Урок 8 ТематичнеСкачати 389,91 Kb.
Дата конвертації02.12.2018
Розмір389,91 Kb.
ТипУрок
Урок 8

Тематичне оцінювання

Мета: узагальнити знання учнів отримані під час вивчення тем «Го­лонасінні», «Покритонасінні», здійснити контроль знань із цих тем, удос­коналювати вміння і навички роботи з гербарієм, картками для визна­чення рослин; розвивати самостійність, відповідальність, охайність.

Обладнання: таблиці з теми «Покритонасінні».

Тип уроку: контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Хід уроку1. Розминка

Вправа «Зайва рослина»

Завдання


 1. З'ясуйте, до якої родини належать перераховані рослини.

 2. Визначте зайву рослину.

 3. Поясніть, за якою ознакою ви її виділили.

 4. З початкових букв назв зайвих рослин складіть ключове слово.

Для групи 1

 • Кульбаба лікарська

 • Ромашка лікарська

 • Деревій звичайний

 • Порошиця звичайна

 • Звіробій звичайний

(Родина Айстрові; зайва рослина — звіробій звичайний.)

Для групи 2

 • Грицики звичайні

 • Редька дика

 • Капуста білоголовкова

 • Нарцис

 • Ріпак

(Родина Капустяні; зайва рослина нарцис.)

Для групи З

 • Конюшина лучна

 • Айстра

 • Горох посівний
  •Соя

 • Арахіс

(Родина Бобові; зайва рослина айстра.)

Для групи 4

 • Блекота

 • Нагідки лікарські

 • Беладона

 • Дурман звичайний

 • Тютюн справжній

(Родина Пасльонові; зайва рослина нагідки лікарські.)
Для групи 5

 • деревій звичайний

 • Королиця звичайна
  •Наперстянка ;

 • Кульбаба лікарська

 • Пижмо

(Родина Айстрові; зайва рослина наперстянка.)

Для групи 6

 • Лілія лісова

 • Ряска зонтична

 • Ялина

 • Проліски

 • Купина лікарська

(Родина Лілійні; зайва рослина ялина.) Ключове слово знання.

II. Мотивація навчальної діяльності

Зачитування притчі

Учитель. Одного разу Ходжа Насреддін зайшов до мечеті читати проповідь. «О миряни, — запитав він, — а чи знаєте , про що я буду розповідати?». «Не знаємо», — відповіли вони. «Якщо ви не знаєте, то про що ж мені з вами розмовляти», — сказав Ходжа Насреддін і пішов з мечеті. Другого дня, коли він прийшов до мечеті і звернувся до людей з тим самим запитанням, вони відповіли: «Знаємо!». «Якщо ви знаєте, то про що мені з вами розмовляти?» — відповів Ходжа і знову пішов. На третій день миряни відповіли: «О шановний, деякі знають, про що ти розповідатимеш, інші — ні». «Тоді, — сказав Ход­жа, — хай ті, хто знає, розповість тим, які не знають». І ми зробимо так само.

///. Актуалізація опорних знань

Вікторина «Так» і «Ні»

 1. Покритонасінні мешкають лише на суходолі.

 2. Серед покритонасінних є дерева, чагарники, трави.

 3. Корінь і пагін — це репродуктивні органи.

 4. Покритонасінні розмножуються тільки насінням.

 5. Квітка — це видозміна пагона.

 6. Головні частини квітки — маточка і тичинки.

 1. Покритонасінні запилюються лише комахами.

 2. Покритонасінним властиве подвійне запліднення.

 3. Плоди квіткових розповсюджуються тільки вітром.

10. Дводольним властива стрижнева коренева система.

11. Серед однодольних є трави, дерева, чагарники.

12. Листки дводольних мають сітчасте жилкування.

13. Однодольні мають лише прості листки.

 1. Дводольні рослини мають камбій.

 2. До дводольних належить родина Лілійні.

 3. Розові мають правильну квітку з безліччю тичинок.

 4. Картоплю і баклажан відносять до родини Пасльонові.

 5. Стебло злакових — соломина.

 6. Осокові і злакові — вітрозапильні рослини.

 7. Плід злаків — зернівка.

IV. Застосування знань на практиці

Аналіз діаграми Вена (див. домашнє завдання уроку 7)


V. Визначення рівня освітньої компетентності учнів

Виконання різнорівневих завдань

Варіант 1І рівень

Виконайте тести:1. Пристосування до життя на суходолі у голонасінних:

а) подвійне запліднення;

б) пилкова трубка;

в) втрата гаметофіту;

г) перехресне запилення.

2. Жіночий гаметофіт формується з:

а) мегаспори;

б) сперматогенної клітини;

в) мікроспори;

г) камбію.

3. Ознаки рослин класу Дводольні:

а) одна сім'ядоля;

б) прості або складні листки;

в) стрижнева коренева система;

г) дугове жилкування.

4. Родини класу Дводольні:

а) Злакові;

б) Капустяні;

в) Розові;

г) Лілійні.

5. Покритонасінні в житті людини мають велике значення, бо вико­
ристовуються як:

а) лікарські рослини;

б) сировина для промисловості;

в) декоративні рослини.

г) продукти харчування;
ґ) отруйні рослини.

6. Заходи, що сприяють збереженню рослин:

а) занесення у Червону книгу;

б) створення природоохоронних територій;

в) інформування населення про їх рідкісність;

г) заборона збирання лікарських рослин;

ґ) регульоване збирання лікарських рослин.
ІІ рівень

Виберіть правильні твердження: 1. Чоловічий гаметофіт формується з макроспори ще у мікроспорангії.

 2. У голонасінних розміри гаметофітів ще більше зменшуються, по­
  рівняно з вищими споровими, а для їх розвитку потрібно ще менше часу.

 3. Листки хвойних рослин звичайно багаторічні, шкірясті.

 4. Бобові — одно- чи багаторічні трави.

 5. У капустяних плід — стручок чи стручечок.

 6. Характерною ознакою представників родини Складноцвіті є су­
  цвіття кошик.

ІІІ рівень

Знайдіть та виправте допущені біологічні помилки: 1. Щоб зустрілися чоловічі й жіночі статеві клітини голонасінних,
  потрібні вітер і вода.

 2. Зародок у голонасінних належить гаметофіту, а ендосперм —
  спорофіту.

 3. Плоди у представників родини Розові: кістянка, коробочка, яго­
  да, збірна сім'янка, зернівка, біб.

 4. Квітка хрестоцвітих рослин має 10 тичинок, із них 9 — зрослі.

 5. Цикорій, деревій, люцерна, свиріпа, тополя, полин, дурман —
  представники родини Складноцвіті.

 6. Кукурудза — дводомна рослина, чоловічі квітки якої зібрані
  в товстих пазушних печатках.

IV рівень

Виконайте одне завдання (на вибір): 1. Поясніть, чим відрізняється розмноження спорових рослин від
  розмноження голонасінних.

 2. Обґрунтуйте, чому покритонасінні рослини є найчисленнішою
  і найвисокоорганізованішою групою сучасного рослинного світу.

 3. Які культурні рослини вирощують у вашій місцевості і яке їх
  призначення?

Варіант 2

/ рівень

Виконайте тести:

1. Запилення у голонасінних:

а) перехресне;

б) штучне;

в) самозапилення;

г) вітром.

2.3 деревини голонасінних не отримують:а) бальзамів;

б) оцтової кислоти;

в) ацетону;

г) ваніліну.

3. Ознаки класу Однодольні — це:

а) дві сім'ядолі;

б) складні листки;

в) мичкувата коренева система;

г) паралельне жилкування листків.

4. Родини класу Однодольні:

а) Злакові;

б) Бобові;

в) Лілійні;

г) Розові.

5. Покритонасінні рослини у природі мають велике значення, бо:

а) є кормом для тварин;

б) є середовищем для життя тварин;

в) утворюють перегній;

г) виділяють кисень.

6. Хорошими медоносами є рослини родин:

а) Капустяні;

б) Розові;

в) Злакові;

г) Пасльонові;
ґ) Айстрові.


II рівень

Виберіть правильні твердження: 1. Досконалішими у голонасінних, порівняно з вищими споровими
  рослинами, стають захисні та основні тканини.

 2. У голонасінних гаметофіти розвиваються й живуть на спорофіті.

 3. Мікроспорангії у хвойних зібрані в стробіли, а мегаспорангії —
  в шишки.

 4. Бобові — винятково самозапильні рослини.

 5. Плід шипшини — збірний горішок.

ІІІ рівень

Знайдіть та виправте допущені біологічні помилки1. Від потрапляння пилку на насінний зачаток до злиття статевих клітин у голонасінних проходить не менше місяця.

2- До хвойних рослин відносять: модрину, ялівець, кедр, еаговник, тис, ефедру, секвою, лепідодендрон.

 1. За будовою листкової пластинки листки однодольних рослин дуже
  різноманітні.

 2. Квітки у бобових двостатеві, правильні, зібрані в суцвіття: ки­тиці, щитки, головки, початки.

 3. У картоплі квітка двостатева, п'ятичленна, маточка — одна чи
  кілька, плід — бульба.

 4. Конвалія — однорічна рослина з добре розвиненою мичкува­
  тою кореневою системою і суцвіттям волоть.

IV рівень

Виконайте одне завдання (на вибір): 1. Поясніть, чим відрізняється сосна, що виросла в густому лісі,
  від тієї, що росте на галявині одна.

 2. Поясніть значення терміна «культурні рослини». Чим такі росли­
  ни відрізняються від диких.

 3. Наведіть приклади наслідків діяльності людини у вашій місце­
  вості.

V. Підсумки уроку

Аналіз епіграфа уроку

VI. Домашнє завдання

Учням пропонується тривала робота над творчими проектами з тем: 1. «Середовища існування рослин».

 2. «Пристосування рослин до життя в екосистемі».

 3. «Охорона рослин».Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка