Товариство з обмеженоюСкачати 354,96 Kb.
Дата конвертації20.11.2016
Розмір354,96 Kb.


ДОГОВІР № ____________

м. Київ «____» _________________ 201__ р


Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРБІТА», платник податку на прибуток на загальних підставах, яке надалі іменується «Агент», в особі директора Удода Ігоря Леоновича, що діє на підставі Статуту, ліцензія Державної Служби Туризму та Курортів України на здійснення туроператорської діяльності серії АВ № 566747 від 08 червня 2011 року, Сертифікату на право продажу авіаційних перевезень №АП0443, виданого 17.05.2014 р. Державною авіаційною службою України, з одного боку, та ___________________________________________________________________________________________ ,

платник ____________________________________________________________________________________ ,

яке надалі іменується «Субагент», в особі ____________________________________________________ ,

що діє на підставі _____________________________________________________, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:


ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

BSP Авіакомпанія означає авіаперевізника, який надає послуги із регулярних пасажирських авіаперевезень, і який приймає участь у BSP.

ІАТА означає Міжнародну Асоціацію Повітряного Транспорту (англійською: International Air Transport Association).

GDS або Глобальна Система Дистрибуції означає комп’ютеризовану систему, у якій міститься інформація про розклади, наявність місць, тарифи, а також інші послуги пов’язані з авіаперевезенням, і через яку можна здійснювати бронювання та видавати квитки, і яка забезпечує користувача всіма, або окремими з перелічених вище можливостей. Електронний квиток електронний документ, який включає роздрук маршруту, електронні купони і, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його заміняє, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

Квиток документ, що має назву «Пасажирський квиток та багажна квитанція», у тому числі електронний квиток, виданий перевізником чи від імені перевізника, який включає умови договору перевезення та повідомлення, разом з польотними та пасажирським купонами.

Пасажирський купон частина пасажирського квитка, яка складає письмове повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Польотний купон частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначені відповідні пункти, між якими купон є дійсним для перевезення багажу та пасажира.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Агент, який діє на підставі договорів, укладених із відповідними авіаперевізниками (BSP Авіакомпаніями), доручає, а Субагент зобов’язується здійснювати продаж послуг у сфері пасажирських авіаперевезень, відповідно до умов даного Договору.


2.1. Зобов'язання Агента: 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

   1. Агент сприяє бронюванню та оформленню авіаквитків, згідно заявки і списку пасажирів, наданих Субагентом.

   2. Ознайомлювати Субагента за його запитом з тарифами та правилами їх застосування, санкціями, що можуть бути застосовані у випадку відмови від квитка, зміни дати, маршруту якщо така інформація не міститься у GDS. У всіх інших випадках Субагент самостійно ознайомлюється з необхідною йому інформацією, зазначеною у GDS.

   3. Своєчасно інформувати Субагента по його запитам, пов’язаним з використанням Субагентом своїх зобов’язань в рамках даного Договору.
  1. Зобов'язання Субагента:

   1. Субагент зобов’язується допускати до здійснення бронювання тільки тих своїх співробітників, які мають досвід роботи з GDS більше 1 року, мають дипломи або сертифікати про завершення спеціалізованих курсів з бронювання авіаквитків або які мають дипломи IATA, ТЕСТ, Amadeus. Субагент зобов’язаний письмово (офіційним листом) повідомити Агенту прізвища, ім’я та по батькові співробітників, відомості про досвід їх роботи з GDS та наявність в них вищезазначених сертифікатів/ дипломів (надати їх копії). У випадку неможливості виконання Субагентом даних умов, Субагент усвідомлює та приймає те, що це може призвести до збитків Агента та тягне за собою відповідальність передбачену пунктом 4.5. цього Договору.

   1. Здійснювати бронювання електронних квитків на маршрутах, на яких дозволено застосування електронного квитка (надалі - квиток) BSP Авіакомпаніями (надалі - авіакомпанія).

   2. Не передавати чи будь-яким чином делегувати третім особам повністю або частково свої функції та зобов’язання, прийняті у відповідності до даного Договору.

   3. Приймати від споживачів плату за квитки в усіх формах, що передбачені чинним законодавством.

   4. Здійснювати оформлення перевезення тільки за наявності у пасажира усіх необхідних документів у відповідності з вимогами щодо в’їзду виїзду, транзиту та перебування, що опубліковані у довіднику TIM (Travel Information Manual) та інших діючих нормативних документів щодо кожної країни, тобто по усьому маршруту руху пасажира. Перевіряти наявність усіх необхідних документів у неповнолітніх дітей, які прямують з батьками чи іншими особами, що їх супроводжують, а також попереджати щодо відмови у перевезенні та депортації у випадку порушення пасажиром візового режиму, митних, міграційних та інших правил країни, через територію якої проходить маршрут.

   5. Гарантувати Агенту наявність у пасажирів в’їзних, транзитних віз (якщо такі вимагаються), а також відшкодування усіх витрат, що можуть виникнути при оплаті штрафних санкцій за порушення імміграційних правил країни в’їзду/транзиту чи депортації пасажирів, що оформлюються через Агента.

   6. Ознайомлювати пасажирів з правилами застосування тарифів та штрафними санкціями, що можуть бути застосовані в разі відмови від квитка, зміни дати, маршруту.

   7. Забезпечити виконання пасажирами усіх вимог прикордонних, митних служб, поліції, санітарних установ, служб безпеки України та інших держав.

   8. Субагент забезпечує інформування своїх пасажирів про своєчасне прибуття на реєстрацію та дотримання пасажирами усіх міжнародних правил щодо перевезення пасажирів та понаднормативного багажу, правил перевезення особистих речей та норм безкоштовного перевезення багажу, зазначені у пасажирському квитку, та про те, що пасажир несе виняткову і повну відповідальність за дотримання всіх імміграційних правил країн з яких, в яких і через які здійснюється повітряне перевезення. Депортація пасажира з недійсними в'їзними і виїзними документами здійснюється виключно за рахунок пасажира. Пасажири зобов'язані самостійно отримати необхідну вищезазначену інформацію в консульському відділі/ посольстві відповідної країни.

   9. Субагент зобов'язується надати пасажирам всю необхідну для здійснення авіаперевезень інформацію та документацію в об'ємі та порядку, передбаченими законодавством тому числі законодавством про туризм, та про захист прав споживачів). Субагент у відносинах із пасажирами, яким він реалізує авіаперевезення, є агентом у розумінні Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу.

   10. Повідомляти пасажирів про відмову рейсу чи його перенесення та пропонувати інші варіанти перельоту. Якщо не має можливості попередити пасажира, повідомляти про це Агента.

   11. При відмові від заброньованих, оформлених авіаквитків відшкодувати Агенту фактично понесені ним втрати у зв’язку з виконанням даного Договору, а також сплатити суми штрафів у відповідності до регламентованих діючих правил авіакомпаній. Витрати Агента та штрафи відшкодовуються Субагентом на підставі рахунку-фактури Агента протягом 2-х банківських днів з дати його виставлення.

   12. З власного рахунку донараховувати та перераховувати Агенту кошти, які Субагент мав стягнути з пасажира, але не стягнув.

   13. Здійснювати розрахунки з Агентом у порядку та терміни, передбачені розділом 3 даного Договору.

   14. Не використовувати фірмову назву, товарний знак, логотип авіакомпаній та Агента без їх письмової згоди.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Ціна цього Договору дорівнює грошовому визначенню вартості послуг із авіаперевезення, яку реалізують відповідно до цього Договору. Вартість авіаквитка розраховується у Гривні, по курсу встановленому у GDS на день здійснення бронювання та дійсна впродовж 1 го календарного дня. Вартість авіаквитка може змінюватись. При оплаті авіаквитка у день, відмінний від дня бронювання, Субагент зобов’язаний додатково звернутися до Агента за уточненням вартості авіаквитка.

  2. Для виконання авіаперевізниками відповідних послуг пасажирам Субагент зобов'язаний перераховувати Агентові грошову суму, визначену у рахунку-фактурі Агента, протягом 1-ого банківського дня з дати виставлення відповідного рахунку (датою виставлення є дата, зазначена у рахунку-фактурі). Усі витрати за перерахунок грошових коштів несе Субагент. Несвоєчасне, неповне або неправильне перерахування коштів згідно рахунків-фактур може призвести до зміни вартості послуг, анулювання бронювання та/або нарахування штрафів.

  3. Грошові кошти, які Субагент отримав на розрахунковий рахунок від пасажирів, фізичних або юридичних осіб за реалізацію авіаквитків, вважаються транзитними, є власністю Авіаперевізника, і Субагент не має права власності на них, крім суми агентської винагороди, а також і Агент не має права власності на них, крім суми сервісного збору.

  4. Субагент здійснює всі розрахунки з Агентом у безготівковій формі.

  5. Для отримання агентської винагороди Субагент має право реалізовувати квитки по більш високій ціні, ніж та, що зазначена в рахунку-фактурі. Різниця між більш вигідною ціною реалізації та ціною, що зазначена в рахунку-фактурі буде становити агентську винагороду, яка є власністю Субагента та яку він залишає собі після розрахунків із Агентом.

  6. Агент виконує зобов’язання по продажу та оформленню авіаквитків виключно після виконання Субагентом зобов’язання по їх оплаті. Моментом виконання грошових зобов’язань (оплати авіаквитків) вважається час зарахування коштів на поточний рахунок Агента.

3.7. Щомісячно до 10-го числа місяця, наступного за звітним, Агент направляє Субагенту на підписання Акт наданих послуг (надалі Акт). Термін розгляду Акту п’ять робочих днів з дня отримання Акту Субагентом. У випадку не повернення Акту Субагентом Агенту, Акт вважається підписаним.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність даного Договору і несуть за це відповідальність.

  2. Агент та Субагент звільняються від відповідальності за неналежне виконання Договору, якщо негайно повідомляють іншу Сторону про неможливість виконання своїх зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом 24 годин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про такі обставини.

  3. Агент не надає послуги авіаперевезення (та супутні послуги), а лише сприяє бронюванню та отриманню пасажирами авіаквитків. Відповідно Агент не несе відповідальності ані перед Субагентом, ані перед пасажирами чи третіми особами у зв'язку із ненаданням чи неналежним надання послуг авіаперевізників; відміною та/або зміною часу відправлення (прибуття) транспортних засобів; життя та здоров'я пасажирів; збереження їх багажу та цінностей, тощо. Сторонами в договорах перевезення пасажирів та багажу є відповідні авіакомпанія та пасажири.

Агент не несе відповідальності за збитки та інші витрати, які пасажири чи треті особи можуть понести в результаті дії або бездіяльності персоналу Субагента.

Агент не виступає відповідачем по претензіях та позовах, підставою пред'явлення яких послужили вказані вище факти. У таких випадках відповідальність перед Субагентом несе авіакомпанія, що надає послуги з перевезення.

У випадку наявності прострочення оплати зі сторони Субагента, Агент має беззастережне право зараховувати оплату у довільному поряду на власний розсуд незалежно від призначення платежу, наприклад вважати оплату замовлень, зроблених пізніше, оплатою замовлень, зроблених раніше.  1. Субагент виплачує Агенту штрафні санкції, а саме пеню, за несплату, неповну чи несвоєчасну оплату заброньованих послуг, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми заброньованих послуг за кожен день прострочення виконання зобов’язань.

  2. Субагент зобов’язується відшкодувати всі збитки, витрати, втрату або пошкодження майна Агента, а також не одержані Агентом доходи, які він одержав би, якби зобов’язання по цьому Договору було належно виконане, шкоду завдану діловій репутації Агента, та убезпечити Агента, його посадових осіб та працівників від будь-яких втрат або збитків (прямих, непрямих, опосередкованих), що виникають внаслідок будь-яких недбалих дій або бездіяльності Субагента, особи (осіб), що діє/діють від імені Субагента, включаючи випадки продажу авіаперевезень з порушенням Правил Продажу, або внаслідок будь-якого порушення Субагентом даного Договору, включаючи порушення вимог підпункту 2.2.1., а також усі платежі за користування кредитною лінією, всі інші банківські проценти, збори і витрати, які несе Агент у зв’язку із неналежним виконанням Субагентом його обов’язків по даному Договору.

  3. Сплата неустойки і відшкодування збитків у випадку невиконання або неналежного виконання Субагентом зобов’язань за Договором не звільняє Субагента від обов’язку належного виконання передбачених цим Договором зобов’язань. Збитки, штрафи, пеня стягуються Агентом у повному обсязі та підлягають сплаті Субагентом на підставі рахунку фактури Агента не пізніше 2-х банківських днів з дати виставлення рахунку.

  4. Внесення паспортних даних пасажирів (серію та номер паспорту, дата народження, термін закінчення дії закордонного паспорту, національність) до бронювання на всі без виключення авіакомпанії на всі міжнародні напрямки є обов’язковими, згідно до вимог міжнародної системи APIS (Air Passenger Information Security), міжнародного та внутрішнього законодавства країн, у, з, через які здійснюються авіаперевезення. У випадку порушення цієї вимоги Субагентом, він за кожне таке порушення сплачує Агенту штрафні санкції у розмірі 100 (Сто) Євро, в гривнях по курсу обміну Євро до гривні, визначеному в системі бронювання в день виставлення штрафу.
 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ.

5.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені виключно за взаємною письмовою згодою Сторін (за виключенням випадків передбачених законодавством та цим Договором), викладаються у письмовому виді та підписуються повноважними представниками і скріплюються печатками Сторін.


 1. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

  1. Сторони прагнуть вирішувати всі виникаючі розбіжності і суперечки за цим Договором шляхом

переговорів. Якщо Сторони не вирішать суперечку, яка виникла між ними шляхом переговорів, то передають її на розгляд в господарський суд згідно діючих в України правил підсудності.

  1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори і протоколи, які стосуються цього Договору, втрачають силу.

  2. Всі Доповнення і Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони оформлені письмово і підписані повноважними представниками Сторін.

  3. У випадку, якщо яке-небудь положення цього Договору є або буде визнано недійсним і це не спричинить за собою недійсності інших положень або Договору в цілому, Сторони зобов'язуються внести необхідні зміни у відповідне положення цього Договору так, щоб забезпечити його юридичну силу і, в міру можливості, відобразити первинний намір сторін в Договорі.

  4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє протягом одного року. Дія Договору автоматично пролонгується на наступний календарний рік у випадку, коли жодна зі Сторін не повідомила про бажання розірвати Договір за 20 днів до закінчення терміну його дії.

7.2. У частині фінансових взаєморозрахунків Договір зберігає свою дію до проведення Сторонами взаєморозрахунків у повному обсязі і підписання відповідного акту.  1. Формою підтвердження повноважень Субагента є посилання на цей Договір.

  2. Сторони домовилися у письмовій формі у термін не пізніше п’яти банківських днів з дня, коли сталася будь-яка з наступних подій, повідомити про неї іншу Сторону, а саме: про зміни в організаційно-правовій формі, назви, адреси чи телефону, щодо уповноважених осіб, порушення процедури банкрутства, прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію, зупинення чи скасування дії ліцензії, виникнення права податкової застави на майно, накладення арешту на поточний рахунок, зміни відомостей про співробітників (їх особистих даних), які допускаються до здійснення бронювання тощо.

  3. Договір укладений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

АГЕНТ СУБАГЕНТ

ТОВ "ОРБІТА"
Юр. адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
Фактична адреса:
03150, м. Київ, вул. Ділова, 6, оф.1
Тел./факс: 537-01-01
код ЄДРПОУ 22900141
рахунок № 26001164058001 в Київському
ГРУ Приватбанку м. Києва
МФО 321842
ИПН 229001426593
Св-во платника ПДВ №39111027 від 16.02.06 р.
Платник податку на прибуток на загальних підставах.


Директор _____________________ Удод І.Л.ТОВ «Орбіта» / Договір
Сторінка з 4


Каталог: storage -> files
files -> Кожна пригода до мужності дорога, а мрія у кожного в серці живе
files -> Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» «затверджую»
files -> «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених порядок подання, основні помилки, рекомендації»
files -> Єремейчук А. М., учитель російської мови
files -> Державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
files -> Олійник Борис Ілліч При народженні: Борис Ілліч Олійник


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка