Уже дзвінок нам дав сигнал: Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, Роботу швидше починаймо!Скачати 22,76 Kb.
Дата конвертації05.03.2019
Розмір22,76 Kb.

Уже дзвінок нам дав сигнал: Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, Роботу швидше починаймо!

Вимовте вголос слова. Зробіть висновки, які з них вимовляються легше? Чому? 


Іншомовні слова

Українські відповідники

На кшталт

Гангстер

Фрахт

Менеджмент

Консенсус

Подібно до

Бандит, злодій

Плата за вантаж ,сам вантаж

Управління

Згода

Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних

Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних

Я навчуся…

 • Я навчуся…
 • Я зможу пояснити…
 • Я зрозумію…
 • Мені це знадобиться для…

Завдання уроку:

 • удосконалити вимову приголосних звуків за нормами літературної вимови;
 • навчитися користуватися правилами написання слів, у яких відбувається спрощення в групах приголосних;
 • формувати вміння пояснювати причини спрощення.

Ми досліджуємо

 • Один із засобів милозвучності (спрощення);
 • Відповідні зміни звукового складу слова, які пов’язані зі спрощенням;
 • Винятки із правил спрощення.

Спрощення – це цікаво…

Дослідження-трансформація


Спрощення

в групах приголоснихТ

И

Ж

Д

НЬ

Е

берег приголосних

берег голосних

Спрощення

в групах приголосних

Т

И

Ж

Д

Й

Е

берег приголосних

берег голосних

Н

В

И

Спрощення

в групах приголосних

Т

И

Ж

Д

Й

Е

берег приголосних

берег голосних

Н

В

И

Спрощення

в групах приголосних

Т

И

Ж

Й

Е

берег приголосних

берег голосних

Н

В

И

ЖДН


Спрощення

в групах приголоснихЗДН

СТЛ

СТН

ЖН

ЗН

СЛ

СН

Для полегшення вимови в групах приголосних відбувається спрощення (один із звуків випадає), яке передається і на письмі:

Для полегшення вимови в групах приголосних відбувається спрощення (один із звуків випадає), яке передається і на письмі:

тн- -сн-: совість-совісний

-стл- -сл-: жалість-жалісливий

-здн- -зн-: проїзд-проїзний

-ждн- -жн-: тиждень-тижневий

-скн- -сн-: блиск-блиснути

-зкн- -зн-: бризк-бризнути

ПРОЇЗД


Спрощення

в групах приголоснихПРОЇЗ…НИЙ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

РАДІСТЬ

ОБЛАСТЬ

ЩАСТЯ

КІЛЬКІСТЬ

РАДІС…НИЙ

ОБЛАС…НИЙ

ЩАС…ЛИВИЙ

КІЛЬКІС…НИЙ

Мішечок народної мудрості

Хто на поріг, тому пиріг, хто від порога, тому щаслива дорога. Запасливий вартий багатого.Вередлива коза дуже вовкові корисна.

Заздрісний від чужого щастя сохне.

Де слова масні, там пироги пісні.

Вчитися ніколи не пізно.

Чесному усюди честь.

У дитини заболить пальчик, а в матері - серце.

Радісна праця — ознака творчості.

Утворити від іменників прикметники.

 • Зап’ястя-
 • Контраст-
 • Баласт-
 • Хвастун-
 • Студент-

Зап’ястний, контрастний, баластний, хвастливий,

студентський

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 • -ждн-, -здн-, -стл-, -стн- -зкн-, -скн-, -слн-
 • Не відбувається спрощення у таких словах: зап’ястний, пестливий, кістлявий, шістнадцять, хворостняк, хвастливий;
 • аванпостний, баластний, компостний, контрастний, форпостний; студентський.

ЗАП'ЯСТНИЙ


Спрощення

в групах приголоснихКІСТЛЯВИЙ

ШІСТНАДЦЯТЬ

ПЕСТЛИВИЙ

ХВОРОСТНЯК

ХВАСТЛИВИЙ

в и н я т к и


У ДІЄСЛОВАХ:


Спрощення

в групах приголоснихСКН

ЗКН

СН

ЗН

ШЕЛЕСТ


Спрощення

в групах приголоснихШЕЛЕС…НУТИ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ТРІСК

БРЯЗКІТ

ПЛЮСК

ТИСК

ТРІС…НУТИ

БРЯЗ…НУТИ

ПЛЮС…НУТИ

ТИС…НУТИ

ФОРПОСТНИЙ


Спрощення

в групах приголоснихУ СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

АВАНПОСТНИЙ

КОМПОСТНИЙ

КОНТРАСТНИЙ

БАЛАСТНИЙ

НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯПримітка: спрощення ніколи не відбувається в будь-яких інших групах приголосних, крім названих вище

Тож у групах нтс, стс, стц, стч, стд тощо пишемо три літери:

- студент – студентський,

-агент – агентство

- турист – туристський

- невістка – невістці, невістчин

-  шістдесят, шістсот.   

Вправа з ключем

Випишіть слова у дві колонки : у першу –відбувається спрощення, у другу - не відбувається.

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий, радіс/ний, у мас/ному.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву - прочитаєте словосполучення

КЛЮЧ :

РІДНА МОВА

Розгадайте ребуси. Від іменників-відгадок утворіть слова зі спрощенням приголосних

Вість-вісник, піст- пісний, якість- якісний.

Розгадайте кросворд і запишіть у зошиті слова-відгадки. Що об’єднує ці слова?

Фразеологічний тренінг.

Поясніть значення фразеологізмів, підкресліть у словах орфограму «Спрощення в групах приголосних». Складіть із фразеологізмами речення.


Без року тиждень.

Справляти сім неділь на тиждень.

Народитися під щасливою зіркою.

Триматися на чесному слові.


Гра «Знайди четверте зайве».

 • Кіс..лявий, хвас..ливий, облас..ний, пес..ливий;
 •  Корис..ний, балас..ний, мас..ний, ціліс..ний;
 •  Форпос..ний, зап’яс..ний, проїз..ний, компос..ний;
 •  Радіс..ний, жаліс..ний, проїз..ний, аванпос..ний;
 •  Студен..ський, улес..ливий, учас..ник.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.
 • Форпос...ний, корис..ний, щас..ливий, улес..ливий, звіс..но.
 • Доблес..ний, ус..ний, балас..ний, хвас..ливий, хворос..няк.
 • Шіс..сот, провіс..ник, вис..нути, свис..нути.
 • Безвиїз..ний, влас..ний, зліс..ний, кіс..лявий, тиж..невий.
 • Ненавис..ний, якіс..ний, ціліс..ний, мес..ник, очис..ний.

ІІ. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 • ІІ. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
 • Ненавис..ний, пес..ливий, хвас..нути, свис..нути, тиж..невий.
 • Влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гіган..ський, кіс..лявий.
 • Тріс..нути, мас..ний, хворос..няк, вис..нути, пис..нути.
 • Зап'яс..ний, навмис..не, провіс..ник, шіс..надцять.
 • Сер..це, шелес..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

Спрощення

в групах приголоснихвіс…ник

форпос…ний

боліс…ний

пес…ливий

мес…ник

щас…ливий

безсовіс…ний

облас…ний

сер…це

бряз…нути

заздріс…ний

випус…ний

шелес…нути

рідкіс…ний

хвас…ливий

зап'яс…ний

перехрес…ний

кількіс…ний

захис…ник

якіс…ний

капус…няк

корис…ливий

радіс…ний

контрас…ний

плюс…нути

аванпос…ний

перс…ня (Р.в.)

піс…ний (борщ)

хвас…нути

компос…ний

корис…ний

шіс…надцять

чес…ність

доблес…ний

балас…ний

розіс…лати

облес…ливий

проїз…ний

тріс…нути

хворос…няк

плюс…нути

безщас…ний

боліс…ний

кіс…лявий

со…нце

тиж…невий

сонцезахис…ний

утис…нути

млос…ний

рідкіс…ний

Спрощення

в групах приголоснихвіс…ник

форпос…ний

боліс…ний

пес…ливий

мес…ник

щас…ливий

безсовіс…ний

облас…ний

сер…це

бряз…нути

заздріс…ний

випус…ний

шесес…нути

рідкіс…ний

хвас…ливий

зап'яс…ний

перехрес…ний

кількіс…ний

захис…ник

якіс…ний

капус…няк

корис…ливий

радіс…ний

контрас…ний

плюс…нути

аванпос…ний

перс…ня (Р.в.)

піс…ний (борщ)

хвас…нути

компос…ний

корис…ний

шіс…надцять

чес…ність

доблес…ний

балас…ний

розіс…лати

облес…ливий

проїз…ний

тріс…нути

хворос…няк

плюс…нути

безщас…ний

боліс…ний

кіс…лявий

со…нце

тиж…невий

сонцезахис…ний

утис…нути

млос…ний

рідкіс…ний

Винятки:

Шістнадцять хвастливих жінок

Життєвий давали урок: зап’ястний браслет прикрашає,

Сухий хворостняк запалає; кістлявою риба бува;

Пестливі вживайте слова.

Де можна хвастнути – давайте! Де «Т» зберігається – знайте!

Зберігається літера «Т» в іншомовних словах на «СТ».

Ви прикметники з –Н – утворіть і на прикладах це повторіть:

ФорпоСТ + Н = форпоСТНий,

АванпоСТ + Н = аванпоСТНий,

КонтраСТ Н = контраСТНий.

ГРА «Мікрофон»

 • Що нового ви дізналися на уроці?
 • Чому навчилися?
 • Що сподобалось на занятті, а що – ні?
 • Чи досягли поставленої мети?

Я навчився… Зрозумів… Дізнався… Найбільший мій успіх

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір – роздум на тему : «Мова — душа народу»,використовуючи слова, у яких відбулося або не відбулося спрощення в групах приголосних.

ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ!!!


До побачення!
Каталог: shapka
shapka -> Тема: Україна на карті світу. Карта України
shapka -> Г. І. Сорока; Харк держ пед ун-т ім. Г. С. Сковороди. Х. Ранок, 2002. 128 с iл.
shapka -> Євген Гуцало " Сім’я дикої качки" твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем
shapka -> Урок №1 Тема уроку: Евглена, зелена, амеба, інфузорія одноклітинні тварини. Лабораторне дослідження «Спостереження інфузорій»
shapka -> Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
shapka -> Педагогічне кредо: «Скажи мені і я забуду, покажи мені – і я, можливо, запам'ятаю. Дай мені зробити самому- і я зрозумію на все життя»
shapka -> Особливості організації навчання з хімії у 2017-2018 році квнз “ Вінницька академія
shapka -> Уроків української літератури в 11 класі Академічний рівень І семестр № з/п Тема уроку Дата Примітки Українська література 1920-1930 рр


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка