Урок 3 Форми організації навчального процесу що немають ознак
Скачати 239,39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.09.2017
Розмір239,39 Kb.
  1   2

Тернопільське обласне управління освіти та науки

Заліщицька державна гімназія


Практична спрямованість навчання

учнів фізики і забезпечення науковості

змісту уроку

виступ на методоб’єднанніЗ досвіду роботи учителя фізики

Горин Н.П.

Заліщики 2010


Зміст    1. Форми організації навчальних занять з фізики-----------------------3

    2. Урок--------------------------------------------------------------------------------3

    3. Форми організації навчального процесу що немають ознак

уроків------------------------------------------------------------------------------5

2.1 Навчальний фізичний експеримент його структура і завдання. Демонстраційний експеримент, дидактичні вимоги до нього--------5

2.2 Шкільний фізичний експеримент------------------------------------------6

2.3 Демонстраційний експеримент як метод навчання належить до ілюстративних методів------------------------------------------------------------6

2.4 Фронтальний фізичний експеримент

Лабораторні роботи-----------------------------------------------------------9

2.5 Фізичний практикум----------------------------------------------------------12

2.6 Домашній експеримент-------------------------------------------------------13

2.7 Контрольні лабораторні роботи--------------------------------------------14

1.1 Форми організації навчальних занять з фізики

Якісна організація навчального процесу з фізики визначає високу ефективність навчального процесу. Правильний вибір тих чи інших організаційних форм дозволяв найефективніше реалізувати основні завдання навчально-виховного процесу.


У практиці роботи вчителів фізики встановилася певна система форм організації навчального процесу:
уроки, 
семінари, 
конференції, 
лекції, 
практикуми, 
екскурсії, 
факультативи. 
Вибір тієї чи іншої форми організації здійснюється на основі" врахування різних обставин та умов:
тема заняття, 
мета заняття, 
вік учнів, 
кваліфікація вчителя, 
рівень розвитку учнів, 
рівень устаткування кабінету. 
Оскільки завдання вчителя досить складні і, як правило, мають комплексний характер, то часто різні форми організації об'єднуються в межах однієї переважаючої форми (урок-екскурсія, .семінар з практикумом і т.п.). Можливе об'єднання елементів різних форм. Частота застосування різних форм організації не однакова. Найбільш поширеною формою організації навчальних занять є урок.
1.2.Урок - це така форма організації навчальної роботи, при якій навчальний процес обмежується в часі (45 хв.), у території (клас, кабінет), в об'ємі навчального матеріалу (тематичний план).
У кожному уроці є переважаюча дидактична мета, яка визначає тип і структуру уроку.
Найпоширеніша система класифікації уроків:
урок вивчення нового матеріалу; 
урок застосування знань на практиці; 
урок закріплення і повторення навчального матеріалу; 
урок контролю і обліку знань; 
комбінований урок. 
Правильний вибір типу уроку сприяє ефективнішій реалізації основної дидактичної мети уроку.

Орієнтовна структура різних типів уроків 


1. Урок вивчення нового матеріалу: 
Вступні вправи учнів. Учитель з'ясовує ступінь готовності учнів до уроку. Учні активізують свої знання, необхідні для даного уроку. 
Актуалізація знань учнів, створення проблемної ситуації, необхідної для даного уроку. 
Дослідження проблеми відомими засобами. 
Підведення підсумків і формулювання висновків. 
Вправи на застосування здобутих знань, закріплення знань. 
Домашнє завдання. 
Урок застосування знань на практиці: 
Вступні вправи. 
Практичні вправи учнів з нової теми. 
Узагальнення. 
Домашнє завдання. 
Урок закріплення і повторення навчального матеріалу: 
Аналіз окремих фізичних явищ і законів за темою, що повторюється. 
Реферати або повідомлення учнів. Обговорення. 
Узагальнення. 
Домашнє завдання. 
Урок контролю і обліку знань: 
Коротке повторення для актуалізації знань учнів і інструктаж учителя. 
Самостійне виконання учнями контрольних завдань. 
Оцінювання роботи учнів. 
Комбінований урок: 
Перевірка домашнього завдання. 
Актуалізація опорних знань учнів. 
Подача нового матеріалу. 
Закріплення. 
Домашнє завдання. 
Останнім часом дуже зріс інтерес учителів до нових організаційних форм і структур уроків. Рух учителів-новаторів виник саме на цій основі.
З'явилися нові типи уроків, основне завдання яких - активізація пізнавальної діяльності учнів:
уроки занурення
уроки взаємонавчання, 
уроки "ділові ігри", 
уроки - змагання, 
уроки - консультації, 
уроки творчості учнів, 
уроки-твори, 
комп'ютерні уроки 
фізичні аукціони і т.п. 
У наведеній типізації уроків важко знайти певну генералізуючу ознаку. У ній відображене лише те, що вважається в цьому уроці новаторським. Усі напрацювання вчителів-новаторів потребують детального опрацювання і узагальнення. Не виключено, що більшість з цих уроків можна описати відповідно до існуючої системи класифікації і дидактичних правил.
1.3. У системі роботи вчителів фізики використовуються також організаційні форми, які не мають ознак уроків. Вони збільшують можливості вчителя для маневру, розширення арсеналу навчальної роботи.
Семінари. Учні готуються за заздалегідь складеним планом, опрацьовуючи різні літературні джерела. На занятті вони мають можливість не тільки викласти суть того чи іншого питання, але й співставити виклад його в різних статтях, висловити свої думки і погляди. Це сприяє розвитку інтелектуального потенціалу учнів, формуванню вмінь і навичок роботи з літературними джерелами.
Конференції. Форма, схожа з семінарами, але суттєво відмінна своєю масовістю і широтою проблеми. Конференція готується заздалегідь за складеним вчителем планом. Одночасно ведетеся агітаційна робота, випускаються інформаційні матеріали.
Практикуми.
Екскурсії.
Факультативи.
Співпадіння назв деяких форм організації і методів навчання свідчить про необхідність подальшого більш глибокого вивчення цього питання.

2.1Навчальний фізичний експеримент його структура і завдання. Де6монстраційний експеримент, дидактичні вимоги до нього

Фізика - наука експериментальна. Оскільки між фізикою - наукою і фізикою - навчальним предметом існує тісний зв'язок, процес навчання фізики полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі небагатьох фундаментальних положень, що опираються на дослід. У ході цього процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на базі експерименту і дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з використанням доступного для учнів математичного апарату.


Використання експерименту в навчальному процесі з фізики дозволяє:
показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і тим самим створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення; 
проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному для учнів вигляді і зробити їх зміст зрозумілим для учнів; 
підвищити наочність викладання
ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ; 
показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, технологіях та побуті; 
посилити інтерес учнів до вивчення фізики; 
формувати політехнічні та дослідно-експериментаторські навички. 
Навчальний експеримент виступає одночасно як метод навчання, джерело знань і засіб навчання. 
Навчальний експеримент безпосередньо зв'язаний з науковим фізичним експериментом, під яким розуміють систему цілеспрямованого вивчення природи шляхом чітко спланованого відтворення фізичних явищ в лабораторних умовах з подальшим аналізом і узагальненням одержаних за допомогою приладів експериментальних даних. Від спостереження експеримент відрізняється активним втручанням у хід фізичних явищ за допомогою експериментальних засобів.
Науковий експеримент є основою навчального фізичного експерименту, якому він дає експериментальні засоби, методи дослідження і фактологічний матеріал. Але повної тотожності між ними немає. Головна відмінність полягає в тому, що науковий експеримент ставиться з метою дослідження природи і одержання нових знань про неї, а навчальний експеримент покликаний довести ці знання до учнів.
2.2 Шкільний фізичний експеримент можна класифікувати за різними ознаками: за дидактичною метою, за рівнем відповідності науковому експерименту, за ступенем складності, за характером навчальної діяльності учнів і т.д. Структура навчального фізичного експерименту, відображаючи, в цілому структуру наукового експерименту, включає новий елемент навчального характеру, зв'язаний з діяльністю вчителя, який виступає в ролі кваліфікованого керівника навчального фізичного експерименту. Він може впливати або безпосередньо на засоби дослідження, або на учнів, які керуватимуть засобами дослідження.
У зв'язку з вищевикладеним навчальний експеримент поділяється на два види: демонстраційний і лабораторний.
Лабораторний експеримент зручно класифікувати за організаційними ознаками, які найповніше відображають характер діяльності вчителя і учнів. Згідно з цією класифікацією існує чотири види навчального лабораторного експерименту:
фронтальні лабораторні роботи; практикуми; домашні спостереження і досліди; експериментальні задачі. 
2.3.Демонстраційний експеримент як метод навчання належить до ілюстративних методів. Головна дійова особа в демонстраційному експерименті - вчитель, який не лише організовує навчальну роботу, але і проводить демонстрацію дослідів. Демонстраційний експеримент має суттєвий недолік - учні не працюють з приладами (хоча деякі з них можуть залучатись до підготовки демонстрацій).
Перелік обов'язкових демонстрацій з кожної теми шкільного курсу фізики є в програмі. У нього входять, в першу черги досліди, які складають експериментальну базу сучасної фізики, їх називають фундаментальними, це, насамперед, досліди Галілея, Кавендіша, Штерна, Кулона, Ерстеда, Фарадея, Герца, Столетова і ін. Деякі з них можуть бути відтворені в шкільних умовах з достатньою достовірністю, інші ж вимагають складного і дорогого обладнання (досліди Лебедєва, Міллікена, Резерфорда), а тому можуть бути показані лише засобами кіно, телебачення, чи промодельовані за допомогою комп'ютерної техніки.
Постановка цих дослідів повинна бути максимально чіткою, а пояснення - продуманим і відображати не лише фізичну суть експерименту, а й його місце в системі фізичної науки.
З педагогічної точки зору демонстрація дослідів є необхідною при розв'язанні низки специфічних задач, а саме:
1. Для ілюстрації пояснень учителя. Практика свідчить, що ефективність засвоєння навчального матеріалу значно підвищується, якщо пояснення вчителя супроводжується демонстрацією дослідів. Адже в ході демонстрації вчитель має можливість керувати пізнавальною діяльністю учнів, акцентувати увагу на обставинах найбільш важливих для розуміння суті навчального матеріалу. Демонстрацій такого типу більш усього в обов'язковому мінімумі, передбаченому програмою.
2. Для ілюстрації застосування вивчених фізичних явищ та теорій в техніці, технологіях та побуті. Демонстрація таких дослідів є необхідною не лише для ілюстрації зв'язків фізики з технікою, а й для підготовки учнів до життя в умовах сучасного технізованого суспільства. Ознайомлення з об'єктами техніко-технологічного характеру сприяє формуванню мотивації учіння фізики, дозволяє поглибити та систематизувати знання учнів про раніше вивчені фізичні явища.
3. Для збудження та активізації пізнавального інтересу до фізичних явищ та теорій. Ефективний демонстраційний експеримент може бути своєрідним поштовхом до активної пізнавальної діяльності учнів, особливо, якщо він носить проблемний характер. (Наприклад, демонстрація плавання сталевої голки на поверхні води створює проблемну ситуацію, яка може бути покладена в основу вивчення властивостей поверхневого шару рідини).
4. Для перевірки припущень, висунутих учнями в ході обговорення навчальних проблем.
4.Оскільки сучасна методика фізики пропонує велику кількість демонстрацій з кожної теми шкільного курсу фізики, перед вчителем завжди виникає проблема відбору дослідів при підготовці до кожного конкретного уроку. За наявності кількох варіантів дослідів слід відібрати ті, які:
найповніше відповідають темі та дидактичним цілям уроку; 
найефективніше вписуються в логічну структуру уроку; 
найбільш виразно ілюструють явище чи фізичну теорію; 
можуть бути відтворені на найпростішому обладнанні ( але без втрати ефективності). 
Інші методичні вимоги до організації демонстраційного експерименту такі:
1. Учнів необхідно готувати до сприйняття дослідів. Ідея досліду, його хід і одержані результати повинні бути зрозумілими учням. З цією метою вчитель повинен пояснити схему установки, всі її складові, звернути увагу на вимірювальні прилади, або на ті елементи, на яких виявляється спостережуваний ефект.
2. При можливості досліди потрібно ставити в кількох варіантах (особливо, якщо це сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу).
3. Кількість демонстрацій на уроці не повинна бути надто великою.
Демонстраційний експеримент повинен сприяти вивченню навчального матеріалу і не відволікати від головного на уроці.
4. Якщо дозволяє обладнання, демонстраційні досліди слід проводити зі встановленням кількісних співвідношень (числа повинні бути заздалегідь підібраними і зручними для оперування ними!).
5. Демонстраційну установку слід збирати перед учнями в процесі викладання навчального матеріалу. Лише за умови використання дуже складного обладнання, установка може бути зібрана заздалегідь (з цієї причини не слід захоплюватись використанням готових стендів).
6. Установка повинна бути максимально надійною, а техніка демонстрування відпрацьованою.
7. У випадку відмови установки, слід відшукати і швидко ліквідувати несправність, а дослід повторити, досягнувши позитивного результату. Якщо це зробити за даних обставин неможливо, необхідно пояснити учням причину відмови і обов'язково відтворити демонстрацію на наступному уроці.
8. Не слід підміняти демонстраційний експеримент, доступний для шкільних умов, показом відповідних кінофрагментів чи комп'ютерним моделюванням.
Техніка демонстрування повинна задовольняти двом вимогам: 
метод демонстрування повинен максимально відповідати науковому і давати вірогідні результати; 
у процесі демонстрування потрібно досягти максимальної видимості очікуваного і суттєвих складових частин установки. 
Для забезпечення доброї видимості потрібно дотримуватись таких правил: 
1. Ні сам вчитель ні його руки не повинні закривати прилади.
2. Окремі прилади чи їх частини не повинні затінювати один одного. У зв'язку з цим прилади розносять не тільки по горизонталі, а й по вертикалі, застосовуючи різні підставки і столики.
3. Прилади потрібно добре освітлювати. Для цього застосовують спеціальні освітлювачі і екрани. Досліди зі світловими явищами, які слабо спостерігаються, проводяться в темноті.
4. Якщо явища відбуваються в безбарвних тілах чи рідинах, то їх роблять видимими одним з методів контрастування: підсвічуванням чи підфарбуванням.
5. Якщо предмет обертається у горизонтальній площині, то його мітять вертикальними позначками на видимій стороні, або ставлять на нього вішки.
6. Явища, які відбуваються в горизонтальній площині, демонструються учням за допомогою похилих дзеркал.
7. Якщо жоден з перелічених засобів не дає результату, то потрібно користуватись тіньовим проектуванням на екран, або використовувати телевізійну камеру.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка