Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Автоматика, телемеханіка, зв’язок та обчислювальна техніка ”
Сторінка2/3
Дата конвертації01.02.2017
Розмір0,69 Mb.
1   2   3

1 Обладнання станції пристроями релейно-процерної централізації
1.1 Технологія роботи станції

Станціями називаються роздільні пункти, на котрих крім обгону і схрещення поїздів виконуються операції по їх прийому і відправленню, навантаженню і розвантаженню вантажів, прийому та видачі їх клієнтурі, обслуговуванню пасажирів.

На станціях виконуються технічні, вантажні, комерційні і пасажирські операції. До технічних операцій відносяться: прийом, відправлення, перепуск поїздів, їх схрещення й обгони; розформування – формування складів потягів, обробка окремих груп вагонів, причіпка вагонів до прохідних поїздів або одиночних локомотивів; відчеплення, підготовка й подача вагонів до вантажних пунктів і на поїзні колії з послідуючим убранням; технічний огляд вагонів та усунення виявлених пошкоджень; зміна локомотивів і локомотивних бригад. Також технічними операціями є ремонт і екіпіровка локомотивів та вагонів, їх промивка, чищення і дезінфекція.

До вантажних операцій відносяться: навантаження, розвантаження і перевантаження вантажів; сортування дрібних відправлень і контейнерів.

До числа комерційних операцій надходять: прийом, вивішування, зберігання і видача вантажів, оформлення перевізних документів; отримання платежів; пломбування вагонів; забезпечення збереження вантажів; догляд складів, що прибувають і відправляються у комерційному відношенні.

Пасажирські операції складають: організація посадки/висадки пасажирів; прийом, зберігання і видача багажу і ручної кладці; навантаження і розвантаження багажу та пошти; продаж пасажирських квитків; культурно-побутове обслуговування пасажирів на вокзалах.

Станції мають поперечний і поздовжній типи, розташування їх буває на одноколійних і двоколійних дільницях залізниці з зазначеним рухом поїздів, вони обладнуються пристроями систем централізації стрілок і сигналів.

Наприклад, для заданої станції технологія роботи полягає у наступному. Станція має поперечний тип, розташована на двоколійній дільниці залізниці, обладнується пристроями релейно-процесорної централізації, розмір руху середній. На станції колії головні Iп, IIп і бокові 3п, 4п спеціалізовані. Колії Iп, 3п передбачаються для прийому і відправленню поїздів у непарному напрямку, колії IIп, 4п – у парному напрямку. Бокові 5п, 6п і 8п обезлічені і передбачаються для прийому та відправленню поїздів у обох напрямках. До колій 5п і 8п примикають тупикові колії відповідно 7т і 9т.

Стрілка 25 має подвійне управління, яке здійснюється з поста електричної централізації і маневрової колонки МК – 1. Передача стрілки 25 на місцеве керування відбувається при необхідності значних маневрових робіт у цьому районі станції.

Порядок роботи на станції наступний. Пасажирські і вантажні поїзди, що слідують по даній станції без зупинки пропускаються по головним коліям Iп, IIп і боковим 3п, 4п. Пасажирські поїзди з зупинкою приймаються на колію 5п. Виробництво маневрової роботи виконується при використанні тупикових колій 7т і 9т. Подання й убирання вагонів місцевого навантаження і розвантаження виконується збірними поїздами, які приймаються на 8п.

Оформлення пункту. У пояснювальній записці необхідно навести характеристику технології роботи заданої станції.
Контрольне питання. На які колії можна приймати пасажирські поїзди?
Варіанти відповіді:
1) головні;

2) бокові спеціалізовані;

3) бокові обезлічені;

4) тупикові;

5) зазначені у технології роботи станції.


1.2 Схематичний план станції з осигналізуванням

Викреслюється схематичний план заданої горловини станції на котрому виконується розміщення світлофорів. Положення основного вхідного світлофору (Н) зазначено в завданні. Додатковий вхідний світлофор (НД) з червоним і двома жовтими вогнями слідує передбачити по границі станції для організації двостороннього руху по однієї перегінної колії при капітальному ремонті іншої колії (наприклад, світлофор НД на рисунку 2). Вихідні світлофори (Ч3, Ч4, Ч6, ЧІІ) встановлюються з урахуванням заданої спеціалізації приймально-відправних колій.

На головних і бокових коліях, по яких передбачається безупиний перепуск поїздів, установлюються щоглові світлофори (ЧІІ, Ч4). Щогловими повинні бути також групові світлофори (поїзні і маневрові) світлофори, що огороджують вихід із депо, витяжок, колій відстою маневрових составів. Інші вихідні і маневрові світлофори, як правило, повинні передбачатися карликовими.

Розміщення маневрових світлофорів у горловині виконується з таким розрахунком, щоб забезпечити можливість паралельнихх маневрових пересувань (світлофори М9 і М15), виключити перебіги при кутових заїздах (світлофори М11 і М17).

Можливість перестановки рухомих одиниць з одної колії на іншу забезпечується встановленням маневрових світлофорів перед стрілками, що ведуть на ці колії (світлофори М19, М21). Якщо вихідний світлофор встановлено з однієї сторони (приймально – відправна колія спеціалізована) то з другої, протилежної сторони від вихідного світлофора передбачається маневровий світлофор (М25, М27). Безстрілочні ділянки в горловині станції відгороджуються маневровими світлофорами, як правило, по обидва боки (М7, М29).

Між вхідним світлофором і першою вхідною стрілкою передбачається безстрілочна ділянка, яка обгороджується маневровим світлофором (М1).

Якщо до горловини станції примикає двоколійний перегін, тоді передбачається безстрілочна ділянка між останньою вихідною стрілкою і границею станції, а з неї встановлюється маневровий світлофор (М5).

Після осигналізування виконується розміщення ізолюючих стиків, яке дозволяє електрично відокремити стрілочні, безстрілочні ділянки і колії станції одне від другого для контролю місцезнаходження рухомого складу.

У першу чергу встановлюються ізолюючі стики в створі зі світлофорами. Потім виконується розбивка путьового розвитку станції на ізольовані ділянки – секції стрілочних зон. В одну секцію можна включати не більш трьох поодиноких чи двох перехресних стрілочних переводів. Стрілки з'їздів між паралельними коліями ізолюються одна від другої стиками, у противному випадку будуть неможливі одночасні неворожі пересування по обох стрілках. При об'єднанні стрілок у секції необхідно максимально забезпечити можливість одночасних пересувань по неворожим маршрутам. Наприклад, стрілки 1, 5, і 11 нецілесообразно об’єднати до однієї секції, так як це виключає можливість встановлення одночасних маршрутів при мінусовому положенні з’їздів 1/3 і 9/11.

В районах станції, які мають, крім поїзної роботи, значну сортувальну роботу, передбачається місцеве керування стрілками з маневрових колонок.

У заданої горловині станції можна передбачити включення до централізації всіх стрілок, крім стрілок вантажного двору. Стрілки, що включені до цетралізації мають централізоване керування з посту ЕЦ, а стрілка 25 має крім централізованого керування і місцеве керування з маневрової колонки МК – 1.

У непарній горловині стрілки мають непарні номери, які збільшуються убік приймально-відправних колій. Стрілкам з'їздів, а також стрілочним вулицям привласнюються суміжні номери.

Для забезпечення беззупинного перепуску поїздів по боковим коліям (як правило, по 3п і 4п коліям) використовуються стрілочні переводи марки 1/18. На вхідному світлофорі (Н) у даному випадку повинна передбачатись сигналізація з використанням зеленої полоси.
Оформлення пункту. На схематичному плані заданої горловини станції у встановлених позначках повинні бути вказані: колії, ізолюючі стики, стрілки, сигнали, пост централізації, релейна шафа, батарейний колодязь, маневрова колонка, траса магистрального кабелю. Слід також скласти ведомість стрілочних переводів, у якої вказати тип стрілочних рейок, марку хрестовини, порахувати кількість стрілок, сигналів і зробити запис:

« До централізації включаються: стрілок – ……; сигналів – ………; з них поїзних – ………; маневрових – ……..».

При написанні поянювальної записки необхідно відмітити з’ясування розміщення сигналів.

Контрольне питання. Яку загальну вимогу необхідно дотримувати при розміщенні маневрових сигналів у горловині станції?
Варіанти відповіді:

1) забезпечення можливості завдання паралельних маршрутів;

2) збільшення пропускної здатності горловини станції;

3) забезпечення найменьшої довжини маневрових маршрутів;4) забезпечення одночасних неворожих пересувань та виникнення зайвих перепробігів маневрових складів.

Рисунок 2 – Однонитковий план станції з осигналізуванням1.3 Маршрутизація пересувань на станції

Маршрутом є організований путь слідування рухомого поїзду поїзним чи маневровим порядком у межах станції. Усі поїзні пересування по прийому, відправленню і передачі поїздів з парку у парк виконується по сигналах і обов'язково маршрутизуються. Маневрові пересування також маршрутизуються, за винятком ізольованих районів станцій, де здійснюється сортувальна робота. Стрілки, що знаходяться у цих районах, передаються на місцеве керування. Розробка маршрутизації закінчується складанням таблиць основних і варіантних поїзних маршрутів, маневрових маршрутів, а також таблиці взаємозалежності показань вхідного і вихідних світлофорів для заданої горловини станції.У таблиці основних поїзних маршрутів (таблиця 3) послідовно перелічуються всі маршрути прийому і відправлення поїздів і вказується положення ходових та охоронних стрілок, що входять до маршруту
Таблиця 3 – Перелік основних пїзних маршрутів

Напрямок


№ марш.

Найменування маршруту

Літера світлофору

Стрілки

1/3

5/7

9/11

13/15

17/19

21/23

25


27-

29

31/33

35

Поїзні маршрути

Напрямок

Прийом

1

На I колію

Н

+

+

+
+

++

(+)
2

На 3 колію

Н

+

+

+
+

+-

+
3

На 5 колію

Н

-

(+)+4

На 6 колію

Н

+

+

+
(+)

-
--

5

На 8 колію

Н

+

-

(+)

-

(+)
+

Відправл.

6

З ІІ колії

ЧІІ

+

+

+

+

+
+


7

З 4 колії

Ч4
+

+

+

+

+
-+

8

З 5 колії

Ч5
(+)

-
+

+-

-
9

З 6 колії

Ч6
+

+

+

+

+
--

10

З 8 колії

Ч8
+

+

-

(+)
+
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка