Урок 15. Тема: Загальні відомості про мінеральні добрива, раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблемиСкачати 148.15 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір148.15 Kb.
ТипУрок
Урок 15.

Тема: Загальні відомості про мінеральні добрива, раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми.

Мета: розглянути загальні відомості про мінеральні добрива, їх класифікацію, раціональне використання добрив для розв’язання продовольчої проблеми, розвивати у дітей мислення, увагу, пам’ять, виховувати екологічно свідому людину, виховувати культуру поведінки та спілкування, взаємодопомогу, свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров’я, любов до природи.

Поняття і терміни: добрива, мінеральні добрива, органічні, мікроорганічні, калійні, фосфатні, азотні, форми застосування добрив, діючі речовини у добривах, агрохімія, продовольча проблема, мікроелементи, макроелементи, комбіновані добрива.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи і методичні прийоми: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення, ілюстрування) частково - пошукові, евристичні методи, метод хімічного експерименту.

Обладнання: Таблиця розчинності солей, кислот, і основ у воді, Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд активності металів, схема класифікації мінеральних добрив, довідники, зразки мінеральних добрив, штатив із пробірками, шпатель, колба з водою.

Реактиви: натрій нітрат, кальцій нітрат, амоній нітрат; простий і подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно; калій хлорид, калій сульфат, поташ, розчин сульфатної кислоти.

Засоби навчання: наочні (ілюстрування фото з книг), підручник, зошит, роздатковий матеріал, опорний конспект, завдання-невдачі, картки з лабораторним дослідом, презентація.

Міжпредметні і внутрішньопредметні зв’язки: природознавство, біологія, основи здоров’я, фізика, екологія.

ТЗН: комп’ютер, мультимедійна установка.

Хід уроку

І .Організаційний момент. Налаштування класу на роботу. Перевірка відсутніх.

ІІ .Актуалізація опорних знань.

Питання до учнів:

Що таке нітрати?

Як ми можемо добути нітрати?

Пригадайте формулу нітратної кислоти і зобразити на дошці графічну формулу нітратної кислоти. Назвати її фізичні властивості.

ІІІ Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Тема сьогоднішнього уроку для вас не нова, адже з проблемами вмісту нітратів, фосфатів, у харчових продуктах ви зустрічалися на уроках біології, ОДЖД, про це говориться по радіо, друкуються статті в газетах, чуємо по телевізору. Та хто із вас не чув вдома від старших розповіді про мінеральні добрива, добавки, взагалі про нітрати, від яких сусідка потрапила до лікарні? Де правда, а де вигадки? На сьогоднішньому уроці ми спробуємо це виявити і розібратися, чи такі страшні нітрати, як про них говорять.ІV .Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

1. Загальні відомості про добрива

Штучні (мінеральні) добрива, — вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності с.-г. культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.

Найчастіше у ґрунті немає відповідної кількості азоту, фосфору й калію. Тому азотні, фосфорні і калійні мінеральні добрива широко застосовуються у сільському господарстві.

У другій пол. XIX — на поч. XX ст. Україна, як зрештою і Рос. Імперія, імпортували калійні добрива і калійні солі. Експлуатацію родовищ в Україні розбудовано після другої світової війни. Пром. виробництво сконцентроване на зах.-укр. землях. На Передкарпатті відомі 13 родовищ, у тому ч. калусько-глинське, стебницьке і бориславське родовища калійних солей. На їх базі в Калуші й Стребнику створено хім. комбінати, що виробляють калійні добрива. Родовища калійних солей відкрито також на півн.зах. окраїні Донбасу б. м. Слов'янське й Артемівське. Хлорид калію виробляє тепер Дніпропетровський титаномагнієвий комбінат.

Промисловість фосфатних добрив виробляє мінеральні фосфатні і складні добрива, фосфатні солі, сірчану кислоту й ін. вироби. В Україні від довшого часу діяли одеський і вінницький суперфосфатні зав., що їх за повоєнних pp. реконструйовано і значно розбудовано. Збудовано нові зав. у Сумах, Костянтинівці й Одесі. Фосфатні добрива виготовляють також підприємства чорної й кольорової металургії, зокрема маріупольський зав. «Азовсталь».Виробництво мінеральних добрив (у 1000 т) (у перерахунку на 100-відсотковий вміст поживних речовин)

×

1913

1940

1965

1975

1984

Мінеральні добрива
в тому числі:

36

1012

1582

3058

4790

азотні

....

....

801

2222

3044

фосфатні

....

....

519

1179

1460

калійні

....

....

262

456

284

Добрива — це речовини чи суміші речовин, що містять хімічні елементи, необхідні для росту й розвитку рослин. Добрива вносять у ґрунт для збільшення врожайності

сільськогосподарських культур і підвищення їх стійкості до несприятливих кліматичних умов. (Опорний конспект)

Вони бувають: мінеральні (чи хімічні), органічні і бактеріальні (штучне внесення мікроорганізмів з метою підвищення родючості грунтів). Добрива бувають: мінеральні, органічні, мікродобрива, а мінеральні в свою чергу поділяють на:азотні, фосфатні, калійні.

Мінеральні добрива, добуті з чи надр промислово отримані хімічні сполуки, містять основні елементи харчування (азот, фосфор, калій) і важливі для життєдіяльності мікроелементи (мідь, бор, марганець і ін.).

Мінеральні добрива підрозділяють на прості (одинарні, однобічні, однокомпонентні) і комплексні. Прості мінеральні добрива містять тільки одні з головних елементів харчування. До них відносяться азотні, фосфорні, калійні добрива і мікродобрива. Комплексні добрива містять не менш двох головних живильних елементів. У свою чергу, комплексні мінеральні добрива поділяють на складні, складні-змішані і змішані2. Форма застосування добрив.

З біології вам відомо, що рослини засвоюють речовини з ґрунту лише в розчиненому стані. Під впливом полярних молекул води відбувається електролітична дисоціація сполук, які входять до складу мінеральних добрив, на відповідні йони. Далі вони всмоктуються кореневою системою й транспортуються по стеблу до всіх органів рослин.Йони, у складі яких елемент живлення надходить до рослинного організму, дістали назву форма засвоєння добрив. Формами засвоєння Нітрогену є катіони NH4 та аніони NO3 , Калію — катіони К+, Фосфору — аніони H2PO4 .

3. Діюча (поживна) речовина в добриві. Відразу зазначимо, що поживна речовина й форма засвоєння добрив — різні поняття. Для азотних добрив за діючу речовину обрано Нітроген, для калійних — калій оксид, для фосфорних — фосфор(V) оксид. Уміст діючої речовини обчислюють, виходячи з формули добрива. Наприклад, щоб обчислити вміст діючої речовини в азотному добриві амоній сульфаті, потрібно обчислити масову частку елемента.

Добрива завжди містять певну частку домішок, тому насправді вміст поживної речовини дещо менший за обчислений теоретично.
  1. Приклади мінеральних добрив.

А) Фосфатні добрива

Солі фосфатної кислоти називають фосфатами. Фосфатна кислота Н3Р04 як триосновна утворює три ряди солей:

Na3P04, Са3(Р04)2 — середні солі — фосфати;

Na2HP04, СаНР04 — кислі солі — гідрофосфати;

NaH2P04, Са(Н2Р04)2 — кислі солі — дигідрофосфати.

Розгляньте наведені вище приклади і зробіть висновок, які фосфати являють собою середні, а які кислі солі (чому?). Як ви можете пояснити назви «гідрофосфат» і «дигідрофосфат»? Фосфати, як правило, у воді нерозчинні, за винятком фосфатів лужних металів і амонію. Але кислі фосфати розчиняються у воді. Цю властивість фосфатів використовують у сільськогосподарській практиці. Оскільки рослини можуть вбирати з ґрунту солі з корисними елементами лише у вигляді розчинів, фосфати необхідні для їх живлення, можуть засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому під час виробництва фосфатних добрив добувають кислі фосфати із середніх, які зустрічаються в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.

Отже, ви дізналися, що важливими фосфатними добривами є такі:

подвійний суперфосфат — Са(Н2Р04)2;

простий суперфосфат — Са(Н2Р04)2 + CaS04;

преципітат — СаНР04 • 2Н2О;

фосфоритне борошно — Са3(Р04)2.

Б) Азотні добрива

Азотні добрива. Виробництво азотних добрив базується не синтезі аміаку з молекулярного азоту і водню. Азот одержують з повітря, а водень із природного газу, нафтових і коксових газів. Азотні добрива являють собою білий чи жовтуватий кристалічний порошок (крім ціанаміду калію і рідких добрив), добре розчинні у воді, чи не поглинаються слабко поглинаються грунтом. Тому азотні добрива легко вимиваються, що обмежує їхнє застосування восени як основне добриво. Більшість з них володіє високої гігроскопічністю і вимагає особливого упакування і збереження. У таблиці №1 приведені дані про склад із властивостях основних азотних добрив.

По випуску і використанню в сільському господарстві найголовніші з цієї групи - аміачна селітра і сечовина, що складають близько 60% всіх азотних добрив.

Азотні добрива використовують під усі сільськогосподарські культуриВ) Калійні добрива

Калійні добрива. Калій - необхідний елемент для рослин. В основному він знаходиться в молодих зростаючих органах, клітинному соку рослин і сприяє швидкому нагромадженню вуглеводів.

Багато калійних добрив являють собою природні калійні солі, використовувані в сільському господарстві в розмеленому виді. Великі розробки їх знаходяться в Солікамську, на Західній Україні, у Туркменії. Відкрито поклади калійних руд у Казахстану, Сибіру.

Значна кількість хлору в багатьох калійних добривах негативно впливає на ріст і розвиток рослин, а зміст натрію (у калійній солі і сильвініті) погіршує фізико-хімічні властивості багатьох ґрунтів, особливо чорноземних, каштанових і солонцевих.

На бідних калієм легких ґрунтах і торфовищах усі без винятку сільськогосподарські культури мають потребу в калійних добривах. Недолік калію в грунті заповнюється головним чином внесенням гною. Калій не застосовують на солоних і солонцюватих грунтах, тому що він погіршує їхньої властивості. Калій легко розчиняється у воді і при внесенні поглинається колоїдами ґрунту, тому він малорухомий, однак на легких грунтах легко вимивається.

Калійні добрива підрозділяються на три групи:

1) Концентровані, що є продуктами заводської переробки калійних руд - хлористий калій, сірчанокислий калій, калійно-магнієвий концентрат, сульфат калію-магнію (калімагнезія);

2) Сирі калійні солі, що представляють собою розмелені природні калійні руди - каїніт, сильвініт;

3) Калійні солі, одержувані шляхом змішання сирих калійних солей з концентрованими, звичайно з хлористим калієм - 30-ти і 40%-ные калійні солі.

Як калійні добрива використовують також грубну золу і цементний пил.

Робота в групах.

Учні діляться на три групи та виконують лабораторний дослід «Ознайомлення зі зразками мінеральних добрив» за інструкційно-методичними картками.

Обговорення результатів дослідження за питаннями:

1) Охарактеризуйте фізичні властивості:

1 група – азотних добрив;

2 група – фосфорних добрив;

3 група – калійних добрив.

2) Зробіть висновки про розчинність добрив у воді:

1 група – азотних добрив;

2 група – фосфорних добрив;

3 група – калійних добрив.

«Інструктаж з БЖД»

Лабораторний дослід №7 «Ознайомлення із зразками мінеральних добрив»

Учитель звертає увагу учнів на те, що нітратні добрива добре розчинні у воді. Їх вносять в ґрунт весною під вегетуючі рослини.

Фосфорні добрива важкорозчинні, розчиняються ґрунтовими кислотами, їх вносять восени під обробіток ґрунту.

Мета: ознайомитися зі зразками мінеральних добрив.

Обладнання та реактиви: зразки мінеральних добрив, дистильована вода, штатив із пробірками, скляні палички, розчин сульфатної кислоти (_____).

Розгляньте видані вам зразки мінеральних добрив. Для кожного з них запишіть у зошит:

- зовнішній вигляд;

- розчинність у воді.

Формули сполук знайдіть у довіднику або підручнику.

Результати спостереження запишіть у таблицю:

п/п

Назва

добрива

Хімічна

формула

Зовнішній

вигляд

Розчинність у воді

(за кімнатної температури)

Розчинність у кислоті

(запишіть рівняння реакції, якщо вона відбувається)

1

Суперфосфат

2

Фосфоритне

борошно


3

Аміачна

селітра


4

Амоній

сульфат


5

Калійна сільВисновок.

Роль хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми.

  1. Доповіді учнів (випереджувальне завдання).

А) Нітроген і азотні добрива.

Б) Охорона довкілля при використанні добрив.
  1. Виробництво добрив в Україні.

Самостійна робота з підручником

У нашій країні найбільше виробляють азотних добрив. Як сировину використовують азот, що входить до складу повітря.

Прикладом того, як відходи одного виробництва можна використовувати для одержання цінної продукції, є виробництво азотних добрив з амоніачної води, що утворюється під час коксування вугілля.

Виробництво азотних добрив зосереджено на Донбасі й Придніпров’ї. Сировиною для виробництва калійних добрив є природні калієві солі вітчизняних родовищ. Промислове виробництво калійних добрив сконцентроване в Західній Україні, оскільки там найбільші родовища калійних солей: Калусько-Глинське, Стебницьке й Бориславське. Видобувають калійні солі й на Донбасі, поблизу міст Слов’янська та Артемівська.Виробництво фосфорних добрив ґрунтується переважно на імпортованих з Росії фосфоритах. Заводи збудовано в Сумах, Костянтинівці, Одесі. Фосфорні добрива також виробляють підприємства чорної і кольорової металургії, зокрема завод «Азовсталь» (м. Маріуполь). Україна виробляє мінеральні добрива не лише для потреб вітчизняного сільського господарства, а й експортує їх за кордон.V. Узагальнення і систематизація знань. Письмове опитування


1. Які з цих добрив є азотними:

А. KNO3;

Б.NH4H2PO4;

В. CO(NH2)2

2.Яке з указаних добрив є суперфосфатом:

А. NH4H2PO4;

Б. Ca(H2PO4)2•H2O;

В. CaHPO4•H2O.

3.Які з цих елементне належать до мікроелементів:

А. N;


Б.Р;

В.Мо.


4.З перелічених добрив до калійних належать:

А. KNO3;

Б. K2SO4;

В. (NH4)2SO4;

5 Добрива, які містять у своєму складі один поживний елемент, називаються

а) одинарними;

б) простими;

в) мікроелементами.

6 Добрива, які містять кілька елементів живлення, називають

а) комплексними;

б) поширеними;

в) азотними.

7 Добривом може слугувати:

а) нітроген (IV) оксид;

б) кальцій гідроксид;

в) аміачна вода.

8 Нітроген рослини отримують із

а) повітря;

б) водного розчину;

в) ґрунту Відповіді: 1-в, 2-б, 3-в, 4- б, 5-б, 6 – а, 7 – в, 8 – в.VІ Підведення підсумків уроку,виставлення оцінок, повідомлення д/з.§11 ст. 94 Впр. 3, 6.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка