Урок №1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя
Сторінка1/7
Дата конвертації22.02.2018
Розмір1,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Дата ___/____/____ Клас _________ Прізвище вчителя __________________________

Урок № 1

Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя

розглянути принципи здорового способу Мета уроку: життя; розвивати вміння учнів моделювати поведінку в разі погіршання здоров’я.

учні мають називати принципи здорового способу Очікувані результати: життя; учні мають пояснювати вплив способу життя на здоров’я; учні мають уміти вимірювати температуру тіла.

Обладнання: 

засвоєння нових знань. Тип уроку:

 • 1. Організаційний момент

Привітання, фізкультхвилинка. 1.1.

Перевірка присутності учнів: кількість за 1.2. списком _____, кількість присутніх на уроці ________, відсутніх ________.

Перевірка готовності учнів до уроку. 1.3.

Перевірка готовності класного приміщення до 1.4. уроку. • 2. Актуалізація опорних знань

«Асоціативний кущ». 2.1.

Складання схеми за асоціаціями учнів до поняття «здоров’я».

Приклади відповідей учнів: радість, добрий настрій, фізкультура, загартовування, добре самопочуття, профілактика.

Творче завдання «Митці здоров’я». 2.2.

Учні в робочих зошитах або на окремих аркушах відображають свою уяву про здоров’я у вигляді малюнка. За бажанням автори демонструють свої роботи з поясненнями.

Презентація «Кошика здоров’я». 2.3.Слово вчителя

Дозвольте представити вам «Кошик здоров’я» (умовний малюнок кошика на дошці). Увесь рік ви наповнюватимете його знаннями, що будуть вам корисними у подальшому житті. У цього кошика немає обмежень, тому кладіть у нього все, що вважаєте важливим. Важить він небагато, а користі в ньому — не осягнути.Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 3.1.

Проблемні запитання. 3.2.

— Чи впливає спосіб життя людини на стан її здоров’я?

— Чому при інфекційних захворюваннях хворим не можна контактувати зі здоровими людьми? • 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Основні складові здоров’я. (Складання схеми, робота з термінами.)

Учні самостійно конспектують визначення складових здоров’я за підручником.

2. Чинники здоров’я. (Пояснення.)

3. Принципи здорового способу життя. Вплив способу життя на здоров’я. (Бесіда.)

Запитання до учнів:

— Яким має бути спосіб життя людини, щоб зберегти здоров’я?

4. Ознаки погіршення самопочуття. («Мозковий штурм».)

Учні визначають ознаки поганого самопочуття за власним досвідом та матеріалом підручника. Складання загальної схеми на дошці.

Запитання до учнів:

— Чи можна йти до школи, якщо наявні такі ознаки?


 • 5. Узагальнення й закріплення знань

Моделювання поведінки в разі погіршення 5.1. самопочуття. (Робота в групах.)

1 група: учню стало зле вранці, коли батьки ще вдома;

2 група: учню стало зле вранці, коли батьки вже пішли з дому;

3 група: учню стало зле на уроці;

4 група: учню стало зле на вулиці;

5 група: учню стало зле на перерві.

Запитання для роботи груп:

1) Що дитина має зробити в цій ситуації?

2) Які ознаки погіршення здоров’я належать до об’єктивних (можна виміряти або визначити), а які до суб’єктивних (індивідуальні для різних людей)?

Представники груп доповідають про результат колективної роботи та відповідають на запитання інших учнів і вчителя.

Правила вимірювання температури тіла. (Складання 5.2. пам’ятки в робочих зошитах.)

Відповіді на проблемні запитання. 5.3. • 6. Підбиття підсумків уроку

Підсумкова бесіда

  • Що ви сьогодні покладете у свій «Кошик здоров’я»? • 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Завдання для всього класу. 7.1.

Підручник: ____________________________________________

Робочий зошит: ________________________________________

Індивідуальні завдання. 7.2.

1. Візьміть інтерв’ю в родичів або знайомих: «Що ви знаєте про принципи здорового способу життя?».

2. Проаналізуйте вірш О. Мороза «Щастя». Чи згодні ви з думкою автора? Чому?

3. Теми для міні-проектів:

1) Що таке «здорова їжа»?

2) Що позитивно, а що негативно впливає на здоров’я дитини?

Дата ___/____/____ Клас _________ Прізвище вчителя __________________________Урок № 2

Безпека і небезпека. Принципи безпечної життєдіяльності

Мета уроку:розглянути поняття «безпека життєдіяльності» та «небезпека життєдіяльності»; розвивати вміння учнів складати алгоритм дій у небезпечних ситуаціях; формувати практичні вміння та навички складання повідомлень про небезпечну ситуацію.

Очікувані результати:учні мають називати принципи безпечної життєдіяльності; учні мають наводити приклади безпечних і небезпечних ситуацій; учні мають розпізнавати основні ознаки небезпечних ситуацій; учні мають розуміти необхідність безпечної поведінки; учні мають уміти за необхідності звертатися до служби захисту населення; учні мають дотримуватися порядку дій при потраплянні в небезпечну ситуацію.

Обладнання:папір формату А4, фломастери

Тип уроку:засвоєння нових знань.

 • 1. Організаційний момент

 • 2. Актуалізація опорних знань

2.1. Перевірка індивідуальних домашніх завдань. Обговорення.

2.2. Тестове завдання для контролю знань. (Тест № 1, роздавальний матеріал.)Відповіді: 1АБВ; 2А; 3Г; 4Б; 5АБГ; 6БВ.

2.3. «Вільний мікрофон».

— До кого учні можуть звертатися у разі раптового погіршання здоров’я? (До батьків, родичів, шкільного медпрацівника, у «Швидку допомогу», до перехожих тощо.)

2.4. Складання повідомлення до «Швидкої допомоги». (Робота в парах.)

Учні розігрують рольовий діалог «хворого» та диспетчера «Швидкої допомоги», а потім міняються ролями.

2.5. «Фольклорна скарбничка».

Обговорення народних прислів’їв:

• Як ведеться, так і живеться.

• Здоров’я — всьому голова.

• Здоров’я — це скарб. • 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

3.2. Проблемне запитання.

— Чи можна в реальному житті визначити безпечні й небезпечні ситуації для людини?


 • 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Поняття безпеки й небезпеки. («Мозковий штурм».)

Учні висловлюють свої думки щодо запитань. Узагальнені формулювання записуються на дошці та в робочих зошитах.

2. Небезпечні ситуації. (Складання схеми за відповідями учнів, обговорення.)

— За якими ознаками можна класифікувати небезпечні ситуації?

— Наведіть приклади небезпечних ситуацій?

— Із якими небезпечними ситуаціями (за масштабом) найчастіше стикаються люди?

3. Порядок дій при потраплянні в небезпечну ситуацію. (Пояснення.)

4. Принципи безпечної життєдіяльності. (Бесіда, складання пам’ятки.)

Життєдіяльність — складний комплекс біологічних і соціальних факторів життя людини.

— Які принципи життєдіяльності вам відомі?


 • 5. Узагальнення й закріплення знань

5.1. Відпрацювання алгоритму дій у разі потрапляння в небезпечну ситуацію. (Робота в групах.)

1 група: у квартирі відчувається запах газу;

2 група: хтось намагається проникнути в оселю;

3 група: людина знепритомніла на вулиці;

4 група: із вікна сусідньої квартири йде дим;

5 група: дитина відстала від батьків у метро;

6 група: у транспорті знайдено невідомий пакет.

Кожна група після обговорення має записати на аркуші формату А4 результат колективної роботи за планом:

1) визначити рівень небезпеки;

2) скласти алгоритм дій для забезпечення особистої безпеки:

3) визначити, куди потрібно звертатися по допомогу;

4) скласти повідомлення про небезпечну ситуацію.

5.2. «У гостях у казки». (Аналіз казки «Червона Шапочка».)

— Які небезпечні ситуації створюють герої казки? (Маленька дів-чинка йде лісом сама. Розмова з незнайомцем. Бабуся відчинила двері, не перевіривши, хто прийшов.)

— Які наслідки необачної поведінки героїв казки?

— Складіть свій варіант цієї казки, де герої діють за принципами безпечної життєдіяльності.

5.3. Відповідь на проблемне запитання. • 6. Підбиття підсумків уроку

Прийом «Закінчи речення»

Сьогодні на уроці я дізнався… • 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Індивідуальні завдання

1. Складіть разом з батьками алгоритм дій при небезпечній ситуації:

а) якщо батьки відсутні; б) якщо батьки поряд.

2. Теми для міні-проектів:

1) Безпечні місця для відпочинку.

2) Небезпечні місця для відпочинку.

Дата ___/____/____ Клас _________ Прізвище вчителя __________________________

Урок № 3

Безпека пішохода

Мета уроку:розглянути правила поведінки пішоходів, розвивати поняття про засоби безпеки пішохода.

Очікувані результати:учні мають пояснювати правила дорожнього руху для пішоходів у місці проживання та наслідки їх порушення; учні мають виконувати правила дорожнього руху для пішоходів; учні мають називати знаки дорожнього руху для пішоходів, види пішохідних переходів; учні мають характеризувати особливості переходу дороги.

Обладнання: 

Тип уроку:засвоєння нових знань.


 • 1. Організаційний момент

 • 2. Актуалізація опорних знань

2.1. Тестове завдання для контролю знань. (Тест № 2, роздавальний матеріал.)

Відповіді: 1ВГ; 2АБВ; 3БВ; 4АБ; 5АБВ; 6АВГ.

2.2. «Асоціативний кущ».

Складання схеми за асоціаціями учнів до поняття «Безпека на дорозі».

Приклади відповідей учнів: світлофор, ДАІ, переходи, острівець безпеки, машини, пішоходи. • 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

3.2. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.Слово вчителя

Людина, її життя, здоров’я й безпека є найвищою соціальною цінністю в нашій державі. Однак, порівняно з країнами Європи, стан безпеки дорожнього руху в Україні можна охарактеризувати як украй незадовільний через високий рівень смертності та дорожньо-транспортного травматизму.

Щороку тисячі громадян нашої держави гинуть та стають інвалідами внаслідок порушення правил дорожнього руху. Непоправною втратою є загибель або каліцтво дітей та молоді. Знання й дотримання правил дорожнього руху — важлива умова особистої безпеки та безпеки оточуючих.

3.4. Проблемне запитання.

— Від чого залежить безпека пішохода?


 • 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Учасники дорожнього руху. (Пояснення за схемами.)

2. Правила переходу проїзної частини. Види пішохідних переходів. (Пояснення за схемами й малюнками з елементами бесіди.)

Запитання до учнів:

— Які бувають види пішохідних переходів?

— Як позначаються переходи? (Спеціальні знаки, дорожня розмітка.)

3. Перехід дороги без вказівних знаків. (Пояснення, складання пам’ятки.)

4. Правила руху пішоходів. Знаки дорожнього руху для пішоходів. Рух організованих груп. Рух за сигналами регулювальника. (Пояснення, складання пам’яток.) • 5. Узагальнення й закріплення знань

5.1. Робота з текстом підручника, доповнення конспекту.

5.2. «Екзамен у школі ДАІ». (Робота в групах.)

Відпрацювання навичок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі в умовах обмеженої оглядовості.

1 група: перехід дороги без вказівних знаків;

2 група: перехід дороги по наземному переходу;

3 група: перехід залізничних колій;

4 група: перехід дороги зі шлагбаумом.

Учні після обговорення мають скласти порядок дій переходу (відповідно до завдання):

а) за звичайних погодних умов;

б) за умов обмеженої оглядовості.

Запитання до всіх учнів:

— Чому за поганих умов оглядовості слід бути особливо обережними як пішоходам, так і водіям?

5.3. Тестове завдання для закріплення знань. (Тест № 3, роздавальний матеріал.)

Відповіді: 1В; 2В; 3Г; 4В; 5А; 6В.

5.4. «Конкурс ерудитів».

Розгадування загадок про дорожній рух.

5.5. Відповідь на проблемне запитання. • 6. Підбиття підсумків уроку

Підсумкова бесіда

— Чи досягли ми сьогодні мети уроку?

— Що було найбільш цікавим?


 • 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Індивідуальні завдання

1. Зробити з картону дорожні знаки: пішохідні переходи, світлофор (три варіанти сигналів).

2. Теми для міні-проектів:

1) Права пішоходів.

2) Обов’язки пішоходів.

Дата ___/____/____ Клас _________ Прізвище вчителя __________________________Урок № 4

Перехід багатосмугової дороги. Дорожня розмітка

Мета уроку:розглянути поняття багатосмугової дороги та правила її переходу; розвивати практичні вміння та навички використання дорожніх знаків і дорожньої розмітки.

Очікувані результати:учні мають пояснювати поняття «багатосмугова дорога» та правила її переходу, необхідність їх використання; учні мають наводити приклади наслідків порушення правил для пішоходів; учні мають називати призначення окремих дорожніх знаків, дорожньої розмітки.

Обладнання: 

Тип уроку:засвоєння нових знань.

 • 1. Організаційний момент

1.1. Привітання, фізкультхвилинка.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _____, кількість присутніх на уроці ________, відсутніх ________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку. • 2. Актуалізація опорних знань

2.1. Обговорення міні-проектів (індивідуальне домашнє завдання).

2.2. «Вільний мікрофон».

— Які види пішохідних переходів вам відомі?

— Які існують правила руху для пішоходів?
 • 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку.

3.2. Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку.

3.3. Проблемне запитання.

— Чи завжди знання правил дорожнього руху захищає людину на дорозі? • 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Багатосмугова дорога. («Мозковий штурм», робота в групах.)

Завдання групам:

1) дообладнати подану схему багатосмугової дороги (роздавальний матеріал) світлофором, переходами, «зеброю», острівцем безпеки (аплікація, малюнок);

2) визначити шляхи безпечного переходу багатосмугової дороги;

3) продемонструвати результати роботи біля дошки, дати роз’яснення та відповіді на


можливі запитання.

2. Вимоги до руху пішоходів. Дорожня розмітка. (Пояснення, аналіз схеми.) • 5. Узагальнення й закріплення знань

5.1. Рольова гра «Беру відповідальність на себе». (Робота в малих групах.)

Прийняття зважених рішень щодо переходу дороги.

Представники кожної групи по черзі демонструють правила поведінки в певній ситуації, пояснюють свої дії та відповідають на запитання інших груп та вчителя.

Парні групи: перехід дороги з регульованим пішохідним переходом (світлофор).

Непарні групи: перехід дороги з нерегульованим пішохідним переходом.

5.2. Моделювання ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу в небезпечному місці. (Робота в парах.)

Учні мають миттєво прийняти рішення щодо ситуації, промовити вголос відповідь на небезпечну пропозицію та пояснити своє рішення.

Ситуація 1

Учні запізнюються до школи, на світлофорі горить червоне світло. Дехто пропонує швидко перебігти вулицю.Ситуація 2

До пішохідного переходу ще значна відстань, рух транспорту повільний. Старші учні пропонують учням 5 класу перейти дорогу поза переходом.

5.3. Творче завдання. (Індивідуальна робота на окремих аркушах паперу.)

Складання правил переходу дороги біля своєї школи для школярів молодших класів.

Виконані роботи можна передати учням початкової школи.

5.4. Відповідь на проблемне запитання. • 6. Підбиття підсумків уроку

Прийом «Одним словом»

Учні одним словом визначають свої враження від уроку та оцінюють власну діяльність зі здобуття нових знань. • 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник: ____________________________________________

Робочий зошит: ________________________________________

7.2. Індивідуальні завдання.

1. Обговорити з батьками особливості пішохідного руху в мікрорайоні (дорогу до школи, магазину, до друзів тощо). Скласти схеми безпечного руху до важливих об’єктів.

2. Підготувати загадки про дорожній рух.

Дата ___/____/____ Клас _________ Прізвище вчителя __________________________

Урок № 5

Безпека на зупинках громадського транспорту

Мета уроку:розглянути правила безпечної поведінки на зупинках громадського транспорту; розвивати вміння учнів аналізувати та виконувати правила переходу доріг біля зупинок громадського транспорту.

Очікувані результати: учні мають називати небезпеки, що можуть виникнути на зупинках громадського транспорту; учні мають пояснювати небезпеку переходу дороги на зупинці громадського транспорту; учні мають складати правила поведінки на зупинці; учні мають виконувати правила безпечної поведінки на зупинці.

Обладнання: 

Тип уроку:засвоєння нових знань.


 • 1. Організаційний момент

 • 2. Актуалізація опорних знань

2.1. «Веселі та кмітливі».

Розгадування загадок, складання кросворда на дошці за словами-відгадками.

2.2. Умови безпечного переходу багатосмугової дороги. (Складання схеми за відповідями учнів, обговорення.)

Приклади відповідей учнів: знання й дотримання правил дорожнього руху, наявність острівця безпеки, перехід підземними переходами, знання сигналів регулювальника.

2.3. Бліцопитування.

1. Які особливості переходу багатосмугової дороги?

2. Які види громадського транспорту ви знаєте?

3. Яким видом транспорту ви користуєтеся найчастіше? • 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

3.2. Проблемне запитання.

— Чому перехід дороги біля зупинок вважається найбільш небезпечним?


 • 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Зупинки громадського транспорту. (Робота в групах.)

Творчий проект — проектування зупинок транспорту.

1 група: автобуса;

2 група: тролейбуса;

3 група: трамваю;

4 група: таксі (маршрутного таксі).

Завдання групам:

«Обладнати» зупинку павільйоном для очікування; площадкою для посадки пасажирів; знаком зупинки відповідного транспорту.

Результатом роботи може бути схема-малюнок павільйону, транспортного засобу, назва зупинки, номер маршруту й інтервал руху. Представники груп розміщують малюнки на дошці, пояснюють, відповідають на запитання.

2. Правила поведінки на зупинці. (Складання пам’ятки.)

«Мозковий штурм»

Запитання до учнів:

— Як слід поводитися на зупинці під час очікування транспорту?

— Чого не можна робити в жодному разі?

Узагальнені відповіді записуються на дошці та в зошитах.

3. Перехід дороги біля зупинки. (Самостійна робота з підручником, обговорення.)

Висновок: переходити дорогу слід лише після того, як транспортний засіб від’їде від зупинки. Переходити дорогу можна лише по пішохідних переходах. • 5. Узагальнення й закріплення знань

5.1. Моделювання ситуації переходу дороги біля зупинок.

Учні показують і коментують свої дії.

5.2. «Подорож у країну Шкереберть».

Учні усно визначають можливі наслідки дій мешканців країни, де порушуються всі правила поведінки на зупинках.

5.3. Самостійна робота з підручником. (Доповнення опорного конспекту, відповіді на запитання до параграфа.)

5.4. Складання тестів. (Робота в малих групах.)

Кожна група має скласти два тестових завдання щодо теми уроку з однією правильною відповіддю. Після закінчення роботи можна провести вікторину. Група, яка першою дає правильну відповідь, зачитує своє запитання.

5.5. «Ти мені — я тобі». (Робота в парах.)

Учні по черзі ставлять один одному запитання щодо теми уроку. Взаємооцінка відповідей.

5.6. Відповідь на проблемне запитання. • 6. Підбиття підсумків уроку

Підсумкова бесіда

— Що ви вважаєте за потрібне зберегти в «Кошику здоров’я»? • 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Індивідуальні завдання

1. Як найкраще перейти дорогу біля найближчої до твого будинку зупинки транспорту?

2. Міні-проект «Зупинка моєї мрії».

3. Підготуйте загадки про громадський транспорт

Дата ___/____/____ Клас _________ Прізвище вчителя __________________________

Урок № 6

Безпека пасажира. Правила користування громадським транспортом. Етика пасажира

Мета уроку:розглянути умови безпеки пасажира в автомобілі та громадському транспорті; розвивати вміння учнів визначати небезпеки, що можуть загрожувати пасажирам у переповненому транспорті; виховувати мотивацію етичної поведінки пасажира.

Очікувані результати:учні мають пояснювати правила поведінки пасажирів громадського транспорту під час посадки, руху й висадки; учні мають аналізувати засоби безпеки в автомобілі та громадському транспорті.

Обладнання: 

Тип уроку:засвоєння нових знань.


 • 1. Організаційний момент

 • 2. Актуалізація опорних знань

2.1. «Асоціативний кущ».

Складання схеми за асоціаціями учнів до поняття «пасажир».

Приклади відповідей: громадський транспорт, квиток, водій, багаж, кондуктор, зупинка, легковий автомобіль.

2.2. Перевірка індивідуальних домашніх завдань. Обговорення міні-проектів, відгадування загадок.

2.3. Тестове завдання для контролю знань. (Тест № 4, роздавальний матеріал.)

Відповіді: 1АБВ; 2Г; 3БГ; 4Б; 5А; 6В.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка