Урок 7 Тема уроку. Загальні хімічні властивості неметалів
Скачати 123,18 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір123,18 Kb.
  1   2   3
УРОК 7

Тема уроку. Загальні хімічні властивості неметалів

 

Цілі уроку: розвивати й поглиблювати знання учнів про неметали на прикладі їхніх хімічних властивостей (взаємодії з киснем, воднем, металами); розвивати навички й уміння порівнювати хімічні властивості різних речовин на прикладі сполук Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію, складати окисно-відновні рівняння, знаходити взаємозв’язок між будовою та властивостями речовин; показати на прикладах загальні закономірності та істотні відмінності в хімічних властивостях простих речовин неметалів; формувати уявлення про відновні властивості Карбону й Силіцію.Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: фронтальна бесіда з теми, навчальна лекція, робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності.

Демонстрація 1. Взаємодія заліза із сіркою.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знаньФронтальна бесіда за запитаннями

1) Наведіть приклади явища алотропії в природі.

2) Чим відрізняються алотропні модифікації Оксигену? Карбону? Сульфуру?

3) Запишіть ОВР взаємодії сірки, азоту, фосфору, вуглецю, силіцію з киснем, укажіть окисник і відновник (два-три учні біля дошки).

4) Який висновок можна зробити про умови перебігу цих хімічних реакцій? Чому вони відрізняються?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалуЗагальні хімічні властивості неметалів

Неметали можуть проявляти як окисні, так і відновні властивості.

1. Окисні властивості неметали проявляють у взаємодії з металами

1) Сірка з металами утворює солі — сульфіди.

Як і кисень, реагує з усіма металами, крім Au, Pt, Ir. Ці реакції протікають за умови нагрівання, але в деяких випадках і за звичайної температури.

З кобальтом і ртуттю сірка вступає в реакцію вже за звичайних умов (потовкти в ступці):

Hg + S  HgS

Демонстрація 1. Взаємодія заліза із сіркою

Із залізом сірка взаємодіє в процесі нагрівання:

Fe + S  FeS + Q (суміш розжарюється в результаті реакції).

З алюмінієм і цинком — у результаті підпалювання (окисний спалах):

2Al + 3S  Al2S3

Zn + S  ZnS

З міддю — у парах сірки:

2Cu + S  Cu2S (утворюється чорний порошок).

Сульфіди за деякими властивостями подібні до оксидів — основних (Na2S, MgS), амфотерних (Al2S3, Cr2S3) і кислотних (MoS, WS3). (аналогічно до Na2SO4)

2) У результаті взаємодії азоту й фосфору з металами утворюються нітриди й фосфіди.

З магнієм реакція протікає легко:

2P + 3Mg = Mg3P2

Аналогічно протікає реакція з кальцієм з утворенням кальцій фосфіду Ca3P2 (напишіть рівняння цієї реакції).

З магнієм — під час нагрівання:

N2 + 3Mg  Mg3N2

3) Вуглець у результаті взаємодії з металами утворює карбіди:

2C + Ca  CaC2

3C + 4Al  Al4C3

Силіцій — силіциди:

Si + 2Mg  Mg2Si

2. Окисні властивості неметалів під час взаємодії з воднем За звичайних умов сірка з воднем не реагує. У разі нагрівання (пропускають водень над киплячою сіркою) протікає реакція:

H2 + S  H2S + 20,92 кДж

(Гідроген сульфід, що виділяється при цьому, має характерний запах гнилих яєць.)

Взаємодія азоту з воднем описується рівнянням:

N2 + 3H2  2NH3 + Q

Реакція гомогенна, екзотермічна, оборотна, каталітична.

NH3 — амоніак — безбарвний газ із різким запахом, розчинний у воді (за температури 20 °С — ~ 700V NH3). Тпл = -77,7 °С, Ткип = -33,4 °С.

Фосфор з воднем практично не взаємодіють. Однак, у процесі розкладання деяких солей можна одержати фосфін:

Ca3P2 + 6Н2О  3Ca (ОН) + 2PH3

Також фосфін можна одержати з фосфору:

Р4 + 3NaОH + 3Н2О  3NaH2PО3 + PH3

PH3 — безбарвний газ із запахом «гнилої риби», отруйний, з        водою не взаємодіє, Тпл = -133 °С, Ткип = -87,4 °С.

Вуглець із воднем взаємодіє з утворенням метану:

C + 2Н2  CH4

Силіцій — з утворенням силану:

Si + 2Н2  SiH4

Силан менш стійкий, ніж метан, на повітрі мимовільно окислюється:

SiH4 + 2О2  SiО2 + 2H2О

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка