Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета урокуДата конвертації02.12.2018
Розмір1,62 Mb.
Скалатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Методичний кабінет
Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави

(урок-брейн-ринг,7 клас)
Вчитель історії

Бульбіна М.В.

2011р

Мета уроку:

1) розкрити iсторичне значення Київської Русi та Галицько-Волинської держави;

2) формувати основнi уявлення про вотчину, селянськi повстання, полiтичну роздробленiсть, державну символiку;

З) розвивати навички роботи з текстом пiдручника i документами, умiння аналiзувати писемнi джерела, висловлювати власну думку, рецензувати вiдповiдi iнших учнiв;

4) виховувати почуття патрiотизму, поваги до своєї iсторiї.

Тип уроку- урок перевiрки та корекції знань, умiнь i навичок.

Форма уроку- iсторичний брейн- ринг.

Обладнання: портрети київських князiв, карта “Киїська Русь”.

ПIДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1) Учнiв об’єднують у 4 групи (команди), якi обирають капiтанiв i назви команд.

2) дiтей ознайомлюють iз правилами проведення брейн-рингу i умовами оцiнювання.

ХІД УРОКУ

Київська Русь- це рiдна колиска,

Це предкiв домiвка, держава князiвська.

Учитель. Київська Русь- це велика ранньофеодальна держава схiднослов’янських племен (показує на картi). Вона охоплювала територiю вiд Чорного до Бiлого моря, вiд Карпатських гiр до Волги. Київська держава є колискою української народностi. На мiжнароднiй аренi Київська Русь посiла одне з провiдних мiсць. ЇЇ виникнення вiдносимо до IХ столiпя.

Сьогоднi ми з вами пройдемося тернистими шляхами формування та розквiту найдавнiшої української держави- Київської Русi.І РАУНД БЛIЦ-ТУРНIР “ЗНАВЕЦЬ КНЯЗIВСЬКОЇ IСТОРІЇ”

(За правильну вiдповiдь - 1 бал)

1. Хто за легендою заснував мсто Київ?

2. Хто з князiв на знак перемоги прибив щит на воротах Царграда?

З. Як називались народнi збори у Кивськiй Русi?

4. Хто з київських князів загинув вiд рук своїх пiдданих?

5. Який князь став для нащадкiв зразком вої на?

6. “Шукаючи чуже- своє втратив”,- такий напис зробив печенiзький князь на чашi, зробленiй з черепа київського князя. Якого саме?

7. Хто перший з київських князiв здiйснив дипломатичну мiсiю у Вiзантiю?

8. Як народ назвав князя Володимира Святославича?

9. Як за часiв Киiвської Русi iнакше називали Чорне море?

10. Кого iменували “тестем Європи”?

11 Яка жінка з княжого роду стала королевою Францї?

12. Який князь здiйснив 83 великi походи проти половцiв?

13. Який князь об’єднав Галичину і Волинь?

14. Скiльки рокiв тривала боротьба братiв Данила i Василька за батькiвський стiл?

15. На честь кого названо мiсто Львiв?

16. У якому роцi помер Данило Галицький i в якому мiстi похований?

17. Яке православне ім’я мав князь Болеслав?

18. Яка книга є найдавнiшою (точно датованою 1056-1 057 рр.) пам’яткою нашої писемностi?

19. Хто заснував першу на Русi бiблiотеку?

20. Ким було запроваджено першi на Русi школи?

21. Назвiть вiдомого талановитого давньоруського iконописця?

22. Де i ким на Русi було створено першу школу для дiвчат?

23. Як називаеться мозаїчна iкона Божої Матерi в Софiївському соборi?

2 РАУНД “ВГАДАЙ КНЯЗЯ” (За правильну вiдповiдь- 1 ,5 бала)

1.Князь, вiд руки якого загинув Аскольд.

(Олег)

2. Звав тебе народ ласкавим Називав теж “Сонцем ясним”, Бо зробив ти край великим, А свiй люд- багатим, щасним.

(Володимир Великий)

З. Ти розумний i вiдважний, Сiв високо на престолi. Взяв Дунай далекий в руки, Глянув по угорськiм полi.

(Ярослав Осмомисл)

4. Трон його- сiдло, Вiн не знав утоми, А поле було Наймилiшим домом.

(С вятослав)

5. Але мудрiсть цього князя Вся була в його дiлах, У державнiм будівництвi, Владi, устрою, в судах.

(Ярослав Мудрий)

6. По незгодах мiж братами Ти заблис, як зiрка ясна: Бо за тебе Україна Процвiтала горда, щасна. Ти князiв до згоди кликав Як дiтей та рiдна мати: - Знайте всi, що тiльки згода Може тривко будувати!

(Володимир Мономах)

7. Ти могутньою рукою Аж до Києва досяг Всi князi тобi скорились І на твiй клялися шлях.

(Роман Мстиславович)

8. Iз журби охляли руки І поникла голова... На спочин його прийняла В Холмi церковця свята...

(Данило Галицький)

9. Щедрий ти для духовенства, Знав його вагу велику: Першого настановляли Українського владику.

(Юрiй 1)

3 РАУНД ЗНАВЦІ ХРОНОЛОГІЇ”

(Кожна команда одержує завдання на картцi. За кожну правильну вiдповiдь - 1 бал. Час виконання- 5 хвилин.)

По горизонталi:

2. Перемога вiйськ Данила Галицького пiд Дорогочином.

З. Початок правлiння князя Iгора.

4. Початок правлiння Ярослава Мудрого.

5. Похiд Батия на Пiвденно-Захiдну Русь.

б. Похiд Олега на Вiзантiю. 7. Битва на р.Калка . 8 . Коронацiя Данила Галицького 9. Битва пiд Ярославлем.По вертикалi:

1. Хрещення Русi.

2. Утворення Галицько-Волинської держави.

4. Початок правлiння Володимира Мономаха.

7. Оборона Києва вiд монголо-татар.4 РАУНД “КОМУ НАЛЕЖАТЬ СЛОВА?”

(За правильну вiдповiдь -2 бали)1. Бачите ось цi гори? На них зiйде Божа благодать. Буде тут град великий з багатьма

церквами. (Андрiй Первозванний)2. “Хай це буде матiр’ю городам руським (Олег )

З. Де, княже, твоя голова впаде там i ми ляжемо. (Воїни Святослава)

4. Я, сину, пiзнала Бога i радуюся. А коли i ти пiзнаєш Бога, то почнеш радуватися.

(Ольга)

5. Якщо не прийде хто завтра на рiку - будь то багатий чи бiдний, чи злидень чи раб -буде менi ворогом. (Володимир Великий)

6. Ти, княже, чужу землю шукаєш i глядиш, а свою залишив... (Київськi бояри до Святослава)

7. I послав вiн до грекiв послiв ,мовлячи: “Хочу на вас iти...” (Святослав)

8. То ж слухайтесь брат брата. Тепер же поручаю я замiсть себе, стiл свiй, Київ, найстаршому синовi своєму, брату Iзяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай вiн вам буде замiсть мене. (Ярослав Мудрий)

9. Якщо закуп втече вiд свого господаря, не розплатившись з ним, то стане його холопом (Я.Мудрий, Руська Правда”)

10. Найбiльше шануйте гостя, звiдки б вiн до вас не прийшов: простий чи знатний, чи посол, бо вiн, мандруючи далi, прославить вас у всiх землях доброю чи злою людиною. (Володимир Мономах, “Повчання дітям)

11. Не знищивши рою, не поласуєш медом. (Роман Мстиславович)

12. Берiть усе, що маю, золото ж вiддайте князевi. Не платимо ж солов’ю за солодкi пiснi, а ручаю за цiлющу воду. (Алiмпiй)

5 РАУНД - ПОНЯТIЙНИЙ

(ЗНАЧЕННЯ IСТОРИЧНИХ ПОНЯТЬ)

Кожнiй командi пропонусться написати визначення iсторичних понять. (За правильну вiдповiдь - 1 бал.)

1 команда:

феодальна держава;

панщина;

династiя;

регент;

вiче.


2 команда:

лiтопис;

князь;

народнiсть;натуральне господарство;

вотчина.


З команда:

мiжусобнi вiйни;

гривна;

смерди;


династiя;

iєрархiя.4 команда:

повинностi;

кольчуга;

монотеїзм;

народн iсть;

дипломатiя.6 РАУНД

IСТОРИЧНЕ ЛОТО

Умови проведення: отримати роздатковий матерiал , виконати завдання.

Оцiнювання : максимальна кiлькiсть балiв- З бали.

Завдання.

Розташувати в хронологiчнiй послiдовностi iмена князiв, що правили в Київськiй Русi. Сформулювати визначення ключового слова , яке отримали.

Варiант 1. Варiант 2.

Д І Р

Х

А С К О Л Ь Д

Р

О Л Е Г

И

І Г О Р

С

О Л Ь Г А

Т

С В Я Т О С Л А В

И

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ

Я

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Н

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

С

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ

Т

МСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

В

РОМАН МСТИСЛАВОВИЧ

О

Д І Р

Я

А С К О Л Ь Д

З

О Л Е Г

И

І Г О Р

Ч

О Л Ь Г А

Н

С В Я Т О С Л А В

И

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ

Ц

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Т

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

В

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ

О


7 РАУНД РОЗГАДУВАННЯ КРОСВОРДАПо горизонталi:

2. Син Володимира Мономаха.

3. Батько Мономаха.

4. Варязький воєвода, який вбив Аскольда.

7. Руська княгиня.

10.Князь, в перiод правлiння якого видано перший збірник законів

11. Князь, якого народ назвав “ Ясне сонечко”.

13. Плем’я, князi якого заснували Київ.По вертикалi:

1. Князь, який здiйснив 83 походи на половцiв

4. Старший син Ярослава.

5. Київський князь.

8. Мiсто, де вiдбувся з’їзд, що засудив усобицi.

9. Син Iзяслава.

12. Князь-воїн.

14. Засновник столицi України.15. Князь , засновник Галицько-Волинської держави.

ПIДСУМКОВИЙ ЕТАП

Вчитель: А тепер пiдсумуємо сказане про Киiвську Русь та Галицько-Волинську державу. Яка роль в історії українського народу належить Київській Русі та Галицько-Волинській державі? Слово надається учням Оцiнювання знань учнiв i аналiз команд брейн-рингу: вчитель визначає команду-переможця, проводить оцінювання учнів.

Домашнє завдання : пiдготувати розповiдь з теми за прочитаним художнiм твором або скласти твiр-есе про Київську Русь та Галицько-Волинську державу.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Педагогічна бібліографія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка