У центрі навчально виховного процесу – дитина, Життєвий досвід дитини – вирішальний фактор формування особистості; дитина сама створює свою особистість, а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути теСкачати 310,7 Kb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір310,7 Kb.

ОРГАНІЗАВЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНІЙ ГРУПІ У центрі навчально - виховного процесу – дитина, Життєвий досвід дитини – вирішальний фактор формування особистості; дитина сама створює свою особистість, а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те, що їй органічно притаманне….

СИСТЕМА РОБОТИ КЕРІВНИКА ГРУПИ

 • КЕРІВНИК ГРУПИ - це педагогічний працівник,який займається
 • організацією, координацією

  і проведенням виховної

  роботи.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ГРУПИ

1) Організаційна робота :

 • - ведення журналу;
 • - розподіл доручень у групі ;
 • - організація чергування в групі , училищі ;
 • - зовнішній вигляд учнів;
 • - організація харчування.
 • 2) Робота з батьками.

  3) Навчальна діяльність:

 • - контроль за відвідуванням;
 • - організація допомоги в навчанні ;
 • - створення належних умов для навчання;
 • - взаємозв’язок з учителями-предметниками;
 • - створення умов для розвитку обдарованих дітей.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КЕРІВНИКА ГРУПИ

 • 1.Організація виховної і розвивальної діяльності.
 • 2.Організація і розвиток колективу.
 • 3.Допомога в становленні особистості учня, створення умов для збагачення його внутрішніх сил, інтересів і здібностей.

ЗМІСТ РОБОТИ КЕРІВНИКА ГРУПИ

 • Вивчення учнів;
 • Організація учнівського колективу;
 • Організація учнівського самоврядування;
 • Робота з батьками та громадськістю;
 • Організація виховної діяльності за різними напрямками;
 • Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками;
 • Спільна діяльність з дитячими та молодіжними організаціями;
 • Організація дозвілля.

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ

Щоденно

 • З'ясування причини відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у журналі групи;
 • Бесіди з учнями, що запізнюються;
 • Організація чергування в кабінеті;
 • Індивідуальна робота з учнями;
 • Контроль зовнішнього вигляду учнів;
 • Організація харчування учнів;
 • Житлово-побутові умови проживання
 • учнів в гуртожитку.

ЩОТИЖНЯ

 • Проведення виховних годин;
 • Перевірка журналу зауважень;
 • Проведення заходів у групі за планом роботи;
 • Робота з активом групи, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
 • Контроль за виконанням доручень;
 • Організація прибирання навчального кабінету, території ;
 • Робота з батьками;
 • Робота з викладачами-предметниками

ЩоМІСЯЦЯ

 • Відвідування уроків у своїй групі;
 • Контроль за отриманням та витратою стипендії;
 • Зустріч з батьківським активом;
 • Нарада з планування роботи;

ФОРМИ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Пізнавальна діяльність

 • усні журнали;
 • екскурсії;
 • конкурси, турніри, олімпіади;
 • лекторії;
 • навчальні конференції.
 • Ціннісно-орієнтовна діяльність

 • аргументація педагогічних вимог, розкриття значення, сенсу та цінності норм етики;
 • диспути;
 • уроки культури;
 • бесіди за круглим столом.
 • Художньо-естетична діяльність

 • свята, тематичні вечори;
 • художні конкурси;
 • виставки;
 • години поезії, музики, пісні.

ФОРМИ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Вільне спілкування

 • групові свята, “вогники”;
 • дні народження;
 • прогулянки; екскурсії ;
 • вечори відпочинку;
 • змагання.
 • Суспільно - корисна робота

 • шефська робота;
 • прибирання території;
 • участь у акціях.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, звичаїв, традицій, народних ремесел .
 • Прищеплювати любов до праці, почуття дбайливого, бережного ставлення до училищного майна.
 • Вчити дітей вчитися, виховувати почуття відповідальності за доручену справу .
 • Виховувати в дітей бережливе ставлення до природи, поглиблювати знання з екології.
 • Виховувати дітей на принципах християнської моралі.
 • Здійснювати правове виховання дітей.
 • Виховувати повагу до старших , батьків.

Методика проведення виховної години

- Виховна година – це форма спілкування керівника з учнями, це розмова «до душі», це корисна інформація, необхідна вихованцям для майбутнього дорослого життя, яку не можна у повній мірі отримати на уроках, це збір колективу для вироблення плану участі групи в загальноучилишних заходах.

. Тематика виховних годин може бути різноманітною, не існує меж для педагогічної творчості керівника групи щодо форми проведення виховної години

функції виховної години:

 • освітня – ознайомлення та пізнання оточуючого світу;
 • орієнтовна – спрямована на оцінювання навколишнього;
 • спрямовуюча – така, що дозволяє визначити шляхи та засоби взаємодії з оточуючим
 • дитину світом.

тематики та форми проведення виховної години

 • виховна година організована як спосіб колективного планування групової або загальноучилищної справи;
 • виховна година – як спосіб розв’язання можливого конфлікту;
 • виховна година – запланована для підведення підсумків, наприклад, успішності за семестр;
 • виховна година – як бесіда з психолого-педагогічних проблем учнів;
 • система виховних годин для реалізації
 • визначеної освітньої програми

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ груповИХ ЗБОРІВ

 • Групові учнівські збори – це одна з основних організаційних форм роботи керівника з учнями групи
 • Мета зборів – розвиток учнівського самоврядування, згуртування первинного колективу, формування громадської думки, залучення всіх учнів до організаторської діяльності.
 • Головне завдання зборів – привчати учнів
 • говорити, відстоювати і аргументовано

  доводити свою думку, поважати

  погляди інших, вести дискусію тощо.

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ груповИХ ЗБОРІВ

Учнівські збори групи носять найрізноманітніший характер, стосуються різних сторін діяльності колективу начальної групи. Найчастіше вони присвячуються повсякденному

життю: організації допомоги тим, хто її потребує,

обговоренню заходів з поліпшення успішності

і зміцнення дисципліни всієї групи,

підготовці до культурно-масового заходу,

випуску групової газети,

підсумкам навчання.

ЗАВДАННЯ ПрИ ПІДГОТОВЦІ груповИХ ЗБОРІВ

 • Актуальність теми зборів ;
 • Конкретні завдання, проблеми для вирішення ;
 • Хто готує документацію (доповідь, виступи, проект рішення) ;
 • Відповідність доповіді, виступів темі
 • зборів ;

 • Роль керівника групи в ході
 • підготовки і проведення зборів.

 • Результативність зборів.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОРАЛЬНОЇ БЕСІДИ

Бесіда діалог, розмова вчителя й учня, учителя й колективу учнів. Бесіда розглядається в практиці роботи як специфічна форма організації морального виховання учнів.

Мета бесіди – озброєння учнів знаннями норм, правил культури поведінки; формування вмінь і навичок дотримання норм моралі; виховання поваги людини до себе й інших.

Методика проведення бесіди передбачає урахування

індивідуальних і вікових особливостей

учнів, рівня їхньої вихованості,

особистісних потреб учнів

та колективу .

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ

1. Вступ опис яскравого факту або події (розповідь вихователя). Особливий інтерес викликає в учнів програвання конкретних ситуацій, уривків з розповідей, де розкривається ставлення до того, що відбувається.

2. Основна частина.

 • Проводиться у вигляді бесіди, спрямованої на з'ясування понять. Серед них: питання, спрямовані на аналіз і оцінку поведінки героїв, роз'яснення виховних норм і правил поведінки (альтернативні завдання), вирішення моральних завдань учнями,
 • створення життєвих ситуацій для переконання

  дітей у необхідності моральних учинків.

  3. Заключне слово .

 • Висновки.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 • Батьківські збори є важливою колективною формою роботи керівника групи з батьками учнів групи .
 • Тематика групових зборів різноманітна і визначається загальними завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи в групі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків.
 • Керівник групи не може обмежуватися лише інформацією про підсумки успішності та про стан дисципліни учнівського колективу. Важливо ознайомити батьків з передовим досвідом сімейного виховання , допомогти розібратися в складних питаннях
 • виховання дітей, ознайомити батьків із

  планами керівника групи .

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 • Батьківські збори можуть проходити в різній формі: у вигляді лекцій або доповідей керівників, виступів самих батьків з обміну досвідом виховної роботи з дітьми, з залученням учнів , демонструванням кінофільмів.
 • Нерідко керівники групи проводять і тематичні збори. Мета їх – озброїти батьків конкретними педагогічними знаннями, ознайомити з передовим досвідом виховання в сім'ї. Теми зборів намічаються залежно від конкретних
 • виховних завдань та від запитів батьків.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

В ході підготовки батьківських зборів необхідно:

 • 1. Визначити порядок денний.
 • 2. Продумати форму проведення зборів та виділити осіб, які повинні відповідати за їх підготовку.
 • 3. Безпосередньо підготовити збори відповідно до наміченого плану (підготовка доповіді, виступів, батьків, вчителів та учнів, організація виставки, підготовка рішення зборів).
 • 4. Забезпечити явку батьків на збори.
 • 5. Крім добре оформлених оголошень в училищі слід ще своєчасно надіслати додому спеціальні повідомлення у вигляді запрошень, точно вказуючи час, місце і порядок денний зборів.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 • Відкриває збори керівник групи. Враховуючи особливості аудиторії (дорослі люди з досвідом), керівник повинен тримати себе з великим тактом, не допускаючи повчального тону, різкості у критиці помилок.
 • Якщо збори проводяться у формі обміну досвідом виховання дітей у сім'ї, то треба уважно і спокійно вислуховувати всі виступи і зауваження батьків. У заключному слові керівнику слід тактовно відповісти на питання і сформулювати конкретні пропозиції.
 • Іноді батьківські збори проходять без активної участі батьків. Так буває тоді, коли керівник не підтримує контакту з сім’ями своїх учнів.
 • Не слід перетворювати збори на судилище над батьками тих учнів, які не встигають чи порушують дисципліну. На такі збори батьки намагаються не приходити або після них вдаються до тілесних покарань учнів. Дуже погано, коли збори перетворюються на нудний монолог керівника з переліком оцінок і пропусків навчальних занять . Треба берегти самолюбство батьків.
 • Рішення, прийняті батьківськими зборами, стосуються і тих батьків, які були відсутні.
 • .

ПАМ”ЯТКА КЕРІВНИКУ ГРУПИ

 • Бережи здоров'я учнів . Будь компетентним ,чесним.
 • Умій тримати «в собі» учнівські таємниці.
 • Добре знай можливості кожного учня .
 • Не дивись на учня «зверху вниз» .
 • Успіх справи залежить від спільних колективних дій педагога та учня .
 • Умій керувати своїми почуттями . Не порушуй педагогічної етики .
 • Умій побачити і оцінити ситуацію очима учнів.

Сутність виховання

Виховання повинно бути вільним. Кожна дитина має пізнати світ і знайти у ньому своє місце, не перестаючи його любити. Училище має забезпечити простір вільним та природнім проявам особистості дитини. Свобода дитини повинна бути обмежена лише інтересами колективу.

БАЖАЄМО

УСПІХУ !


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка