник / За ред. проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2006. – 400с.

Додаткова література

 1. Маркетинг / Упоряд. А.І. Кредисова. – К.: Україна, 1994. – 399с.

 2. Маркетинговая товарная политика: Учебно-метод. разраб. / О.Г. Звездкина. – К.: МАУП, 1998. – 84с.

 3. Маслова Т.Д. и др. Маркетинг: Задачи. Логические схемы. Тесты: Учебное пособие / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2001. – 128с.

 4. Мних М.В. Організація маркетингової політики на підприємстві: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: Знання України, 2004. – 263с.

 5. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М.: Дашков и Ко, 2000. – 156с.

 6. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навчально-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170с.

 7. Павленко А.Ф. Маркетинг: Навчально-методичний посібник. – Вид. 3-е, доповн. – К.: КНЕУ, 2001. – 106с.

 8. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – 3-е изд., стереот. – М.: Омега-Л, 2005. – 656с.

 9. Пилипчук В.П., та ін. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / В.П. Пилипчук, О.Ф. Оснау, Л.П. Коваленко. – К.: ЦНЛ, 2005. – 264с.

 10. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Вища школа, 1994. – 256с.

 11. Примак Т.О. Маркетинг: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 200с.

 12. Слиньков В.Н. Практический маркетинг: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2005. – 366с.

 13. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник для ВНЗ. – К.: ЦНЛ, 2004. – 248с.

 14. Титова В.А. Маркетинг: Учебное пособие. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – 448с.

 15. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: Приор, 2000. – 160с.

 16. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 236с.

 17. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2000. – 748с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка