Управління освіти голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації гімназія №59 ім. О. М. Бойченка м. КиєваСкачати 18,24 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір18,24 Kb.
 • УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ
 • ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 • Гімназія №59 ім. О.М. Бойченка м. Києва
 • 03028, м. Київ, вул. Велика Китаївська, 85, тел/факс.525-21-38, тел. 525-53-30,
 • Е-mail: admin@ gymnasium.org.ua
 • Школа проектної діяльності
 • м. Київ – 2010

На виконання програми “Столична освіта. 2001-2005 рр.”, відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 01.09.2004 р., № 267 ” Про організацію інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 н.р.” Тема експериментальної педагогічної програми (2004-2009 роки) : Школа проектної діяльності.

Науковий керівник експериментальної програми – Єрмаков Іван Гнатович, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, кандидат історичних наук Керівник проекту – директор гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка м. Києва, Заслужений учитель України, Антоненко Тетяна Стефанівна

Завдання експериментального дослідження

 • Розробити модель школи проектної діяльності як єдиної педагогічної системи;
 • Визначити особливості впровадження проектно-цільового управління гімназією;
 • Спрямувати науково-методичну роботу гімназії на визначення типології проектної технології;
 • Визначити специфіку використання методу проектів з урахуванням вікових особливостей дитини та її індивідуального життєвого досвіду;
 • Розробити програму формування проектної культури вчителів та учнів у контексті компетентнісно спрямованої освіти.

“Школа проектної діяльності” 2004-2005 навчальний рік Підвищення проектної культури вчителів, учнів і батьків. 2005 -2007 роки Створення проектного простору в гімназії. Типи проектів, їх місце і роль у розвитку життєвої компетентності учнів. 2007-2008 роки “Від системи учнівських проектів до проекту інноваційного розвитку гімназії як громадсько активної, відкритої педагогічної системи”. 2008-2009 н.р. - рік методичних і педагогічних проектів

 • Теми проектів
 • для роботи в творчих групах учителів гімназії
 • в експериментальній програмі
 • “Школа проектної діяльності”
 • Азбука проектної діяльності ( 1-4 кл.).
 • Методика проектної діяльності учнів ( 5-8 кл.).
 • Проектна культура старшокласників ( 9-11 кл.).
 • Творчі проекти: сутність, специфіка, методика, алгоритм реалізації.
 • Екологічні проекти: сутність, специфіка, методика, алгоритм реалізації.
 • Виховні проекти у гуманістичній системі гімназії.
 • Соціальні проекти: сутність, специфіка, методика, алгоритм реалізації.
 • Інформаційні та телекомунікаційні проекти.
 • Життєві проекти у технології життєздійснення.
 • Культурологічні проекти.
 • Дослідницькі проекти, їх місце у розвитку творчого і практичного мислення гімназистів.
 • Проекти милосердя, їх місце і роль у розвитку життєздатності учнів.
 • Метод проектів у початковій школі.
 • Розвиток ключових життєвих компетенцій на різних етапах становлення особистості.

Перелік основних друкованих праць за темою експерименту. Антоненко Т. Школа проектної діяльності. // Шкільний світ. – 2008. - № 18.- С.6-7. Писаненко Л.Є. Не навчанням єдиним... Розвиток життєвої компетентності гімназистів. // Шкільний світ. – 2008. - № 18. -С.7 - 10. Грабовська Л. Не поряд, не над, а разом. Система особистісноорієнтованого виховання. // Шкільний світ. – 2008. - № 18.-С.4-5. Гончар О. Чи легко бути молодим ? Сценарій презентації проекту. // Шкільний світ. – 2008. - № 18.-С.611-12. Мусіна О. “Що в імені моїм...” // Шкільний світ. – 2008. - № 18.-С. 13-14. Прокопець О., Ісаченко Л. “Вона віддячить вам здоров’ям і добром...” Екологічні проекти.// Шкільний світ. – 2008. - № 18.-С.15-16. Дорошенко О. Будьте дужі, як вода! Сценарій до захисту проекту “Символи води в обрядах українського народу” // Шкільний світ. – 2008. - № 18.-С. 17 - 18.

Байда Л. “Благослови, берегине мальво, день новий зустрічати...” Сценарій презентації проекту “Рослини - символи України” // Шкільний світ. – 2008. - № 18.- С. 19-21. Кондратюк С. Міфи та легенди зоряного неба. Сценарій до захисту проекту // Шкільний світ. – 2008. - № 18.- С. 22-24. Медведєва Г. Українській ляльці – 26 століть. Матеріали для проекту “ Роль іграшки в житті дитини” // Шкільний світ. – 2008. - № 18.-С. 25-28. Горонескуль Т. Іграшка – трансформер. Творчий проект. // Шкільний світ. – 2008. - № 9 .- С. 15-20. Гуцало Л. Ми-Кияни.Творчий проект.// Шкільний світ. –2008.-№ 44.- С. 8-9. Кабанець Т. “Кладуть донині діти на ніч їх під подушки” Сценарій презентації проекту “Книга- джерело знань”. // Шкільний світ. – 2008. – № 18.- С. 8-10. Ковалевська Ю. Наша гімназійна сім’я. Пошуково-творчий проект. // Шкільний світ. – 2008. - № 2.-С. 5. Ковалевська Ю. Метод проектів на уроках хімії. // Шкільний світ. – 2009. - № 25.- С. 3-10. Гуцало Л. Театри Києва молоді. Програма виховання і розвитку. // Шкільний світ. – 2009. - № 38.- С. 7-10. Байда Л. Новорічна гірлянда. // Шкільний світ. – 2009. - № 41 . – С.10-12.

Участь у проектах допомогла: Знайти та удосконалити себе Пізнати свої можливості Випробувати себе Проявити свою творчість Розвивати здібності Впевнитись у собі Здружити клас Навчитися презентувати себе Розширити світогляд Відчути себе керівником чи членом команди Ефективно згаяти час Не втратити повагу вчителів, зберегти стосунки з ними

На думку гімназистів, проект – це... Задоволення від роботи Відкриття себе і нових вражень Показ свого інтелекту, організованості та вихованості Робота в колективі, групі Виконання задачі, яка дає особистісний розвиток та почуття впевненості Творчість Розкриття особистості - почуваєш себе дорослою людиною Позитивні емоції Справа, яка організовує учнів Радість і спілкування Пізнання світу Робота, яка допомагає пізнати свої здібності, дозволяє презентувати себе і свої здобутки перед аудиторією.

Завдяки участі в проектній діяльності в житті гімназистів відбулися такі зміни: Я не боюсь висловлювати свої думки перед аудиторією Зрозуміла, що треба вірити в успіх. Полюбила математику Подружилася з однокласниками Набув досвіду Повірив, що можу стати актором Покращались стосунки з однокласниками, з’явилися спільні інтереси Дізнався про ставлення до себе однокласників Відчула, що можу чогось досягти Стали більше поважати вчителі Переборола страх перед аудиторією та розкрила в собі багато талантів. Удосконалила свої вміння Сформувалися певні погляди на життя Стало більше впевненості в собі Стала більш комунікабельною Перестала соромитися при виступі

Модель випускника гімназії Духовний Толерантний Етично розвинений Патріот Наступник традицій національної культури рідного краю та України

Освічений Володіє державною та іноземними мовами Прагне до знань і самоосвіти Працелюбна особистість, постійно самовдосконалюється

Інтелектуальний, творчо активний Здатний до творчості Прагне до саморозвитку та самореалізації Вміє пізнавати

Соціальний Упевнений у собі, усвідомлює свою самоцінність Уміє жити в колективі, співпрацювати Здатний розв’язувати соціальні проблеми Професійно зорієнтований Компетентний у побуті

Фізично розвинена особистість Валеологічно грамотний Здатний до збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я Здатний до саморегуляції та самовизначення

Модель гімназії проектної діяльності Класні колективи Гуртки, спецкурси, факультативи, спортсекції Психологічна служба Піклувальна рада Батьківський комітет Рада гімназії Учнівське самоврядування Педагогічна рада Науково-методична рада Методоб’єднання вчителів - предметників, класних керівників Творчі, динамічні групи вчителів, класоводів Наукове товариство “Дослідник”

Доцільність впровадження методу проектів у навчально-виховний процес не викликає сумнівів. Про це свідчать результати опитування вчителів, учнів гімназії, їх батьків. Проведене анкетування учнів показало: - зацікавленість роботою в проектах визначалась: цікавою інформацією - 46% учнів, дослідницькою діяльністю - 37% учнів, роботою в групах - 56%, важливістю теми - 65%; найцікавішими етапами роботи в проектах стали презентація - 83% учнів, збір інформації - 71% учнів, обробка інформації – 66%.

37% учнів навчились працювати з джерелами інформації, 68% учнів відчули впевненість в своїх здібностях та можливостях, 24% учнів навчилися працювати в колективі, 77% учнів хочуть продовжувати працювати в проектах ( це учні 1-9 класів) і лише 5% учнів не зацікавились роботою в проектах.

Результати анкетування членів педагогічного колективу показали, що: - досвідом роботи в проектах можуть поділитись - 26 % учителів, здобули позитивний досвід в експериментальній програмі - 73% вчителів, - вважають, що проектна діяльність повинна практикуватися, - 44% вчителів.


Каталог: files -> новини -> ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> 0530
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Презентацію підготувала
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Виступ на засіданні Вченої ради іппо
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Конкурс «Первоцвіти під охороною»
0530 -> Звіт інституту післядипломної педагогічної освіти про виконання наукової теми Київського університету імені Бориса Грінченка М. Ф. Войцехівський, директор Інституту
0530 -> Програма "Творча обдарованість" оцінювання ефективності навчально-виховного процесу взаємодію з батьками


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка