Управління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
Сторінка1/2
Дата конвертації16.01.2019
Розмір1,49 Mb.
  1   2

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКАШановні читачі!


БУДЕМО ГІДНІ

СЛАВИ ГЕРОЇВ

НА ДОПОМОГУ ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МОЛОДІ

Методико-бібліографічні матеріалиСуми - 2016
Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною. Виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення незалежності, активної громадянської позиції визнано проблемами загальнодержавного масштабу. Сьогодні, як ніколи, необхідна висока патріотична самосвідомість, чітка громадянська позиція кожного українця, готовність до захисту Батьківщини та територіальної цілісності держави.

З огляду на актуальність теми патріотизму працівниками читального залу для юнацтва розроблений методико-бібліографічний матеріал на допомогу патріотичному вихованню молоді «Будемо гідні слави героїв». Видання буде корисним викладачам навчальних закладів, бібліотечним працівникам, учням, студентам, а також фахівцям, які працюють із молоддю.
Сучасні аспекти патріотичного виховання
Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

О. Олесь
Нині перед нашою державою стоїть завдання – формувати в молодого покоління високу патріотичну свідомість, готовність виконувати громадянський і конституційний обов’язок, захищати національні інтереси, незалежність України, сприяти становленню правової, демократичної, соціальної держави. Патріотичне виховання молоді є одним з найважливіших напрямків сучасної державної політики, що включає систематичну діяльність по формуванню у підростаючого покоління духовно-моральних та громадянських цінностей, почуття відданості та любові до Вітчизни.

Сьогодні патріотичне виховання здійснюється на правових підставах: «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року та «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року.

Метою патріотичного виховання є формування в підростаючого покоління високих моральних почуттів і переконань, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, бажання самовіддано розбудовувати суверенну, незалежну державу, забезпечувати національну безпеку, сприяти єднанню українського народу, миру та злагоді в суспільстві.

В основу системи патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності, формування ціннісних орієнтирів, самосвідомості молоді, які здійснюються на прикладах героїчної боротьби народу за самовизначення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, а також на прикладах мужності, героїзму учасників революційних подій в Україні.

Патріотизм (гр. patriotes – батьківщина) – любов до своєї батьківщини, відданість, гордість за свій народ, прагнення захистити його надбання, продовжити збагачення загальнолюдських і національних духовних цінностей. Видатний український педагог В. Сухомлинський зазначав: «Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань підростаючого покоління неможливо відокремити від складного, цілісного процесу формування особистості».

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності, виникла нагальна необхідність переосмислення та посилення патріотичного виховання – формування нового українця на підставі національних та європейських цінностей. Патріотизм українців покликаний захистити інтереси держави, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню суспільства, яке передбачає громадянську свідомість, моральну, правову культуру особистості, розквіт національної самосвідомості, ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Патріотизм є нагальною потребою держави, адже дуже важливо, щоб молодь виросла національно свідомими громадянами – патріотами, здатними у майбутньому забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, а у випадку військової загрози – відстояти її незалежність, своєю любов’ю до Батьківщини створити умови для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності.

Носієм патріотизму є український народ, завдяки його творчій праці, відданості розвивається це почуття. Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, колискова пісня, рідна оселя, садиба, батьківщина і Батьківщина, героїчне минуле народу, життя і діяльність видатних українців. Процес національного відродження України потребує від молоді віри, любові до народу, усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством. Важливою ознакою патріотизму є виконання конституційних норм, дотримання чинних законів, знання прав і обов’язків. Патріот той, хто своє право вимірює своїм обов’язком.

Визначальною характеристикою патріотизму є його гуманістична моральність, притаманна громадянському суспільству. Вияв співчуття, милосердя – важлива цінність толерантного громадянина-патріота, яка не сумісна з сепаратизмом, шовінізмом, расизмом. Для становлення і утвердження незалежної України потрібно формувати свідомість юної особистості в поєднанні з пристрасною любов’ю до рідного краю, почуттям поваги до інших народів. Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення до українського народу, держави, нації.

Національне відродження, розбудова української держави нерозривно пов’язані з опануванням української мови. Ще за часів Тараса Шевченка мову України – мелодійну, чисту, барвисту, намагалися знищити, сплюндрувати, бо немає мови – немає народу і нації. Сьогодні наші патріоти відвойовують її як державну. Рідна мова – це духовне багатство народу, а мовленнєва культура людини – дзеркало її духовної культури.

Головною складовою патріотичного виховання є військово-патріотичне виховання, яке орієнтоване на формування у молоді готовності до захисту Вітчизни, бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних Силах України. Його зміст визначається національними інтересами України, сприяє забезпеченню активної участі підростаючого покоління у збереженні безпеки від зовнішньої загрози, грунтується на духовно-моральних цінностях суспільства, охоплює підготовку з основ військової служби. Військово-патріотичне виховання сприяє обороноздатності держави, яка разом із міжнародною спільнотою бере участь у миротворчих і гуманістичних операціях, протистоїть міжнародному тероризму, запобігає військовим конфліктам.

Патріотичне виховання – систематична та скоординована діяльність, яка включає в себе: • організацію соціокультурної роботи бібліотеки в активній співпраці з школою, молодіжними громадськими організаціями;

 • комплекс виховних заходів з формування патріотичного світогляду;

 • повагу до бойових традицій Вітчизни;

 • виховання міцних фізичних якостей молоді;

 • самовдосконалення молоді, готової до виконання завдань із забезпечення збройного захисту Вітчизни, її національних інтересів.

Пріоритетними напрямами патріотичного виховання у бібліотеках є:

 • духовно-моральний напрям, який передбачає формування моральної стійкості молоді, мужності, любові до Батьківщини, свого народу;

 • громадянсько-патріотичний напрям реалізує вивчення державної символіки України, ціннісного ставлення до національних інтересів країни, її суверенітету, незалежності і цілісності;

 • культурно-історичний напрям зосереджений на вихованні любові до рідного краю, збереженні культурних та історичних пам’яток, національної гордості, самосвідомості;

 • військово-патріотичний напрям передбачає вивчення військової історії, традицій України, формування позитивного образу Збройних Сил, готовності до виконання військового обов’язку;

 • спортивно-патріотичний напрям спрямований на розвиток морально-вольових якостей молоді, виховання витривалості, мужності, готовності до захисту Вітчизни;

 • культурно-патріотичний напрям передбачає вивчення усної народної творчості, звичаїв і традицій українського народу.

Історія України – це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і незалежність. Це славні лицарі Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Іван Мазепа, Олекса Довбуш, Устим Кармелюк, які віддали своє життя за щастя народу. Це відомі всьому світові діячі української культури: Тарас Шевченко і Іван Франко, Леся Українка і Олександр Довженко, Микола Лисенко і Оксана Петрусенко, Марія Заньковецька і Соломія Крушельницька, Микола Костомаров і Михайло Грушевський. Без збереження такої визначної культурної та історичної пам’яті народу не може бути вихованої, по-справжньому патріотичної особистості. У неймовірно складний для нашої держави час у серці кожного – невимовна тривога та біль за майбутнє неньки-України, тому в підростаючого покоління необхідно плекати найкращі людські якості, що дозволять їм у майбутньому стати гідними громадянами своєї Батьківщини.

Сучасний патріотизм – це гідність і відповідальність, збереження пам’яті про кожного солдата і офіцера, які загинули, захищаючи Україну. Успішно здійснюються загальноукраїнські заходи, акції, спрямовані на активізацію патріотичних, моральних позицій молоді, кращих надбань національних і світових народних традицій.

Сумщина започаткувала традицію проведення патріотичного літнього табору «Сєвєр» імені Сергія Табали – загиблого земляка, учасника АТО. Символічним девізом у таборі став життєвий девіз Сергія: «Хто, як не ми; коли, як не зараз». На конкурсі молодіжних організацій обласного управління молоді та спорту проект проведення табору отримав підтримку і фінансування. Його учасниками є молоді люди віком від 14 до 20 років. У таборі активний ритм життя і сувора дисципліна, категорично заборонено: паління, алкоголь, наркотики. Дні, проведені в таборі, інтенсивні і насичені навчанням, спортом, тренуваннями, туризмом, розвідкою, маскуванням, прочісуванням території, загартовують волю і виховують патріотизм.

Сумський осередок громадського об’єднання «Молодіжний націоналістичний конгрес» щорічно проводить патріотичний наметовий табір для дітей і підлітків «Коловрат» імені Романа Атаманюка, який був його головним організатором і учасником. У таборі Роман виконував роль «бунчужного», суворо слідкував за дисципліною. До дітей був справедливий, з вражаючим почуттям гумору. У таборі «Коловрат» – сувора дисципліна, вишколи змінюються розвагами: може бути оголошена нічна тривога і табір вирушить у похід, а можуть підняти на прибирання території, якщо у таборі насмітили. Головне – атмосфера дружби, взаємопідтримки та українськості. Так у таборі «Коловрат» закладаються основи патріотизму і виховуються патріоти.

Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе завдання – виховання юного громадянина, патріота рідної землі. Події останніх років надали багато життєвих уроків та вплинули на свідомість українців. Наш моральний обов’язок – не забувати ці сторінки історії, розповідати молоді про героїчний подвиг земляків, прищеплювати любов до Батьківщини, виховувати гідних громадян України. Бібліотеки повинні долучати молодь до політичного життя країни, популяризувати видатні досягнення в галузях культури, науки, спорту, економіки, підвищувати правову культуру громадян, використовувати державні символи в патріотичному вихованні.

Бібліотека завжди живе проблемами країни, її турботами, болем і втратами, становленням і творенням. Це – своєрідне «багатошарове дзеркало», яке збирає і ретельно зберігає для нащадків їх власну історію. Саме працівникам бібліотечних закладів відведена місія – розповісти молоді про славні віхи нашої історії.

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека завжди проводила систематичну роботу по формуванню патріотичної свідомості з багатьох напрямків: історико-культурному, краєзнавчому, духовно-моральному, військово-патріотичному, яка активізувалася після прийняття Указів Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки».

Важливою складовою в процесі роботи по патріотичному вихованню є фонд бібліотеки, який дозволяє ефективно інформувати молодих читачів про історичне минуле нашої Батьківщини, пропонуючи користувачам твори письменників: М. Андрусяка, Ю. Андруховича, Ю. Винничука, В. Голобородька, Л. Дашвара, О. Забужко, С. Жадана, Р. Іваничука, А. Кокотюхи, братів Капранових, Л. Костенко, М. Матіос, В. Шкляра, Ю. Щербака та ін. Фонд періодичних видань історичної та військової тематики дозволяє інформувати молодь про сучасні події в зоні АТО.

Складний процес патріотичного виховання здійснюється шляхом різноманітних форм роботи. Працівники читального залу для юнацтва організовують виставки, перегляди літератури, які розкривають історичну тематику, визначні ювілейні дати в історії України, щорічно проводять масові заходи для молоді міста.

Протягом останніх років знайшли гідне відображення в соціокультурній роботі відділу такі пам’ятні дати як: День захисника Вітчизни, День українського козацтва, День Збройних Сил України, День Гідності та Свободи, День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, пам’яті Героїв Небесної Сотні. Ці заходи мають величезний емоційний вплив на підлітків, викликають почуття гордості за своїх близьких, учасників визначних історичних подій, спонукають пишатися своєю Батьківщиною.  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка