Урок Урок-дослідження «Вода руйнівник, чи вода рятівник?» Урок Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення»
Сторінка1/5
Дата конвертації17.01.2017
Розмір1,68 Mb.
  1   2   3   4   5

За новою програмоюЩоб уроки природознавства були цікавими

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………. 4

Орієнтовне календарне планування……………………………………….. 5

Розробки нестандартних уроків з використанням

краєзнавчого матеріалу……………………………………………………... 10

Урок 1. Урок-дослідження «Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?»…. 10

Урок 2. Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення»…... 17

Урок 3. Урок-дослідницький практикум «Як примусити вітер працювати».. 21

Урок 4. Урок – екскурсія «Сонце – джерело енергії на Землі»………….. 25

Урок 5. Урок – заочна подорож «Заповідні території рідного краю»…… 28

Урок 6. Урок-експедиція (заочна) до річки Плоска «Водойми рідного краю» 34

Урок 7. Урок-інтелектуальна гра «Знай, люби, бережи»…………………… 40

Рівневі контрольні роботи для тематичного оцінювання…………………. 44

Використані джерела ………………………………………………………… 56
Вступ

Основною метою уроків природознавства є формування в учнів уявлення про цілісність природи, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, дбайливо ставитись до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності. Вона досягається шляхом постановки й реалізації освітніх, розвивальних, виховних ідей.

За навчальним планом на вивчення природознавства відведено 68 годин. Пропонований посібник містить орієнтовне календарне планування уроків на рік, розробки нестандартних уроків, у яких використано інтерактивні методи, прийоми і засоби навчання. Але першорядного значення надається спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони природи.

На якість уроків впливає ефективне використання засобів наочності: натуральних, образотворчих, аудіовізуальних. Тому до уроків пропонуємо перелік наочного матеріалу, ілюстрацій, слайдів.

Відповідно до рекомендації Міністерства освіти, науки, молоді та спорту в 3 класі проводиться двічі на семестр контроль навчальних досягнень учнів. Тому у посібнику запропоновані завдання для перевірки знань учнів.


Орієнтовне календарне планування


Природознавство

68 год (2 години на тиждень)

Резерв – 2 години

Запитання до природи (4 години впродовж року)

І семестр (32 години)

За підручником І. Грущинської «Природознавство»


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

1.


2.

3.
4.


5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.


13.

14.


15.

16.
17.


18.

19.
20.


21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.


33.
34.


35.

36.
37.

38.

39.
40.


41.


42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.


50.

51.


52.

53.
54.

55.

56.
57.


58.
59.

60.
61.


62.

63.


64.
65.

66.
67.

68.


Вступ (1 година)

Вступ. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною.


Вода (6 годин)

Вода у природі. Світовий океан, його частини.

Властивості води. Три стани води. Температура плавлення льоду та кипіння води.

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.

Прісна і морська вода. Розподіл запасів прісної води на землі. Використання прісної і морської води людиною.

Робота води в природі. Використання води людиною. Охорона води.

Урок-дослідження (за вибором) «Як опріснити воду», «Вода – руйнівник, чи вода – рятівник».

Повітря (6 годин)

Повітря навколо нас. Склад повітря і його властивості.

Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею. Рух повітря.

Охорона повітря від забруднення. Міні-проект «Виявлення пилу в повітрі та встановлення його забруднення» (підготовка).

Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення».

Урок-дослідницький практикум «Як примусити вітер працювати?»

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.
Гірські породи. Ґрунти (5 годин)

Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

Корисні копалини, способи їх видобування. Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.

Склад ґрунту. Родючість ґрунту – основна його властивість.

Гірські породи потребують охорони значення та охорона ґрунтів.

Узагальнюючий урок. Дослідницький практикум «Які корисні копалини у моєму краї?»


Сонце – джерело енергії на Землі (8 годин)

Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії.

Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії.

Використання енергії Сонця, вітру й рухомої води людиною.

Поняття про збереження тепла і електроенергії у побуті.

Творчий проект «Захисти природу» (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження).

Урок-екскурсія «Сонце – джерело енергії на Землі»

Дослідницький практикум «Як зменшити витрати тепла у будинку». Узагальнюючий урок з теми.

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.
Рослини, тварини і середовище їх існування (24 години) (1 година – резерв)

Зелене диво Землі – рослини. Різноманітність рослин. Рослини – живі організми.

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин.

Умови розвитку рослин. Пристосування квіткових рослин до різних умов.

Різноманітність культурних рослин.

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Охорона рослин рідного краю.

Практична робота. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин.
ІІ семестр (36 годин)

Тварини – живі організми. Різноманітність тварин у природі.

Комахи. Характерні особливості представників комах.

Риби. Вигляд та особливості будови риб.

Птахи. Зовнішній вигляд та особливості представників птахів.

Звірі (ссавці). Характерні особливості представників звірів (на прикладах зі своєї місцевості).

Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини). Ланцюжки живлення.

Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, птахів, звірів).

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Значення диких і свійських тварин у житті людини (на прикладі своєї місцевості).

Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні.

Бактерії. Значення бактерій для природи.

Віруси. Запобігання інфекційним хворобам. Правила гігієни.

Охорона рослинного і тваринного світу. Державні заповідники. Ботанічні сади. Червона книга України.

Урок-подорож. Заповідні території рідного краю.

Урок-вікторина. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.

Дослідницький практикум. Як тварини дбають про своє потомство?

Виконання практичних робіт у групах. Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин.

Розмноження кімнатних рослин. Умови розвитку кімнатних рослин.

Складання ланцюжків живлення.

Узагальнюючий урок по темі.

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.

Урок-дослідження. Які легенди про рослини і тварини складали пращури?Людина та її організм (11 годин) (6 годин – резерв)

Людина – частина природи. Організм людини.

Системи органів тіла людини та її значення в житті людини.

Опорно-рухова система. Формування постави.

Травна система. Харчування.

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування.

Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри.

Органи чуття. Гігієна органів чуття.

Здоровий спосіб життя. Запобігання захворюванням.

Виконання практичних завдань. Перевірка власної постави, вимірювання частоти пульсу.

Дослідницький практикум (на вибір). «Як визначити гостроту зору».

«Раціон здорового харчування».

Урок-інтелектуальна гра «Знай, люби, бережи»

Урок-дослідження «Чому бактерії називають і друзями і ворогами людини?».

Урок-екскурсія до кар’єру, де добувають глину. (З використанням краєзнавчого матеріалу).

Урок-експедиція (заочна) до річки Плоска «Водойми рідного краю»

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.

Урок-дослідження «Як поліпшити властивості ґрунту». Підсумковий урок за рік.


Розробки нестандартних уроків з використанням краєзнавчого матеріалу

- 392 ім "ою мовою. ьноосвітніх навч.закл. я...іалукласів13 року). Паюк Лілія Казимирівна, вчитель вищої категорії


Урок-дослідження

«Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?»

Мета: розширити уявлення про значення води в природі, ознайомити з морями і річками України. Вчити економно використовувати воду. Підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати і примножувати природні багатства, раціонально їх використовувати. Збагачувати словниковий запас учнів, розширювати кругозір. Розвивати пізнавальний інтерес, мислення, пам'ять, уяву, усне мовлення. Виховувати бережливе ставлення до води та водойм.

Обладнання: фізична карта України, ілюстрації із зображенням морських краєвидів, глобус, мультимедійна дошка, проектор.

Хід урокуІ. Організація класу.

- Добрий день, діти!

«Добрий день!» - це означає, що всі ми бажаємо один одному добра.

Давайте разом вимовимо невеличке порівняння.

Добрий день, сонце золоте!

Добрий день, небо голубе!

Добрий день, усі люди!

Добрий день, мої друзі!

Ось таким привітанням ми почнемо наш урок-дослідження з природознавства.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Послухайте казочку, а потім дайте відповіді на запитання (вчитель читає казку).

Жили-були у Всесвіті дев’ять сестер, дев’ять красунь. Та одна з них була найчарівніша. Милувала вона своїми чистими блакитними очима-озерцями, дзвінким життєрадісним голосом, що розливався пташиним щебетом, линув перегуками лісових мешканців та видзвонював крихітними цвіркунами. Розвивалося на вітрах її розкішне зелене волосся з переплетеного березового та вербового гілля.

Чи впізнали ви цю красуню? Хто це? (Земля)

Так, це планета Земля, наша домівка у Всесвіті, яку ми порівнюємо з чарівною дівчиною.

Наша Земля багата на …

А на що багата, дізнаєтесь, коли відгадаєте ці загадки:

Між берегів текла-текла,

Мороз зміцнів – під скло лягла.

(річка)


Стоїть корито, повне води налито.

(озеро, ставок)

Навкруги вода, а з питвом - біда.

(море)


Не скляне воно, не з металу,

А прислухатись – дзвенить.

(джерело).

(показ слайдів і розповідь вчителя)

Все живе на Землі потребує води. Кожна краплина води – дорогоцінний дар природи. Спробуйте перелічити все, що не може жити без води.

А навіщо, на вашу думку, вода людині? (діти висловлюють думки)

Ще в сиву давнину люди трепетно ставились до криниць, водоймищ, обожнювали їх, вважали, що вода старша за все інше на Землі – дерева, рослини, тварини.

Готуючись до уроку, ви зібрали матеріал про воду.ІІІ. Мотивація теми уроку.

Сьогодні у нас незвичайний урок – урок – дослідження «Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?»

Ми повинні сказати своє слово.

ІV. Узагальнення знань.

Давайте пригадаємо екскурсію до нашої річки Плоски. Що бачили? Які голоси чули? Щоб легше було пригадати, давайте послухаємо мелодію.

(звучить мелодія річкових хвиль «На голубому Дунаї» Й. Штрауса).

А як ви думаєте, чи має вода голос? Правильно, має. І людина завжди старалась зрозуміти, голос води». Бо ж річка то лагідно шепоче, то шумить, то грізно стогне, реве. І з’явились тоді вірші, пісні. (діти розповідають вірші про річки). «реве та стогне Дніпр широкий» - Т.Г. Шевченко. «Тихи-тихо Дунай воду несе» українська народна пісня.V. Застосування знань в нестандартних умовах.

Слово вчителя.

Є таке прислів’я «Без води ні сюди і ні туди»

Для людини саме основне це здоров’я, здоров’я всіх членів сім’ї. а вода має чудодійні властивості – лікувати людину. Така вона зустрічається в природі – це мінеральна вода. Є дуже багато видів води в нас в Україні (Миргородська, Моршинська, Збручанська, Нафтуся).

Вода – це життя.

Кажуть, що вода – трудівниця, наш рятівник. Давайте згадаємо про це.

(Виступає перша команда)

Взимку воду наливають в труби і опалюють будинки.

По воді плаває водний транспорт і перевозить людей і вантажі.

Колись на річках будували млини, щоб молоти зерно.

Зараз на річках працюють електростанції.

Водою зрошують поля.

Без води не можуть працювати фабрики і заводи.

Люди поливають сади і виноградники.

Усе гине без води.

Про воду склали багато віршів і пісень.

(учні розповідають вірші)

Платон Дяченко «Вода».

Без води не може пташка,

Навіть будь-яка комашка.

І дерева хочуть пити,

І барвисті квіточки.

Без води не зварим їжу,

Без води не вмиєм личко

І купатись добре в річці

У яскравий літній день

Без води нема життя.

Тож давайте берегти

Цей природний скарб Землі.


Ткачов Олександр «Жива вода»

Вода – дає життя усьому:

І дереву, і квітці.

І напуває все живе,

І жито колоситься.

Вода джерельна, мов жива,

Вона – життя основа.

Природу хочеш зберегти?

То ж не забудь про неї ти!
Діти, а як утворюється джерело (діти розповідають про досліди проведені на попередніх уроках).

Для того, щоб можна було пити джерельну воду, джерело необхідно оберігати:

в джерело нічого не кидати;

воду з джерела брати чистим посудом;

слідкувати, щоб коло джерельця було чисто.

З джерела вибігає струмок і не один, а багато, які так потрібні для рослин і тварин.


Фізкультхвилинка

Гра «Струмочок»

Розповідь вчителя

Із струмочків утворюються річки. Їх на Землі багато, у кожної своє ім’я. як називається річка, яка протікає через наше село? (Плоска).

В яку велику річку вона впадає? (Південний Буг).

- Яка річка бере початок на території Росії, де витікає із болота малесеньким струмком. Далі тече лісовою і болотистою місцевістю Білорусі, а потім – в Україну. Впадає у Чорне море. Це – Дніпро.

Подивіться які ще є річки на території України.

(перегляд фізичної карти України).

Більша частина поверхні Землі покрита водою. Великі водні простори називаються океанами. Частина океану, яка заглиблюється в сушу, утворює море.

Поверхня моря переливається всіма можливими відтінками голубого і зеленого кольору. А в негоду море темне, бурхливе, непривітне.

Друга команда готувала повідомлення «Вода – руйнівник».

На поверхні моря з’являються хвилі з білими пінистими гребенями, і чим сильніший вітер, тим вони вищі. З гуркотом хвилі вдаряються об берег. Це – шторм. Він небезпечний. Адже руйнує споруди, які знаходяться на березі, перевертає човни і кораблі.

В океанах великі хвилі цунамі можуть руйнувати цілі міста.

Екологічна хвилинка

(повідомлення учнів – екологів)

З давніх-давен моря використовуються людиною для перевезення вантажів і пасажирів. В морях ловлять багато риби. Але в останні роки поверхня річок, морів і океанів забруднюється нафтою, нафтопродуктами і отруйними відходами промисловості. Через це гине риба, інші морські тварини, перелітні птахи. У зв’язку з цим перед людством стоїть завдання: не допускати забруднення морських і океанічних просторів і охороняти їх рибні багатства.

«Мозковий штурм» (інтерактивна технологія)

Що роблять для того, щоб вода була чистою?

Відповіді учнів (будують очисні споруди, забороняється скидати у водойми побутове сміття і відходи, зливати каналізаційні води).Повідомлення «Природознавця»

Люди витрачають дуже багато води, причому з кожним роком води їм потрібно все більше і більше. Наприклад, мешканець великого міста за добу використовує 350 л води. Багато води потребують фабрики і заводи. Чи не найбільше води використовує сільське господарство для зрошування полів. Щоб виростити на зрошуваних землях пшеницю, з якої можна буде спекти булку, потрібно 200 л води. Причому для своїх потреб люди використовують прісну воду, яка знаходиться тільки в озерах, річках і джерелах.Повідомлення еколога.

Запаси прісної води на Землі не безмежні. Якщо воду витрачати неекономно, водойми стануть мілкими і багато з них може зникнути. Отже, щоб зберегти на нашій планеті найціннішу речовину – воду, потрібно оберігати водойми від забруднення і економно витрачати воду.Зачитування пам’яток.

Не забруднювати водойми сміттям.

Розчищати джерела, оберігати їх від забруднення.

Економно витрачати воду. Якщо вода капає з крана краплями, то за місяць витікає даремно 400 л води.Інтерактивна технологія

«Коло ідей»

На Землі мало прісної води.

Як опріснити морську воду?

(ідеї діти подають, пригадуючи тему «Вода – розчинник»)

VІ. Підсумок уроку.

Яка була тема сьогоднішнього уроку? Що нового ви дізнались? А тепер зачитайте з дошки такі слова.

Вода – це основа життя

Вода у небі, у землі,

У морі, у квітках.

В деревах, травах і кущах,

Скрізь, де живемо ми.

А як немає води –

То все вмирає на Землі.

Сьогодні, діти, ви ще малі, як маленькі струмочки. А мине десяток років і від вашої уважної, мудрої діяльності залежатиме життя на Землі. Будьте ж мудрими, як Природа, багатими, щедрими, як Земля, сильними, здоровими, як Вода.VІІ. Домашнє завдання.

Скласти усну розповідь про те, як бережуть воду у твоїй сім’ї.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка