Урок оцінювання навчальних
Скачати 106,16 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір106,16 Kb.

Українська мова

7 класУрок 34

Дата: 12.12.2017

Тема: Контрольна робота №3 з теми “Дієприслівник” (тести)

Мета: виявити й оцінити рівень знань і вмінь учнів з теми «Дієприслівник»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієприкметників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо

Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника; уміють правильно писати дієприслівники з вивченими орфограмами; розставляють розділові знаки при дієприслівниках та дієприслівникових воротах; відрізняють дієприслівник від дієприкметника; виправляють помилки у вживанні та правописі дієприслівників; уміють виконувати розбір дієприслівника як особливої форми дієслова. 

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: зошити для контрольних робіт; дидактичний матеріал (тестові завдання)

Хід уроку

I. Організаційно-психологічний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завданьIV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми за варіантами 

Варіант І

1. Усі дієприслівники доконаного виду в рядку:

А сказавши, розповівши, кажучи

Б дивлячись, глянувши, побачивши

В усміхнувшись, засміявшись, розсмішивши

Г прийшовши, ідучи, ходивши

2. Усі дієприслівники з НЕ треба писати разом у рядку:

А (не) почувши, (не) дивлячись

Б (не) навидячи, (не) воливши

В (не) спитавши, (не) кажучи

Г (не) хтуючи, (не) поспішаючи

3. Дієприслівниковий зворот ужито в реченні (розділові знаки пропущено):

А Дзвенить у полі жайвір зустрічаючи сонце.

Б Мріючи іду польовою стежиною.

В Іду морським узбережжям замріявшись.

Г Усміхаючись зустрічаю сонце й новий день.

4. Дієприслівник потребує відокремлення в усіх реченнях, КРІМ (розділові знаки пропущено):

А Вітер розійшовшись різко шарпав молоденькі деревця.

Б Загуло горно розгораючись.

В Ліс стояв задумавшись.

Г Зупинившись я різко повернув ліворуч.

5. Дієприслівник недоконаного виду вжито в реченні:

А В'юнилася ріка, стрибаючи по великому й малому камінню.

Б Прокинулося село, озвавшись людським гомоном.

В Вернувшись із далекої дороги, радію домашньому затишку.

Г Поле принишкло, розпластавшись під вагою сердитої зливи.

6. Потребує редагування речення:

А Зробивши діло, гуляй сміло.

Б Не спитавши броду, не лізь у воду.

В Розставшись із головою, за кашкетом не плачуть.

Г Поставивши перед собою мету, нам легше її досягти.

7. Установіть відповідність:

1) речення з дієприслівниковим зворотом

2) речення з одиничним дієприслівником доконаного виду

3) речення з одиничним дієприслівником недоконаного виду

 А Вишні, зацвівши, увесь світ побілили.

Б Я, радіючи, дивлюся на сади в цвіту.

В Яблуні, огорнені рожевим серпанком  цвіту, на наречених схожі.

Г Груша-дичка, розквітнувши так біло і духмяно, душу зігріває.8. Поставте розділові знаки, підкресліть усі члени речення. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.

Сонце огорнувши своїм теплом усю землю і далі кидало й кидало жмутки променів осяваючи все довкола наповнюючи світ радістю життя і сміючись до всього живого.


Варіант ІІ

1. Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку:

А звеселяючи, радіючи, розсмішивши

Б стрибнувши, зіскочивши, перестрибнувши

В дивлячись, роздивляючись, недобачаючи

Г розговорившись, сказавши, розповідаючи

2. Усі дієприслівники з НЕ треба писати окремо, КРІМ:

А (не) добачивши, (не) зчувшись

Б (не) попередивши, (не) глянувши

В (не) насидівши, (не) помічаючи

Г (не) спитавши, (не) кажучи

3. Одиничний дієприслівник ужито в реченні (розділові знаки пропущено):

А Повільно йду збираючи думки і враження.

Б Ішов так пружно наче сміючись до світу.

В І новий день розцвівши по землі вже йде.

Г Зустрівши сонце по землі крокуєм рідній.

4. Дієприслівниковий зворот ужито в реченні (розділові знаки пропущено):

А Зимовий вітер налетівши стрімко січе в обличчя снігом і морозом.

Б Літній вечір дрімаючи на землю вже спустився.

В Весна іде по світу сміючись.

Г Осіннє листя м'яко стелиться опадаючи.

5. Дієприслівник доконаного виду вжито в реченні:

А Ріка повільно пливе, минаючи порослі очеретом береги.

Б Кружляють над степом орли, виглядаючи здобич.

В Саджаючи першу яблуньку, ми вже стали мріяти про сад.

Г Осінь, застеливши землю скатертиною із листопаду, у гості зиму жде.

6. Потребує редагування речення:

А За двома зайцями погнавшись, жодного не спіймаєш.

Б За тридев'ять земель поїхавши, нам було дуже цікаво.

В Наговоривши сім мішків гречаної вовни, мудрішим не станеш.

Г Наобіцявши золоті гори, не забудь виконати.

7. Установіть відповідність:

1) речення з дієприслівниковим зворотом

2) речення з одиничним дієприслівником доконаного виду

3) речення з одиничним дієприслівником недоконаного виду

 А Співають ідучи дівчата.

Б Завірюха, гуляючи землею, свище й регоче.

В Земля, припорошена пилом століть, чекає від нас шанування.

Г Зупинився, присів, утомившись, край дороги.8. Поставте розділові знаки, підкресліть усі члени речення. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.

Вітер пролетівши рвучко над головами метнувся різко вгору а потім усе ще посміхаючись із подорожніх закружляв над їхніми головами кидаючись сухим листям і лякаючи рідкими краплями дощу.


* Критерії оцінювання тестових завдань

1-6 завдання по 1 балу Всього 6 б.

7 завдання – 0-3 бали Всього 3 б.

8 завдання – 0-3 бали Всього 3 б.

Всього 12 б.

V. Організований збір зошитів для контрольних робіт
VI. Підсумок уроку.

Відповіді на запитання, що виникли в семикласників під час виконання тестових завдань.
VІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

1. Підручник. Ст. 84-85, виконати завдання 4,6,9,10
Варіант І

1. Усі дієприслівники доконаного виду в рядку:

А сказавши, розповівши, кажучи

Б дивлячись, глянувши, побачивши

В усміхнувшись, засміявшись, розсмішивши

Г прийшовши, ідучи, ходивши

2. Усі дієприслівники з НЕ треба писати разом у рядку:

А (не) почувши, (не) дивлячись

Б (не) навидячи, (не) воливши

В (не) спитавши, (не) кажучи

Г (не) хтуючи, (не) поспішаючи

3. Дієприслівниковий зворот ужито в реченні (розділові знаки пропущено):

А Дзвенить у полі жайвір зустрічаючи сонце.

Б Мріючи іду польовою стежиною.

В Іду морським узбережжям замріявшись.

Г Усміхаючись зустрічаю сонце й новий день.

4. Дієприслівник потребує відокремлення в усіх реченнях, КРІМ (розділові знаки пропущено):

А Вітер розійшовшись різко шарпав молоденькі деревця.

Б Загуло горно розгораючись.

В Ліс стояв задумавшись.

Г Зупинившись я різко повернув ліворуч.

5. Дієприслівник недоконаного виду вжито в реченні:

А В'юнилася ріка, стрибаючи по великому й малому камінню.

Б Прокинулося село, озвавшись людським гомоном.

В Вернувшись із далекої дороги, радію домашньому затишку.

Г Поле принишкло, розпластавшись під вагою сердитої зливи.

6. Потребує редагування речення:

А Зробивши діло, гуляй сміло.

Б Не спитавши броду, не лізь у воду.

В Розставшись із головою, за кашкетом не плачуть.

Г Поставивши перед собою мету, нам легше її досягти.

7. Установіть відповідність:

1) речення з дієприслівниковим зворотом

2) речення з одиничним дієприслівником доконаного виду

3) речення з одиничним дієприслівником недоконаного виду

 А Вишні, зацвівши, увесь світ побілили.

Б Я, радіючи, дивлюся на сади в цвіту.

В Яблуні, огорнені рожевим серпанком  цвіту, на наречених схожі.

Г Груша-дичка, розквітнувши так біло і духмяно, душу зігріває.8. Поставте розділові знаки, підкресліть усі члени речення. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.

Сонце огорнувши своїм теплом усю землю і далі кидало й кидало жмутки променів осяваючи все довкола наповнюючи світ радістю життя і сміючись до всього живого.


Варіант ІІ

1. Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку:

А звеселяючи, радіючи, розсмішивши

Б стрибнувши, зіскочивши, перестрибнувши

В дивлячись, роздивляючись, недобачаючи

Г розговорившись, сказавши, розповідаючи

2. Усі дієприслівники з НЕ треба писати окремо, КРІМ:

А (не) добачивши, (не) зчувшись

Б (не) попередивши, (не) глянувши

В (не) насидівши, (не) помічаючи

Г (не) спитавши, (не) кажучи

3. Одиничний дієприслівник ужито в реченні (розділові знаки пропущено):

А Повільно йду збираючи думки і враження.

Б Ішов так пружно наче сміючись до світу.

В І новий день розцвівши по землі вже йде.

Г Зустрівши сонце по землі крокуєм рідній.

4. Дієприслівниковий зворот ужито в реченні (розділові знаки пропущено):

А Зимовий вітер налетівши стрімко січе в обличчя снігом і морозом.

Б Літній вечір дрімаючи на землю вже спустився.

В Весна іде по світу сміючись.

Г Осіннє листя м'яко стелиться опадаючи.

5. Дієприслівник доконаного виду вжито в реченні:

А Ріка повільно пливе, минаючи порослі очеретом береги.

Б Кружляють над степом орли, виглядаючи здобич.

В Саджаючи першу яблуньку, ми вже стали мріяти про сад.

Г Осінь, застеливши землю скатертиною із листопаду, у гості зиму жде.

6. Потребує редагування речення:

А За двома зайцями погнавшись, жодного не спіймаєш.

Б За тридев'ять земель поїхавши, нам було дуже цікаво.

В Наговоривши сім мішків гречаної вовни, мудрішим не станеш.

Г Наобіцявши золоті гори, не забудь виконати.

7. Установіть відповідність:

1) речення з дієприслівниковим зворотом

2) речення з одиничним дієприслівником доконаного виду

3) речення з одиничним дієприслівником недоконаного виду

 А Співають ідучи дівчата.

Б Завірюха, гуляючи землею, свище й регоче.

В Земля, припорошена пилом століть, чекає від нас шанування.

Г Зупинився, присів, утомившись, край дороги.8. Поставте розділові знаки, підкресліть усі члени речення. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.

Вітер пролетівши рвучко над головами метнувся різко вгору а потім усе ще посміхаючись із подорожніх закружляв над їхніми головами кидаючись сухим листям і лякаючи рідкими краплями дощу.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка