Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн яСторінка1/12
Дата конвертації01.12.2017
Розмір1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від ___20.09.2011______№6/11-963

м. Маріуполь

Про комунальні початкові спеці­алізовані мистецькі навчальні за­клади та інші заклади культури м. Маріуполя


Розглянувши питання про реорганізацію комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа», порушене на засіданні постійної комісії з питань молодіжної політики, справам сім’ї, культури та спорту, протест прокурора м. Маріуполя від 19.08.2011 №27-3893вих.11р на рішення Маріупольської міської ради від 19.06.2007 №5/13-1885 «Про реорганізацію комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа», лист управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації від 09.09.2011 №08-014/1378, керуючись законом України «Про позашкільну освіту», ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 №1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери»,

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити назви комунальних закладів освіти та викласти їх у наступній редакції:

1.1. Комунального закладу «Музична школа №1» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична школа №1».

1.2. Комунального закладу «Музична школа №2» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична школа №2».

1.3. Комунального закладу «Музична школа №3» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична школа №3».

1.4. Комунального закладу «Музична школа №4» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична школа №4».

1.5. Комунального закладу «Музична школа №5» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична школа №5».

1.6. Комунального закладу «Художня школа ім. А.І.Куїнджи» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Художня школа ім. А.І.Куїнджи».

1.7. Комунального закладу «Школа мистецтв» на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Школа мистецтв».

2. Затвердити Статути вищеназваних закладів у новій редакції згідно з додатками 1-7.

3. Керівникам комунальних початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладів (Чередниченко, Соловйова, Мітін, Леонов, Лафазан, Радіонова, Кас’яненко) здійснити заходи щодо реєстрації зміни назв закладів та нової редакції Статутів у встановленому порядку у десятиденний термін із дня офіційного оприлюднення рішення.

4. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» згідно з додатком 8.

5. Директору комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» Гах Л.М. здійснити заходи щодо реєстрації змін до Статуту Комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» згідно з додатком 8 у десятиденний термін із дня офіційного оприлюднення цього рішення.

6. Затвердити у новій редакції Положення про Централізовану бухгалтерію закладів культури (додаток 9).

7. Виконкому міської ради розглянути питання про передачу на баланс Комунальному закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Гранітна, 116, відповідно до санітарних норм. Директору Комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» Гах Л.М. укласти з Міським центром позашкільної роботи за місцем мешкання договір на відшкодування витрат на оплату послуг з теплопостачання та укласти договори з комунальними підприємствами міста.

8. Вирішити питання щодо виділення коштів для необхідного ремонту приміщення на вул. Гранітній, 116 у сумі 75 тис.грн. та приміщення комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Маріупольської міської ради Донецької області» у сумі 225 тис. грн.

9. Управлінню культури і туризму міської ради (Ткаленко):

9.1. Підготувати на чергову сесію міської ради проект рішення про внесення змін до Положення про управління культури і туризму міської ради.

9.2. Підготувати на розгляд чергового засідання виконкому міської ради рішення про затвердження контингенту учнів вищезгаданих навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік, з урахуванням збільшення контингенту учнів, пов’язаного з відкриттям відділення підвищеного рівня в комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Школа мистецтв».

9.3. Затвердити штатну чисельність адміністративно-господарчого апарату комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» у кількості 14,5 штатних одиниць. Затвердити штатний розпис та тарифікаційні списки комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік відповідно до затвердженого контингенту учнів.

9.4. Забезпечити фінансування комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів згідно штатного розпису та контингенту учнів у повному обсязі, передбачити фінансування на відшкодування витрат на оплату комунальних послуг Комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа»

9.5. Фінансувати комунальні початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади культури через Централізовану бухгалтерію закладів культури.

10. Відмінити рішення міської ради: від 19.06.2007 №5/13-1885 «Про реорганізацію комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа», від 27.03.2007 №5/10-1534 «Про внесення змін до статутів комунальних закладів культури», від 19.04.2011 №6/7-559 «Про протест прокурора м. Маріуполя на рішення міської ради від 19.06.2007 №5/13-1885 «Про реорганізацію комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа», від 25.12.2007 №5/17-3127 «Про внесення змін до рішення Маріупольської міської ради від 19.06.2007 № 5/13-1884 «Про внесення змін до Положення про Централізовану бухгалтерію закладів культури».

11. Протест прокурора м. Маріуполя від 19.08.2011 №27-3893 вих.11р на рішення Маріупольської міської ради від 19.06.2007 №5/13-1885 «Про реорганізацію комунального закладу «Маріупольська спеціалізована музична школа» задовольнити частково, у зв’язку з відміною опротестованого рішення та пов’язаних з ним рішень.

12. Відділу зв'язків із громадськістю міської ради (Пефтіїв) оприлюднити це рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань молодіжної політики, справам сім’ї, культури та спорту (Курський) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ломакіну Т.А.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

Додаток 1

до рішення міської ради

від 20.09.2011 №6/11-963

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МУЗИЧНА ШКОЛА №1»

м.Маріуполь-2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, регламентує діяльність КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МУЗИЧНА ШКОЛА №1» (далі – заклад).

Заклад є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти, засновуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на державній та комунальній формах власності.

1.2. Заклад заснований на комунальній формі власності і має статус комунального закладу освіти.

1.3. Засновником закладу є територіальна громада м.Маріуполя в особі Маріупольської міської ради. Заклад безпосередньо підпорядковується управлінню культури і туризму Маріупольської міської ради. Власником майна закладу є територіальна громада м.Маріуполя в особі Маріупольської міської ради.

1.4. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.5. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад і власним Статутом.

1.6. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору професії у галузі культури та мистецтва.

1.7. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідними Законами України.

1.8. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Власника, рівно як Власник не відповідає по зобов’язаннями закладу.

1.9. Заклад для досягнення цілей своєї статутної діяльності може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.


2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп та інші штампи.

2.2.Найменування закладу:

2.2.1. Повна назва: українською мовою - КОМУНАЛЬНИЙ ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МУЗИЧНА ШКОЛА №1», російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ НАЧАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСКУССТВ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1».

2.2.2. Скорочена назва: КПСМНЗ «МУЗИЧНА ШКОЛА №1», російською мовою КНСУИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1».

2.3. Юридична адреса: 87517 м.Маріуполь, вул.Чорноморська, 27

2.4. Оперативне керівництво закладом здійснює управління культури і туризму.

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.6. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.7. Основними завданнями закладу є:


 • виховання громадянина України;

 • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

 • естетичне виховання дітей та юнацтва - пріоритетний напрямок розвитку культури України;

 • навчання дітей, підлітків, а у разі потреби й повнолітніх громадян різним видам мистецтва;

 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.8. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та інші).

2.9. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності.

2.10. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження з Власником питань про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо. Зазначене узгодження надається рішенням Власника.

2.11. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням із місцевими органами державної виконавчої влади.

2.12. Заклад, який має висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок заклад за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

2.13. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.14. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи закладу проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів та за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.15. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.16. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника закладу.

2.17. Для навчання у школі приймаються діти віком із 5 років. Термін навчання визначається Статутом відповідно до навчальних програм і планів.

2.18. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

2.19. Заклад подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

3.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України. Закладу надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх управлінням культури і туризму міської ради.

3.5. Експериментальні навчальні плани складаються закладом з урахуванням типового навчального плану.

Запровадження експериментальних навчальних планів здійснюється відповідно до законодавства України за спільним рішенням Міністерства культури і туризму України та Академії педагогічних наук України.

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: • уроки (індивідуальні та групові);

 • репетиції;

 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;

 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

 • позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені статутом закладу.

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу.

3.8 Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:


 • віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

 • віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

 • старшого віку - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника закладу з навчальної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджується Міністерством культури і туризму України.

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, із яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, із яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13. Питання, пов'язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються керівником закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, за умови повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників художнього відділення закладу за умови виконання випускної роботи.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів). Учням художнього відділення закладу в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.19. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.20. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:


 • учні;

 • директор, заступники директора;

 • викладачі, концертмейстери;

 • бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

 • добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

 • навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчальною базою закладу;

 • участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

 • повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

 • вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом керівника.

4.4. Учні закладу зобов'язані: • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

 • підвищувати загальний культурний рівень;

 • дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися вимог Статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладі. Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

4.6.Педагогічні працівники закладу мають право на:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка