Урок узагальнення й систематизації знань
Скачати 26,71 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір26,71 Kb.

Методика проведення узагальнюючих уроків

 • Морозова А.В.
 • вчитель математики
 • ЗОШ №16 м.Сміла

Урок узагальнення й систематизації знань

 • Формується за рахунок часу відведеного на етапи: перевірки домашнього завдання, етапи всебічної перевірки знань, етапу засвоєння знань і етапу закріплення знань.
 • Зазвичай ці уроки, близькі за своїм типом до уроків повторення, проводяться в кінці теми, чверті або навчального року.
 • Специфіка їх полягає в тому, що вчитель для систематизації та узагальнення виділяє вузлові питання програми, засвоєння яких зумовлює оволодіння предметом.
 • Види повторення
 • 1. Повторення на початку навчального року.
 • 2. Поточне повторення всього раніше пройденого:
 • а) повторення пройденого в зв’язку з вивченням нового матеріалу;
 • б) повторення пройденого без зв’язку з новим матеріалом.
 • 3. Тематичне повторення (узагальнююче і систематизуюче повторення закінчених тем і розділів програми).
 • 4. Заключне повторення (організовуване при закінченні проходження великого розділу програми чи наприкінці навчального року).
 • Мета і час повторення тісно зв’язані і взаємообумовлені і в свою чергу визначають методи і прийоми повторення.
 • Урок узагальнення й систематизації знань
 • Проводиться після вивчення найважливіших розділів програми.
 • І. Орієнтація, мотивація діяльності (підготовка до активної навчальної діяльності).
 • ІІ. Цілепокладання.
 • 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 • 2. Мотивація навчальної діяльності.
 • 3. Визначення очікуваних результатів.
 • ІІІ. Цілереалізація.
 • 1. Відтворення й коригування опорних знань, умінь, навичок.
 • 2. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системних знань і їхнє застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних завдань.
 • 3. Фізкультпауза.
 • 4. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації знань.
 • ІV. Рефлексивно-оцінюючий.
 • 1. Підведення підсумків уроку.
 • 2. Повідомлення домашнього завдання, успішне виконання якого потребує системних знань, навичок, умінь.
 • 3. Рефлексія.
 • 4. Оцінювання.
 • • Актуалізація знань , зміцнення знань , назв , фактів .
 • • Зміцнення умінь і навичок.
 • • Створення цілісної картини події , процесу , які раніше вивчалися по частинах.
 • • Систематизація , узагальнення знань .
 • Виділення головних процесів , подій досліджуваного періоду , головних дійових осіб.
 • • Розгляд нових зв'язків у світлі вже відомих раніше фактів .
 • • Поглиблене пояснення вже відомих складних понять , що дозволяють на більш високому теоретичному рівні розуміти явища суспільного життя.
 • • Тренувальні роботи учнів
 • Основними завданнями узагальнюючих уроків є:
 • Основні правила, якими керуюсь при доборі методів і прийомів:
 • Спрямовую зусилля на те, щоб кожна дитина була повноцінним,творчим суб’єктом діяльності, відчувала свою самодостатність і неповторність.
 • • Довіряю учням, стимулюю ініціативність, створюю ситуацію успіху для кожного вихованця.
 • • Виконую роль консультанта, порадника.
 • • Не навчаю, а створюю ситуації
 • Дивую учнів, адже ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве, незвичайне.
 • • Не забуваю: ніщо так не запам’ятовує учень, як помилку вчителя. Помиляюсь
 • (особливо при вивченні складної теми)
 • Організаційні форми навчання
 • Брейн-ринг
 •  Дебати
 •  Тренінги
 • Конференції
 •  Колоквіум
 •  Турнір
 •  Лекція
 •  Семінар
 •  Круглий стіл
 •  Гра
 •  Дискусія
 •  Подорож
 •  КВК
 •  Конкурс

Проведення нестандартних уроків

БГ Т-урок

 • Урок включає три елементи – бесіда, гра, творчість. Перевага біт-уроку в його зацікавленості. Учні не встигають втомитися, їх увага весь час підтримується і розвивається. Такий урок завдяки своєму емоційному запалу, елементам змагань має глибокий виховний ефект. Діти на практиці бачать ті можливості, які представляє творча колективна робота.

Урок-аукціон

 • До початку “аукціону “ експертами визначаються “продажна вартість” ідей. Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї, який отримав найбільшу ціну, визначається переможцем. Ідея переходить до розробників, які обґрунтовують свої варіанти. Аукціон може бути проведений в два тури. Ідеї, які перейшли на другий тур, можуть бути апробовані на практичних
 • задачах.

Урок типу “Що? Де? Коли?”

 • Учні класу зарані об’єднані в три групи. Роздане домашнє завдання, підготовлені номери команд, аркуші обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.
 • Вступне слово учителя.
 • Розминка – повторення всіх ключових питань теми.
 • Встановлюється час на роздумування питання і кількість балів за відповідь. Вибираються судді.
 • 4. Гра “Що? Де? Коли?”
 • 5. Підведення підсумків.
 • 6. Заключне слово вчителя.

Уроки-ділові ігри

 • Такий урок зручніше проводити при повторенні і узагальненні теми. Клас об’єднується у дві-три групи. Кожна група отримує завдання і потім розповідає їх розв’язання. Проводиться обмін задачами.

Уроки типу КВК

 • Привітання команд (домашнє завдання).
 • Розминка. Команди задають один одному запитання.
 • Домашнє завдання. (перевірка на кодоплівці).
 • Виконання по 3-4 завдання членами команди біля дошки.
 • Завдання капітанам команд
 • (по карточкам).
 • Підведення підсумків.

Урок-залік

 • Проводити його можна в різних варіантах. Перший – коли екзаменатором є вільні від уроків викладачі. Другий – екзаменаторами виступають більш ерудовані, добре оволодівши темою учні. В кінці уроку підводять підсумок. Використовується і колективний спосіб навчання. Наприклад, розв’язування вправ з наступною взаємоперевіркою. Клас об’єднується в декілька груп, назначаються консультанти. Кожна група отримує карточки-завдання. Перший приклад розв’язує і пояснює консультант, а інші учні виконують самостійно. Консультанти координують і ведуть облік. Учитель слідкує за роботою всіх.

Які ігри використовують?

Вчитель показує картки, на яких записано завдання та відповіді до них, серед яких є правильні і неправильні. Якщо відповідь правильна, то учні хлопають в долоні, якщо ні, то тупотять ногою.

 • Гра “Вірю – не вірю”

Гра “Доміно”

 • Ця гра заключається в тому, що учням потрібно закінчити фразу:
 • Пр.1 Якщо R=4,
 • то Sкр. = …
 • Пр.2 Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні,
 • то це є …

Гра “Знайди помилку”

 • Учитель заздалегідь пише вправи з помилками, а учням потрібно відшукати і виправити їх.
 • Гра “День-ніч”
 • Учитель говорить якісь твердження. Якщо воно правильне, то діти сидять рівно, а якщо ні, нахиляються на парти і начебто “сплять”.

Гра “Поспішай, та не помиляйся ”

 • Ця гра полягає у написанні математичного диктанту. Учитель з певною швидкістю читає завдання за завданням, а учні на аркушах записують відповіді.

Гра “Розшифруй вислів”

 • Учні виконують математичні дії, відповіді до яких стоять біля фраз висловів. Розв’язавши правильно приклади, за одержаними відповідями учні складають вислів.
 • Його можна вибирати як девіз уроку, який учні розшифровують.

Гра “Математичне лото”

 • Учителю потрібно підготувати 5-6 великих карт, розділених на прямокутники з записаними на них відповідями і відповідну кількість маленьких карточок з прикладами. Великі карти роздаються групам гравців. Ведучий виймає карточку, читає приклад. Учні розв’язують його усно або письмово. Та група, яка знайшла на великій карті відповідь і вважає її правильною, забирає карточку у ведучого і накриває нею відповідну клітинку. Виграє та група, яка раніше всіх накрила всі клітинки своїх карт.

Гра “Естафета”

 • На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні об’єднуються у три команди. Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та команда, яка швидше й без помилок виконає всі завдання.

Гра “Мовчанка”

 • На дошці зображуються певні фігури. Біля кожної з них розміщують чотири числа, а всередині вказують дію, яку треба виконати над кожним із записаним зовні чисел. Відповіді учні записують поряд з даним числом на “дощечках”

Гра “Змагання художників”

 • На дошці записують координати точок. Якщо на координатній площині кожну точку послідовно з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.

Метод проектів

 • В гуманітарному класі темами проектів можуть бути: «Золотий переріз», «Многогранники в архітектурі і живописі», «Кристали – природні многогранники», «Практичне застосування симетрії відносно точки і прямої», «Людина – істота симетрична» (геометрія 8 клас). В класах з поглибленим вивченням математики: «Перерізи куба», «Побудова перерізів многогранників», «Опуклі многогранники в лінійному програмуванні».
 • Такі проекти носять виражений дослідницький або прикладний характер. За характером діяльності учнів вони бувають:
 • · творчими (припускають вільну форму роботи над проектом, варіативність представлення результатів);
 • · рольові (учасники беруть на себе ті чи інші ролі, обумовлені змістом проекту, наприклад, мозковий штурм з теми «Вектори у просторі»);
 • · ігрові (учасники тримаються визначеної лінії поведінки в ігровій ситуації);
 • · сценарними, наприклад, проект «В математиці є своя краса, як в живописі і поезії».

Використання мультимедійних засобів навчання

1. Асоціативний кущ (Гронування)

 • 1. Асоціативний кущ (Гронування)
 • 2. Технологія веб-квест.
 • 3. РОФТ.
 • 4. СЕНКАН.

Асоціативний кущ (Гронування)

 • Кожній групі потрібно зробити гронування до слова «УРОК» на певну букву.
 • Кожній групі потрібно підібрати асоціації до слова
 • «Розв’язок» - 1 група
 • «Задача» - 2 група
 • «Фігура» - 3 група
 • «Рівняння» - 4 група

Технологія Веб-квест

 • Етапи роботи над квестом:
 • Початковий етап ( командний)
 • Рольовий етап
 • 1 ) пошук інформації по конкретній темі ;
 • 2 ) розробка структури сайту;
 • 3 ) створення матеріалів для сайту;
 • 4 ) доробка матеріалів для сайту.
 • 3. Заключний етап

«Покупка квартири в кредит» (математика , 9 клас , «Відсотки »)

 • Ролі: банкіри, журналісти , покупці Поставлені проблеми:
 • 1 . У якому банку найвигідніше брати кредит ?
 • 2 . Які існують з цього питання думки в Інтернеті ?
 • 3 . Кому вигідніше іпотечний кредит банку або покупцеві?
 • 4 . Який треба мати дохід , щоб можна було взяти іпотечний кредит ?

Завдання групам:

 • Визначити по даним темам основні проблеми та задачі для роботи в технології веб-квест:
 • «Версаль і математика» - геометрія ,
 • 11 клас , «Площа криволійної трапеції ».
 • 2. «Подорож по Україні » - алгебра ,
 • 8 клас , « Завдання на рух ».
 • 3. «Щасливий квиток» - алгебра,
 • 9 клас, «Теорія імовірності».

Технологія РОФТ

 • Роль (хто пише?),
 • Одержувач (аудиторія)
 • Формат (яка форма?),
 • Тема (про що це?).
 • Наприклад: скласти листа від імені квадратичної функції учневі про те, як вірно будувати параболу (кроки) Вказати при цьому особливості...

Завдання групам:

 • Написати листа від імені
 • Квадратного рівняння.
 • Раціонального числа.
 • Звичайного дробу.

Технологія СЕНКАН

 • 1 рядок – іменник (поняття)
 • 2 рядок – два прикметника до іменника з першого рядка
 • 3 рядок – три дієслова до іменника з першого рядка.
 • 4 рядок – речення про іменник з першого рядка.
 • 5 рядок – синонім іменника з першого рядка
 • Наприклад:
 • Трикутник
 • Прямокутний, тупокутний
 • накреслити, розв’язати, дослідити
 • Для прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи ....
 • Геометрична фігура

Завдання групам:База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка