Управління інтелектуальною власністюДата конвертації01.09.2018
Розмір54,4 Kb.
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

ІІ

3

90

1210

68

4

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – за вибором студента.

Викладач – Тараненко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи функціонування і розвитку інтелектуальної власності;

 • роль інтелектуальної власності в управлінні організацією;

 • принципи управління системою інтелектуальної власності;

 • стратегії управління інтелектуальною власністю організації;

 • механізм формування портфелю інтелектуальної власності на підприємстві;

 • як запобігти втраті комерційної таємниці;

 • як запобігти передчасному розкриттю винаходів;

 • механізм комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності;

 • способи оцінки вартості прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

 • стандарти організації щодо забезпечення функціонування системи інтелектуальної власності.

вміти:

 • володіти категоріальним апаратом у сфері управління ІВ;

 • застосовувати стандартні теоретичні моделі та методи управління ІВ;

 • досліджувати економічні явища, процеси і механізми їх функціонування;

 • добирати відповідні управлінські стратегії;

 • виявляти проблеми економічного характеру в процесі аналізу конкретних ситуацій у сфері управління ІВ;

 • пропонувати способи їх вирішення та оцінювати очікувані результати.Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Загальні засади управління інтелектуальною власністю

Тема 1.1. Предмет, сутність та зміст теорії управління. Поняття та принципи управління інтелектуальною власністю

Тема 1.2. Управління процесом створення об’єктів права інтелектуальної власності

Тема 1.3. Управління процесом набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності

Модуль 2. Організаційні особливості управління інтелектуальною власністю

Тема 2.1. Управління процесом використання об’єктів права інтелектуальної власності

Тема 2.2. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

Тема 2.3. Управління трансфером технологій
Рекомендована література

Основна:

 1. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

 2. Карпенко В.А. Управление интеллектуальной собственностью на предприятии. – Экономический Вестник Ростовского государственного университета, Том 5, № 4, часть 2. - Ростов-на-Дону, 2007.

 3. Кобиляцький Л. С. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб. – К.: Зовнішня торгівля. – 2003. – 304 с.

 4. Перерва П. Г. Трансфер технологий : [монография] / Перерва П. Г. [и др.]. – Харьков : Віровець А. П.; Мишкольц, 2012. – 667 с.

 5. Цибульов П.М., Чебатерьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П. М. Цибульова: Монографія, – К.: «К. і С.» 2005. – 448 с.

Додаткова:

 1. Базилевич В. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: «Знання», 2014. – 671 с.

 2. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 296 с.

 3. Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебник. - 4-е изд., стереотип. – Минск: Новые знания, 2008. – 636 с.

 4. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред.. д.т.н. Цибульова П.М. - К. УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

 5. Крайнєв П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.

 6. Мокрышев В.В., Алдонин В.М. Управление исключительными правами (интеллектуальной собственностью, нематериальными активами) в конкурентной борьбе. – М.: ИНИЦ Роспатента. 2002. – 212 с.

 7. Морозов В.В. Управління закупівлями в проектах. Монографія. У 2-х томах. – К.: УКРІНЕІ, 2000. – т.1. – 188, т.2. – 196 с.

 8. Петруненков А.А. Организация разработки нового товара. Учебно-методическое пособие. – М.: Монолит, 2002 – 288 с.

 9. Право інтелектуальної власності. Академ, курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. O.A. Підопригори, О.Д. Святоцького ‒ 2-е вид., перероб. та допов. К.: Концерн ,,Видавничий Дім" «Ін Юре», 2004. ‒ 672 с.

 10. Разу М. Л., Воропаев В. И. Управление программами и проектами. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 11. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник / Під загальною редакцією д.е.н., професора Ястремської О.М., к.е.н., доцента Верещагіної Г.В. Х.:ВД «ІНЖЕК», 2010. – 398 с.

 12. Тарасова І.І. «Аналіз особливостей управління інтелектуальною власністю підприємства». Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан і тенденції розвитку економіки регіонів в контексті євроінтеграційних процесів» – Ялта, 2007. – 348 с.

 13. Тренев Н. Н. Стратегическое управление: Учеб. пособие для вузов. – М.: Приор, 2000.

 14. Цибульов П.М., Чебатерьов В.П. Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність: навч. посіб. – К.: УкрІНТЕІ, 2016 – 196 с.

 15. Чмир О.С. Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій. – К.: УкрІНТЕІ, 2016 – 120 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка