Тестові завдання з ботаники. 7 Клас пояснювальна запискаСторінка1/3
Дата конвертації29.11.2018
Розмір373 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З БОТАНИКИ. 7 КЛАС

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Використання тестового контролю знань – один із прийомів інтенсифікації навчального процесу. Тести можуть бути успішно використані вчителем як на етапі перевірки домашнього завдання, так і при закріпленні нового матеріалу (кількість запитань у кожному тесті вчитель може обрати самостійно відповідно до етапу уроку).

Система представлених тестів дозволяє перевірити знання учнів 7 класу з біології за всіма темами програми “Біологія – 7 клас” . До кожного питання передбачено лише одна правильна відповідь. Робота з тестами допоможе швидко та об’єктивно визначити фактичні знання учнів з тієї чи іншої теми і надає можливість учителю ефективно спланувати роботу по ліквідації прогалин у знаннях та систему повторення матеріалу наприкінці навчального року.


ВСТУП

1.Система наук про живу природу:а) біологія;

б) екологія;

в) хімія.

2.У 1802 році учений природодослідник вперше називає науку терміном «біологія»:

а)К.Лінней;

б)Ж.Б.Ламарк;

в)Ч.Дарвін.

3. Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати:

а)стародавня людина;б)первісна людина;

в)сучасна людина.

4. Наука про закономірності спадковості і мінливості:

а)зоологія та ботаніка;б)генетика;

в)біологія.

5. Живі системи характеризуються:

а)зовнішніми та внутрішніми зв’язками ;

б) зовнішніми зв’язками ;

в) внутрішніми зв’язками;

6.Живий організм існує доти ,доки:

а) він рухається;

б) дихає киснем;в) в нього надходить енергія та речовини з зовнішнього середовища;

7. Наука про рослини:

а) біологія;

б) ботаніка;

в) зоологія;

8. Одноклітинні живі організми дали початок багатоклітинним організмам:

а) рослинам та тваринам;

б) тваринам та грибам;

в) рослинам, тваринам та грибам;

9. Представниками царства Дроб’янки є:а) бактерії та синьо-зелені водорості;

б) синьо-зелені водорості;

в) бактерії;

10.Засновником систематики вважають:а) К.Ліннея;

б) Ж..Б.Ламарка;

в) Ч.Дарвіна.

11.Певні систематичні групи це:

а) рослини;

б) таксони;

в) систематика.

12.Подібні види між собою об’єднуються в:

а) родини;б) роди;

в) класи.

13.Який вчений запропонував назвати всі види двома словами:

а) К.Лінней;

б) Ж..Б.Ламарк;

в) Ч.Дарвін.

14.Визначити місце певного організму в системі живого світу це:а) класифікувати певний організм;

б) знати місце існування;

в) ознайомитися з організмом.

15. Найменшою систематичною одиницею є:а) вид;

б)клас;


в)родина.

16. Найбільшою систематичною одиницею є:а) царство;

б) клас;


в) відділ.

17. Міжнародні наукові назви організмів, які запропонував Карл Лінней наводяться такою мовою:

а) російською;

б) англійською;

в) українською;

г) латинською.

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН


  1. Рослина – відкрита система і це обумовлено:

а) внутрішніми і зовнішніми зв’язками;

б) внутрішніми зв’язками;

в) зовнішніми зв’язками .

2. Назвати основні органи, що забезпечують ріст і розвиток рослини:

а) корінь, пагін, квітка;

б) квітка, пагін;в) корінь, пагін .

3. Вегетативні органи – це:

а) насіння та квітка;

б) корінь та пагін;

в) насіння та корінь.

4. Листок виконує такі функції:

а) фотосинтез, випаровування води, дихання;

б) дихання, фотосинтез;

в) фотосинтез, випаровування води.

5. Повітряне живлення забезпечує:

а) листок;

б) пагін;

в) квітка.

6. Частина живого організму, яка займає певне місце і виконує одну або кілька функцій – це:

а) орган;

б) листок;

в) корінь.

7. Фотосинтез та дихання забезпечують:

а) виділення кисню;

б) обмін речовин;

в) утворення органічних сполук.

8. Де міститься інформація необхідна для життя, розвитку і розмноження рослин:

а) хромосомах клітин;

б) насінні;

в) органах.

9. Верхній шар ґрунту від руйнування захищає:а) корінь;

б) стебло та корінь;

в) корінь та листок.

10. Фотосинтез відбувається на світлі у хлоропластах клітин листка за допомогою

пігменту:

а) хлорофілу;

б) ксентофілу;

в) вуглекислого газу.

11. Протилежний процес фотосинтезу має назву:

а) газообмін;

б) дихання;

в) розщеплення речовин.

12. Завдяки чому відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері:

а) фотосинтезу;

б) дихання;

в) обміну речовин.

13. Який видатний вчений висловив думку про космічну роль зелених рослин коло-

обігу речовин та перетворення енергії:

а) К.А. Тімірязєв;

б) Ян Баптист Ван Гельмінт;

в) Т. Енгельман.

14. Сукупність процесів що забезпечують доступ в організм кисню і виділення

вуглекислого газу називається:

а) дихання;

б) фотосинтез;

в) обмін речовин.

15. У рослин розрізняють живлення:

а) повітряне;

б) ґрунтове;в) листове і кореневе.

16. Родючість ґрунту найбільша тоді коли в ньому є:а) гумус ;

б) мінеральні речовини;

в) вода.

17. Хто висловив вперше думку про повітряне живлення?:а) М.В. Ломоносов;

б) К.А. Тімірязєв;

в) Дж. Прістлі.

18. Рух розчинених мінеральних речовин від кореня до листків називається:

а) нисхідний потік;

б) висхідний потік;

в) звичайний.

19. Вода з листків випаровується через:

а) шкірку;б) продихи;

в) через всю поверхню.

20. Життя рослин не можливе без:

а) води, повітря та мінеральних речовин;

б) води та повітря;

в) води, повітря та органічних речовин.

21. “Квітковий годинник ” який вказує на біоритми рослин запропонував:

а) К. Лінней;

б) К.А. Тімірязєв;

в) М.В. Ломоносов.

22. Грунт дуже щільний, рослини можуть загинути:

а) від нестачі води;

б) від нестачі кисню;

в) від нестачі поживних речовин.

23. Елементарна одиниця живого організму це:

а) клітина;

б) вид;


в) орган.

24. Клітини можуть бути різні за:а) формою, розміром, кольором;

б) формою, розміром;

в) кольором, розміром.

25. Кулясті органели клітини, які мають різний колір, що надають пігменти це:

а) хлоропласти;

б) пластиди;

в) лейкопласти.

26.Основним компонентом оболонки рослинної клітини є:

а) клітковина або целюлоза;

б) хітин;

в) хітин та целюлоза.

27.Вона заповнена клітинним соком:а) вакуоля;

б) цитоплазма;

в) лейкопласти.

28.Органела клітини, що відповідає за ріст клітини, її розмноження:а) ядро;

б) цитоплазма;

в) вакуоля.

29.Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:

а) хромопласти;

б) хромосоми;в) пластиди.

30.Органоїди клітини в яких відкладаються про запас поживні речовини:

а) в цитоплазмі;

б) в цитоплазмі та вакуолях;

в) в вакуолях.

31.Проявом відповіді клітини на дії зовні є:

а) рухи її цитоплазми;

б) ріст клітини;

в) поділ клітини.

32.Розмноження клітини відбувається під контролем:а) ядра;

б) вакуолі;

в) цитоплазми.

33.В ній містяться всі органели клітини:

а) під оболонкою;

б) в цитоплазмі;

в) в клітинному центрі.

34.Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечує:

а) клітинна оболонка;

б) цитоплазма;

в) клітинна оболонка та цитоплазма.

35.Група клітин, які мають подібну форму і виконують однакові функції називають:

а) органом;

б) орган і тканина;в) тканина.

36.Рослинний організм має такі тканини:

а) твірну ,основну ,провідну;

б) твірну ,основну ,покривну;в) твірну ,основну ,покривну ,провідну.

37.Ця тканина розташована на верхівці стебла та кінчику кореня:а) твірна;

б) покривна;

в) основна.

38.З якої тканини формуються всі інші типи тканин:

а) основна;

б) покривна;в) твірна.

39. Цю тканину утворюють живі або мертві клітини ,які щільно прилягають одна до одної:

а) твірна;

б) покривна;

в) основна.

40.Покривна тканина представлена:

а) шкіркою;б) шкіркою і корком;

в) мертвими клітинами.

41.Основна тканина знаходиться під:

а) основною;б) твірною;

в) основною і твірною.

42.Фотосинтезуюча ,механічна і запасаюча тканини розрізняють серед таких тканин:

а) покривною;б) основною;

в) твірною.

43.Товсті щільні клітини кісточок вишні ,персиків ,слив відносять до такої тканини:

а) запасаючої;б) механічної;

в) основної.

44.Типи провідних тканин:

а) камбій ,судини;б) судини ,ситоподібні трубки;

в) ситоподібні трубки , камбій.

45.Тканини об’єднуються і утворюють:

а) рослини;

б) організм;

в) органи.

46.Судини забезпечують:

а) висхідний рух речовин;

б) низхідний рух;в) висхідний і низхідний рух.

47.Ситоподибні трубки забезпечують:

а) висхідний рух речовин;

б) низхідний рух;

в) висхідний і низхідний рух.

48. Вегетативний орган ,що виник пізніше стебла та листка:

а) корінь;

б) пагін;

в) брунька.

49. Корені характерні для:

а) папороті ,плаунів ,квіткових;

б) голонасінних ,плаунів ,квіткових;в) папороті ,хвощів ,плаунів ,голонасінних ,квіткових.

50. Ризоїди характерні для:

а) мохів ,хвощів;

б) водоростей ,мохів;

в) водоростей ,хвощів.

51. Головний корінь розвивається:

а) від стебла;б) з зародкового корінця;

в) від пагона.

52. Корені ростуть пучком ,кореневу систему називають:

а) мичкуватою;

б) стрижневою;

в) додатковою.

53. Коренева система ,що має :головний корінь ,бічні корені та додаткові корені ,має назву:а) стрижнева;

б) мичкувата;

в) загальна.

54. Потовщення головного кореня завдяки запасу поживних речовин називають:

а) кореневими бульбами;

б) коренеплоди;

в) кореневими бульбами та коренеплодами.

55.Жоржина ,пшінка має такі видозміни кореня:

а) коренеплоди;б) кореневі бульби;

в) кореневі бульби та коренеплоди.

56.Болтний кипарис має корені ,що ростуть угору над ґрунтом ,ними він дихає .Ці корені

називаються:

а) повітряні;

б) дихальні;

в) повітряні та дихальні.

57.У плюща ,крім звичайних коренів ,розвиваються додаткові і мають назву:

А) корені-причіпки;

б) корені-присоски;

в) бульбокорені.

58.Омела живиться готовими органічними речовинами ,поглинаючи їх зі своєї “жертви”

і має корені:

а)корені-причіпки;б)корені-присоски;

в)бульбокорені.

59.Розташувати зони кореня послідовно:

а) кореневий чохлик ,зона розтягування ,зона поділу ,всисна зона;б) кореневий чохлик ,зона поділу ,зона розтягування ,всисна зона;

в) кореневий чохлик ,всисна зона ,зона поділу ,зона розтягування.

60.Провідну зону ,або зона бічних коренів розташована за:

а)всисною зоною;

б)зоною поділу;

в)зоною розтягу.

61.Функцію всмоктування води і мінеральних речовин із ґрунту здійснює:

а) кореневі волоски;

б ) зона росту;

в)всисна зона.

62. Кореневого чохлика не мають:

а)ряска мала ,ламінарія;

б)ряска мала ,жабурник звичайний;

в)жабурник звичайний ,спірогіра.

63.Пагін- це:

а) вегетативний орган;б) вегетативний орган листостеблової будови;

в)генеративний орган.

64.Пагін складається:

а) стебла і листків;

б) стебла і бруньок;

в) стебла ,листків і бруньок.

65.Кут між листком і стеблом називається:

а) вузол;
б) міжвузля;

в) листовою пазухою.

66. Основні функції пагона:

а) транспортування речовин ,фотосинтез ,накопичування поживних речовин;

б) транспортування речовин і накопичування поживних речовин;

в) фотосинтез ,транспортування речовин.

67.Зачатковий пагін-це:а)брунька;

б)листок;

в)квітка

68.Ріст пагона в довжину забезпечує:а) клітини конуса наростання;

б) брунька;

в) зачаткове стебло.

69.З вегетативної бруньки виростають:

а) квітки;

б) листки і стебло;

в) листки.

70.З генеративної бруньки виростають:

а) квітки;б) квітки або суцвіття;

в) листки.

71. За формою бруньок ,розміром кольором ,розташуванням на пагоні взимку можна визначити:

а) яке дерево перед вами;

б) який кущ перед вами;

в) яке дерево чи кущ перед вами.

72. Пагін росте в довжину:а)своєю верхівкою;

б)за рахунок поживних речовин;

в)коли відбувається фотосинтез.

73.Ріст пагона за рахунок видовження міжвузля називається:а)вставним;

б)верхівковим;

в)пазушним.

74.В середині генеративних бруньок розташовані:

а) зачаткові листки;

б) зачаткові квітки;

в) зачаткові листки і квітки.

75.Бічні та додаткові бруньки утворюються на:

а) на листках і коренях;

б)у пазухах листків;

в)на верхівці пагона.

76.Місце прикріплення одного або кількох листків до стебла- це:

а)міжвузля;

б) вузол;

в)пазуха листка.

77.Осьова частина пагона – це:

а)стебло;

б)Листок;

в)верхівкова брунька.

78.Стебла бувають:

а) трав’янисті, дерев’янисті, напівдервянисті;

б) трав’янисті, дерев’янисті;

в) напівдеревянисті, дерев’янисті.

79. За формою поперечного розрізу стебла бувають:

а) тригранні, багатогранні, округлі;

б) чотиригранні, циліндричні, борозенчасті;в)округлі, багатогранні, чотиригранні, тригранні, борозенчасті.

80. Тригранні стебла мають такі рослини:

а) кропива;

б) щавель;в) осока.

81. Циліндричні стебла мають такі рослини:

а) татарник;

б) айстри, троянди;

в) щавель.

82. За розташуванням у просторі розрізняють такі стебла:

а) прямостоячі, чіпкі;

б) прямостоячі, виткі;

в) прямостоячі, виткі, чіпкі, повзучі.

83. Прямостояче стебло мають такі рослини:а) лобода, очерет, лілія лісова;

б) барвінок, очерет;

в) лобода, перстач гусячий.

84. Виткі стебла, що закручуються за годинниковою стрілкою мають такі рослини:а) у хмеля, іпомеї;

б) у квасолі, хмеля;

в) у квасолі, берізки польової.

85. Луб утворюється:

а) луб’яні волокна;

б) луб’яні волокна, ситоподібні трубки;

в) кора й луб’яні волокна.

86. Між корою і деревиною є особливий шар:

а) камбій;

б) луб;


в) ситоподібні трубки.

87. Вона міститься в центрі стебла, де відкладаються поживні речовини:

а) деревина;

б) серцевина;

в) корок.

88. Щільний, найширший шар стебла:

а) деревина;

б) серцевина;

в) кора.

89. Видозміни пагона бувають:

а) надземні;

б) підземні;в) надземні та підземні.

90. До надземних видозмін пагонів належать:

а) колючки, бульби;

б) вуса, вусики, колючки, надземні бульби;

в) вуса, вусики, колючки.

91. Підземні видозміни пагона – це:

а) кореневища, бульба, цибулина;

б) кореневище, надземні бульби;

в) бульба, цибулина.

92. Дуже вкорочений підземний пагін з видозміненими листками:а) цибулина;

б) бульба;

в) кореневище.

93. Видозмінений підземний пагін бульбу мають такі рослини:

а)картопля;

б) картопля, топінамбур;

в) ірис, картопля.

94. Видозмінений пагін, ззовні схожий на корінь:

а) кореневище;

б) бульба;

в) бульба, кореневище.

95. Кореневище мають такі рослини:а) осока, щавель, ірис;

б) пирій, ірис, картопля;

в) осока, картопля.

96.Основними структурними сегментами листка є:

а) листкова пластинка;

б) листкова пластинка, черешок;

в) черешок.

97. За кількістю листкових пластинок листки бувають:

а) прості;

б) складні;

в) прості й складні.

98. У гіркокаштана, люпину листок:

а) простий;

б) складний;в) пальчастоскладний.

99. Прості листки бувають:

а) черешкові;

б) складені;в) черешкові й складені.

100. Різноманітність листків, їх розташування на пагоні – це:а) прояв історичного розвитку рослин;

б) пристосування до співжиття в екосистемах;

в) прояв індивідуального розвитку.

101. Розрізняють такі типи розташування листків на стеблі:

а) супротивне;

б) чергове, кільчасте;в) супротивне, спіральне, мутовчасте.

102. Чергове листкорозміщення мають такі рослини:а) береза, яблуня дика;

б) береза, бузина;

в) барвінок; хвощ лісовий.

103. Ззовні шкірка листка вкрита:а) кутикулою;

б) продихами;

в) хлоропластами.

104. Газообмін і випаровування води відбувається через:

а) шкірку;

б) продихи;

в) шкірку і продихи.

105. Листки мають опушину у:

а) дивини, капусти;б) дивини, шавлії, мати-й-мачухи;

в) мати-й-мачухи, берези.

106.Продихи відкриті:

а) вдень;

б) у жарку і суху погоду;

в) вдень, у жарку і суху погоду.

107. Верхній шар фото синтезуючої тканини утворюють клітини:а) стовпчасті;

б) губчасті;

в) провідні пучки.

108. Розчини мінеральних речовин надходять до листка з ґрунту:а) по судинах;

б) по ситоподібним трубкам;

в) по деревині;

109. На поверхні листка провідні пучки мають вигляд:а) жилок;

б) міжклітинників;

в) пучків.

110. Парноперистоскладні листки мають:

а) горох посівний, жовта акація, горобина;

б) горох посівний, жовта акація, горошок мишачий;

в) жовта акація, біла акація.

111. Типи жилкування листків:

а) дугове, паралельне, сітчасте;

б) дугове, сітчасте;

в) паралельне, сітчасте.

112. Сидячі листки мають такі рослини:а) пирій, тонконіг, кукурудза;

б) пирій, кукурудза;

в) тонконіг, дуб.

113. Пластинка – це плоска частина листка, що складається з таких частин:а) верхньої, нижньої;

б) верхньої, нижньої, середньої;

в) верхньої.

114. Складні листки мають:а) горобина, люпин, акація;

б) горобина, бузок;

в) акація, шипшина, конвалія.


  1. Для рослин характерні такі способи розмноження:

а) статеве;

б) нестатеве, статеве;

в) нестатеве.


  1. Захисна оболонка клітини або групи клітин – це:

а) спора;

б) зооспора.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка