Тест Д. Голланда. Визначення типу особи
Сторінка3/5
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0,92 Mb.
1   2   3   4   5
Интерпретация результатов теста

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное количество знаков баллов. Название типов профессий:

  • «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством;

  • «человек–техника» –все технические профессии;

  • «человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;

  • «человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;

  • «человек–художественный образ» –все творческие специальности.

Подробно, об интерпретации тестов, построенных на классификации профессий Е.А.Климова можно прочитать в интерпретации результатов теста “Предпочтительные виды профессиональной деятельности“.

Оцінка готовності учнів до професійного самовизначення

Готовність до професійного самовизначення представляється нам багатогранним психологічним явищем, що складається з декількох компонентів. Ми виділяємо шість таких компонентів: стійкий професійний інтерес; міра достовірності інформації про передбачувану професійну діяльність, яка заснована на джерелі отримання інформації; ступінь привабливості передбачуваної трудової діяльності; особиста самооцінка своєї відповідності професії; потреба в отриманні професії; ступінь упевненості в оволодінні професією.

Для вимірювання готовності до професійного самовизначення, що за своєю суттю є кількісно неоцінюваним явищем, розроблена методика, заснована на ідеях кваліметрії. В основі кваліметрії (лат. “квалітас” - якість, “метрон” - міра) лежать декілька початкових положень:

1) будь-яку якість можна зміряти, перевівши її в числову функцію своїх структурних компонентів;

2) якість залежить від ряду властивостей, створюючих структуру якості;

3) кожна властивість (структурна одиниця якості) визначається двома числами - відносним показником і ваговитістю. Сума ваговитостей всіх структурних компонентів нормується на 100% (або на 1), а відносний показник характеризує виявлений рівень вимірюваної властивості.

Виходячи зі складених компонентів готовності до професійного самовизначення і основних положень кваліметрії, був розроблений метод кількісної оцінки даного явища, що включає 13 питань з шести компонент, що становлять, з можливим набором дискретних відповідей від 2 до 7.

В результаті застосування даної методики отримуємо кількісний показник, що дає процентний вираз готовності оптанта до професійного самовизначення по виділених шести компонентах.

Анкета-оцінка готовності до професійного самовизначення

1. Чи вибрали Ви свою майбутню професію?

1. Так. 2. Ні2. Звідки Вам стало відомо про дану професію?

1. Від друзів 2. Із засобів масової інформації. 3. Від родичів. 4. У школі.3. Ваше ставлення до вибраної професії?

1. Зовсім не подобається.

2. Не подобається.

3. Скоріше не подобається, чим подобається.

4. Важко відповісти.

5. Скоріше подобається, чим не подобається.

6. Подобається.

7. Дуже подобається.4. Чи готуєте Ви себе до вибраної професії?

1. Не готую.

2. Виробляю в собі професійно якості.

3. Читаю відповідну літературу.

4. Займаюся у кружку, секції.

5. Пробували Ви працювати по даній професії?

1. Ні. 2. Так.6. Як Вам сподобалося перша “проба сил”?

1. Я розчарований. 2. Так собі. 3. Непогано. 4. Я в захваті7. Чи вважаєте Ви, що підходите для даної професії?

1. Ні 2. Не знаю 3. Так.8. Чи готові Ви подолати серйозні перешкоди, щоб опанувати дану професію?

1. Ні 2. Не знаю 3. Так.9. Чи вважаєте Ви, що якщо позбудетеся можливості працювати по даній професії, то життя втратить для Вас сенс?

1. Ні 2. Не знаю 3. Так.10. Чи здатні Ви ризикнути ради улюбленої справи, навіть, якщо шанси не на вашу користь?

1. Ні 2. Не знаю 3. Так.11. Чи готові Ви довго і копітко працювати для оволодіння улюбленою справою?

1. Ні 2. Не знаю 3. Так.12. Чи впевнені Ви, що в майбутньому працюватимете за вибраною професією?

1. Впевнений 2. Не впевнений13. Як Ви думаєте, чи зміниться Ваш вибір професії до часу закінчення школи?

1. Зміниться 2. Важко сказати 3. Не змінитьсяІнструкція з обробки анкети

Анкета дуже проста у використанні, що робить доступною роботу з нею кожному класному керівникові, вчителеві-наочнику, викладачеві, майстрові виробничого навчання. Для заповнення анкети потрібен всього лише аркуш паперу, на якому учні проставляють порядковий номер питання і номер вибраної відповіді з декількох запропонованих. Допускається відповідати не на всі питання анкети. Якісний показник готовності до професійного самовизначення обчислюється таким чином. Оскільки кількість відповідей на кожне питання різна, тобто різне число градацій, виникає завдання перекладу різнобалльних систем оцінок в єдину пятібалльную шкалу. Цей перехід здійснюється за правилом Т=5*М/N, де Т - перетворена оцінка; N - число можливих відповідей на конкретне питання; М - номер конкретної відповіді (де М міняється від 1 до N).

Перетворена оцінка Т на кожні 13 питань множиться на ваговитість К даної якості, вираженої певним питанням. Ваговитості питань анкети:


К1=20%

К8=5%

К2=5%

К9=5%

К3=20%

К10=5%

К4=5%

К11=5%

К5=5%

К12=5%

К6=10%

К13=5%

К7=5%

 

Загальна сума ваговитостей дорівнює 100%.

Кількісний результат кожної з 13 відповідей Р рівний добутку Т на К:Р1=Т1*К1

Р8=Т8*К8

Р2=Т2*К2

Р9=Т9*К9

Р3=Т3*К3

Р10=Т10*К10

Р4=Т4*К4

Р11=Т11*К11

Р5=Т5*К5

Р12=Т12*К12

Р6=Т6*К6

Р13=Т13*К13

Р7=Т7*К7

 

Необхідно звернути увагу на те, що якщо школяр не зміг дати відповідь на якесь з питань, перетворена оцінка Т на це питання розраховуватиметься з урахуванням того, що М=1. Це відповідає мінімальному кількісному показнику.

Загальний бал анкети рівний сумі всіх тринадцяти кількісних показників F:

F= F1+ F2+ F3+ F4+ F5+ F6+ F7+ F8+ F9+ F10+ F11+ F12+ F13

За наявності в школі комп'ютера обробка результатів анкети може бути проведена з його допомогою, що значно полегшує роботу профконсультанта. Складання робочої розрахункової програми для ЕОМ можуть провести самі інформатики, що вчаться під керівництвом вчителя (викладача), і обчислювальної техніки.
Опитувальник професійних переваг

Інструкція: опитувальник професійних переваг (ОПП) призначений для виявлення Вашого відношення до різних видів професійної діяльності (типам професій). Уважно прочитайте питання. Знайдіть в листі відповідей клітинку з номером питання і поставте 3 оцінки в балах під відповідними буквами:В - вміння

С - ставлення

Б - бажання

Роблю добре – 2

Подобається – 2

Хочу – 2

Роблю посередньо - 1

Байдуже – 1

Байдуже – 1

Не виходить - 0

Не подобається – 0

Не хочу - 0

Якщо Вам важко визначитися з відповіддю на яке-небудь запитання, то поставте в цьому місці прочерк. Коли оцінки на всі питання поставлені, підрахуйте суми балів і запишіть їх в нижній вільній клітці таблиці. Отримані величини нанесіть на полігон.

Експериментальний матеріал

1. Робити виписки, вирізки з різних текстів, збирати, групувати їх за певною ознакою.

2. Виконувати практичні завдання на лабораторних заняттях з фізики (складати і збирати схеми, усувати несправності, розбиратися в причинах дії приладів і т.п.)

3. Тривалий час доглядати за рослинами (більше року поливати, удобряти, пересаджувати і інше).

4. Складати вірші, писати реферати, твори які багатьом видаються цікавими.

5. Надавати посильну допомогу тим, хто її потребує.

6. Спостерігати і вивчати зоряне небо, відвідувати планетарій.

7. Виділяти з тексту основні лінії і складати конспект, план або новий текст.

8. Розбиратися у фізичних процесах, вирішувати задачі по фізиці.

9. Вести регулярні спостереження за рослинами і записувати їх в щоденник.

10. Своїми руками майструвати красиві вироби з дерева і інших матеріалів (соломки, ниток, листя і ін.).

11. Терпляче, без роздратування учити кого-небудь, навіть якщо доводиться повторювати багато разів одне і те ж.

12. Займатися пошуком і вивчати зразки каменів і матеріалів.

13. Легко визначати помилки в письмових роботах з мови.

14. Розбиратися в хімічних процесах, вирішувати задачі з хімії.

15. Розбиратися в ознаках численних видів рослин.

16. Створювати твори графіки, живопису і скульптури.

17. Часто і довго спілкуватися з різними людьми, і це не набридає.

18. Вести календар погоди, вивчати клімат.

19. На уроках іноземної мови відповідати на питання, вести бесіду, складати і розповідати тексти.

20. Ремонтувати і налагоджувати роботу різних механізмів і приладів (велосипеда, мотоцикла, пилососа, електропраски, світильника і ін.).

21. Присвячувати свій вільний час спостереженню за тваринами, догляду за ними.

22. Складати музику, пісні, що мають успіх у однолітків і дорослих.

23. Уважно, терпляче, не перебиваючи вислуховувати людей.

24. Дізнаватися про географічні відкриття і подорожі.

25. На уроках іноземної мови без особливих труднощів працювати з іноземними текстами.

26. Налагоджувати і лагодити електронну апаратуру (приймач, магнітофон, телевізор, колонки звукові).

27. Регулярно, без нагадувань виконувати необхідну роботу з догляду за тваринами (годувати, чистити, лікувати, навчати, прибирати).

28. Не соромлячись, для багатьох глядачів розігрувати різні ролі, наслідувати, зображати, декламувати.

29. Охоче займати і захоплювати справою, грою, розповіддю дітей молодшого шкільного віку.

30. Займатися дослідами з хімії.

31. Виконувати завдання з математики і інших предметів, де потрібне виведення формул, рішення теорем, логічне мислення.

32. Ремонтувати замки, крани, меблі, іграшки.

33. Розбиратися в породах і видах тварин (коней, собак, птахів, риб, комах), знати їх зовнішні ознаки і звички.

34. Чітко розрізняти ознаки оригінальності і талановитості в художньому творі (книзі, кінофільмі, спектаклі, картині, скульптурі і т.п.) уміти довести свою думку усно і письмово.

35. Організовувати людей на загальні справи, проведення заходів.

36. Спостерігати і вивчати фізичні явища (теплоту, світло, електрику, магнетизм).

37. Уміти застосовувати закони, правила, формули під час розв'язання різних математичних задач.

38. Виконувати дії, що вимагають хорошої координації і спритності рук: працювати на верстаті, швейній машині, проводити монтаж і збірку виробів з дрібних деталей.

39. Відразу помічати щонайменші зміни в зовнішньому вигляді або поведінці тварин або рослин.

40. Грати на музичних інструментах, публічно виконувати пісні, танці.

41. Виконувати роботу, що вимагає обов'язкових контактів з різними людьми.

42. Дізнаватися про гідротехнічні споруди (ГЕС, каналах, мостах, дамбах).

43. Виконувати різні підрахунки і розрахунки, виводити з них різні закономірності і наслідки.

44. Самостійно придумувати і конструювати нові вироби з типових деталей і вузлів.

45. Читати наукову літературу, слухати лекції, доповіді з біології, анатомії, ботаніки або зоології.

46. Створювати на папері і в натурі нові, оригінальні моделі одягу, зачісок, прикрас, інтер'єри приміщень і інші предмети.

47. Впливати на людей: переконувати і вирішувати спори.

48. Дізнаватися про космічні дослідження, польоти космонавтів, відкриття в космосі.

49. Складати, малювати схеми, креслення, карти.

50. Виконувати завдання, в яких потрібно в думках представляти розташування фігур, предметів і їх частин в просторі.

51. Постійно займатися в біологічних гуртках, на біостанції, в зоопарку, в розпліднику.

52. Швидше і частіше за інших помічати в звичайному нові, дивовижні, незвичайні і прекрасні сторони і риси.

53. Співпереживати різним людям і розуміти їх стан.

54. Розбиратися у властивостях різних матеріалів для виготовлення моделей іграшок і інших предметів.

55. Акуратно і безпомилково виконувати “паперову роботу”: писати, складати документи, обчислювати, перевіряти.

56. Вибирати найбільш раціональний спосіб рішення задачі - технічний, математичний, логічний.

57. Долати труднощі при роботі з тваринами і рослинами: фізичну працю, грязь, неприємний запах, погану погоду і ін.

58. Наполегливо і терпляче повторювати і доводити до досконалості створюваний або виконуваний твір.

59. Говорити, повідомляти що-небудь, висловлювати свої думки вголос слухачам.

60. Займатися практичними роботами з географії і землеустрою: вимірюваннями на місцевості, плануванням, складанням карт, роботою з атласами.


Лист відповідей

Умовні позначення: ЗС - знакова система; Т - техніка; ПЖ - природа жива; ХО - художній образ; Л - людина; ПН - природа не жива. 

ЗС

Т

ПЖ

ХО

Л

ПН

всб

всб

всб

всб

всб

всб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

∑=

∑=

∑=

∑=

∑=

∑=


Тест Белбіна

Даний тест складається з 7 окремих блоків по 8 питань або тверджень, з якими ви можете погодитися або не погодитися.

На кожен блок у Вас є 10 очок. Привласнювати очки можна не більше, ніж 3м або 4м твердженням в блоці. При цьому одній пропозиції можна привласнити мінімум 2 очки. Якщо Ви згодні з яким-небудь твердженням на всі 100%, Ви можете віддати йому всі 10 очок. Перевірте, щоб сума всіх очок по кожному блоку не перевищувала 10 балів. 

БЛОК 1.   ЩО  Я  МОЖУ  ЗАПРОПОНУВАТИ  КОМАНДІ:10

 

Я думаю, що я можу швидко сприймати і використовувати нові можливості

11

 

Я легко кооперуюся з людьми різних типів

12

 

Один з моїх головних активів - продукувати нові ідеї

13

 

Я здатний залучати людей, які, на мою думку, можуть зробити великий внесок в досягнення загальної мети

14

 

Моя особиста здібність ефективно доводити справу до самого кінця

15

 

Я не уявляю собі навіть тимчасового зниження своєї популярності, навіть якщо це призведе до збільшення прибутку

16

 

Зазвичай я відчуваю, що реалістично і що дієздатно

17

 

Я здатний запропонувати вагомі аргументи на користь іншої лінії дій, не провокуючи при цьому упереджень і упередженості

 БЛОК 2.     ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ МЕНЕ ЯК ЧЛЕНА КОМАНДИ:

20

 

Я відчуваю себе незатишно на зборах, навіть якщо вони чітко структуровані і продумано організовані

21

 

Я схильний покладатися на людей, які добре аргументують свою точку зору ще до того, як вона була всесторонньо обговорена

22

 

Коли група обговорює нові ідеї, я схильний дуже багато говорити

23

 

Мої особисті відносини заважають мені підтримувати колег з ентузіазмом

24

 

Коли треба зробити яку-небудь справу, деякі люди вважають, що я дію агресивно і авторитарно

25

 

Мені важко брати на себе лідерську роль, може тому, що дуже чутливий до відчуттів і настроїв групи

26

 

У мене є схильність настільки захоплюватися власними ідеями, що я забуваю про те, що відбувається навколо

27

 

Мої колеги вважають, що я дуже піклуюся про незначні деталі і боюся ризику, що справа може бути зіпсована

 БЛОК 3.   КОЛИ  Я   ПРАЦЮЮ  З  ІНШИМИ  НАД  ПРОЕКТОМ:

30

 

Я можу добре впливати на інших людей, при цьому, не чинячи на них сильного тиску

31

 

Моє «шосте відчуття» підказує  і  оберігає мене від помилок і інцидентів, які іноді трапляються із-за недбалості

32

 

В ім'я досягнення головної мети, я готовий прискорювати події, не витрачаючи час на обговорення

33

 

Від мене завжди можна чекати чого-небудь оригінального

34

 

Я завжди готовий підтримати хорошу пропозицію, яка принесе вигоду всім

35

 

Я постійно відстежую  останні ідеї і новітні досягнення

36

 

Я думаю, що мої здібності до  думок і оцінок можуть зробити великий внесок до ухвалення правильних рішень

37

 

На мене завжди можна покластися на завершуючому етапі роботи

 БЛОК 4.       МОЄ ВІДНОШЕННЯ І ІНТЕРІ ДО ГРУПОВОЇ РОБОТИ:40

 

Я щиро бажаю дізнатися моїх колег трохи краще 

41

 

Я не боюся ні оспорювати точку зору іншої людини, ні залишитися в меншині

42

 

Зазвичай я можу довести неспроможність невдалої пропозиції

43

 

Я думаю, що я здатний добре виконати будь-яку функцію ради виконання загального плану

44

 

Часто я уникаю очевидних рішень і приходжу натомість до несподіваних рішень проблеми

45

 

Я прагну все, що я роблю, доводити до досконалості

46

 

Я готовий використовувати контакти поза групою

47

 

Хоча я завжди відкритий різним точкам зору, я не зазнаю труднощів під час ухвалення рішень

БЛОК 5.     Я  ВІДЧУВАЮ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД РОБОТИ, Тому що:

50

 

Мені подобається аналізувати ситуації і оцінювати можливі напрями діяльності

51

 

Мені цікаво знаходити практичні шляхи вирішення проблеми

52

 

Мені приємно відчувати, що я допомагаю створенню хороших відносин на роботі

53

 

Часто я маю сильний вплив на ухвалювані рішення

54

 

Я маю відкриті, привітні відношення з людьми, які можуть запропонувати щось новеньке

55

 

Я можу переконувати людей в необхідності певної лінії дій

56

 

Я відчуваю себе добре удома, коли я можу приділити максимум уваги завданню

57

 

Я люблю працювати з чим-небудь, що стимулює мою уяву

БЛОК 6.    КОЛИ  ЗАВДАННЯ  ВАЖКЕ  І НЕЗНАЙОМЕ:

60

 

Я відкладаю справу на якийсь час і роздумую над проблемою

61

 

Я готовий співробітничати з людьми, які позитивніше і з великим  ентузіазмом відносяться до проблеми

62

 

Я намагаюся зробити завдання простіше, підшукуючи в групі людей, які можуть взяти на себе рішення частини проблеми

63

 

Моє природжене відчуття часу дозволяє мені витримувати терміни виконання завдання

64

 

Я думаю, мені вдасться зберегти ясність думки і спокій

65

 

Навіть під тиском зовнішніх обставин я не відступаю від мети

66

 

Я готовий взяти лідерські обов'язки на себе, якщо я відчуваю, що група не прогресує

67

 

Я б почав дискусію з метою стимулювати появу нових думок, сприяючих вирішенню проблеми

 БЛОК 7.      ПРОБЛЕМИ, що ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОБОТІ В ГРУПАХ:

70

 

Я схильний виражати своє нетерпіння по відношенню до людей, які стоять на шляху розвитку прогресу (заважають) 

71

 

Інші можуть критикувати мене за те, що я дуже аналітичний і не підключаю інтуїцію 

72

 

Моє бажання переконатися в тому, що робота виконується з високою якістю, може іноді привести до затримки

73

 

Мені швидко все набридає, і я покладаюся на те, що хтось з групи стимулює мій інтерес

74

 

Мені важко приступити до рішення задачі, не маючи чіткої мети

75

 

Іноді мені важко пояснити і описати проблему в комплексі

76

 

Я знаю, що я вимагаю від інших того, що я сам не можу виконати

77

 

Мені важко висловлювати власну думку, коли я знаходжуся в очевидній опозиції до більшості

 ПІДРАХУНОК   БАЛІВ

Перенесіть свої бали з кожного блоку опитувальника в таблицю внизу. Прослідкуєте, щоб загальна сума всіх балів в підсумковому рядку була рівна 70. Якщо підсумок не рівний 70, перерахуйте, будь ласка, ще раз, десь була допущена помилка. 

 

 

Реалізатор 

 

Коорди-натор 

 

Мотиватор 

 

Генератор ідей 

 

Дослідник 

 

Аналітик 

 

Натхненник 

 

Контролер1

блок


16

13

15

12

10

17

11

14

2

блок


20

21

24

26

22

23

25

27

3

блок


37

30

32

33

35

36

34

31

4

блок


43

47

41

44

46

42

40

45

5

блок


51

55

53

57

54

50

52

56

6

блок


65

62

66

60

67

64

61

63

7

блок


74

76

70

75

73

71

77

72

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕАЛІЗАТОР

Характеристика. Реалізаторам властиві практичний здоровий глузд і  хороше відчуття самоконтролю і дисципліни. Вони люблять важку роботу і подолання проблем в системному режимі. Більшою мірою Реалізатори є типовими особами, чия вірність і інтерес співпадають з цінностями Компанії. Вони менш сконцентровані  на переслідуванні власних інтересів. Проте, їм може не вистачити спонтанності і вони можуть проявляти жорсткість і непохитність.

Функціональність. Вони дуже корисні компанії завдяки своїй надійності і старанності. Вони добиваються успіху, тому що дуже працездатні і можуть чітко визначити те, що здійснимо і має відношення до справи. Говорять, що багато виконавців роблять тільки ту роботу, яку хочуть робити і нехтують завданнями, які вважають неприємними. Реалізатори, навпаки, робитимуть те, що необхідне справі. Хороші Реалізатори часто просуваються до високих посадових позицій в управлінні завдяки своїм хорошим організаторським здібностям і компетентності в рішенні всіх важливих питань.  

 КООРДИНАТОРХарактеристика. Відмінною рисою Координаторів є здатність примушувати інших працювати над розподіленими цілями. Зрілий, досвідчений і упевнений, Координатор охоче роздає доручення. У міжособових стосунках вони швидко розкривають індивідуальні схильності і таланти і мудро їх  використовують для досягнення мети команди. Вони не обов'язково найрозумніші члени команди, це люди з великим кругозором і досвідом, що користуються загальною пошаною команди.

Функціональність. Вони добре себе проявляють, знаходячись на чолі команди людей з різними навичками і характерами. Вони краще працюють спільно з колегами рівними за рангом або позиції, ніж із співробітниками нижчих  рівнів. Їх девізом може бути «консультація з контролем». Вони вірять, що проблему можна вирішити мирним шляхом. У деяких компаніях Координатори можуть вступати в конфлікти із-за різниці в поглядах з Творцями.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка