Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Автоматика, телемеханіка, зв’язок та обчислювальна техніка ”
Сторінка1/3
Дата конвертації01.02.2017
Розмір0,69 Mb.
  1   2   3
Української державної академії

залізничного транспорту

Кафедра „Автоматика, телемеханіка,

звязок та обчислювальна техніка ”


Т.І. Семикова


АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА,

ЗВ'ЯЗОК
Завдання на курсову роботу

з методичними вказівками

для студентів IV курсу

спеціальності
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Донецьк 2006

Завдання на курсову роботу з методичними вказівками розглянуті і затверджені до друку на засіданні кафедри «Автоматика, телемеханіка, зв'язок та обчислювальна техніка» від 07 березня 2006 р., протокол № 7.

Завдання на курсову роботу з методичними вказівками, складені для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті», відповідає ГОСТ 2.105-95 і рекомендується для використання у навчальному процесі. Розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні методичної ради факультету «Управління на залізничному транспорті», протокол №7 від 22 травня 2006 р.

Склали:


ст. викладач Т.І. Семикова (ДонІЗТ).

Рецензенти:

доцент В.Ф.Чеклов (ДонІЗТ)

професор В.І.Мойсеєнко (УкрДАЗТ)Зміст

Вступ……………………………………………………………...….....

4

Програмоване завдання на курсову роботу..………………..………..

5

Загальні вказівки..……………………………………………...……….

6

1 Обладнання станції пристроями релейно-процесорної централізації……………………………………………………………….

9

1.1 Технологія роботи станції.……………….………………………..

9

1.2 Схематичний план станції з осигналізуванням .............................

11

1.3 Маршрутизація пересувань на станції…....………………………

14

1.4 Технічна структура і функції релейно-процесорної централізації………………………………………………………………..

19

1.5 Функціональна схема виконавчої групи блоків………………….

23

2 Ув’язка станційних пристроїв з автоблокуванням і автоматичною локомотивною сигналізацією..…………….................................................

26

2.1 Схема ув‘язки станційних пристроїв з автоблокуванням……….

26

2.2 Ув‘язка між показаннями колійних світлофорів і автоматичною локомотивною сигналізацією……………………………………………..

29

Список використаних джерел.………………………………….……...

32


Вступ

Сучасні системи керування технологічними процесами на станціях основуються на використанні технічних засобів та обчислювальної техніки. Вони представляють складні автоматизовані системи керування, у яких приймає участь людина.

Курсова робота на тему «Релейно-процесорна централізація на дільничній станції і її ув’язка з автоблокуванням та автоматичною локомотивною сигналізацією на перегоні» виконується студентами спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» по дисципліні «Автоматика, телемеханіка, зв'язок».

Виконання роботи полягає у визначенні напольних пристроїв, за допомогою яких буде здійснюватись автоматичне керування технологічним процесом на станції; виконанні маршрутизація поїзних і маневрових пересувань для забезпечення безпечного руху поїздів по станції; визначенні структури системи централізації, розробки функціональної схеми блоків виконавчої групи, розробки схеми ув’язки пристроїв системи централізації з автоблокуванням і наведенням структурної схеми системи автоматичної локомотивної сигналізації.

У програмованому завданні на курсову роботу з методичними вказівками наведені вихідні данні, що до визначення варіанту схеми типового плану станції, горловини станції, виду маршруту прийому для розробки електричних схем виконавчої групи, стан ділянок для розробки схеми ув’язки пристроїв систем централізації і автоблокування.

У роботі наведені загальні вимоги до тексту пояснювальної записки і відображень на кресленнях.

Кожний розділ містить методичні вказівки з теоретичного матеріалу і зазначення порядку викладання, контрольні питання і варіанти відповідей.

Програмоване завдання на курсову роботу


Курсова робота за темою «Релейно-процесорна централізація на дільничній станції і її ув’язка з автоблокуванням та автоматичною локомотивною сигналізацією на перегоні»
Вихідні данні
Вихідні дані до варіантів контрольної роботи наведені в таблиці 1 і таблиці 2, схема станції (рисунок 1) обирається з таблиці 1 по сумі двох останніх цифр учбового шифру студента. Горловина станції задається передостанньою цифрою шифру: парній цифрі відповідає парна (П), а непарній – непарна (Н) горловина станції. Цифра 0 вважається парною. Маршрут прийому обирається в заданій горловині станції по таблиці 1. Стан ділянок наближення вказані в таблиці 2. Варіант стану ділянок наближення обирається за останньою цифрою учбового шифру студента. Станція розташована на дільниці з електротягою постійного струму, перегін обладнано числовим кодовим автоблокуванням.

Таблиця1 – Розподіл схем станцій, видів маршрутів прийому і горловин станції за варіантами
Варіант курсової роботи

Схема станції

Горловина станції

Вихідний світрлофор

парна

непарна

0; 10

а

Варіантний на 4П

Варіантний на 3П

Відкрит

1; 11

б

Основний на 7П

Основний на 6П

Закрит

2; 12

в

Основний на 4П

Основний на 3П

Відкрит

3; 13

г

Основний на 3П

Основний на 6П

Закрит

4; 14

д

Основний на 4П

Основний на 3П

Відкрит

5; 15

е

Основний на 5П

Основний на 7П

Закрит

6; 16

ж

Основний на 4П

Основний на 3П

Відкрит

7; 17

з

Основний на 4П

Основний на 3П

Закрит

8; 18

и

Варіантний на 4П

Варіантний на 3П

Відкрит

9

к

Основний

на 6П


Основний на 6П

Закрит

Таблиця 2 – Стан ділянок наближенняВаріант курсової роботи

Напрямок руху

Парна

Непарна

1

З

В

В

З

2

З

З

З

В

3

В

З

З

З

4

З

В

В

З

5

В

З

З

В

6

З

В

В

З

7

В

З

З

В

8

З

З

З

В

9

В

З

З

З

0

З

В

З

В

Примітка: В – дільниця вільна, З – зайнята.


Загальні вказівки
Курсова робота повинна мати пояснювальну записку та креслення. У пояснювальній записці приводиться тема роботи, вихідні данні, текст з конкретними пояснення до виконання завдання.

Креслення курсової роботи містять схематичний план станції з осигналізуванням, структурну схему релейно-процесорної централізації (РПЦ), функціональну схему блоків виконавчої групи, електричну схему ув’язки пристроїв РПЦ і системи автоблокування (АБ), структурну схему системи автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС).

Пояснювальна записка пишеться з однієї сторонці листа стандартного розміру А4. Виправлення за зауваженнями пишуться на чистій стороні листа рядом із зауваженнями.

Пояснення повинні бути конкретними, мати відношення до варіанту завдання. Переписування тексу з учбової літератури або методичних вказівок, які передбачаються лише для орієнтації студента при виконанні роботи, розглядаються як недолік курсової роботи при загальній оцінці.

В кінці пояснювальної записки наводиться список використаних джерел.

Креслення виконуються на білому або міліметровому листі розміром, що не перевищує двох розмірів стандартного листа пояснювальної записки.Кожний розділ курсової роботи містить контрольне запитання та варіанти відповідей. З наведених варіантів відповідей до запитання необхідно вибрати і вказати правильну.


Рисунок 1 – Варіанти схематичних планів станцій


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка